Beicio Mynydd

Beicio Mynydd

Beicio

Beicio

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Beicio a Beicio Mynydd

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 29

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Cyfeiriad

  Conwy

  Ffôn

  07919151759

  Conwy

  Ymunwch â ni yn Gwyliau Beicio Gogledd Cymru am ddau ddiwrnod o feicio ffordd di-dor.

  Rydym wedi cynllunio eich taith i archwilio tirweddau syfrdanol a chefn gwlad hardd.

 2. Cyfeiriad

  Deganwy, Conwy, LL31 9UB

  Ffôn

  01492 588069

  Deganwy

  Yn Adventurous Ewe mae ein holl deithiau yn cael eu rhedeg gyda grwpiau bach fel y gallwn gynnig gwasanaeth pwrpasol, personol gyda’r effaith lleiaf ar yr amgylchedd.

  Ychwanegu Adventurous Ewe i'ch Taith

 3. Cyfeiriad

  Holyhead Road, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0AA

  Ffôn

  0300 0680300

  Betws-y-Coed

  Coedwig o lynnoedd a mynyddoedd yng nghanol Eryri. Mae Parc Coedwig Gwydir yn gartref i ystod eang o weithgareddau a bywyd gwyllt.

  Ychwanegu Barc Coedwig Gwydir i'ch Taith

 4. Cyfeiriad

  Penmachno, Conwy, LL24 0YP

  Penmachno

  Llwybrau Penmachno yw un o ganolfannau beicio mynydd gorau Gogledd Cymru. Mae yma ddau lwybr - Dolen Machno (19cilomedr) a Dolen Eryri (11 cilomedr) - gallwch eu beicio’n unigol neu fel clamp o daith hir 30 cilomedr.

  Ychwanegu Llwybrau Beicio Mynydd Penmachno i'ch Taith

 5. Cyfeiriad

  Alwen, Cerrigydrudion, Conwy, LL21 9TT

  Ffôn

  01490 389222

  Cerrigydrudion

  Taith gron, hawdd ei dilyn, sydd wedi’i harwyddo, o amgylch Cronfa Ddŵr Alwen, tua 7.5 milltir (11 cilomedr), o hyd. Mae Llwybr Alwen yn eich arwain drwy’r goedwig ac ar hyd y glannau ac i fyny at rostiroedd Mynydd Hiraethog.

  Ychwanegu Llwybr Cerdded Alwen i'ch Taith

 6. Cyfeiriad

  Penmaenmawr, Conwy, LL34 6AA

  Penmaenmawr

  Taith o tua 10 milltir (16km) gyda golygfeydd hardd sy’n mynd o Benmaenmawr i Gonwy ac yn ôl.

  Ychwanegu Penmaenmawr i Gonwy - Taith Feicio ar y Ffordd i'ch Taith

 7. Cyfeiriad

  Conwy

  Traws Eryri: Antur beicio mynydd 125 milltir newydd Conwy

  Gan groesi calon Eryri arw, olygfaol, Traws Eryri yw llwybr beicio pellter hir mwyaf cyffrous yr ardal. Anghofiwch y ffordd, a dechreuwch ar yr antur. 

 8. Cyfeiriad

  Llanrwst, Conwy, LL26 0PN

  Llanrwst

  Mae Llwybr Gwydir Mawr 25km yn llwybr beicio mynydd ym mhob ystyr o’r gair. Mae’n ymgorffori Llwybr Gwydir Bach byrrach, sy’n fersiwn 8.8km ac sy’n cymryd rhwng 45 a 90 munud i’w gwblhau.

  Ychwanegu Gwydir Mawr a Bach (Llwybr Marin yn flaenorol) i'ch Taith

 9. Cyfeiriad

  Clocaenog, Corwen, Conwy

  Corwen

  Mae Coedwig Clocaenog yng nghanol Mynydd Hiraethog ac mae’n ardal 6,000 hectar (15,000 acer) o faint. Dyma gynefin un o boblogaethau olaf y wiwer coch yng Nghymru ac mae’n ardal hollbwysig ar gyfer y rugiar ddu brin.

  Ychwanegu Coedwig Clocaenog i'ch Taith

 10. Cyfeiriad

  Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0AE

  Betws-y-Coed

  Taith fer ond egnïol o 13 milltir (21 km) gyda golygfeydd godidog yn cychwyn o Fetws-y-Coed ac yn mynd trwy bentrefi Llanrhychwyn a Threfriw ac ymlaen i Lanrwst gan ddychwelyd i Fetws-y-Coed.

