Canolfan Ymwelwyr Llyn Brenig

Am

Diolch i Ddŵr Cymru, mae Llyn Brenig yn ganolbwynt iechyd a lles. Mae’n lle gwych i ymweld ag o i osgoi’r dorf a mwynhau awyr iach wrth i chi gerdded, beicio, pysgota, bwyta ac edmygu’r golygfeydd.

Yn ffodus iawn mae gennym ni weilch yn nythu yn Llyn Brenig bob blwyddyn, ac mae hefyd yn hafan i fathau eraill o fywyd gwyllt fel bele'r coed, gwiwerod coch a gwenoliaid y glennydd.


Mae Caffi Brenig yn cynnig bwydlen brecwast a chinio blasus, sy’n cynnwys cynnyrch lleol. Bydd ymwelwyr wrth eu boddau yn y siop anrhegion, a’r dewis da o gynnyrch bwyd a diod Cymreig.

Cyfleusterau

Arall

 • Café on premises
 • Croesewir Beicwyr
 • Croesewir Cerddwyr

Arlwyo

 • Caffi/bwyty ar y safle
 • Safle Picnic

Cyfleusterau Darparwyr

 • Derbynnir Cw^n
 • Toiledau

Dulliau Talu

 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Hygyrchedd

 • Caniateir Cw^n Cymorth
 • Lleoedd Parcio i Ymwelwyr Anabl

Ieithoedd a siaredir

 • Siaredir Cymraeg

Nodweddion Darparwr

 • Atyniad Awyr Agored
 • Croesawgar i gŵn
 • Yn y wlad

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Maes parcio
 • Parcio ar y safle

Teithio a Masnachu

 • Disgownt ar gael ar gyfer grwpiau
 • Wi-fi ar gael

Teithio Grw^p

 • Derbynnir bysiau

TripAdvisor

TripAdvisor

Sgôr Teithwyr TripAdvisor:

4.5 o 5 sêr
  • Ardderchog
   162
  • Da iawn
   40
  • Gweddol
   22
  • Gwael
   10
  • Ofnadwy
   4

  Adolygiadau Diweddar:

   Map a Chyfarwyddiadau

   Cronfa Ddŵr a Chanolfan Ymwelwyr Llyn Brenig

   Llyn/Cronfa Ddŵr

   Alwen, Cerrigydrudion, Conwy, LL21 9TT

   Sgôr Teithwyr TripAdvisor

   Sgôr Teithwyr TripAdvisor - 238 adolygiadau238 adolygiadau

   Ffôn: 01490 389227

   Amseroedd Agor

   * Mae Llyn Brenig ar agor bob dydd os yw’r tywydd yn caniatáu. Oriau agor yr Haf: Canol Mawrth i Hydref 8am i 4pm (giatiau’n cau am 5pm). Oriau agor y Gaeaf: Tachwedd i ganol Mawrth 9am i 3pm (giatiau’n cau am 4pm). Dylid nodi y byddwn ar gau dros y Nadolig ar 25 a 26 Rhagfyr.

   MYNEDIAD AM DDIM. Maes parcio am ddim am 60 munud, £3 drwy'r dydd wedi hynny.

   Beth sydd Gerllaw

   1. Mae Cronfa Ddŵr Alwen yn llyn 900 erw - y llyn gwneud mwyaf yng Nghymru. Mae yna lwybr o…

    1.22 milltir i ffwrdd
   2. Mae llyn dwfn naturiol Llyn Aled yng nghanol rhostiroedd uchel Hiraethog. Mae’n safle…

    3.46 milltir i ffwrdd
   3. Mae Coedwig Clocaenog yng nghanol Mynydd Hiraethog ac mae’n ardal 6,000 hectar (15,000…

    6.08 milltir i ffwrdd
   4. Cartref plentyndod Syr Henry Jones (1852-1922) yw’r amgueddfa. Ganwyd Syr Henry Jones i…

    9.47 milltir i ffwrdd
   1. Teithiau trwy 9.5 erw o goedwig gynhenid at raeadr drawiadol Conwy. Mynediad ar hyd tir…

    9.77 milltir i ffwrdd
   2. Mae Zip World Fforest wedi’i leoli yng nghanol harddwch Dyffryn Conwy, ychydig y tu allan…

    10.26 milltir i ffwrdd
   3. Adeiladwyd yr eglwys yn y 14eg Ganrif a hwn yw’r adeilad hynaf ym Metws-y-Coed. Mae…

    10.67 milltir i ffwrdd
   4. Mae Amgueddfa Rheilffordd Dyffryn Conwy yn ddiwrnod allan gwych i deuluoedd. Treuliwch…

    10.73 milltir i ffwrdd
   5. Dechreuwyd gwaith adeiladu’r capel ym 1673, ac mae tu allan carreg syml y capel yn rhoi…

    11.3 milltir i ffwrdd
   6. Mae Castell Gwydir yn dŷ Cymreig hynafol yn harddwch Dyffryn Conwy, ar odre Eryri. Caiff…

    11.32 milltir i ffwrdd
   7. Eglwys hanesyddol Gradd I a godwyd yn 1470, sy’n edrych dros afon Conwy yng nghanol…

    11.36 milltir i ffwrdd
   8. Er bod Cwm Wybrnant yn fan tawel ac anghysbell heddiw, mae’r lleoliad yn arwyddocaol iawn…

    12.61 milltir i ffwrdd
   9. Mae’r Rhaeadr Ewynnol yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol lle mae’r Afon Llugwy’n…

    12.74 milltir i ffwrdd
   10. Coedwig o lynnoedd a mynyddoedd yng nghanol Eryri. Mae Parc Coedwig Gwydir yn gartref i…

    12.9 milltir i ffwrdd
   11. Cymdeithas Eryri sy’n gofalu am Tŷ Hyll. Mae pwy adeiladodd y tŷ a phryd yn parhau’n…

    13.24 milltir i ffwrdd
   12. Wedi’i leoli yn harddwch Dyffryn Conwy rhwng Trefriw a Dolgarrog, mae Drysle Dyffryn…

    13.88 milltir i ffwrdd
   Previous Next

   Cysylltiedig

   Alwen Reservoir, CerrigydrudionCronfa Ddŵr Alwen, CorwenMae Cronfa Ddŵr Alwen yn llyn 900 erw - y llyn gwneud mwyaf yng Nghymru. Mae yna lwybr o gwmpas y llyn sy’n berffaith ar gyfer beicio, cerdded neu farchogaeth. Mae yna hefyd ganolfan sgïo dŵr.

   Llyn Brenig Visitor Centre CaféCaffi Canolfan Ymwelwyr Llyn Brenig, CorwenMewn lleoliad uchel perffaith, y peth cyntaf fyddwch yn sylwi arno wrth gerdded i mewn i Gaffi Llyn Brenig yw’r golygfeydd godidog o’r llyn ac ar draws Mynydd Hiraethog.

   Peidiwch â Methu....

   Peidiwch â Methu....

   Peidiwch â Methu....

   Peidiwch â Methu....

   Peidiwch â Methu....

   Peidiwch â Methu....

   Peidiwch â Methu....

   Peidiwch â Methu....