Caffis croesawgar i gŵn

Caffis croesawgar i gŵn

Pet Place Abergele

Pet Place Abergele

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Croeso i Gŵn

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 133

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Cyfeiriad

  High Street, Dolwyddelan, Conwy, LL25 0TJ

  Ffôn

  07527 337736

  Dolwyddelan

  Bwthyn gwyliau Rhestredig Hanesyddol Gradd 2 yw Tŷ Capel Isa gyda chyfleusterau modern yn cysgu hyd at 3 o westeion.

  Ychwanegu Tŷ Capel Isa i'ch Taith

 2. Cyfeiriad

  Flat 3, 7 Clement Avenue, Llandudno, LL30 2ED

  Pris

  Amcanbriso £705.00i£1,050.00 Fesul uned yr wythnos

  Llandudno

  Rhandy mawr gyda dwy ystafell wely gydag ystafell ymolchi en-suite, sydd â lle i 4 o westeion a lle parcio oddi ar y ffordd.

  Pris

  Amcanbriso £705.00i£1,050.00 Fesul uned yr wythnos

  Ychwanegu Clement Lodge i'ch Taith

 3. Cyfeiriad

  Vicarage Road, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0AD

  Ffôn

  01690 710491

  Pris

  Amcanbriso £59.00i£90.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Betws-y-Coed

  Tŷ Fictoraidd ar wahân ar ffordd ymyl dawel 2 funud ar droed o ganol Betws.

  Pris

  Amcanbriso £59.00i£90.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu Tŷ Llety Garth Dderwen i'ch Taith

 4. Cyfeiriad

  Trefriw, Conwy, LL27 0NJ

  Ffôn

  07762 095257

  Pris

  Amcanbriso £425.00i£1,300.00 Fesul uned yr wythnos

  Trefriw

  Bwthyn Old Rectory, bwthyn ar wahân sy’n croesawu cŵn yn Nhrefriw, Eryri. Lleoliad tawel, golygfeydd godidog dros Ddyffryn Conwy.

  Pris

  Amcanbriso £425.00i£1,300.00 Fesul uned yr wythnos

  Ychwanegu Bwthyn Old Rectory i'ch Taith

 5. Cyfeiriad

  Tŷ Cornel, Trefriw Post Office, Trefriw, Conwy, LL27 0JJ

  Ffôn

  01492 640208

  Pris

  Amcanbris£90.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Trefriw

  Mae ein Llety Gwely a Brecwast yn rhan o Swyddfa Bost y pentref yng nghanol pentref prydferth Cymreig Trefriw.

  Pris

  Amcanbris£90.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu Llety Gwely a Brecwast Tŷ Cornel i'ch Taith

 6. Cyfeiriad

  14 Llewelyn Avenue, Llandudno, Conwy, LL30 2ER

  Ffôn

  01492 876448

  Pris

  Amcanbriso £60.00i£90.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Llandudno

  Croeso i Dŷ Llety Branstone, tŷ tref Fictoraidd teuluol a adeiladwyd yng nghanol yr 1800au ac sydd â sawl nodwedd wreiddiol. Rydym yn cynnig llety cyfforddus a chyfeillgar gyda brecwast cartref yn defnyddio cynnyrch lleol.

  Pris

  Amcanbriso £60.00i£90.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu Tŷ Llety Branstone i'ch Taith

 7. Cyfeiriad

  34 Abbey Road, Llandudno, Conwy, LL30 2EE

  Ffôn

  01492 876804

  Pris

  Amcanbriso £49.00i£100.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Llandudno

  Mae gwely a brecwast Bryn Derwen mewn lleoliad delfrydol ar dir gwastad wrth droed y Gogarth ar rodfa goediog ddistaw rhwng dau fae Llandudno.

  Pris

  Amcanbriso £49.00i£100.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu Bryn Derwen i'ch Taith

 8. Cyfeiriad

  Fron Goch, Dolwyddelan, Conwy, LL25 0PQ

  Ffôn

  01690 750430

  Pris

  Amcanbriso £95.00i£125.00 Fesul uned y noson

  Dolwyddelan

  Lleolir Fron Goch ar y Ffordd Rufeinig gyda theithiau cerdded gwych o'r ardd i Lyn Elsi, y Rhaeadr Ewynnol a phentref hardd Betws-y-Coed gyda'i siopau niferus a llefydd gwych i fwyta.

  Pris

  Amcanbriso £95.00i£125.00 Fesul uned y noson

  Ychwanegu Snowdonia Retreat Fron Goch i'ch Taith

 9. Cyfeiriad

  Gaingc Road, Towyn, Conwy, LL22 9HU

  Ffôn

  01745 833048

  Pris

  Amcanbriso £150.00 Fesul uned yr wythnosi£95.00 Fesul uned y noson

  Towyn

  Mae Parciau SF yn cyflwyno’u parciau cyffiniol, Canolfan Golden Gate Holiday a Pharc Hamdden Whitehouse sydd wedi’u lleoli yn ardal brydferth Towyn, Gogledd Cymru, ger y Rhyl, Llandudno a Chonwy.

  Pris

  Amcanbriso £150.00 Fesul uned yr wythnosi£95.00 Fesul uned y noson

  Ychwanegu SF Parks i'ch Taith

 10. Cyfeiriad

  High Street, Dolwyddelan, Conwy, LL25 0TJ

  Ffôn

  07527 337736

  Dolwyddelan

  Mae Glan Dŵr yn fwthyn Cymreig traddodiadol gyda theras dec ger yr afon gyda golygfeydd machlud haul anhygoel o’r Wyddfa a Siabod o batio wedi’i godi.

