Beicio

Beicio

Beicio Mynydd

Beicio Mynydd

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Beicio a Beicio Mynydd

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 28

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Cyfeiriad

  Llwybr Traws Eryri, llwybr antur oddi ar y ffordd sy’n cysylltu rhai o’r llwybrau beicio gorau yn Eryri.

 2. Cyfeiriad

  Clocaenog, Corwen, Conwy

  Corwen

  Mae Coedwig Clocaenog yng nghanol Mynydd Hiraethog ac mae’n ardal 6,000 hectar (15,000 acer) o faint. Dyma gynefin un o boblogaethau olaf y wiwer coch yng Nghymru ac mae’n ardal hollbwysig ar gyfer y rugiar ddu brin.

  Ychwanegu Coedwig Clocaenog i'ch Taith

 3. Cyfeiriad

  Llandudno Junction, Conwy, LL31 9NB

  Llandudno Junction

  Mae’r daith hon yn croesi aber Conwy ar hyd lonydd a phentrefi tawel Dyffryn Conwy o Gyffordd Llandudno i Gonwy, Rowen, Henryd ac yn ôl i Gyffordd Llandudno. Mae’r daith tua 14 milltir (22.5 km) o hyd.

  Ychwanegu Taith Feicio ar y Ffordd o amgylch Cyffordd Llandudno i'ch Taith

 4. Cyfeiriad

  Pensarn Beach, Abergele, Conwy, LL22 7PP

  Abergele

  Cylchdaith tua 20 cilomedr o hyd yn bennaf ar hyd lonydd gwledig, ond mae rhai darnau ar ffyrdd geirw ac oddi ar y ffordd ar lwybrau yn y goedwig, yn dechrau o faes parcio Traeth Pensarn.

  Ychwanegu Cylchdaith i Feiciau o Abergele i Lan Sain Siôr i'ch Taith

 5. Cyfeiriad

  Llyn Brenig Visitor Centre, Alwen, Cerrigydrudion, Conwy, LL21 9TT

  Ffôn

  01490 389227

  Cerrigydrudion

  Mae Llwybr Brenig yn mynd o amgylch Llyn Brenig drwy’r goedwig ac ar hyd y glannau. Mae’r llwybr yn addas ar gyfer teuluoedd sydd am gerdded neu feicio, ac mae tua 9.5 milltir (15 cilomedr) o hyd.

  Ychwanegu Llwybr Brenig i'ch Taith

 6. Cyfeiriad

  Holyhead Road, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0AA

  Ffôn

  0300 0680300

  Betws-y-Coed

  Coedwig o lynnoedd a mynyddoedd yng nghanol Eryri. Mae Parc Coedwig Gwydir yn gartref i ystod eang o weithgareddau a bywyd gwyllt.

  Ychwanegu Barc Coedwig Gwydir i'ch Taith

 7. Cyfeiriad

  Alwen, Cerrigydrudion, Conwy, LL21 9TT

  Ffôn

  01490 420463

  Cerrigydrudion

  Mae Llyn Brenig yng nghanol rhostiroedd Mynydd Hiraethog ac yn ganolfan ar gyfer gweithgareddau awyr agored, yn cynnwys cerdded, beicio, pysgota a hwylio.

  Ychwanegu Cronfa Ddŵr a Chanolfan Ymwelwyr Llyn Brenig i'ch Taith

 8. Cyfeiriad

  Alwen, Cerrigydrudion, Conwy, LL21 9TT

  Ffôn

  01490 420463

  Cerrigydrudion

  Mae Cronfa Ddŵr Alwen yn llyn 900 erw - y llyn gwneud mwyaf yng Nghymru. Mae yna lwybr o gwmpas y llyn sy’n berffaith ar gyfer beicio, cerdded neu farchogaeth. Mae yna hefyd ganolfan sgïo dŵr.

  Ychwanegu Cronfa Ddŵr Alwen i'ch Taith

 9. Cyfeiriad

  Alwen, Cerrigydrudion, Conwy, LL21 9TT

  Cerrigydrudion

  Mae’r llwybr hwn, sydd tua 15.2km o hyd, yn addas ar gyfer dechreuwyr a theuluoedd. Dechreua’r llwybr o brif faes parcio Canolfan Ymwelwyr Llyn Brenig.

  Ychwanegu Llwybr Beicio o Amgylch y Llyn i'ch Taith

 10. Cyfeiriad

  Llanrwst Road, Colwyn Bay, Conwy, LL28 5YS

  Colwyn Bay

  Llwybr beicio ar y ffordd, 15 milltir o hyd (24 cilomedr) gan deithio ar hyd yr arfordir o Fae Colwyn i dref Llandudno a’r Gogarth - ac yn ôl.

