Gwestai yn Sir Conwy

Gwestai yn Sir Conwy

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Gwestai

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 27

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Cyfeiriad

  The Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 2LG

  Ffôn

  01492 877544

  Pris

  Amcanbriso £55.00i£77.50 Y person (yn cynnwys brecwast)

  Llandudno

  Mae Gwesty’r St George’s mewn safle arfordirol ysblennydd ar y Promenâd yn edrych dros Fae godidog Llandudno.

  Pris

  Amcanbriso £55.00i£77.50 Y person (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu Gwesty St George i'ch Taith

 2. Cyfeiriad

  4 Nevill Crescent, Llandudno, Conwy, LL30 1AT

  Ffôn

  01492 877822

  Pris

  Amcanbriso £70.00i£99.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Llandudno

  Mae The Oasis, sy'n edrych dros y môr yn westy gwely a brecwast teuluol sydd wedi ennill gwobrau, ac mae Carole ac Ed, y gwestywyr yn edrych ymlaen at eich croesawu chi.

  Pris

  Amcanbriso £70.00i£99.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu The Oasis i'ch Taith

 3. Cyfeiriad

  48 Church Walks, Llandudno, Conwy, LL30 2HL

  Ffôn

  01492 877776

  Pris

  Amcanbriso £90.00i£160.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Llandudno

  Llety gwely a brecwast bwtic cyfoes hynod boblogaidd a llwyddiannus yn Llandudno yw Escape. Mae’n cynnig llety nodweddiadol, steilus a moethus mewn fila Fictoraidd unigryw.

  Pris

  Amcanbriso £90.00i£160.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu Gwely a Brecwast Escape i'ch Taith

 4. Cyfeiriad

  10 North Parade, Llandudno, Conwy, LL30 2LP

  Ffôn

  01492 876184

  Pris

  Amcanbriso £110.00i£185.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Llandudno

  Mae’r Hen-Dy mewn lleoliad delfrydol yn y lleoliad gorau un sy'n edrych allan ar lan y môr, yng nghanol tref wyliau boblogaidd Llandudno yng Ngogledd Cymru.

  Pris

  Amcanbriso £110.00i£185.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu Llety Gwely a Brecwast Hendy i'ch Taith

 5. Cyfeiriad

  77 Conwy Road, Llandudno, Conwy, LL30 1PN

  Ffôn

  01492 879180

  Pris

  Amcanbriso £65.00 Yr ystafell (ystafell yn unig)i£200.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Llandudno

  Mae’r dafarn hanesyddol hon yn cynnwys 15 ystafell wely ac mae’n un o’r adeiladau mwyaf cyfarwydd ar y ffordd i mewn i dref Llandudno.

  Pris

  Amcanbriso £65.00 Yr ystafell (ystafell yn unig)i£200.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu Gwesty Links i'ch Taith

 6. Cyfeiriad

  Vaughan Street, The Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1AP

  Ffôn

  01492 877466

  Pris

  Amcanbriso £110.00i£205.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Llandudno

  Mae Gwesty’r Imperial sydd wedi ennill gwobrau, gwesty Pedair Seren mwyaf Llandudno, yn sicrhau ceinder a rhagoriaeth a golygfeydd trawiadol ar draws y bae o'i leoliad canolog ar y Promenâd.   

  Pris

  Amcanbriso £110.00i£205.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu Gwesty’r Imperial i'ch Taith

 7. Cyfeiriad

  Conwy, Conwy, LL32 8HX

  Ffôn

  01492 551500

  Pris

  Amcanbriso £105.00i£135.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Conwy

  Tŷ gwledig hyfryd wedi’i ailwampio yn Nyffryn Conwy, wedi’i amgylchynu gan 18 erw o erddi a thiroedd i’w mwynhau.

  Pris

  Amcanbriso £105.00i£135.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu Caer Rhun Hall i'ch Taith

 8. Cyfeiriad

  73 Church Walks, Llandudno, Conwy, LL30 2HE

  Ffôn

  01492 860555

  Pris

  Amcanbriso £70.00i£165.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Llandudno

  Mae’r Empire yn westy mawr steil boutique yn nhref glan môr boblogaidd Llandudno.

  Pris

  Amcanbriso £70.00i£165.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu Gwesty’r Empire i'ch Taith

 9. Cyfeiriad

  Holyhead Road, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0AR

  Ffôn

  01690 710411

  Pris

  Amcanbriso £90.00i£220.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Betws-y-Coed

  Wedi’i leoli mewn pentref dymunol Betws-y-Coed, Porth Eryri, mae Gwesty Waterloo a Lodge yn cynnig dewis o ystafelloedd ar gael yn naill ai’r prif westy neu un o’n hystafelloedd steil bythynnod sy’n croesawu cŵn ar dir y gwesty.

  Pris

  Amcanbriso £90.00i£220.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu Waterloo Hotel and Lodge i'ch Taith

 10. Cyfeiriad

  Central Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 2XS

  Ffôn

  01492 876348

  Pris

  Amcanbriso £39.00i£83.00 Y person (yn cynnwys brecwast)

  Llandudno

  Mae St Kilda yn westy mawr ar y ffrynt yn Llandudno. Agorwyd yn 1854, mae’r gwesty yn dangos gorffennol Fictoraidd y dref. Yn agos at y pier a Venue Cymru, mae St Kilda yn lle gwych i fwynhau eich gwyliau.

  Pris

  Amcanbriso £39.00i£83.00 Y person (yn cynnwys brecwast)
 11. Cyfeiriad

  Capel Curig, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0EE

  Ffôn

  01690 720331

  Pris

  Amcanbriso £65.00i£100.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Betws-y-Coed

  Mae Gwesty Tyn-y-Coed yng nghanol Gogledd Cymru, gyda mynediad hawdd i holl atyniadau. Rydym yn eiddo i deulu sy’n ei redeg, ac yn cynnig gwasanaeth personol iawn. Mae’n cael ei nodi am ei awyrgylch ymlaciol a chyfeillgar.

