Rheilffordd Fach Pen Morfa

Am

Trên Bach Penmorfa: gall hen ac ifanc ill dau fwynhau taith y tu ôl i locomotifau stêm a thrydanol ar ein trac ym Mhenmorfa. Profiad teuluol a chyfle am luniau gwych gyda’r Gogarth yn gefndir, y traeth a Llwybr Seiclo Gogledd Cymru’n gyfagos. Mae’r rheilffordd wedi’i gynnal a’i weithredu gan Gymdeithas Peirianneg Model Gogledd Cymru ac mae aelodau’n aml yn rhedeg eu locomotifau eu hunain yn ystod ein sesiynau rhedeg cyhoeddus. Cewch hyd i ni gyferbyn â Maes Parcio a Chaffi Traeth Penmorfa.

Cyfleusterau

Deunydd Argraffedig mewn Ieithoedd Arall

 • Deunydd Argraffedig Cymraeg

Dulliau Talu

 • Derbynnir Grwpiau

Ieithoedd a siaredir

 • Siaredir Cymraeg

Marchnadoedd Targed

 • Hwyl i'r Teulu
 • Wedi'i Farchnata ar gyfer Teuluoedd

Nodweddion Darparwr

 • Atyniad Awyr Agored
 • Mewn tref/canol dinas

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Parcio (codir tâl)

Teithiau ac Arddangosiadau

 • Derbynnir Ymweliadau Addysgiadol

Map a Chyfarwyddiadau

Rheilffordd Fach Pen Morfa

Rheilffordd Fach

Dale Road, West Shore, Llandudno, Conwy, LL30 2PQ

Amseroedd Agor

* Ar agor ar ddydd Sadwrn (yn dibynnu ar y tywydd) o'r Pasg tan ddiwedd mis Hydref o 12:00 i 16:00.

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Traeth Penmorfa yn Llandudno yn lle llawer tawelwch na Thraeth y Gogledd sy’n llawn…

  0.29 milltir i ffwrdd
 2. Rydym yn annog amgylchedd cyfeillgar a pharchus lle gall holl ddringwyr herio eu hunain,…

  0.54 milltir i ffwrdd
 3. Mae Penderyn wedi bod cynhyrchu wisgi brag sengl a gwirodydd sydd wedi ennill gwobrau yn…

  0.59 milltir i ffwrdd
 4. Mae lein Dyffryn Conwy yn rhan o’r Rhwydwaith Rheilffrdd Cenedlaethol. Mae’n rhedeg wrth…

  0.68 milltir i ffwrdd
 1. Mae gan yr Amgueddfa chwe oriel barhaol yn adrodd hanesion gorffennol Llandudno gan…

  0.69 milltir i ffwrdd
 2. Dewch i Amgueddfa’r Home Front i gamu’n ôl mewn amser - i’r 1940au ym Mhrydain. Yn yr…

  0.69 milltir i ffwrdd
 3. Gadewch y car ac ewch ar antur ar draws Parc Cenedlaethol Eryri.

  0.7 milltir i ffwrdd
 4. Mae Llwybr Tref Llandudno newydd sbon yn cynnwys 15 lleoliad, o’r promenâd i’r pier, o…

  0.74 milltir i ffwrdd
 5. Rydym yn eich gwahodd i ymuno â ni ar un o’r profiadau teithiau preifat dan arweiniad…

  0.74 milltir i ffwrdd
 6. Yn Llandudno, mae Ultimate Escape yn her ystafell ddianc llawn hwyl. Allwch chi a’ch…

  0.75 milltir i ffwrdd
 7. Ewch ar siwrnai siocled sy’n rhychwantu 5,000 o flynyddoedd. Gan ddechrau mewn cwt…

  0.75 milltir i ffwrdd
 8. “Finding Alice,” is an immersive game transporting players into the enchanting world of…

  0.78 milltir i ffwrdd
 9. Hwylfan Bonkerz, un o’r cyfleusterau chwarae meddal dan do gorau o’i fath yng Ngogledd…

  0.79 milltir i ffwrdd
 10. Teithiau gwylio adar dan arweiniad drwy gydol y flwyddyn. Teithiau personol i un/dau o…

  0.81 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....