Paysanne

Am

Agorwyd Paysanne yn 1988 gan Bob a Barbara Ross, pâr o Ffrainc-garwyr yn arbenigo mewn coginio Ffrengig. Dros 20 mlynedd, roeddent wedi datblygu ciniawyr ffyddlon oedd yn mwynhau’r awyrgylch ymlaciol, bwyd blasus, hiwmor a hwyliau da, a rhestr winoedd bwrpasol gan Bob o winllanoedd ar draws Ffrainc. 

Gwnaeth eu mab Cai gymryd drosodd yn 2013. Yn 2015, ymunodd y cogydd yn Paysanne, David Hughes â Cai i redeg y busnes. Mae’r syniadau syml wnaeth wneud Paysanne yn boblogaidd yn 1988 yr un fath heddiw: bwyd ffres, lleol, wedi’i baratoi â chariad, wedi’i gyflwyno’n syml mewn awyrgylch ymlaciol, jasaidd a chwareus.

Cyfleusterau

Arlwyo

 • Bar
 • Cinio ar gael
 • Darperir ar gyfer gofynion dietegol arbennig
 • Pryd nos ar gael
 • Trwyddedig
 • Yn darparu ar gyfer llysfwytawyr

Cyfleusterau Darparwyr

 • Ar gael ar gyfer derbyniad priodas
 • Mae angen archebu

Cyfleusterau Lleoliad

 • Cyfleusterau toiled

Dulliau Talu

 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Hygyrchedd

 • Caniateir cw^n cymorth

Nodweddion Darparwr

 • Mewn tref/canol dinas

Teithio a Masnachu

 • Wi-fi ar gael

Map a Chyfarwyddiadau

Bwyty Paysanne

Bwyty

147 Station Road, Deganwy, Conwy, Conwy, LL31 9EJ

Ychwanegu Bwyty Paysanne i'ch Taith

Ffôn: 01492 582079

Amseroedd Agor

Ar agor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd MawrthWedi cau
Dydd Mercher - Dydd Gwener18:30
Dydd Sadwrn17:30
Dydd SulWedi cau

* Arweiniad yn unig yw’r oriau agor a gallent newid. Gwiriwch gyda’r gweithredwr cyn gwneud siwrne arbennig.

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae traeth Morfa Conwy yn fae mawr tywodlyd, sy’n ffurfio rhan o’r traethau tywydd a…

  0.33 milltir i ffwrdd
 2. Mae’r coetir cymysg deniadol hwn o 7.5 ha rhwng Parc Bodlondeb yng Nghonwy a glan…

  0.74 milltir i ffwrdd
 3. Gellir dod o hyd i’r Tŷ Lleiaf ym Mhrydain yn swatio o blith teras o dai ar lan y cei yng…

  0.88 milltir i ffwrdd
 1. Porth Diwylliannol i Sir Conwy - Mae Canolfan Ddiwylliant Conwy dafliad carreg oddi wrth…

  0.95 milltir i ffwrdd
 2. Plas Mawr yw’r tŷ tref Elisabethaidd gorau ym Mhrydain. Lleolir yng Nghonwy, cartref un o…

  0.95 milltir i ffwrdd
 3. Ar lan afon Conwy, ger Castell Conwy, mae Amgueddfa Cregyn Gleision Conwy yn llawn hanes…

  0.98 milltir i ffwrdd
 4. Neidiwch ar fwrdd y Queen Victoria am fordaith i weld golygfeydd i fyny’r afon Conwy tuag…

  1 milltir i ffwrdd
 5. Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi…

  1.03 milltir i ffwrdd
 6. Yn rhan o Safle Treftadaeth y Byd UNESCO sy’n cynnwys cestyll ysblennydd ym Miwmares,…

  1.04 milltir i ffwrdd
 7. Cerddwch dros yr Afon Conwy ar Bont Grog Thomas Telford, gyda golygfa o Gastell Conwy,…

  1.06 milltir i ffwrdd
 8. Pan adeiladodd y Brenin Edward I Gastell Conwy ar ddiwedd y drydedd ganrif ar ddeg y…

  1.06 milltir i ffwrdd
 9. Trên Bach Penmorfa: gall hen ac ifanc ill dau fwynhau taith y tu ôl i locomotifau stêm a…

  1.49 milltir i ffwrdd
 10. Mae gwarchodfa natur RSPB Conwy yn wlypdir ar lan ddwyreiniol aber Conwy, a grëwyd o…

  1.54 milltir i ffwrdd
 11. Mae Traeth Penmorfa yn Llandudno yn lle llawer tawelwch na Thraeth y Gogledd sy’n llawn…

  1.77 milltir i ffwrdd
 12. Mae lein Dyffryn Conwy yn rhan o’r Rhwydwaith Rheilffrdd Cenedlaethol. Mae’n rhedeg wrth…

  1.8 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....