  Ychwanegu Llwybr Beicio ar y Ffordd o Fae Colwyn i’r Gogarth ac yn ôl. i'ch Taith

 11. Cyfeiriad

  Vicarage Road, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0AD

  Ffôn

  01690 710766

  Betws-y-Coed

  Mae Beics Betws yn cynnig gwasanaeth llogi beiciau, teithiau beic tywys a gwyliau beics teithiol. Mae gennym feiciau hardtail, hybrid, antur trydanol a safonol a beiciau teithiol i’wr llogi.

  Ychwanegu Beics Betws i'ch Taith

 12. Cyfeiriad

  Trefriw, Conwy, LL27 0RJ

  Ffôn

  01492 338877

  Trefriw

  Rydym yn gwmni hyfforddi beicio mynydd blaenllaw yng Ngogledd Cymru, ac rydym yn cael ein hadnabod ledled y byd am ddarparu hyfforddiant sy’n canolbwyntio ar y cleient.

  Ychwanegu Pedal MTB i'ch Taith

 13. Cyfeiriad

  Llandudno, Conwy, LL30 2LP

  Llandudno

  Taith amrywiol o amgylch tref glan môr Fictoraidd Llandudno a’r Gogarth ac yn ôl Ddeganwy. Tua 15 milltir (24 km) o hyd gyda nifer o rannau sy’n codi’n raddol.

  Ychwanegu Taith Feicio ar y Ffordd o amgylch Llandudno i'ch Taith

 14. Cyfeiriad

  Capel Curig, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0ET

  Ffôn

  01690 720214

  Betws-y-Coed

  Yn swatio’n ddwfn yng nghalon Eryri, ni ellir maeddu’n lleoliad fel cyrchfan i weithgareddau antur o bob math. Mae Plas y Brenin wedi bod yn cynnal cyrsiau a gwyliau mewn gweithgareddau awyr agored a llawer mwy ers bron i 60 o flynyddoedd.

  Ychwanegu Plas y Brenin - Y Ganolfan Fynydda Genedlaethol i'ch Taith

 15. Cyfeiriad

  Llanrwst, Conwy, LL26 0AD

  Llanrwst

  Taith o tua 15 milltir (24 km) gyda llethrau cymedrol trwy bentrefi Betws-y-Coed, Penmachno, Capel Garmon, heibio i geunant Ffos Anoddun gyda golygfeydd gwych.

  Ychwanegu Llanrwst a Thu Hwnt trwy Ffos Anoddun - Taith Feicio ar y Ffordd i'ch Taith

 16. Cyfeiriad

  Holyhead - Chester, Conwy

  Holyhead - Chester

  Mae rhan Sir Conwy o Lwybr Beicio Cenedlaethol 5 yn mynd â chi ar hyd yr arfordir.

  Ychwanegu Llwybr Beicio Cenedlaethol 5 - Sir Conwy i'ch Taith

 17. Cyfeiriad

  Marine Drive, Great Orme, Llandudno, Conwy, LL30 2LP

  Llandudno

  Llwybr beicio o amgylch Marine Drive ar y Gogarth, Llandudno.

  Ychwanegu Llwybr Beicio Marine Drive i'ch Taith

 18. Cyfeiriad

  Alwen, Cerrigydrudion, Conwy, LL21 9TT

  Ffôn

  01490 389 227

  Cerrigydrudion

  Taith gron, hawdd ei dilyn, sydd wedi’i harwyddo, o amgylch Cronfa Ddŵr Alwen, tua 7.5 milltir (11 cilomedr), o hyd. Mae Llwybr Alwen yn eich arwain drwy’r goedwig ac ar hyd y glannau ac i fyny at rostiroedd Mynydd Hiraethog.

  Ychwanegu Llwybr Cerdded Alwen i'ch Taith

 19. Cyfeiriad

  Bod Petryal Picnic Site, Clocaenog Forest, Cerrigydrudion, Conwy

  Cerrigydrudion

  Llwybr 3.5 cilomedr o hyd (dringo 60m), sy’n ymdroelli drwy Goedwig Clocaenog ac yn berffaith ar gyfer teuluoedd a dechreuwyr.

  Ychwanegu Llwybr Beicio Bod Petryal i'ch Taith

 20. Cyfeiriad

  The Old Tannery, Willow Street, Llanrwst, Conwy, LL26 0ES

  Ffôn

  07908 813308

  Llanrwst

  Man llogi beiciau trydan yn Llanrwst yn agos at Goedwig Gwydir, Dyffryn Conwy ac Eryri.

  Ychwanegu Snowdonia Bikes i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....