Y llyn cychod ym Mharc Eirias

Am

Wedi ei leoli ym Mae Colwyn, gyda hanner can erw o barcdir prydferth, Parc Eirias ydi prif gyfleuster hamdden Conwy. Mae’r cyfleusterau dan do yn cynnwys pwll nofio chwe lôn 25 medr gyda gwahanol nodweddion dŵr a sleid ddŵr ar wahân, yn ogystal ag ystafell ffitrwydd. Mae Canolfan Ddigwyddiadau Eirias yn cynnig cyfleusterau o ansawdd uchel ac yn cynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau cerddorol a chwaraeon trwy gydol y flwyddyn. Mae’r cyfleusterau awyr agored yn cynnwys arena athletau efo prif stand a chae chwarae synthetig gyda llifoleuadau ar gyfer hoci/pêl-droed. At hyn mae yna gyrtiau tennis dan do a’r tu allan.

Cyfleusterau

Arall

 • Café on premises
 • Croesewir Beicwyr
 • Croesewir Cerddwyr

Arlwyo

 • Caffi/bwyty ar y safle
 • Safle Picnic

Cyfleusterau Darparwyr

 • Toiledau

Hygyrchedd

 • Caniateir Cw^n Cymorth
 • Lleoedd Parcio i Ymwelwyr Anabl
 • Toiledau ar gyfer Ymwelwyr Anabl

Marchnadoedd Targed

 • Hwyl i'r Teulu

Nodweddion Darparwr

 • Atyniad Awyr Agored
 • Croesawgar i gŵn

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus
 • Maes parcio

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Parc Eirias

Parc Trefol

Abergele Road, Colwyn Bay, Conwy, LL29 7SP

Ffôn: 0300 4569525

Beth sydd Gerllaw

 1. Bellach gall ymwelwyr i Fae Colwyn fwynhau traeth tywodlyd eang Porth Eirias a mwynhau…

  0.28 milltir i ffwrdd
 2. Mae Theatr Colwyn yn theatr a sinema hanesyddol sy’n defnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf i…

  0.42 milltir i ffwrdd
 1. Darganfyddwch sut datblygodd Bae Colwyn a dysgwch fwy am dreftadaeth hanesyddol a…

  0.58 milltir i ffwrdd
 2. Mae’r Glyn yn Warchodfa Natur Leol a choetir hynafol. Mae’r llwybrau coediog drwy’r…

  0.72 milltir i ffwrdd
 3. Mae'r coetir amlwg hwn sy’n ymestyn ar draws y llethrau uwchben a’r tu ôl i dref Bae…

  0.88 milltir i ffwrdd
 4. Mae’r gerddi hardd sy’n gartref i'r sw cadwraethol, gofalgar hwn wedi’u lleoli yn uchel…

  1.26 milltir i ffwrdd
 5. Llandrillo-yn-Rhos yw cefnder sydêt Bae Colwyn. ** Mae gwaith yn cael ei wneud i…

  1.32 milltir i ffwrdd
 6. Mae Golff Gwyllt Rhos Fynach yn gwrs golff gwyllt 9 twll gwych, perffaith i’r teulu cyfan…

  1.69 milltir i ffwrdd
 7. Mae Bryn Euryn yn fryn calchfaen amlwg uwchben Llandrillo-yn-Rhos, efo golygfeydd da o'r…

  1.79 milltir i ffwrdd
 8. Mae Mynydd Marian yn gefnen fechan o garreg galch sydd â golygfeydd godidog o’r arfordir…

  2.39 milltir i ffwrdd
 9. Mae Colin a Charlotte yn eich gwahodd chi i ymuno â nhw ar gyfer profiad gwinllan unigryw…

  2.4 milltir i ffwrdd
 10. Mae traeth Bae Penrhyn ar Lwybr Arfordir Cymru ac mae yna lwybrau arfordirol hefyd i Fae…

  2.71 milltir i ffwrdd
 11. Fe ganfyddwch lwybrau gwasgaredig o dywod a cherrig crynion ar hyd y rhan hon o’r traeth…

  3.19 milltir i ffwrdd
Previous Next

Cysylltiedig

Porter's Coffee ShopSiop Goffi Porter, Colwyn BayNi fyddai trip i Barc Eirias neu Ganolfan Hamdden Colwyn yn gyflawn heb stopio yn Porter's.

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....