RSPB Conwy

RSPB Conwy

Deganwy

Deganwy

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Deganwy a Chyffordd Llandudno

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 1316

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Cyfeiriad

  Ty’r Dref, 19 Ancaster Square, Llanrwst, Conwy, LL26 0LD

  Ffôn

  01492 643221

  Llanrwst

  Mae Cyngor Tref Llanrwst wedi sefydlu Pwynt Gwybodaeth i Dwristiad yn ei adeilad newydd yng nghanol y dref, mewn lleoliad cyfleus ar Sgwâr Ancaster.

  Ychwanegu Pwynt Gwybodaeth i Dwristiaid Llanrwst i'ch Taith

 2. Cyfeiriad

  Snowdonia National Park Information Centre, Royal Oak Stables, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0AH

  Ffôn

  01690 710426

  Betws-y-Coed

  Mae’n wir, i dderbyn y cyngor gorau holwch bobl leol! Ond fe allwn ni fynd gam gymhellech na hynny, mae’r cyngor y cewch chi gan ein Canolfannau Croeso ar lefydd i fynd a phethau i’w gwneud hefyd yn cynnwys ystod o wasanaethau eraill.

  Ychwanegu Canolfan Croeso - Betws-y-Coed i'ch Taith

 3. Cyfeiriad

  Victoria Shopping Centre, Mostyn Street, Llandudno, Conwy, LL30 2RP

  Ffôn

  01492 577577

  Llandudno

  Angen helpu i archebu llety, cyngor i gynllunio eich diwrnod, rhywbeth blasus i’w fwyta neu rodd wedi’i gwneud yn lleol ar gyfer y person arbennig hwnnw? Galwch heibio Canolfan Groeso Llandudno yng Nghanolfan Fictoria.

  Ychwanegu Canolfan Groeso - Llandudno i'ch Taith

 4. Cyfeiriad

  Llandudno, Conwy, LL30 2RP

  Llandudno

  Mae Llwybr Tref Llandudno newydd sbon yn cynnwys 15 lleoliad, o’r promenâd i’r pier, o strydoedd siopa i draethau euraid, o erddi i bentir y Gogarth.

  Ychwanegu Llwybr Treftadaeth Llandudno i'ch Taith

 5. Cyfeiriad

  Muriau Buildings, Rosehill Street, Conwy, Conwy, LL32 8LD

  Ffôn

  01492 577566

  Conwy

  Angen cymorth i archebu llety, cyngor i gynllunio eich diwrnod, danteithion blasus neu anrheg a wnaed yn lleol ar gyfer rhywun arbennig? Dewch draw i Ganolfan Groeso Conwy.

  Ychwanegu Canolfan Groeso - Conwy i'ch Taith

 6. Cyfeiriad

  31 Castle Street, Conwy, Conwy, LL32 8AY

  Ffôn

  01492 573999

  Conwy

  Bwyd Bangladeshaidd wedi’i leoli yng nghanol tref Conwy.

  Ychwanegu Jalsa Tandoori Restaurant i'ch Taith

 7. Cyfeiriad

  The Motorsport Lounge, Builder Street, Llandudno, Conwy, LL30 1DR

  Ffôn

  01492 875991

  Llandudno

  Mae John Bramwell yn ganwr a chyfansoddwr Saesneg, ac ef yw prif leisydd y band roc amgen tridarn, I Am Kloot.

  Ychwanegu John Bramwell yn y Motorsport Lounge, Llandudno i'ch Taith

 8. Cyfeiriad

  Venue Cymru, Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1BB

  Ffôn

  01492 872000

  Llandudno

  Mae beirniad Strictly Come Dancing Anton Du Beke ac enillydd y gystadleuaeth yn 2021 Giovanni Pernice yn uno ar gyfer eu taith anhygoel - Him & Me!

  Ychwanegu Anton and Giovanni: Him & Me yn Venue Cymru i'ch Taith

 9. Cyfeiriad

  Town Hall, Rhiw Road, Colwyn Bay, Conwy, LL29 7TE

  Colwyn Bay

  Llys Ynadon oedd Neuadd y Dref yn flaenorol ac fe’i hadeiladwyd gan Walter Wiles, Pensaer Sirol Sir Ddinbych ym 1905-07; mae’n adeilad rhestredig Gradd II.

  Ychwanegu Drysau Agored - Yr Hen Lys Ynadon (Neuadd y Dref erbyn hyn), Bae Colwyn i'ch Taith

 10. Cyfeiriad

  43 Station Road, Deganwy, Conwy, LL31 9DF

  Ffôn

  01492 583690

  Deganwy

  Sefydlwyd Clwb Hwylio Conwy yn 1911, ac mae’n un o’r rhai hynaf yn yr ardal. Cynhelir rasys yn rheolaidd yn ystod yr haf ac mae’r clwb hefyd yn cynnig cyfleusterau cymdeithasol gyda byrddau snwcer a phŵl, teithiau i chwarae golff a mwy.

