Gwestai yn Sir Conwy

Gwestai yn Sir Conwy

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Gwestai

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 33

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Cyfeiriad

  Craig y Don Parade, The Parade, Craig y Don, Llandudno, Conwy, LL30 1BG

  Ffôn

  01492 490570

  Pris

  Amcanbriso £80.00i£149.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Craig y Don, Llandudno

  A stylish Grade ll listed boutique b&b hotel located on the North Shore promenade of Llandudno, recently refurbished to high standards throughout we provide luxury at affordable prices.

  Pris

  Amcanbriso £80.00i£149.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu Hotel No5 i'ch Taith

 2. Cyfeiriad

  Holyhead Road, Betws-y-Coed , Conwy, LL24 0AY

  Ffôn

  01690 710219

  Pris

  Amcanbriso £190.00i£280.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Betws-y-Coed

  Arferai’r Royal Oak fod yn dafarn i goetsis yn Oes Fictoria ac fe saif yng nghanol pentref Betws-y-Coed. Tirlun godidog Eryri o’n cwmpas sydd wedi dylanwadu ar ddyluniad ein hystafelloedd sydd â gwelyau cyfforddus a defnyddiau a dodrefn moethus.

  Pris

  Amcanbriso £190.00i£280.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu Gwesty’r Royal Oak i'ch Taith

 3. Cyfeiriad

  Gloddaeth Street, Llandudno, Conwy, LL30 2DW

  Ffôn

  01492 860787

  Pris

  Amcanbris£180.00 Fesul person y noson

  Llandudno

  Mae Gwesty'r Dunoon yn westy pedair seren AA, 66 ystafell wely, sy'n cael ei redeg yn deuluol, ac wedi'i leoli rhwng Pen Morfa a Thraeth y Gogledd ar Stryd Gloddaeth. 

  Pris

  Amcanbris£180.00 Fesul person y noson

  Ychwanegu Gwesty Dunoon i'ch Taith

 4. Cyfeiriad

  Vaughan Street, The Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1AP

  Ffôn

  01492 877466

  Pris

  Amcanbriso £110.00i£205.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Llandudno

  Mae Gwesty’r Imperial sydd wedi ennill gwobrau, gwesty Pedair Seren mwyaf Llandudno, yn sicrhau ceinder a rhagoriaeth a golygfeydd trawiadol ar draws y bae o'i leoliad canolog ar y Promenâd.   

  Pris

  Amcanbriso £110.00i£205.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu Gwesty’r Imperial i'ch Taith

 5. Cyfeiriad

  The Belmont, 21 North Parade, Llandudno, LL30 2LP

  Llandudno

  Situated in the beautiful town of Llandudno. In the Conwy region, 200 metres from Llandudno pier,

  The Belmont Llandudno features a modern approach to the Promenade, where guests can enjoy the on-site bar and our relaxing terrace observing the…

  Ychwanegu Belmont Hotel i'ch Taith

 6. Cyfeiriad

  73 Church Walks, Llandudno, Conwy, LL30 2HE

  Ffôn

  01492 860555

  Pris

  Amcanbriso £70.00i£165.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Llandudno

  Mae’r Empire yn westy mawr steil boutique yn nhref glan môr boblogaidd Llandudno.

  Pris

  Amcanbriso £70.00i£165.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu Gwesty’r Empire i'ch Taith

 7. Cyfeiriad

  The Royal Welsh Way, Llandudno, Conwy, LL30 1RS

  Ffôn

  01492 584466

  Pris

  Amcanbriso £275.00i£700.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Llandudno

  Mae Neuadd a Sba Bodysgallen, wedi’i leoli mewn 230 erw o erddi a pharcdir llawn coed, yn neuadd nodedig Gradd 1 o’r ail ganrif ar bymtheg sy’n mwynhau golygfeydd godidog o’i gerddi ffurfiol hyd at Gastell Conwy a mynyddoedd mawreddog Eryri.

  Pris

  Amcanbriso £275.00i£700.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu Neuadd a Sba Bodysgallen i'ch Taith

 8. Cyfeiriad

  48 Church Walks, Llandudno, Conwy, LL30 2HL

  Ffôn

  01492 877776

  Pris

  Amcanbriso £135.00i£175.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Llandudno

  Llety gwely a brecwast bwtic cyfoes hynod boblogaidd a llwyddiannus yn Llandudno yw Escape. Mae’n cynnig llety nodweddiadol, steilus a moethus mewn fila Fictoraidd unigryw.

  Pris

  Amcanbriso £135.00i£175.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu Gwely a Brecwast Escape i'ch Taith

 9. Cyfeiriad

  13 Mostyn Crescent, Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1AR

  Ffôn

  01492 879660

  Pris

  Amcanbriso £75.00i£170.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Llandudno

  Croeso i’r Shelbourne, Llandudno. Ar ôl cerdded drwy ddrysau croesawgar gwesty’r Shelbourne yn Llandudno, fe gewch ymlacio, rhoi eich traed i fyny a mwynhau eich gwyliau heb oedi.

  Pris

  Amcanbriso £75.00i£170.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu Gwesty Shelbourne i'ch Taith

 10. Cyfeiriad

  Llandudno Bay Hotel and Spa, East Parade, Craig y Don, Llandudno, Conwy, LL30 1BE

  Ffôn

  01492499500

  Craig y Don, Llandudno

  Welcome to Llandudno Bay Hotel, our four-star hotel offering the 'Wow-Factor' from arrival to departure.

