Rhos-On-Sea

Rhos-On-Sea

Beicio

Beicio

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Llandrillo-yn-Rhos

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 1313

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Cyfeiriad

  Victoria Shopping Centre, Mostyn Street, Llandudno, Conwy, LL30 2RP

  Ffôn

  01492 577577

  Llandudno

  Angen helpu i archebu llety, cyngor i gynllunio eich diwrnod, rhywbeth blasus i’w fwyta neu rodd wedi’i gwneud yn lleol ar gyfer y person arbennig hwnnw? Galwch heibio Canolfan Groeso Llandudno yng Nghanolfan Fictoria.

  Ychwanegu Canolfan Groeso - Llandudno i'ch Taith

 2. Cyfeiriad

  Muriau Buildings, Rosehill Street, Conwy, Conwy, LL32 8LD

  Ffôn

  01492 577566

  Conwy

  Angen cymorth i archebu llety, cyngor i gynllunio eich diwrnod, danteithion blasus neu anrheg a wnaed yn lleol ar gyfer rhywun arbennig? Dewch draw i Ganolfan Groeso Conwy.

  Ychwanegu Canolfan Groeso - Conwy i'ch Taith

 3. Cyfeiriad

  Llandudno, Conwy, LL30 2RP

  Llandudno

  Mae Llwybr Tref Llandudno newydd sbon yn cynnwys 15 lleoliad, o’r promenâd i’r pier, o strydoedd siopa i draethau euraid, o erddi i bentir y Gogarth.

  Ychwanegu Llwybr Treftadaeth Llandudno i'ch Taith

 4. Cyfeiriad

  Snowdonia National Park Information Centre, Royal Oak Stables, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0AH

  Ffôn

  01690 710426

  Betws-y-Coed

  Mae’n wir, i dderbyn y cyngor gorau holwch bobl leol! Ond fe allwn ni fynd gam gymhellech na hynny, mae’r cyngor y cewch chi gan ein Canolfannau Croeso ar lefydd i fynd a phethau i’w gwneud hefyd yn cynnwys ystod o wasanaethau eraill.

  Ychwanegu Canolfan Croeso - Betws-y-Coed i'ch Taith

 5. Cyfeiriad

  Ty’r Dref, 19 Ancaster Square, Llanrwst, Conwy, LL26 0LD

  Ffôn

  01492 643221

  Llanrwst

  Mae Cyngor Tref Llanrwst wedi sefydlu Pwynt Gwybodaeth i Dwristiad yn ei adeilad newydd yng nghanol y dref, mewn lleoliad cyfleus ar Sgwâr Ancaster.

  Ychwanegu Pwynt Gwybodaeth i Dwristiaid Llanrwst i'ch Taith

 6. Cyfeiriad

  Venue Cymru, Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1BB

  Ffôn

  01492 872000

  Llandudno

  Dyma ni eto! Mae’r sioe gerdd wych yn ôl yn y DU.

  Ychwanegu Rock of Ages yn Venue Cymru i'ch Taith

 7. Cyfeiriad

  Pen y Bryn Farm and Holiday cottages, Betws yn Rhos, Conwy, LL22 8PL

  Ffôn

  07557 878463

  Betws yn Rhos

  Mae wedi'i leoli mewn man sydd â dros 25 erw o gefn gwlad hardd Cymru o’i gwmpas ac mae llwybrau cerdded ar garreg ein drws. Rydym ni 3 milltir o Arfordir Gogledd Cymru a’r A55 sy’n ei gwneud yn rhwydd cyrraedd yr atyniadau gorau i gyd.

  Ychwanegu Pen y Bryn Farm and Holiday Cottages i'ch Taith

 8. Cyfeiriad

  Llandudno, Betws-y-Coed and Penmachno, LL30 2LG

  Rali Cambria Dewch i Gonwy yw’r diweddglo perffaith i dymor rali 2023 ym mis Hydref, a fydd yn dod â Phencampwriaeth Rali Prydain i ben mewn steil.

  Ychwanegu Rali Cambria Dewch i Gonwy 2023 - Sir Conwy i'ch Taith

 9. Cyfeiriad

  Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1BB

  Ffôn

  01248 723553

  Llandudno

  Gan ddechrau ar y Promenâd Fictoraidd eiconig yn Llandudno mae’r llwybr yn mynd â’r rhedwyr o amgylch y Gogarth ysbrydoledig gyda’i olygfeydd trawiadol.

