Beicio

Beicio

Rhos-On-Sea

Rhos-On-Sea

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Llandrillo-yn-Rhos

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 1300

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Cyfeiriad

  Victoria Shopping Centre, Mostyn Street, Llandudno, Conwy, LL30 2RP

  Ffôn

  01492 577577

  Llandudno

  Angen helpu i archebu llety, cyngor i gynllunio eich diwrnod, rhywbeth blasus i’w fwyta neu rodd wedi’i gwneud yn lleol ar gyfer y person arbennig hwnnw? Galwch heibio Canolfan Groeso Llandudno yng Nghanolfan Fictoria.

  Ychwanegu Canolfan Groeso - Llandudno i'ch Taith

 2. Cyfeiriad

  Ty’r Dref, 19 Ancaster Square, Llanrwst, Conwy, LL26 0LD

  Ffôn

  01492 643221

  Llanrwst

  Mae Cyngor Tref Llanrwst wedi sefydlu Pwynt Gwybodaeth i Dwristiad yn ei adeilad newydd yng nghanol y dref, mewn lleoliad cyfleus ar Sgwâr Ancaster.

  Ychwanegu Pwynt Gwybodaeth i Dwristiaid Llanrwst i'ch Taith

 3. Cyfeiriad

  Llandudno, Conwy, LL30 2RP

  Llandudno

  Mae Llwybr Tref Llandudno newydd sbon yn cynnwys 15 lleoliad, o’r promenâd i’r pier, o strydoedd siopa i draethau euraid, o erddi i bentir y Gogarth.

  Ychwanegu Llwybr Treftadaeth Llandudno i'ch Taith

 4. Cyfeiriad

  Muriau Buildings, Rosehill Street, Conwy, Conwy, LL32 8LD

  Ffôn

  01492 577566

  Conwy

  Angen cymorth i archebu llety, cyngor i gynllunio eich diwrnod, danteithion blasus neu anrheg a wnaed yn lleol ar gyfer rhywun arbennig? Dewch draw i Ganolfan Groeso Conwy.

  Ychwanegu Canolfan Groeso - Conwy i'ch Taith

 5. Cyfeiriad

  Snowdonia National Park Information Centre, Royal Oak Stables, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0AH

  Ffôn

  01690 710426

  Betws-y-Coed

  Mae’n wir, i dderbyn y cyngor gorau holwch bobl leol! Ond fe allwn ni fynd gam gymhellech na hynny, mae’r cyngor y cewch chi gan ein Canolfannau Croeso ar lefydd i fynd a phethau i’w gwneud hefyd yn cynnwys ystod o wasanaethau eraill.

  Ychwanegu Canolfan Croeso - Betws-y-Coed i'ch Taith

 6. Cyfeiriad

  RSPB Conwy Nature Reserve, Off A55, Llandudno Junction, Conwy, LL31 9XZ

  Ffôn

  01492 584091

  Llandudno Junction

  Mae’r hydref yn amser prysur o’r flwyddyn ar gyfer natur, gyda’r dail yn newid lliw, anifeiliaid yn storio bwyd ar gyfer y gaeaf ac adar yn hedfan i ffwrdd er mwyn chwilio am fwyd!

  Ychwanegu Hydref, Hydref, Hydref! (5-8 oed) yn RSPB Conwy i'ch Taith

 7. Cyfeiriad

  Venue Cymru, Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1BB

  Ffôn

  01492 872000

  Llandudno

  Yn dilyn ei daith gyntaf llwyddiannus dros ben yn 2022, bydd y pencampwr dawnsio Johannes Radebe yn cynnal y parti gorau erioed.

  Ychwanegu Johannes Radebe - Freedom Unleashed yn Venue Cymru i'ch Taith

 8. Cyfeiriad

  St Tudclud’s Church, Penmachno, Conwy, LL24 0UR

  Penmachno

  Mae Eglwys Sant Tudclud, Penmachno yn gorwedd yng nghanol Dyffryn hyfryd Machno.

  Ychwanegu Drysau Agored - Eglwys Sant Tudclud, Penmachno i'ch Taith

 9. Cyfeiriad

  Bryn y Maen, Colwyn Bay, Conwy, LL28 5EW

  Ffôn

  01492 580724

  Colwyn Bay

  Ymunwch â ni ar gyfer Sioe Bryn y Maen eleni sy’n cynnwys hen gerbydau a chrefftau gwledig. Bydd y digwyddiad undydd hwn yn hwyl i’r teulu cyfan.

