Pet Place Abergele

Pet Place Abergele

Caffis croesawgar i gŵn

Caffis croesawgar i gŵn

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Croeso i Gŵn

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 29

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Cyfeiriad

  Royal Oak Hotel, Holyhead Road, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0AY

  Ffôn

  01690 710011

  Betws-y-Coed

  Mae’r Stablau ym Metws-y-Coed yn far a bwyty sy’n angerddol am flas a chynnyrch lleol. Lleolir yn nhref drawiadol Betws-y-Coed, a elwir yn Borth Eryri.

  Ychwanegu Y Stablau - Gwesty’r Royal Oak i'ch Taith

 2. Cyfeiriad

  Rhuddlan Road, Abergele, Conwy, LL22 7HZ

  Ffôn

  01745 823188

  Abergele

  Rhywle i chi a'ch ffrindiau pedair coes! Cewch eich syfrdanu gan yr holl ddewis o ddanteithion i gŵn sydd gennym i’w cynnig.

  Ychwanegu Caffi petplace (Parc i Gŵn a Bar Coffi) i'ch Taith

 3. Cyfeiriad

  9-13 High Street, Conwy, Conwy, LL32 8DE

  Ffôn

  01492 702654

  Conwy

  Mae Dylan’s Conwy’n fwyty cyfeillgar sydd ond tafliad carreg o’r cei godidog yng Nghonwy.

  Ychwanegu Bwyty Dylans - Conwy i'ch Taith

 4. Cyfeiriad

  Conwy Culture Centre, Town Ditch Road, Conwy, Conwy, LL32 8NU

  Ffôn

  07896 597728

  Conwy

  Wedi’i leoli yng Nghanolfan Ddiwylliant Conwy, mae Cantîn yn gweini coffi, brecwast, cinio, cacennau a mwy!

  Ychwanegu Cantîn i'ch Taith

 5. Cyfeiriad

  71 Rhos Promenade, Rhos-on-Sea, Conwy, LL28 4EN

  Ffôn

  01492 544358

  Rhos-on-Sea

  Beth bynnag yr ydych yn chwilio amdano, o frecwast cynnar i ginio hwyr neu fyrbryd ysgafn i ginio prynhawn, mae’r pryd perffaith ar gael i chi.

  Ychwanegu Caffi a Siop Anrhegion Coast i'ch Taith

 6. Cyfeiriad

  Conwy Holiday Park, Llanrwst Road, Conwy, Conwy, LL32 8HZ

  Ffôn

  01492582010

  Conwy

  The Swallows Nest Conwy is based in Conwy Holiday Park just based outside the town of Conwy.

  Ychwanegu The Swallows Nest Conwy i'ch Taith

 7. Cyfeiriad

  18 Mostyn Avenue, Craig-y-Don, Llandudno, Conwy, LL30 1YS

  Llandudno

  Siop goffi bach ond cyfeillgar sydd wedi’i leoli yng Nghraig-y-Don a’u cenhadaeth yw i’ch helpu i ddarganfod eich cwpaned perffaith o goffi.

  Ychwanegu Coffee V i'ch Taith

 8. Cyfeiriad

  Rhos Promenade, Rhos-on-Sea, Conwy, LL28 4NG

  Ffôn

  01492 548185

  Rhos-on-Sea

  Tafarn a bwyty ar lan y môr sy’n croesawu cŵn a phlant, gyda gardd gwrw fawr yn Llandrillo-yn-Rhos yn gweini bwyd tafarn ffres, blasus.

  Ychwanegu Rhos Fynach i'ch Taith

 9. Cyfeiriad

  St David's Hospice, Abbey Road, Llandudno, Conwy, LL30 2EN

  Ffôn

  01492 879058

  Llandudno

  Mae Caffi Dewi yn lle croesawgar a chyfeillgar i fwynhau bwyd cartref blasus. Rydym ni ddau funud ar droed o draeth Penmorfa. Mae’r holl elw yn mynd at ofalu am gleifion Hosbis Dewi Sant.

  Ychwanegu Caffi Dewi i'ch Taith

 10. Sgôr Teithwyr TripAdvisor

  Sgôr Teithwyr TripAdvisor - 435 adolygiadau435 adolygiadau

  Cyfeiriad

  The Village, St George, Abergele, Conwy, LL22 9BP

  Ffôn

  01745 832207

  Abergele

  Mae Bwyty The Kinmel Arms, Llansan Siôr wedi ennill dwy Rosette yr AA ac wedi’i leoli mewn pentref hyfryd o'r enw Llansan Siôr yng Ngogledd Cymru.