  Ychwanegu Ras 10K Nick Beer 2024, Llandudno i'ch Taith

 10. Cyfeiriad

  Venue Cymru, Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1BB

  Ffôn

  01492 872000

  Llandudno

  Ar ôl teyrnasu ar Broadway ac yn y West End, mae’r sioe gerdd rhyngwladol poblogaidd Six yn dod i Landudno!

  Ychwanegu Six The Musical yn Venue Cymru i'ch Taith

 11. Cyfeiriad

  Tal y Cafn, Conwy, LL28 5RR

  Ffôn

  01492 575290

  Tal y Cafn

  Taith gylchol ysgafn o oddeutu 6.5km o Dal-y-Cafn ar hyd Afon Conwy.

  Ychwanegu Taith Caerhun i'ch Taith

 12. Cyfeiriad

  Venue Cymru, Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1BB

  Ffôn

  01492 872000

  Llandudno

  Byddwch yn barod chwiorydd - mae’r lleianod yn dod i Landudno!

  Ychwanegu Sister Act The Musical yn Venue Cymru i'ch Taith

 13. Cyfeiriad

  Ffin y Parc Gallery, Betws Road, Llanrwst, Conwy, LL26 0PT

  Ffôn

  01492 642070

  Llanrwst

  Mae Oriel Ffin y Parc yn cynnal arddangosfeydd newidiol gan rai o’r artistiaid gorau sy'n gweithio yng Nghymru.

  Ychwanegu Arddangosfa Unigol Fawr Gareth Parry a Kate Pasvol yn Oriel Ffin y Parc i'ch Taith

 14. Cyfeiriad

  Venue Cymru, Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1BB

  Ffôn

  01492 872000

  Llandudno

  Mae Barry Steele yn diffinio hudoliaeth cyfnod o gynhyrchu o’r radd flaenaf sydd wir yn dangos hud Roy Orbison a’r Traveling Wilburys.

  Ychwanegu Barry Steele & Friends - The Roy Orbison Story yn Venue Cymru i'ch Taith

 15. Cyfeiriad

  Betws-y-Coed, Conwy

  Ffôn

  07525 625375

  Betws-y-Coed

  Mae Breese Adventures yn gweithio gydag elusennau i greu heriau codi arian yn Eryri. Drwy helpu i godi arian, mae Breese Adventures yn gwneud y cynllun perffaith i’ch helpu i gyrraedd eich amcanion.

 16. Cyfeiriad

  Eirias Events Centre, Abergele Road, Colwyn Bay, Conwy, LL29 7SP

  Ffôn

  07761 539339

  Colwyn Bay

  United Wrestling yn cyflwyno noson o reslo cyffrous ym Mae Colwyn.

  Ychwanegu United Wrestling yn cyflwyno ‘Battle of the Bay’ yng Nghanolfan Ddigwyddiadau Eirias i'ch Taith

 17. Cyfeiriad

  The Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 2LG

  Ffôn

  01492 877544

  Llandudno

  Mae Gwesty’r St George’s mewn safle arfordirol ysblennydd ar y Promenâd yn edrych dros Fae godidog Llandudno.

  Ychwanegu Gwesty St George i'ch Taith

 18. Cyfeiriad

  The Bandstand, North Shore Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 2LG

  Ffôn

  01745 550564

  Llandudno

  Mae Jabberwocky yn fand 4 aelod sy’n chwarae cerddoriaeth yr enaid, pop a’r blŵs ar Fandstand y Promenâd, Llandudno ac yn casglu arian tuag at Cancer Research UK. Os yw’r tywydd yn caniatáu.

  Ychwanegu Cerddoriaeth Fyw ar Fandstand Llandudno i'ch Taith

 19. Cyfeiriad

  5 Gloddaeth Street, Llandudno, Conwy, LL30 2DD

  Ffôn

  01492 878788

  Llandudno

  Mae Dinos Llandudno yn frwd dros ddarparu bwyd blasus o safon uchel.

  Ychwanegu Dinos i'ch Taith

 20. Cyfeiriad

  Bodnant Garden National Trust, Bodnant Road, Tal-y-Cafn, Colwyn Bay, Conwy, LL28 5RE

  Colwyn Bay

  Mae’r ardd enwog hon yn gartref i Bencampwyr Coed Prydain.

  Ychwanegu Drysau Agored - Gerddi Bodnant i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....