  Ychwanegu Sioe Bryn y Maen i'ch Taith

 10. Cyfeiriad

  6 High Street, Conwy, Conwy, LL32 8DB

  Ffôn

  01492 592224

  Conwy

  Mae Yesteryears yn siop deganau draddodiadol yn nhref hanesyddol Conwy.

  Ychwanegu Siop Deganau Yesteryear i'ch Taith

 11. Cyfeiriad

  Venue Cymru, Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1BB

  Ffôn

  01492 872000

  Llandudno

  Yn syth o’r West End gyda’r tocynnau wedi eu gwerthu i gyd mewn lleoliadau ar draws y byd, fe fydd Seven Drunken Nights - Stori’r Dubliners yn dychwelyd i’r theatrau yn 2023.

  Ychwanegu Seven Drunken Nights yn Venue Cymru i'ch Taith

 12. Cyfeiriad

  Royal Oak Hotel, Holyhead Road, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0AY

  Ffôn

  01690 710011

  Betws-y-Coed

  Mae’r Stablau ym Metws-y-Coed yn far a bwyty sy’n angerddol am flas a chynnyrch lleol. Lleolir yn nhref drawiadol Betws-y-Coed, a elwir yn Borth Eryri.

  Ychwanegu Y Stablau - Gwesty’r Royal Oak i'ch Taith

 13. Cyfeiriad

  Llandudno Museum & Gallery, 17-19 Gloddaeth Street, Llandudno, Conwy, LL30 2DD

  Ffôn

  01492 701490

  Llandudno

  Dewch i gael eich tywys o amgylch hen dref Llandudno a darganfod ei chyfrinachau. Sut le oedd Llandudno pan nad oedd ond yn bentref bach ar lethrau Pen y Gogarth?

  Ychwanegu Un Tro, Ers Talwm - taith gerdded o amgylch hen dref Llandudno wedi’i threfnu gan Amgueddfa ac Oriel Llandudno i'ch Taith

 14. Cyfeiriad

  Venue Cymru, Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1BB

  Ffôn

  01492 872000

  Llandudno

  Stick a pony in your pocket - Mae’r Trotters yn ôl ac yn dod i’ch bro chi!

  Ychwanegu Only Fools and Horses yn Venue Cymru i'ch Taith

 15. Cyfeiriad

  The Motorsport Lounge, Builder Street, Llandudno, Conwy, LL30 1DR

  Ffôn

  01492 875991

  Llandudno

  Bydd Rage UK, band teyrnged o’r DU i Rage Against The Machine yn chwarae yn Llandudno ddydd Sadwrn 22 Gorffennaf.

  Ychwanegu Rage UK yn y Motorsport Lounge, Llandudno i'ch Taith

 16. Cyfeiriad

  14a Castle Street, Conwy, Conwy, LL32 8AY

  Ffôn

  01492 593750

  Conwy

  Siop fach glud yng nghanol Conwy sy’n orlawn o anrhegion a dillad diddorol.

  Ychwanegu The Secret Garden i'ch Taith

 17. Cyfeiriad

  Plas y Brenin National Outdoor Centre, Capel Curig, Conwy, LL24 0ET

  Ffôn

  01248 723553

  Capel Curig

  Y Dyn Eira - y triathlon aml-dir anoddaf yn y DU. Dyma’r her eithaf ac ni ddylid ei chymryd yn ysgafn.

  Ychwanegu Y Dyn Eira 2023, Capel Curig i'ch Taith

 18. Cyfeiriad

  Gwrych Castle, Llanddulas Road, Abergele, Conwy, LL22 8ET

  Ffôn

  01745 826023

  Abergele

  Ewch am daith o amgylch Castell Gwrych gyda Thywyswr Castell profiadol a gwybodus, a fydd yn canolbwyntio ar "I’m A Celebrity... Get Me Out of Here!".

  Ychwanegu Teithiau Tywys I’m a Celebrity yng Nghastell Gwrych i'ch Taith

 19. Cyfeiriad

  Ancaster Square, Llanrwst, Conwy, LL26 0LB

  Ffôn

  07549 948853

  Llanrwst

  Nwyddau cartref bendigedig ac unigryw a siop anrhegion yng nghanol Gogledd Cymru yn Llanrwst, yn gwerthu nwyddau cartref bendigedig o Gymru ac anrhegion o amgylch y DU.

  Ychwanegu Siop Sioned i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....