Bwyty Hickory’s Smokehouse

Am

Tamaid bychan o nefoedd y De ar arfordir Gogledd Cymru yn Llandrillo-yn-Rhos, gyda gardd dawel ar gyfer bwyta a maes parcio mawr.

Cyfleusterau

Arlwyo

 • Cinio ar gael
 • Pryd nos ar gael

Cyfleusterau Lleoliad

 • Cyfleusterau toiled
 • Rhywfaint o fynediad anabl
 • Seddau yn yr awyr agored

Dulliau Talu

 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus
 • Parcio ar y safle

Plant a Babanod

 • Yn derbyn plant (isafswm oedran)

Map a Chyfarwyddiadau

Bwyty Hickory’s Smokehouse

Bwyty

9 Llandudno Road, Rhos-on-Sea, Conwy, LL28 4TR

Ychwanegu Bwyty Hickory’s Smokehouse i'ch Taith

Ffôn: 01492 550444

Amseroedd Agor

Ar agor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd Gwener12:00 - 23:00
Dydd Sadwrn - Dydd Sul10:00 - 23:00

* Arweiniad yn unig yw’r oriau agor a gallent newid. Gwiriwch gyda’r gweithredwr cyn gwneud siwrne arbennig.

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Bryn Euryn yn fryn calchfaen amlwg uwchben Llandrillo-yn-Rhos, efo golygfeydd da o'r…

  0.21 milltir i ffwrdd
 2. Mae Golff Gwyllt Rhos Fynach yn gwrs golff gwyllt 9 twll gwych, perffaith i’r teulu cyfan…

  0.59 milltir i ffwrdd
 3. Llandrillo-yn-Rhos yw cefnder sydêt Bae Colwyn. ** Mae gwaith yn cael ei wneud i…

  0.62 milltir i ffwrdd
 4. Mae traeth Bae Penrhyn ar Lwybr Arfordir Cymru ac mae yna lwybrau arfordirol hefyd i Fae…

  0.81 milltir i ffwrdd
 1. Mae’r gerddi hardd sy’n gartref i'r sŵ cadwraethol, gofalgar hwn wedi’u lleoli yn uchel…

  1.08 milltir i ffwrdd
 2. Mae'r coetir amlwg hwn sy’n ymestyn ar draws y llethrau uwchben a’r tu ôl i dref Bae…

  1.28 milltir i ffwrdd
 3. Darganfyddwch sut datblygodd Bae Colwyn a dysgwch fwy am dreftadaeth hanesyddol a…

  1.36 milltir i ffwrdd
 4. Mae Theatr Colwyn yn theatr a sinema hanesyddol sy’n defnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf i…

  1.51 milltir i ffwrdd
 5. Mae Colin a Charlotte yn eich gwahodd chi i ymuno â nhw ar gyfer profiad gwinllan unigryw…

  1.57 milltir i ffwrdd
 6. Trwyn y Fuwch yw’r pentir calchfaen i’r dwyrain o Landudno. Mae’n llai datblygedig na’i…

  1.58 milltir i ffwrdd
 7. Bellach gall ymwelwyr i Fae Colwyn fwynhau traeth tywodlyd eang Porth Eirias a mwynhau…

  1.79 milltir i ffwrdd
 8. Wedi ei leoli ym Mae Colwyn, gyda hanner can erw o barcdir prydferth, Parc Eirias ydi…

  1.92 milltir i ffwrdd
 9. Mae’r Glyn yn Warchodfa Natur Leol a choetir hynafol. Mae’r llwybrau coediog drwy’r…

  2.61 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....