Gardd Bodnant

Gardd Bodnant

Inland Surfing

Inland Surfing

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Atyniadau

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 219

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Cyfeiriad

  Llandudno, Conwy, LL30 2RP

  Llandudno

  Mae Llwybr Tref Llandudno newydd sbon yn cynnwys 15 lleoliad, o’r promenâd i’r pier, o strydoedd siopa i draethau euraid, o erddi i bentir y Gogarth.

  Ychwanegu Llwybr Treftadaeth Llandudno i'ch Taith

 2. Cyfeiriad

  Llandudno, Conwy, LL30 1LZ

  Ffôn

  07956 004002

  Llandudno

  Yn cynnig profiadau a hyfforddiant ar gyfer dringo creigiau, mynydda a cherdded ceunentydd ers 2017.

  Ychwanegu GO Vertical i'ch Taith

 3. Cyfeiriad

  Yn dechrau/Starts - Llandudno Station, Augusta Street, Llandudno, Conwy, LL30 2AD

  Ffôn

  07876 711436

  Llandudno

  Ydi Llandudno yn cosi’ch chwilfrydedd? Ydych chi’n chwilio am weithgaredd anarferol i’w wneud yn yr awyr agored beth bynnag fo’r tywydd? Os ydych chi, beth am gael hwyl yn darganfod mwy am Landudno drwy ddilyn dwy daith dreftadaeth.

  Ychwanegu Llandudno’n Cosi’ch Chwilfrydedd i'ch Taith

 4. Cyfeiriad

  Great Orme Country Park, Llandudno, Conwy, LL30 2XF

  Ffôn

  01492 860963

  Llandudno

  O’r lleoliad trawiadol hwn, mae’r Summit Complex yn cynnig golygfeydd aruthrol i chi o Landudno, ardaloedd o Barc Cenedlaethol Eryri, Ynys Môn a Môr Iwerddon.

  Ychwanegu Cyfadeilad Copa'r Gogarth i'ch Taith

 5. Cyfeiriad

  Conwy, LL28 5RE

  Mae’r llwybr 33 milltir ar draws Sir Gonwy yn rhan o Daith Pererin Gogledd Cymru, llwybr hanesyddol 130-milltir o hyd sy’n mynd o Abaty Dinas Basing i Ynys Enlli.

  Ychwanegu Taith Pererin Gogledd Cymru i'ch Taith

 6. Cyfeiriad

  Cader Avenue, Kinmel Bay, Conwy, LL18 5HU

  Ffôn

  01745 360410

  Kinmel Bay

  Mae Canolfan Hamdden Y Morfa yn cynnig ystod eang o weithgareddau dan do ac awyr agored ac yn gartref i lu o glybiau chwaraeon.

  Ychwanegu Canolfan Hamdden Y Morfa i'ch Taith

 7. Cyfeiriad

  Tal y Cafn, Conwy, LL28 5RR

  Ffôn

  01492 575290

  Tal y Cafn

  Taith gylchol ysgafn o oddeutu 6.5km o Dal-y-Cafn ar hyd Afon Conwy.

  Ychwanegu Taith Caerhun i'ch Taith

 8. Cyfeiriad

  Sychnant Pass, Conwy, Conwy, LL32 8BJ

  Ffôn

  01492 592595

  Conwy

  Ar 150 erw o dir, gallwch fwynhau heddwch Pensychnant. Adeiladwyd o fewn Bwlch Sychnant gyda golygfeydd o Fynyddoedd y Carneddau, gallwch gerdded adfeilion canoloesol, rhostir a mwynhau cân y frân goesgoch ac ehedyddion.

  Ychwanegu Canolfan Cadwraeth a Gwarchod Natur Pensychnant i'ch Taith

 9. Cyfeiriad

  Happy Valley, Llandudno, Conwy, LL30 2LP

  Ffôn

  01492 877205

  Llandudno

  Mwynhewch daith ar Gar Cebl Llandudno yn ystod eich ymweliad â'r gyrchfan hyfryd. Mae’r profiad unigryw hwn a agorwyd ar 30 Mehefin 1969 fel y system car cebl teithwyr hiraf ym Mhrydain.

  Ychwanegu Car Cebl Llandudno i'ch Taith

 10. Cyfeiriad

  Llanddulas Road, Abergele, Conwy, LL22 8ET

  Ffôn

  01745 833237

  Abergele

  Croeso i’n Parc Fferm. Gwyliwch ras y moch, cyfarfod â’n hymlusgiaid, rhoi mwythau i gwningod a bwydo nifer o’n hanifeiliaid fferm arbennig.