  Ychwanegu Clwb Hwylio Conwy i'ch Taith

 11. Cyfeiriad

  Llandudno Museum & Gallery, 17-19 Gloddaeth Street, Llandudno, Conwy, LL30 2DD

  Ffôn

  01492 701490

  Llandudno

  Ymunwch â ni bob dydd Iau am 11am yn yr Amgueddfa am daith gerdded hanesyddol i ddarganfod y straeon diddorol y tu ôl i’r dref Fictoraidd unigryw hon.

  Ychwanegu Taith Dreftadaeth o Amgueddfa Llandudno i'ch Taith

 12. Cyfeiriad

  RSPB Conwy Nature Reserve, Off A55, Llandudno Junction, Conwy, LL31 9XZ

  Ffôn

  01492 584091

  Llandudno Junction

  Eisiau cael dechrau gwych i’ch penwythnos? Oes gennych chi ddiddordeb mewn dechrau hobi newydd?

  Ychwanegu Taith Dywys Bywyd Gwyllt yn RSPB Conwy i'ch Taith

 13. Cyfeiriad

  Venue Cymru, Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1BB

  Ffôn

  01492 872000

  Llandudno

  Mae Venue Cymru yn llawn cyffro wrth gadarnhau y bydd UIBFF Cymru / ICS International yn dod â Phencampwriaeth Magu Cyhyrau Clasurol y Byd Julie Rose Cymru i Venue Cymru y mis hwn.

  Ychwanegu Pencampwriaeth Magu Cyhyrau’r byd UIBFF yn Venue Cymru i'ch Taith

 14. Cyfeiriad

  Gwrych Castle, Llanddulas Road, Abergele, Conwy, LL22 8ET

  Ffôn

  01745 826023

  Abergele

  Mae ein digwyddiad Nadolig poblogaidd hyd yn oed mwy hudolus eleni wrth i Mrs Corn ymuno â Siôn Corn a’i gorachod!

  Ychwanegu Ogof Hudol Siôn Corn ac Academi Corachod Castell Gwrych i'ch Taith

 15. Cyfeiriad

  Venue Cymru, Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1BB

  Ffôn

  01492 872000

  Llandudno

  Ar ôl teyrnasu ar Broadway ac yn y West End, mae’r sioe gerdd rhyngwladol poblogaidd Six yn dod i Landudno!

  Ychwanegu Six The Musical yn Venue Cymru i'ch Taith

 16. Cyfeiriad

  Venue Cymru, Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1BB

  Ffôn

  01492 872000

  Llandudno

  Yn 1974, gwnaeth perfformiad eiconig ABBA o Waterloo yng nghystadleuaeth Eurovision greu hanes wrth i’w buddugoliaeth nhw arwain at enwogrwydd rhyngwladol.

  Ychwanegu Thank ABBA for the Music yn Venue Cymru i'ch Taith

 17. Cyfeiriad

  Venue Cymru, Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1BB

  Ffôn

  01492 872000

  Llandudno

  Mae’r sioe gerdd ryngwladol hynod lwyddiannus yn ôl!

  Ychwanegu The Bodyguard yn Venue Cymru i'ch Taith

 18. Cyfeiriad

  Deganwy Beach, Deganwy, Conwy, LL31 9YR

  Ffôn

  07752 117575

  Deganwy

  Os ydych chi’n chwilio am encil glan y môr i ymlacio, gwyliau arbennig gyda golygfeydd di-dor o’r môr a llety sy’n agos at y traeth, yna mae’r rhandy yma yn ticio bob bocs.

  Ychwanegu Rhandy Sea View i'ch Taith

 19. Cyfeiriad

  Venue Cymru, Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1BB

  Ffôn

  01492 517004

  Llandudno

  Ffair deganau, trenau a chasglwyr a gynhelir yn flynyddol y diwrnod ar ôl Gŵyl San Steffan.

  Ychwanegu Ffair Trenau a Theganau Llandudno yn Venue Cymru i'ch Taith

 20. Cyfeiriad

  Pwllycrochan Avenue, Colwyn Bay, Conwy, LL29 7BT

  Ffôn

  01492 575337

  Colwyn Bay

  Cyfres o 4 cylchdaith sy’n amrywio o .075 milltir i 1.25 milltir sy’n ymestyn ar draws y llethrau y tu ôl i dref Bae Colwyn.

  Ychwanegu Teithiau Gwarchodfa Natur Leol Coedwig Pwllycrochan i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....