  Upon arrival, a selection of relaxing sun loungers, modern swinging egg chairs, and luxurious outside furniture is available for dining,…

  Ychwanegu Llandudno Bay Hotel i'ch Taith

 11. Cyfeiriad

  Station Road, Llanrwst, Conwy, LL26 0DS

  Ffôn

  01492 642111

  Pris

  Amcanbriso £60.00i£125.00 Yr ystafell (ystafell yn unig)

  Llanrwst

  Mae Gwesty’r Dolydd yn westy teuluol ger Eryri, wedi’i leoli yn dref fach, ond hanesyddol Llanrwst. Mae’r gwesty'n cynnig llety â gwasanaeth yn ogystal â dewisiadau llety hunanddarpar i grwpiau mwy.

  Pris

  Amcanbriso £60.00i£125.00 Yr ystafell (ystafell yn unig)

  Ychwanegu Gwesty’r Dolydd i'ch Taith

 12. Cyfeiriad

  Holyhead Road, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0AY

  Ffôn

  01690 710011

  Pris

  Amcanbriso £90.00i£100.00 Yr ystafell (ystafell yn unig)

  Betws-y-Coed

  Os ydych chi’n chwilio am y lleoliad perffaith, yna dyma chi. Rydyn ni yng nghanol Betws-y-Coed wedi ein lleoli ymhlith coetir hynafol sy’n llawn hanes a llên gwerin.

  Pris

  Amcanbriso £90.00i£100.00 Yr ystafell (ystafell yn unig)

  Ychwanegu Stables Lodge i'ch Taith

 13. Cyfeiriad

  14-15 Gloddaeth Crescent, Llandudno, Conwy, LL30 2XS

  Ffôn

  01492 877319

  Pris

  Amcanbris£85.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Llandudno

  Mae Gwesty Four Saints Brig-y-Don wedi’i leoli yng nghanol promenâd Llandudno. Mae golygfa odidog i’w gweld o’r ystafelloedd sy’n wynebu’r môr.

  Pris

  Amcanbris£85.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu Gwesty Four Saints Brig-y-Don i'ch Taith

 14. Cyfeiriad

  2 Criag y Don Parade, Craig y Don, Llandudno, Conwy, LL30 1BG

  Ffôn

  01492 875454

  Pris

  Amcanbriso £100.00i£150.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Llandudno

  Award winning, small, stylish sea front hotel where each room has its own character and ambience.

  Pris

  Amcanbriso £100.00i£150.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu Glan y Mor Hotel i'ch Taith

 15. Cyfeiriad

  Central Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 2XS

  Ffôn

  01492 876348

  Pris

  Amcanbriso £39.00i£83.00 Y person (yn cynnwys brecwast)

  Llandudno

  Mae St Kilda yn westy mawr ar y ffrynt yn Llandudno. Agorwyd yn 1854, mae’r gwesty yn dangos gorffennol Fictoraidd y dref. Yn agos at y pier a Venue Cymru, mae St Kilda yn lle gwych i fwynhau eich gwyliau.

  Pris

  Amcanbriso £39.00i£83.00 Y person (yn cynnwys brecwast)
 16. Cyfeiriad

  6 Penrhyn Crescent, Llandudno, Conwy, LL30 1BA

  Ffôn

  01492 878101

  Pris

  Amcanbriso £90.00i£95.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Llandudno

  Mae gwesty Cae Môr Hotel wedi ei leoli yn ganolog y drws nesaf i Theatr a Chanolfan Gynadleddau Venue Cymru.Mae 23 ystafell wely yn y gwesty, ac mae golygfa o’r môr o 16 ohonynt.

  Pris

  Amcanbriso £90.00i£95.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu Gwesty Cae Môr i'ch Taith

 17. Cyfeiriad

  Dolwyddelan , Conwy, LL25 0EJ

  Ffôn

  01690 750207

  Pris

  Amcanbriso £70.00i£125.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Dolwyddelan

  Ceir gwasanaeth rhagorol a chyfeillgar yn y dafarn fach deuluol hon.

  Pris

  Amcanbriso £70.00i£125.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu Gwesty a Bwyty Elen’s Castle i'ch Taith

 18. Cyfeiriad

  The Esplanade, Glan Y Mor Parade, Llandudno, Conwy, LL30 2LL

  Pris

  Amcanbriso £69.00i£229.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Llandudno

  Located right on Llandudno’s promenade, The Esplanade is the perfect Welsh escape for all to enjoy.

  Pris

  Amcanbriso £69.00i£229.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu The Esplanade i'ch Taith

 19. Cyfeiriad

  4 Nevill Crescent, Llandudno, Conwy, LL30 1AT

  Ffôn

  01492 877822

  Pris

  Amcanbriso £70.00i£99.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Llandudno

  Mae The Oasis, sy'n edrych dros y môr yn westy gwely a brecwast teuluol sydd wedi ennill gwobrau, ac bydd y gwestywyr yn edrych ymlaen at eich croesawu chi.

  Pris

  Amcanbriso £70.00i£99.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu The Oasis i'ch Taith

 20. Cyfeiriad

  6 Chapel Street, Llandudno, Conwy, LL30 2SY

  Ffôn

  01492 860911

  Pris

  Amcanbriso £40.00i£80.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Llandudno

  Mae tŷ llety Merrydale yn wely a brecwast teuluol sy’n darparu llety cyfforddus, ynghyd â’i brecwast llawn swmpus, atmosffer croesawgar a chynnes a bar trwyddedig clyd.

  Pris

  Amcanbriso £40.00i£80.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu Tŷ Llety The Merrydale i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....