  Ychwanegu Parc Fferm Manorafon i'ch Taith

 11. Cyfeiriad

  Great Orme, Llandudno, Conwy, LL30 2XF

  Ffôn

  01492 874151

  Llandudno

  Gyda modelau, arddangosfeydd rhyngweithiol a ffilmiau cyffrous, bydd y teulu cyfan yn mwynhau darganfod mwy am fywyd gwyllt amrywiol a hanes y Gogarth.

  Ychwanegu Canolfan Ymwelwyr Parc Gwledig y Gogarth i'ch Taith

 12. Cyfeiriad

  Llyn Crafnant, Trefriw, Conwy, LL27 0JZ

  Trefriw

  Mae’r gylchdaith hon yn mynd â chi o amgylch Llyn Crafnant yng ngodidowgrwydd Parc Cenedlaethol Eryri uwchlaw pentref Trefriw yn Nyffryn Conwy.

  Ychwanegu Llwybr Llyn Crafnant yn Addas i'r Teulu Cyfan i'ch Taith

 13. Cyfeiriad

  Dolben Hall, Bont Newydd, Nr St Asaph, Conwy, LL17 0HN

  Ffôn

  01745 585535

  Nr St Asaph

  Canolfan gweithgareddau awyr agored mewn lleoliad trawiadol ond hygyrch ac sy’n cynnig dros 20 o weithgareddau tir a dŵr ar y safle.

  Ychwanegu Open Door Adventure Ltd i'ch Taith

 14. Cyfeiriad

  Bus stop H (outside) Llandudno Train Station, Augusta Street, Llandudno, Conwy, LL30 2AF

  Ffôn

  07896 007230

  Llandudno

  Gadewch y car ac ewch ar antur ar draws Parc Cenedlaethol Eryri.

  Ychwanegu Adventure Tours Snowdonia i'ch Taith

 15. Cyfeiriad

  Old Lifeboat Station, Lloyd Street, Llandudno, Conwy, LL30 2YG

  Ffôn

  01492 353535

  Llandudno

  Rydym yn annog amgylchedd cyfeillgar a pharchus lle gall holl ddringwyr herio eu hunain, o ddechreuwyr i ddringwyr profiadol ac uwch.   

  Ychwanegu Canolfan Ddringo Boathouse i'ch Taith

 16. Cyfeiriad

  Capel Curig, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0DS

  Ffôn

  01492 642322

  Betws-y-Coed

  Cymdeithas Eryri sy’n gofalu am Tŷ Hyll. Mae pwy adeiladodd y tŷ a phryd yn parhau’n ddirgelwch. Cartref i dŷ te bendigedig gyda gardd naturiol yn derbyn gofal gan grŵp o wirfoddolwyr. 

  Ychwanegu Tŷ Hyll i'ch Taith

 17. Cyfeiriad

  Ap Treftadaeth am Ddim | Free Heritage App, Bae Colwyn | Colwyn Bay, Mochdre, Hen Golwyn | Old Colwyn, Llandrillo-yn-Rhos | Rhos-on-Sea

  Ffôn

  01492 574253

  Bae Colwyn | Colwyn Bay, Mochdre, Hen Golwyn | Old Colwyn, Llandrillo-yn-Rhos | Rhos-on-Sea

  Dewch ar antur gyda’r Llwybr Dychmygu - daw gorffennol Bro Colwyn a Mochdre yn fyw gyda’r ap hwn y gellir ei lawrlwytho’n rhad ac am ddim.

 18. Cyfeiriad

  Llanfairfechan, Conwy, LL33 0BP

  Ffôn

  01492 575290

  Llanfairfechan

  Taith gron 4.5 milltir (7 cilomedr) o hyd o dref Llanfairfechan at odre mynyddoedd y Carneddau, drwy dirlun sy’n llawn nodweddion archaeolegol yn dyddio o Oes y Cerrig.

  Ychwanegu Taith Ucheldir Llanfairfechan i'ch Taith

 19. Cyfeiriad

  Trefriw, Conwy, LL27 0JJ

  Trefriw

  Dewch i ddarganfod yr awyr agored yn Nhrefriw ar ein llwybrau diddorol sydd wedi’u harwyddo ac sy’n eich arwain i fyny ac allan o’r pentref at y bryniau, y llynnoedd a’r afonydd hardd sydd o amgylch.

  Ychwanegu Llwybrau Trefriw i'ch Taith

 20. Cyfeiriad

  The Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1BB

  Ffôn

  01492 872000

  Llandudno

  Mae’r theatr 1,500 sedd yn Venue Cymru yn un o brif theatrau derbyn y DU.

  Ychwanegu Venue Cymru i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....