Venue Cymru

Am

Mae’r theatr 1,500 sedd yn Venue Cymru yn un o brif theatrau derbyn y DU. Mae rhaglen amrywiol o ddigwyddiadau’n cwmpasu pob math o berfformiadau byw - o opera a sioeau’r West End, i gomedi a phantomeim. Mae’r theatr yn bodoli ochr yn ochr ag arena amlbwrpas sy’n denu artistiaid o’r radd flaenaf ar gyfer gigiau a cherddoriaeth fyw.

Cyfleusterau

Arlwyo

 • Caffi/bwyty ar y safle
 • Gwasanaeth arlwyo

Cyfleusterau Darparwyr

 • Cyfleusterau cynadledda
 • Lleoliad Digwyddiadau
 • Mynediad Anabl
 • Toiledau
 • Yn darparu ar gyfer grwpiau ysgolion
 • Yn derbyn partïon bysiau

Hygyrchedd

 • Hygyrch ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn

Nodweddion Darparwr

 • Atyniad Dan Do
 • Mewn tref/canol dinas

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus
 • Maes parcio

Plant a Babanod

 • Cyfleusterau newid babanod

Teithio a Masnachu

 • Wi-fi ar gael

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Venue Cymru

Theatr

The Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1BB

Ffôn: 01492 872000

Amseroedd Agor

* Gweler y wefan am fanylion y sioeau.

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae “Dod o hyd i Alys,” yn gêm ymdrochol sy'n cludo chwaraewyr i fyd hudolus Y Wlad Hud,…

  0.37 milltir i ffwrdd
 2. Yn Llandudno, mae Ultimate Escape yn her ystafell ddianc llawn hwyl. Allwch chi a’ch…

  0.38 milltir i ffwrdd
 3. Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno, ac mae’n draeth cysgodol gyda phier Fictoraidd…

  0.41 milltir i ffwrdd
 1. Ewch ar siwrnai siocled sy’n rhychwantu 5,000 o flynyddoedd. Gan ddechrau mewn cwt…

  0.41 milltir i ffwrdd
 2. Gadewch y car ac ewch ar antur ar draws Parc Cenedlaethol Eryri.

  0.45 milltir i ffwrdd
 3. Mae lein Dyffryn Conwy yn rhan o’r Rhwydwaith Rheilffrdd Cenedlaethol. Mae’n rhedeg wrth…

  0.46 milltir i ffwrdd
 4. Mae Llwybr Tref Llandudno newydd sbon yn cynnwys 15 lleoliad, o’r promenâd i’r pier, o…

  0.55 milltir i ffwrdd
 5. Rydym yn eich gwahodd i ymuno â ni ar un o’r profiadau teithiau preifat dan arweiniad…

  0.55 milltir i ffwrdd
 6. Wedi ei sefydlu ym 1860, mae sioe Pwnsh a Jwdi hynaf Prydain yn cael ei pherfformio gan y…

  0.68 milltir i ffwrdd
 7. Mae’r dollffordd 5 milltir o hyd ar agor drwy’r flwyddyn ac mae’n cynnig golygfeydd…

  0.68 milltir i ffwrdd
 8. Pier glan môr traddodiadol yn dyddio o ddiwedd y 1800au gydag amrywiaeth o siopau,…

  0.7 milltir i ffwrdd
 9. Mae'r Sea Jay a’r Seaborne yn cychwyn o'r lanfa ar Bromenâd Llandudno. Mae’r tripiau’n…

  0.7 milltir i ffwrdd
 10. Ffotograffwyr sepia hen ffasiwn. Dewch i gael llun sepia o’ch hun wedi’i ail-greu, a…

  0.7 milltir i ffwrdd
 11. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

  0.7 milltir i ffwrdd
Previous Next

Cysylltiedig

Venue CymruVenue Cymru, LlandudnoOs ydych chi’n chwilio am leoliad sydd ychydig yn arbennig, yna Venue Cymru yw’r lle i chi. Wedi’i lleoli yn Llandudno, gyda’r mynyddoedd a’r arfordir yn gefndir i ni, mae ein canolfan yn cynnig y diweddaraf mewn cyfleusterau cynadledda pwrpasol.

Y Review at Venue CymruY Review yn Venue Cymru, LlandudnoGyda golygfeydd panoramig hyfryd ar draws bae Llandudno a’r glannau ysblennydd, bwyty Y Review yw’r lle gorau yn y dref i fwynhau pryd o fwyd a golygfeydd godidog.

Catlin's Café Bar at Venue CymruBar Caffi Catlin yn Venue Cymru, LlandudnoWedi’i enwi ar ôl yr impresario theatr lleol Will Catlin, dyma’r lle perffaith i ymlacio a dadflino.

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....