Golygfa o waelod Rhaeadr Conwy

Am

Teithiau trwy 9.5 erw o goedwig gynhenid at raeadr drawiadol Conwy. Mynediad ar hyd tir Conwy Falls Café, a gynlluniwyd yn y 1930au gan y pensaer adnabyddus lleol Clough Williams-Ellis. Gweinir byrbrydau a phrydau blasus.

Mae’r rhaeadr ym Mharc Coedwig Rhaeadr y Graig Lwyd yn mynd drwy geunant dwfn Ffos Anoddun. Mae’r parc yn 10 erw o goetir brodorol sy’n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig.

Yn 2017 enillodd Parc Coedwig Rhaeadr y Graig Lwyd gystadleuaeth tirlun y flwyddyn cylchgrawn Countryfile, ac mae’n hawdd gweld pam. Mae yma lawer o lwybrau, golygfannau a llennyrch i’w mwynhau.

Fe allwch chi fynd i mewn i’r parc drwy dalu £2 y pen wrth ymyl y giât tro ger Caffi Rhaeadr y Graig Lwyd.

Pris a Awgrymir

Math o DocynPris Tocyn
Mynediad£2.00 fesul math o docyn

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Arall

 • Croesewir Cerddwyr

Arlwyo

 • Caffi/bwyty ar y safle
 • Gwasanaeth arlwyo

Cyfleusterau Darparwyr

 • Mynediad Anabl
 • Siop
 • Toiledau
 • Yn darparu ar gyfer grwpiau ysgolion
 • Yn derbyn partïon bysiau

Nodweddion Darparwr

 • Atyniad Awyr Agored
 • Croesawgar i gŵn
 • Lleoliad Coedwig
 • Yn y wlad

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Maes parcio

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Rhaeadr Conwy

Nodwedd Naturiol

Pentrefoelas Road, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0PN

Ffôn: 01690 710336

Amseroedd Agor

* Gweler y wefan am oriau agor.

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Amgueddfa Rheilffordd Dyffryn Conwy yn ddiwrnod allan gwych i deuluoedd. Treuliwch…

  2.14 milltir i ffwrdd
 2. Adeiladwyd yr eglwys yn y 14eg Ganrif a hwn yw’r adeilad hynaf ym Metws-y-Coed. Mae…

  2.18 milltir i ffwrdd
 3. Mae Zip World Fforest wedi’i leoli yng nghanol harddwch Dyffryn Conwy, ychydig y tu allan…

  2.43 milltir i ffwrdd
 4. Er bod Cwm Wybrnant yn fan tawel ac anghysbell heddiw, mae’r lleoliad yn arwyddocaol iawn…

  2.88 milltir i ffwrdd
 1. Mae’r Rhaeadr Ewynnol yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol lle mae’r Afon Llugwy’n…

  3.88 milltir i ffwrdd
 2. Coedwig o lynnoedd a mynyddoedd yng nghanol Eryri. Mae Parc Coedwig Gwydir yn gartref i…

  3.94 milltir i ffwrdd
 3. Cymdeithas Eryri sy’n gofalu am Tŷ Hyll. Mae pwy adeiladodd y tŷ a phryd yn parhau’n…

  4.23 milltir i ffwrdd
 4. Dechreuwyd gwaith adeiladu’r capel ym 1673, ac mae tu allan carreg syml y capel yn rhoi…

  4.66 milltir i ffwrdd
 5. Mae Castell Gwydir yn dŷ Cymreig hynafol yn harddwch Dyffryn Conwy, ar odre Eryri. Caiff…

  4.75 milltir i ffwrdd
 6. Eglwys hanesyddol Gradd I a godwyd yn 1470, sy’n edrych dros afon Conwy yng nghanol…

  5.08 milltir i ffwrdd
 7. Cadarnle Cymreig aruchel mewn lleoliad mynydd trawiadol. ​​​​​Mae Dolwyddelan mor Gymreig…

  5.24 milltir i ffwrdd
 8. Mae llyn dwfn naturiol Llyn Aled yng nghanol rhostiroedd uchel Hiraethog. Mae’n safle…

  7.3 milltir i ffwrdd
 9. Mae Cronfa Ddŵr Alwen yn llyn 900 erw - y llyn gwneud mwyaf yng Nghymru. Mae yna lwybr o…

  9.12 milltir i ffwrdd
 10. Cartref plentyndod Syr Henry Jones (1852-1922) yw’r amgueddfa. Ganwyd Syr Henry Jones i…

  9.2 milltir i ffwrdd
 11. Mae Llyn Brenig yng nghanol rhostiroedd Mynydd Hiraethog ac yn ganolfan ar gyfer…

  9.77 milltir i ffwrdd
 12. Yn ymestyn dros 80 erw ac â mwy na 250 o flynyddoedd o hanes garddwriaethol, mae Gardd…

  11.71 milltir i ffwrdd
Previous Next

Cysylltiedig

Conwy Falls CaféCaffi Conwy Falls, Betws-y-CoedCafodd Caffi Conwy Falls ei ddylunio gan Syr William Clough Ellis i gyd-fynd â saernïaeth Portmeirion. Mae wedi’i leoli ym Mharc Coedwig Conwy Falls sydd bron i 10 erw o Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig.

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....