  Ychwanegu Y Kinmel Arms i'ch Taith

 11. Cyfeiriad

  147 Station Road, Deganwy, Conwy, Conwy, LL31 9EJ

  Ffôn

  01492 582079

  Conwy

  Agorwyd Paysanne yn 1988 gan Bob a Barbara Ross, pâr o Ffrainc-garwyr yn arbenigo mewn coginio Ffrengig.

  Ychwanegu Bwyty Paysanne i'ch Taith

 12. Cyfeiriad

  Marine Drive, Llandudno, Conwy, LL30 2XD

  Ffôn

  01492 870004

  Llandudno

  Mae mynd am dro o amgylch Marine Drive ar y Gogarth yn brofiad hynod ddiddorol, gyda chyfoeth o archeoleg, daeareg a bioleg i’w gweld. Ond mae tipyn o waith cerdded am i fyny.

  Ychwanegu Rest And Be Thankful i'ch Taith

 13. Cyfeiriad

  112 Mostyn Street, Llandudno, Conwy, LL30 2SW

  Ffôn

  01492 338220

  Llandudno

  Mae Providero yn siop goffi arbenigol sydd dafliad carreg i ffwrdd o’r Gogarth yn Llandudno. Mae’n ganolbwynt cyfeillgar i bobl leol ac ymwelwyr ac yma fe weinir coffi, cacennau a chinio ysgafn tymhorol o ansawdd uchel.

  Ychwanegu Providero i'ch Taith

 14. Cyfeiriad

  118 Glan-y-Môr Road, Penrhyn Bay, Conwy, LL30 3PR

  Ffôn

  01492 549297

  Penrhyn Bay

  Mae’r café-bar wedi’i leoli reit gyferbyn â’r traeth ym Mae Penrhyn. Rydym ni ar agor ar gyfer brecwast, cinio, byrbrydau, crempogau, te prynhawn a choffi, ond mae ein bar ar agor bob amser os mai diod rydych chi ei awydd.

  Ychwanegu The Beach - Café Bar i'ch Taith

 15. Cyfeiriad

  Ellis Way, Conwy, Conwy, LL32 8GU

  Ffôn

  01492 583350

  Conwy

  Gyda seddau awyr agored yn edrych dros y marina, mae The Mulberry yn lle gwych i ymlacio a mwynhau pryd o fwyd gyda ffrindiau, teulu, a hyd yn oed y ci!

  Ychwanegu The Mulberry i'ch Taith

 16. Cyfeiriad

  Alex Munro Way, Happy Valley, Llandudno, Conwy, LL30 2QL

  Ffôn

  01492 592770

  Llandudno

  Mae Caffi Parisella, Y Fach, yn gwerthu amrywiaeth eang o fwyd poeth ac oer, diodydd, lolipops rhew a chabinet gyda 24 blas yn llawn hufen iâ arobryn Parisella.

  Ychwanegu Siop Hufen Iâ Parisella - Y Fach i'ch Taith

 17. Cyfeiriad

  12 High Street, Conwy, Conwy, LL32 8DE

  Ffôn

  01492 592770

  Conwy

  Mae Siop Hufen Iâ Parisella yn cynnwys siop hufen iâ gyda man eistedd yn y cefn sy’n gweini diodydd poeth ac oer, crempogau, wafflau, cacennau a hufen ia gydag ychwanegiadau mewn dysgl, wedi’i leoli ar Stryd Fawr Conwy.

  Ychwanegu Siop Hufen Iâ Parisella i'ch Taith

 18. Cyfeiriad

  Llanrwst Road, Tal y Cafn, Colwyn Bay, Conwy, LL28 5RR

  Ffôn

  01492 650016

  Colwyn Bay

  Mae tafarn Tal-y-Cafn yn sefyll yn falch mewn man croesi hanesyddol ar Afon Conwy.

  Ychwanegu Tal-y-Cafn i'ch Taith

 19. Cyfeiriad

  137 Mostyn Street, Llandudno, Conwy, LL30 2PE

  Ffôn

  01492 876744

  Llandudno

  Mae’r bar Gwyddelig yn dafarn hyfryd a chyfeillgar, lle y byddwch yn cyrraedd fel dieithryn ac yn gadael fel ffrind. Cynhelir cerddoriaeth fyw bob wythnos o ddydd Mercher tan dydd Sul gydag amrywiaeth o genres.

  Ychwanegu The Irish Bar i'ch Taith

 20. Cyfeiriad

  20 North Parade, Llandudno, Conwy, LL30 2LP

  Ffôn

  01492 876511

  Llandudno

  Mwynhewch olygfeydd heb eu tebyg ar draws y Promenâd hyd at Drwyn y Fuwch wrth fwyta.

  Ychwanegu The Copper Mill @ Min y Don i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....