  Ychwanegu Mynyddoedd a Llynnoedd o amgylch Betws-y-Coed - Taith Feicio ar y Ffordd i'ch Taith

 11. Cyfeiriad

  Pensarn Beach, Abergele, Conwy, LL22 7PP

  Abergele

  Cylchdaith tua 20 cilomedr o hyd yn bennaf ar hyd lonydd gwledig, ond mae rhai darnau ar ffyrdd geirw ac oddi ar y ffordd ar lwybrau yn y goedwig, yn dechrau o faes parcio Traeth Pensarn.

  Ychwanegu Cylchdaith i Feiciau o Abergele i Lan Sain Siôr i'ch Taith

 12. Cyfeiriad

  Holyhead - Chester, Conwy

  Holyhead - Chester

  Mae rhan Sir Conwy o Lwybr Beicio Cenedlaethol 5 yn mynd â chi ar hyd yr arfordir.

  Ychwanegu Llwybr Beicio Cenedlaethol 5 - Sir Conwy i'ch Taith

 13. Cyfeiriad

  Capel Curig, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0ET

  Ffôn

  01690 720214

  Betws-y-Coed

  Yn swatio’n ddwfn yng nghalon Eryri, ni ellir maeddu’n lleoliad fel cyrchfan i weithgareddau antur o bob math. Mae Plas y Brenin wedi bod yn cynnal cyrsiau a gwyliau mewn gweithgareddau awyr agored a llawer mwy ers bron i 60 o flynyddoedd.

  Ychwanegu Plas y Brenin - Y Ganolfan Fynydda Genedlaethol i'ch Taith

 14. Cyfeiriad

  Bod Petryal Picnic Site, Corwen, Conwy, LL21 9PR

  Corwen

  Dyma lwybr sy’n cyfateb i’w enw, mae’n daith anodd 57 cilomedr o hyd sy’n cynnwys bron i 1500m o ddringo gan herio’r beicwyr mwyaf heini (graddfa coch). Mae’r golygfeydd a’r ddisgynfa hir a chyffrous ar drac sengl yn wirioneddol werth chweil.

  Ychwanegu Llwybr Beicio Anodd ar y Top i'ch Taith

 15. Cyfeiriad

  Llandudno Junction, Conwy, LL31 9NB

  Llandudno Junction

  Mae’r daith hon yn croesi aber Conwy ar hyd lonydd a phentrefi tawel Dyffryn Conwy o Gyffordd Llandudno i Gonwy, Rowen, Henryd ac yn ôl i Gyffordd Llandudno. Mae’r daith tua 14 milltir (22.5 km) o hyd.

  Ychwanegu Taith Feicio ar y Ffordd o amgylch Cyffordd Llandudno i'ch Taith

 16. Cyfeiriad

  Llyn Brenig Visitor Centre, Alwen, Cerrigydrudion, Conwy, LL21 9TT

  Ffôn

  01490 389222

  Cerrigydrudion

  Mae Llwybr Brenig yn mynd o amgylch Llyn Brenig drwy’r goedwig ac ar hyd y glannau. Mae’r llwybr yn addas ar gyfer teuluoedd sydd am gerdded neu feicio, ac mae tua 9.5 milltir (15 cilomedr) o hyd.

  Ychwanegu Llwybr Brenig i'ch Taith

 17. Cyfeiriad

  Trefriw, Conwy, LL27 0RJ

  Ffôn

  01492 338877

  Trefriw

  Rydym yn gwmni hyfforddi beicio mynydd blaenllaw yng Ngogledd Cymru, ac rydym yn cael ein hadnabod ledled y byd am ddarparu hyfforddiant sy’n canolbwyntio ar y cleient.

  Ychwanegu Pedal MTB i'ch Taith

 18. Cyfeiriad

  Marine Drive, Great Orme, Llandudno, Conwy, LL30 2LP

  Llandudno

  Llwybr beicio o amgylch Marine Drive ar y Gogarth, Llandudno.

  Ychwanegu Llwybr Beicio Marine Drive i'ch Taith

 19. Cyfeiriad

  Llandudno, Conwy, LL30 2LP

  Llandudno

  Taith amrywiol o amgylch tref glan môr Fictoraidd Llandudno a’r Gogarth ac yn ôl Ddeganwy. Tua 15 milltir (24 km) o hyd gyda nifer o rannau sy’n codi’n raddol.

  Ychwanegu Taith Feicio ar y Ffordd o amgylch Llandudno i'ch Taith

 20. Cyfeiriad

  Vicarage Road, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0AD

  Ffôn

  01690 710766

  Betws-y-Coed

  Mae Beics Betws yn cynnig gwasanaeth llogi beiciau, teithiau beic tywys a gwyliau beics teithiol. Mae gennym feiciau hardtail, hybrid, antur trydanol a safonol a beiciau teithiol i’wr llogi.

  Ychwanegu Beics Betws i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....