Llun o flaen Oriel Mostyn

Am

Mostyn yw un o orielau celf gyfoes gorau’r DU - byd o greadigrwydd 4 munud o’r traeth.  

Mae ein hadeilad Edwardaidd yn borth i gyfres o ofodau modern a rhaglen amrywiol o arddangosfeydd sy’n gyfwerth â’r rheiny yng nghanolfannau celf mwyaf y byd.

Mae ein Siop hyfryd yn gwerthu gemwaith hardd, serameg, printiau, gwydrau, llyfrau a chardiau wedi’u gwneud â chariad yma yng Nghymru a thu hwnt. Mae ein Caffi yn lle i chi ymlacio ar ddiwedd eich ymweliad a mwynhau coffi rhost lleol, cacennau blasus a chynnyrch Cymreig eraill. 

Ar agor ddydd Mawrth i ddydd Sadwrn, mynediad am ddim a gwbl hygyrch.

Pris a Awgrymir

Math o DocynPris Tocyn
MynediadAm ddim

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Arall

 • Café on premises

Arlwyo

 • Caffi/bwyty ar y safle

Cyfleusterau Darparwyr

 • Toiledau

Dulliau Talu

 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Hygyrchedd

 • Caniateir Cw^n Cymorth
 • Mae Pob Ardal yn Hygyrch i Ymwelwyr Anabl
 • Ramp / Mynedfa Wastad
 • Toiledau ar gyfer Ymwelwyr Anabl

Ieithoedd a siaredir

 • Siaredir Cymraeg

Nodweddion Darparwr

 • Atyniad Dan Do
 • Mewn tref/canol dinas

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus

Teithio a Masnachu

 • Wi-fi ar gael

Teithio Grw^p

 • Derbynnir bysiau

Map a Chyfarwyddiadau

Oriel Mostyn

Oriel

12 Vaughan Street, Llandudno, Conwy, LL30 1AB

Ychwanegu Oriel Mostyn i'ch Taith

Ffôn: 01492 879201

Amseroedd Agor

* Gweler y wefan am oriau agor.

Beth sydd Gerllaw

 1. “Finding Alice,” is an immersive game transporting players into the enchanting world of…

  0.01 milltir i ffwrdd
 2. Ewch ar siwrnai siocled sy’n rhychwantu 5,000 o flynyddoedd. Gan ddechrau mewn cwt…

  0.04 milltir i ffwrdd
 3. Yn Llandudno, mae Ultimate Escape yn her ystafell ddianc llawn hwyl. Allwch chi a’ch…

  0.04 milltir i ffwrdd
 4. Gadewch y car ac ewch ar antur ar draws Parc Cenedlaethol Eryri.

  0.08 milltir i ffwrdd
 1. Mae lein Dyffryn Conwy yn rhan o’r Rhwydwaith Rheilffrdd Cenedlaethol. Mae’n rhedeg wrth…

  0.09 milltir i ffwrdd
 2. Mae Llwybr Tref Llandudno newydd sbon yn cynnwys 15 lleoliad, o’r promenâd i’r pier, o…

  0.23 milltir i ffwrdd
 3. Rydym yn eich gwahodd i ymuno â ni ar un o’r profiadau teithiau preifat dan arweiniad…

  0.23 milltir i ffwrdd
 4. Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno, ac mae’n draeth cysgodol gyda phier Fictoraidd…

  0.25 milltir i ffwrdd
 5. Mae Penderyn wedi bod cynhyrchu wisgi brag sengl a gwirodydd sydd wedi ennill gwobrau yn…

  0.36 milltir i ffwrdd
 6. Rydym yn annog amgylchedd cyfeillgar a pharchus lle gall holl ddringwyr herio eu hunain,…

  0.37 milltir i ffwrdd
 7. Mae’r theatr 1,500 sedd yn Venue Cymru yn un o brif theatrau derbyn y DU.

  0.37 milltir i ffwrdd
 8. Dewch i Amgueddfa’r Home Front i gamu’n ôl mewn amser - i’r 1940au ym Mhrydain. Yn yr…

  0.4 milltir i ffwrdd
 9. Mae gan yr Amgueddfa chwe oriel barhaol yn adrodd hanesion gorffennol Llandudno gan…

  0.42 milltir i ffwrdd
 10. Wedi ei sefydlu ym 1860, mae sioe Pwnsh a Jwdi hynaf Prydain yn cael ei pherfformio gan y…

  0.44 milltir i ffwrdd
 11. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

  0.48 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....