Cyflwyno Digwyddiad

Rhowch eich gwybodaeth am gynnyrch isod.

Enw eich digwyddiad
*
Y cyfeiriad lle mae’r digwyddiad yn cael ei gynnal.
*
*
*
*
Dewiswch y lleoliad
*
Dewiswch gategori’r cynnyrch yma.
*
Rhif archebu neu rif cyswllt os nad oes rhaid archebu.
*
Gwefan y digwyddiad neu wefan y trefnwyr/ lleoliad.
Cyfeiriad e-bost y digwyddiad neu gyfeiriad e-bost y trefnydd/ lleoliad.
*
Nodwch ddisgrifiad o’r cynnyrch yma – uchafswm o 60 gair.
*

Agoriadau:

Ychwanegwch ddyddiadau i’r Dyddiad O ac I. Dewiswch eich amseroedd agor a chau. Nodwch awr a munud o’ch dewis, sydd ar gael bob fesul 15 munud. Gallwch ychwanegu mwy nac un amser agor
O: *I: *

Ticedi

Ticket TypeDescriptive Ticket NamePrisiau o (£)
Ychwanegwch docyn arall
Pris y pen. Oedolyn/Plentyn/Gostyngiad. Unrhyw ostyngiadau sydd ar gael
Eich enw.
*
*
*

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....