Dau feiciwr yn marchogaeth ochr yn ochr

Am

Mae Llwybr Brenig yn mynd o amgylch Llyn Brenig drwy’r goedwig ac ar hyd y glannau. Mae’r rhan fwyaf o’r llwybr oddi ar y ffordd ond ceir un darn byr ar hyd ffordd eilaidd ac un allt. Mae’r llwybr yn addas ar gyfer teuluoedd sydd am gerdded neu feicio, ac mae tua 9.5 milltir (15 cilomedr) o hyd. Os hoffech fynd ar daith hirach, gallwch gerdded o amgylch y ddau lyn a dilyn Llwybr Alwen hefyd. Mae’r daith yn dechrau ac yn dod i ben ger y Ganolfan Ymwelwyr lle gallwch barcio yn ogystal â llogi beiciau, hefyd mae yma doiledau a chaffi sydd ar agor rhwng mis Mawrth a mis Hydref.

Cyfleusterau

Nodweddion Darparwr

 • Croesawgar i gŵn
 • Yn y wlad

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Maes parcio

Suitability

 • Families

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Llwybr Brenig

Llwybr Cerdded

Llyn Brenig Visitor Centre, Alwen, Cerrigydrudion, Conwy, LL21 9TT

Ffôn: 01490 389222

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Cronfa Ddŵr Alwen yn llyn 900 erw - y llyn gwneud mwyaf yng Nghymru. Mae yna lwybr o…

  0 milltir i ffwrdd
 2. Mae Llyn Brenig yng nghanol rhostiroedd Mynydd Hiraethog ac yn ganolfan ar gyfer…

  1.22 milltir i ffwrdd
 3. Mae llyn dwfn naturiol Llyn Aled yng nghanol rhostiroedd uchel Hiraethog. Mae’n safle…

  3.7 milltir i ffwrdd
 4. Mae Coedwig Clocaenog yng nghanol Mynydd Hiraethog ac mae’n ardal 6,000 hectar (15,000…

  6.85 milltir i ffwrdd
 1. Teithiau trwy 9.5 erw o goedwig gynhenid at raeadr drawiadol Conwy. Mynediad ar hyd tir…

  9.12 milltir i ffwrdd
 2. Mae Zip World Fforest wedi’i leoli yng nghanol harddwch Dyffryn Conwy, ychydig y tu allan…

  9.88 milltir i ffwrdd
 3. Cartref plentyndod Syr Henry Jones (1852-1922) yw’r amgueddfa. Ganwyd Syr Henry Jones i…

  9.99 milltir i ffwrdd
 4. Adeiladwyd yr eglwys yn y 14eg Ganrif a hwn yw’r adeilad hynaf ym Metws-y-Coed. Mae…

  10.24 milltir i ffwrdd
 5. Mae Amgueddfa Rheilffordd Dyffryn Conwy yn ddiwrnod allan gwych i deuluoedd. Treuliwch…

  10.29 milltir i ffwrdd
 6. Dechreuwyd gwaith adeiladu’r capel ym 1673, ac mae tu allan carreg syml y capel yn rhoi…

  11.14 milltir i ffwrdd
 7. Mae Castell Gwydir yn dŷ Cymreig hynafol yn harddwch Dyffryn Conwy, ar odre Eryri. Caiff…

  11.17 milltir i ffwrdd
 8. Eglwys hanesyddol Gradd I a godwyd yn 1470, sy’n edrych dros afon Conwy yng nghanol…

  11.25 milltir i ffwrdd
 9. Er bod Cwm Wybrnant yn fan tawel ac anghysbell heddiw, mae’r lleoliad yn arwyddocaol iawn…

  11.91 milltir i ffwrdd
 10. Mae’r Rhaeadr Ewynnol yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol lle mae’r Afon Llugwy’n…

  12.33 milltir i ffwrdd
 11. Coedwig o lynnoedd a mynyddoedd yng nghanol Eryri. Mae Parc Coedwig Gwydir yn gartref i…

  12.48 milltir i ffwrdd
 12. Cymdeithas Eryri sy’n gofalu am Tŷ Hyll. Mae pwy adeiladodd y tŷ a phryd yn parhau’n…

  12.82 milltir i ffwrdd
Previous Next

Cysylltiedig

Carved animal statue outside Llyn Brenig Reservoir & Visitor CentreCronfa Ddŵr a Chanolfan Ymwelwyr Llyn Brenig, CorwenMae Llyn Brenig yng nghanol rhostiroedd Mynydd Hiraethog ac yn ganolfan ar gyfer gweithgareddau awyr agored, yn cynnwys cerdded, beicio, pysgota a hwylio.

Llyn Brenig Visitor Centre CaféCaffi Canolfan Ymwelwyr Llyn Brenig, CorwenMewn lleoliad uchel perffaith, y peth cyntaf fyddwch yn sylwi arno wrth gerdded i mewn i Gaffi Llyn Brenig yw’r golygfeydd godidog o’r llyn ac ar draws Mynydd Hiraethog.

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....