Gwesty'r Eryrod

Am

Mae Bar a Bwyty’r Eagles yn arbenigo mewn bwyd Indiaidd, bwyd bar a mwy.

Dewch i fwynhau cinio dydd Sul, cael pryd Indiaid i fynd adref, neu fwyta llond eich bol mewn noson gyrri.

Maes parcio am ddim i gwsmeriaid. Lleoedd i eistedd ar lan yr afon, patio a theras.

Wi-Fi am ddim, neuadd ddigwyddiadau â lle i 120 o bobl, bar chwaraeon.

Llety gwely a brecwast ar gael.

I archebu ffoniwch 01492 640454 neu e-bostio: info@theeagleshotel.com.

 

Cyfleusterau

Arall

 • Croesewir cw^n ufudd

Arlwyo

 • Brecwast ar gael
 • Cinio ar gael
 • Gwasanaeth tecawê
 • Pryd nos ar gael
 • Trwyddedig
 • Yn gweini te prynhawn

Cyfleusterau Darparwyr

 • Ar gael ar gyfer derbyniad priodas
 • Trwydded i gynnal priodasau sifil

Hygyrchedd

 • Darperir mannau parcio penodol ar gyfer gwesteion ag anableddau
 • Toiled ar gyfer ymwelwyr anabl

Nodweddion Darparwr

 • Mewn tref/canol dinas

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus

Map a Chyfarwyddiadau

Gwesty'r Eryrod

Bwyty

Ancaster Square, Llanrwst, Conwy, LL26 0LG

Ychwanegu Gwesty'r Eryrod i'ch Taith

Ffôn: 01492 640454

Amseroedd Agor

Ar agor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd Iau11:00 - 22:00
Dydd Gwener - Dydd Sadwrn11:00 - 23:00
Dydd Sul11:00 - 22:00

* Arweiniad yn unig yw’r oriau agor a gallent newid. Gwiriwch gyda’r gweithredwr cyn gwneud siwrne arbennig.

Beth sydd Gerllaw

 1. Eglwys hanesyddol Gradd I a godwyd yn 1470, sy’n edrych dros afon Conwy yng nghanol…

  0.02 milltir i ffwrdd
 2. Mae Castell Gwydir yn dŷ Cymreig hynafol yn harddwch Dyffryn Conwy, ar odre Eryri. Caiff…

  0.38 milltir i ffwrdd
 3. Dechreuwyd gwaith adeiladu’r capel ym 1673, ac mae tu allan carreg syml y capel yn rhoi…

  0.48 milltir i ffwrdd
 4. Mae Zip World Fforest wedi’i leoli yng nghanol harddwch Dyffryn Conwy, ychydig y tu allan…

  2.66 milltir i ffwrdd
 1. Adeiladwyd yr eglwys yn y 14eg Ganrif a hwn yw’r adeilad hynaf ym Metws-y-Coed. Mae…

  3.03 milltir i ffwrdd
 2. Mae Amgueddfa Rheilffordd Dyffryn Conwy yn ddiwrnod allan gwych i deuluoedd. Treuliwch…

  3.1 milltir i ffwrdd
 3. Mae’r Rhaeadr Ewynnol yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol lle mae’r Afon Llugwy’n…

  3.18 milltir i ffwrdd
 4. Wedi’i leoli yn harddwch Dyffryn Conwy rhwng Trefriw a Dolgarrog, mae Drysle Dyffryn…

  3.18 milltir i ffwrdd
 5. Coedwig o lynnoedd a mynyddoedd yng nghanol Eryri. Mae Parc Coedwig Gwydir yn gartref i…

  3.4 milltir i ffwrdd
 6. Cymdeithas Eryri sy’n gofalu am Tŷ Hyll. Mae pwy adeiladodd y tŷ a phryd yn parhau’n…

  3.61 milltir i ffwrdd
 7. Wedi'i amgylchynu gan dirweddau godidog Gogledd Cymru, mae Sba ‘Wave Garden’ ym Mharc…

  4.05 milltir i ffwrdd
 8. Teithiau trwy 9.5 erw o goedwig gynhenid at raeadr drawiadol Conwy. Mynediad ar hyd tir…

  5.09 milltir i ffwrdd
 9. Cartref plentyndod Syr Henry Jones (1852-1922) yw’r amgueddfa. Ganwyd Syr Henry Jones i…

  5.78 milltir i ffwrdd
 10. Er bod Cwm Wybrnant yn fan tawel ac anghysbell heddiw, mae’r lleoliad yn arwyddocaol iawn…

  6.12 milltir i ffwrdd
 11. Yn ymestyn dros 80 erw ac â mwy na 250 o flynyddoedd o hanes garddwriaethol, mae Gardd…

  6.67 milltir i ffwrdd
 12. Mae Capel Seion yn enghraifft wych o gapel traddodiadol Cymreig a adeiladwyd yn ystod oes…

  6.92 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....