  Pris

  Amcanbriso £65.00i£100.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu Gwesty Tyn-y-Coed i'ch Taith

 12. Cyfeiriad

  Station Road, Llanrwst, Conwy, LL26 0DS

  Ffôn

  01492 642111

  Pris

  Amcanbriso £60.00i£125.00 Yr ystafell (ystafell yn unig)

  Llanrwst

  Mae Gwesty’r Dolydd yn westy teuluol ger Eryri, wedi’i leoli yn dref fach, ond hanesyddol Llanrwst. Mae’r gwesty'n cynnig llety â gwasanaeth yn ogystal â dewisiadau llety hunanddarpar i grwpiau mwy.

  Pris

  Amcanbriso £60.00i£125.00 Yr ystafell (ystafell yn unig)

  Ychwanegu Gwesty’r Dolydd i'ch Taith

 13. Cyfeiriad

  13 Mostyn Crescent, Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1AR

  Ffôn

  01492 879660

  Pris

  Amcanbriso £60.00i£135.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Llandudno

  Croeso i’r Shelbourne, Llandudno. Ar ôl cerdded drwy ddrysau croesawgar gwesty’r Shelbourne yn Llandudno, fe gewch ymlacio, rhoi eich traed i fyny a mwynhau eich gwyliau heb oedi.

  Pris

  Amcanbriso £60.00i£135.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu Gwesty Shelbourne i'ch Taith

 14. Cyfeiriad

  Holyhead Road, Betws-y-Coed , Conwy, LL24 0AY

  Ffôn

  01690 710219

  Pris

  Amcanbriso £190.00i£280.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Betws-y-Coed

  Arferai’r Royal Oak fod yn dafarn i goetsis yn Oes Fictoria ac fe saif yng nghanol pentref Betws-y-Coed. Tirlun godidog Eryri o’n cwmpas sydd wedi dylanwadu ar ddyluniad ein hystafelloedd sydd â gwelyau cyfforddus a defnyddiau a dodrefn moethus.

  Pris

  Amcanbriso £190.00i£280.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu Gwesty’r Royal Oak i'ch Taith

 15. Cyfeiriad

  17 North Parade, Llandudno, Conwy, LL30 2LP

  Ffôn

  01492 860330

  Pris

  Amcanbriso £160.00i£170.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Llandudno

  Gwesty bychan ysblennydd ar lan y môr yn Llandudno - cyrchfan arfordirol Fictoraidd. Chwe ystafell wely mawr a moethus gyda golygfeydd godidog dros y môr.

  Pris

  Amcanbriso £160.00i£170.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu Osborne House i'ch Taith

 16. Cyfeiriad

  14-15 Gloddaeth Crescent, Llandudno, Conwy, LL30 2XS

  Ffôn

  01492 877319

  Pris

  Amcanbris£85.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Llandudno

  Mae Gwesty Four Saints Brig-y-Don wedi’i leoli yng nghanol promenâd Llandudno. Mae golygfa odidog i’w gweld o’r ystafelloedd sy’n wynebu’r môr.

  Pris

  Amcanbris£85.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu Gwesty Four Saints Brig-y-Don i'ch Taith

 17. Cyfeiriad

  28 Trinity Avenue, Llandudno, Conwy, LL30 2SJ

  Ffôn

  01492 877774

  Pris

  Amcanbriso £88.00i£123.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Llandudno

  Yn nhref glan môr Llandudno, mae’r Kenmore yn cynnig Wi-Fi am ddim a pharcio am ddim ar y safle.

  Pris

  Amcanbriso £88.00i£123.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu Gwesty Kenmore i'ch Taith

 18. Cyfeiriad

  Holyhead Road, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0AY

  Ffôn

  01690 710011

  Pris

  Amcanbriso £90.00i£100.00 Yr ystafell (ystafell yn unig)

  Betws-y-Coed

  Os ydych chi’n chwilio am y lleoliad perffaith, yna dyma chi. Rydyn ni yng nghanol Betws-y-Coed wedi ein lleoli ymhlith coetir hynafol sy’n llawn hanes a llên gwerin.

  Pris

  Amcanbriso £90.00i£100.00 Yr ystafell (ystafell yn unig)

  Ychwanegu Stables Lodge i'ch Taith

 19. Cyfeiriad

  The Riverside Hotel, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0AS

  Ffôn

  01690 710293

  Pris

  Amcanbriso £160.00i£205.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Betws-y-Coed

  Gwesty Tŷ Gwledig 4 seren sydd wedi ennill gwobr Aur gyda bwyty Dau Rosette. Mae’r gwesty wedi’i leoli mewn lleoliad a edmygir yn fawr, i lawr dreif hir breifat ar lan Afon Conwy ar gyrion Betws-y-Coed yn Eryri.

  Pris

  Amcanbriso £160.00i£205.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu Craig-y-Dderwen Riverside Hotel i'ch Taith

 20. Cyfeiriad

  6 Penrhyn Crescent, Llandudno, Conwy, LL30 1BA

  Ffôn

  01492 878101

  Pris

  Amcanbriso £90.00i£95.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Llandudno

  Mae gwesty Cae Môr Hotel wedi ei leoli yn ganolog y drws nesaf i Theatr a Chanolfan Gynadleddau Venue Cymru.Mae 23 ystafell wely yn y gwesty, ac mae golygfa o’r môr o 16 ohonynt.

  Pris

  Amcanbriso £90.00i£95.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu Gwesty Cae Môr i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....