Man, House, Sea - ©Malcolm Glover

Am

Oriel sy’n arddangos gwaith ffotograffiaeth a ffotograffig yw Oriel Colwyn.

Drwy weithio gyda ffotograffwyr lleol, cenedlaethol a rhyngwladol yn ogystal â thalent newydd, ni yw lleoliad ffotograffiaeth gorau Gogledd Cymru. 

Yn nhref glan mor Bae Colwyn ac o fewn adeilad hanesyddol Theatr Colwyn, agorwyd yr oriel yn swyddogol yng ngwanwyn 2012.

Mae croeso i chi alw heibio i gefnogi’r arddangosfeydd, neu am ddiod yn y caffi – byddem wrth ein boddau’n eich gweld chi. Ewch i’r wefan i weld manylion am arddangosfeydd ar hyn o bryd.

Cyfleusterau

Cyfleusterau Darparwyr

 • Toiledau

Nodweddion Darparwr

 • Atyniad Dan Do
 • Mewn tref/canol dinas

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus

Teithio a Masnachu

 • Wi-fi ar gael

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Oriel Colwyn

Oriel

Upstairs at Theatr Colwyn, Abergele Road, Colwyn Bay, Conwy, LL29 7RU

Ffôn: 01492 556677

Amseroedd Agor

* Gweler y wefan am oriau agor.

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Theatr Colwyn yn theatr a sinema hanesyddol sy’n defnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf i…

  0 milltir i ffwrdd
 2. Darganfyddwch sut datblygodd Bae Colwyn a dysgwch fwy am dreftadaeth hanesyddol a…

  0.16 milltir i ffwrdd
 1. Bellach gall ymwelwyr i Fae Colwyn fwynhau traeth tywodlyd eang Porth Eirias a mwynhau…

  0.4 milltir i ffwrdd
 2. Wedi ei leoli ym Mae Colwyn, gyda hanner can erw o barcdir prydferth, Parc Eirias ydi…

  0.42 milltir i ffwrdd
 3. Mae'r coetir amlwg hwn sy’n ymestyn ar draws y llethrau uwchben a’r tu ôl i dref Bae…

  0.54 milltir i ffwrdd
 4. Mae’r gerddi hardd sy’n gartref i'r sŵ cadwraethol, gofalgar hwn wedi’u lleoli yn uchel…

  0.89 milltir i ffwrdd
 5. Llandrillo-yn-Rhos yw cefnder sydêt Bae Colwyn. ** Mae gwaith yn cael ei wneud i…

  0.93 milltir i ffwrdd
 6. Mae’r Glyn yn Warchodfa Natur Leol a choetir hynafol. Mae’r llwybrau coediog drwy’r…

  1.14 milltir i ffwrdd
 7. Mae Golff Gwyllt Rhos Fynach yn gwrs golff gwyllt 9 twll gwych, perffaith i’r teulu cyfan…

  1.33 milltir i ffwrdd
 8. Mae Bryn Euryn yn fryn calchfaen amlwg uwchben Llandrillo-yn-Rhos, efo golygfeydd da o'r…

  1.38 milltir i ffwrdd
 9. Mae Colin a Charlotte yn eich gwahodd chi i ymuno â nhw ar gyfer profiad gwinllan unigryw…

  2.06 milltir i ffwrdd
 10. Mae traeth Bae Penrhyn ar Lwybr Arfordir Cymru ac mae yna lwybrau arfordirol hefyd i Fae…

  2.31 milltir i ffwrdd
 11. Mae Mynydd Marian yn gefnen fechan o garreg galch sydd â golygfeydd godidog o’r arfordir…

  2.79 milltir i ffwrdd
 12. Trwyn y Fuwch yw’r pentir calchfaen i’r dwyrain o Landudno. Mae’n llai datblygedig na’i…

  3.09 milltir i ffwrdd
Previous Next

Cysylltiedig

Exterior of Theatr Colwyn at nightTheatr Colwyn, Colwyn BayMae Theatr Colwyn yn theatr a sinema hanesyddol sy’n defnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf i gynnig i gwsmeriaid brofiad adloniannol o’r unfed ganrif ar hugain gyda blas cyfeillgar a thraddodiadol iddo.

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....