  Ychwanegu Bwthyn Gwyliau Glan Dŵr i'ch Taith

 11. Cyfeiriad

  Fron Goch, Dolwyddelan, Conwy, LL25 0PQ

  Ffôn

  01690 750430

  Pris

  Amcanbris£95.00 Fesul uned y noson

  Dolwyddelan

  Lleolir West Wing ar y Ffordd Rufeinig gyda theithiau cerdded gwych o'r ardd i Lyn Elsi, y Rhaeadr Ewynnol a phentref hardd Betws-y-Coed gyda'i siopau niferus a llefydd gwych i fwyta.

  Pris

  Amcanbris£95.00 Fesul uned y noson

  Ychwanegu Snowdonia Retreat West Wing i'ch Taith

 12. Cyfeiriad

  Dolwyddelan , Conwy, LL25 0EJ

  Ffôn

  01690 750207

  Pris

  Amcanbriso £70.00i£125.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Dolwyddelan

  Tafarn o’r 18fed Ganrif ym mhentref godidog Dolwyddelan yn ardal Eryri, gyda golygfeydd anhygoel.

  Pris

  Amcanbriso £70.00i£125.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu Gwesty a Bwyty Elen’s Castle i'ch Taith

 13. Cyfeiriad

  Llannerch Goch, Capel Garmon, Betws-y-Coed, Conwy, LL26 0RL

  Ffôn

  01690 710261

  Pris

  Amcanbriso £380.00i£1,150.00 Fesul uned yr wythnos

  Betws-y-Coed

  Mae pob dyfais fodern i’w chael yn ein 3 bwthyn hunanarlwyo moethus. Lle i 1-4 o bobl gysgu. Dwy filltir o bentref prydferth Betws-y-Coed.

  Pris

  Amcanbriso £380.00i£1,150.00 Fesul uned yr wythnos

  Ychwanegu Bythynnod Moethus Llannerch Goch i'ch Taith

 14. Cyfeiriad

  4 Nevill Crescent, Llandudno, Conwy, LL30 1AT

  Ffôn

  01492 877822

  Pris

  Amcanbriso £70.00i£99.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Llandudno

  Mae The Oasis, sy'n edrych dros y môr yn westy gwely a brecwast teuluol sydd wedi ennill gwobrau, ac mae Carole ac Ed, y gwestywyr yn edrych ymlaen at eich croesawu chi.

  Pris

  Amcanbriso £70.00i£99.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu The Oasis i'ch Taith

 15. Cyfeiriad

  Capel Curig, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0EL

  Ffôn

  07980 619139

  Betws-y-Coed

  Lleolir Eglwys Sant Curig yng Nghapel Curig, pentref hardd ym mynyddoedd Gogledd Cymru ym Mharc Cenedlaethol Eryri.

  Ychwanegu Eglwys Sant Curig i'ch Taith

 16. Cyfeiriad

  6 Penrhyn Crescent, Llandudno, Conwy, LL30 1BA

  Ffôn

  01492 878101

  Pris

  Amcanbriso £90.00i£95.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Llandudno

  Mae gwesty Cae Môr Hotel wedi ei leoli yn ganolog y drws nesaf i Theatr a Chanolfan Gynadleddau Venue Cymru.Mae 23 ystafell wely yn y gwesty, ac mae golygfa o’r môr o 16 ohonynt.

  Pris

  Amcanbriso £90.00i£95.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu Gwesty Cae Môr i'ch Taith

 17. Cyfeiriad

  4 Claremont Road, Llandudno, Conwy, LL30 2UF

  Ffôn

  01492 876882

  Pris

  Amcanbriso £42.00i£99.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Llandudno

  Mae croeso cynnes yn eich disgwyl yn Sunnycroft. Rydym yn dŷ llety teuluol, gyda 4 seren Croeso Cymru sy’n cynnig prydau nos. 

  Pris

  Amcanbriso £42.00i£99.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu Gwesty Sunnycroft i'ch Taith

 18. Cyfeiriad

  Cregyn, Shore Road, Llanfairfechan, Conwy, LL33 0BS

  Ffôn

  01248 681365

  Pris

  Amcanbriso £300.00i£700.00 Fesul uned yr wythnos

  Llanfairfechan

  Dwy fflat ddeulawr hunanddarpar fodern ar lan y môr. Lle i 2 neu 4 gysgu - gellir eu llogi’n unigol neu fel pâr.

  Pris

  Amcanbriso £300.00i£700.00 Fesul uned yr wythnos

  Ychwanegu Gwylanedd Un a Dau i'ch Taith

 19. Cyfeiriad

  39 St Mary’s Road, Llandudno, Conwy, LL30 2UE

  Ffôn

  01492 473312

  Pris

  Amcanbriso £60.00i£95.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Llandudno

  Mae Tŷ Llety Bodnant yn cynnig llety coeth a chyfoes mewn tŷ Fictoraidd hardd. Rydym wedi ein lleoli ar ffordd dawel, sydd ychydig funudau o gerdded o’r gorsaf drenau, traeth a chanol y dref.

  Pris

  Amcanbriso £60.00i£95.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu Gwesty Bodnant i'ch Taith

 20. Cyfeiriad

  Crafnant Road, Trefriw, Conwy, LL27 0JZ

  Ffôn

  01492 641888

  Pris

  Amcanbriso £239.00i£899.00 Fesul uned yr wythnos

  Trefriw

  Bwthyn cerrig clyd, traddodiadol ar lannau hyfryd Llyn Crafnant gyda golygfeydd a lleoliad arbennig.

  Pris

  Amcanbriso £239.00i£899.00 Fesul uned yr wythnos

  Ychwanegu Bwthyn Ochr y Foel i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....