Llyn Aled a Rhosydd Hiraethog

Am

Mae Llyn Aled, llyn naturiol dwfn, yng nghanol rhostiroedd uchel Hiraethog. Nid oes unrhyw goed yn tyfu ar lannau’r llyn ac mae’r safle anial, ond hyfryd hwn sydd dros 250 troedfedd uwch lefel y môr, yn gallu bod yn wyntog, ond mae’r rhostiroedd a’r golygfeydd o amgylch yn odidog. Mae lliw oren y dŵr yn adlewyrchu natur fawnog y rhostiroedd sy’n amgylchynu’n llyn, ac mae yma ddigonedd o ddraenogiaid, penhwyaid bras a chochiaid ar gyfer y pysgotwyr. Gallwch gael mynediad at y llyn drwy ddilyn y lôn fynyddig gul o’r A543, ger y fan lle mae’r nant yn llifo o’r llyn.

 

 

Cyfleusterau

Arall

 • Croesewir Cerddwyr

Nodweddion Darparwr

 • Atyniad Awyr Agored
 • Croesawgar i gŵn
 • Lleoliad Coedwig
 • Yn y wlad

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Llyn Aled

Llyn/Cronfa Ddŵr

Pentrefoelas, Conwy, LL21 9TT

Ffôn: 01490 389222

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Llyn Brenig yng nghanol rhostiroedd Mynydd Hiraethog ac yn ganolfan ar gyfer…

  3.46 milltir i ffwrdd
 2. Mae Cronfa Ddŵr Alwen yn llyn 900 erw - y llyn gwneud mwyaf yng Nghymru. Mae yna lwybr o…

  3.7 milltir i ffwrdd
 3. Cartref plentyndod Syr Henry Jones (1852-1922) yw’r amgueddfa. Ganwyd Syr Henry Jones i…

  6.34 milltir i ffwrdd
 4. Mae Zip World Fforest wedi’i leoli yng nghanol harddwch Dyffryn Conwy, ychydig y tu allan…

  7.21 milltir i ffwrdd
 1. Teithiau trwy 9.5 erw o goedwig gynhenid at raeadr drawiadol Conwy. Mynediad ar hyd tir…

  7.3 milltir i ffwrdd
 2. Adeiladwyd yr eglwys yn y 14eg Ganrif a hwn yw’r adeilad hynaf ym Metws-y-Coed. Mae…

  7.7 milltir i ffwrdd
 3. Mae Amgueddfa Rheilffordd Dyffryn Conwy yn ddiwrnod allan gwych i deuluoedd. Treuliwch…

  7.78 milltir i ffwrdd
 4. Dechreuwyd gwaith adeiladu’r capel ym 1673, ac mae tu allan carreg syml y capel yn rhoi…

  7.97 milltir i ffwrdd
 5. Mae Castell Gwydir yn dŷ Cymreig hynafol yn harddwch Dyffryn Conwy, ar odre Eryri. Caiff…

  7.98 milltir i ffwrdd
 6. Eglwys hanesyddol Gradd I a godwyd yn 1470, sy’n edrych dros afon Conwy yng nghanol…

  7.99 milltir i ffwrdd
 7. Mae Coedwig Clocaenog yng nghanol Mynydd Hiraethog ac mae’n ardal 6,000 hectar (15,000…

  9.08 milltir i ffwrdd
 8. Mae’r Rhaeadr Ewynnol yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol lle mae’r Afon Llugwy’n…

  9.68 milltir i ffwrdd
 9. Coedwig o lynnoedd a mynyddoedd yng nghanol Eryri. Mae Parc Coedwig Gwydir yn gartref i…

  9.87 milltir i ffwrdd
 10. Er bod Cwm Wybrnant yn fan tawel ac anghysbell heddiw, mae’r lleoliad yn arwyddocaol iawn…

  10.17 milltir i ffwrdd
 11. Cymdeithas Eryri sy’n gofalu am Tŷ Hyll. Mae pwy adeiladodd y tŷ a phryd yn parhau’n…

  10.21 milltir i ffwrdd
 12. Yn ymestyn dros 80 erw ac â mwy na 250 o flynyddoedd o hanes garddwriaethol, mae Gardd…

  11.75 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....