Gwestai yn Sir Conwy

Gwestai yn Sir Conwy

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Gwestai

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 35

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Cyfeiriad

  36 Church Walks, Llandudno, Conwy, LL30 2HN

  Ffôn

  01492 709069

  Pris

  Amcanbris£149.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Llandudno

  This hotel in Llandudno is set on a lovely quiet road populated with individual large Victorian properties, at the foot of The Great Orme.

  Pris

  Amcanbris£149.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu Roomours Hotel i'ch Taith

 2. Cyfeiriad

  Craig y Don Parade, The Parade, Craig y Don, Llandudno, Conwy, LL30 1BG

  Ffôn

  01492 490570

  Pris

  Amcanbriso £80.00i£149.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Craig y Don, Llandudno

  Gwesty gwely a brecwast boutique gradd II ar bromenâd Traeth y Gogledd, Llandudno. Wedi’i ailwampio’n ddiweddar i safon uchel rydym ni’n darparu moethusrwydd am bris fforddiadwy.

  Pris

  Amcanbriso £80.00i£149.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu Hotel No5 i'ch Taith

 3. Sgôr Teithwyr TripAdvisor

  Sgôr Teithwyr TripAdvisor - 1230 adolygiadau1230 adolygiadau

  Cyfeiriad

  Holyhead Road, Betws-y-Coed , Conwy, LL24 0AY

  Ffôn

  01690 710219

  Pris

  Amcanbriso £190.00i£280.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Betws-y-Coed

  Arferai’r Royal Oak fod yn dafarn i goetsis yn Oes Fictoria ac fe saif yng nghanol pentref Betws-y-Coed. Tirlun godidog Eryri o’n cwmpas sydd wedi dylanwadu ar ddyluniad ein hystafelloedd sydd â gwelyau cyfforddus a defnyddiau a dodrefn moethus.

  Pris

  Amcanbriso £190.00i£280.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu Gwesty’r Royal Oak i'ch Taith

 4. Sgôr Teithwyr TripAdvisor

  Sgôr Teithwyr TripAdvisor - 1604 adolygiadau1604 adolygiadau

  Cyfeiriad

  Llandudno Bay Hotel and Spa, East Parade, Craig y Don, Llandudno, Conwy, LL30 1BE

  Ffôn

  01492499500

  Craig y Don, Llandudno

  Croeso i’r Llandudno Bay Hotel, ein gwesty pedair seren sy’n cynnig y ‘waw ffactor’ o’r cychwyn cyntaf.

  Ychwanegu Llandudno Bay Hotel i'ch Taith

 5. Cyfeiriad

  Gloddaeth Street, Llandudno, Conwy, LL30 2DW

  Ffôn

  01492 860787

  Pris

  Amcanbris£180.00 Fesul person y noson

  Llandudno

  Mae Gwesty'r Dunoon yn westy pedair seren AA, 66 ystafell wely, sy'n cael ei redeg yn deuluol, ac wedi'i leoli rhwng Pen Morfa a Thraeth y Gogledd ar Stryd Gloddaeth. 

  Pris

  Amcanbris£180.00 Fesul person y noson

  Ychwanegu Gwesty Dunoon i'ch Taith

 6. Sgôr Teithwyr TripAdvisor

  Sgôr Teithwyr TripAdvisor - 865 adolygiadau865 adolygiadau

  Cyfeiriad

  The Royal Welsh Way, Llandudno, Conwy, LL30 1RS

  Ffôn

  01492 584466

  Pris

  Amcanbriso £275.00i£700.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Llandudno

  Mae Neuadd a Sba Bodysgallen, wedi’i leoli mewn 230 erw o erddi a pharcdir llawn coed, yn neuadd nodedig Gradd 1 o’r ail ganrif ar bymtheg sy’n mwynhau golygfeydd godidog o’i gerddi ffurfiol hyd at Gastell Conwy a mynyddoedd mawreddog Eryri.

  Pris

  Amcanbriso £275.00i£700.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu Neuadd a Sba Bodysgallen i'ch Taith

 7. Sgôr Teithwyr TripAdvisor

  Sgôr Teithwyr TripAdvisor - 782 adolygiadau782 adolygiadau

  Cyfeiriad

  The Belmont, 21 North Parade, Llandudno, LL30 2LP

  Llandudno

  Wedi’i leoli yn nhref hardd Llandudno, 200 metr o bier Llandudno mae The Belmont Llandudno yn westy modern ger y promenâd lle gall gwesteion fwynhau bar ar y safle a theras gyda golygfeydd godidog.

  Ychwanegu Belmont Hotel i'ch Taith

 8. Sgôr Teithwyr TripAdvisor

  Sgôr Teithwyr TripAdvisor - 149 adolygiadau149 adolygiadau

  Cyfeiriad

  13 Mostyn Crescent, Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1AR

  Ffôn

  01492 879660

  Pris

  Amcanbriso £75.00i£170.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Llandudno

  Croeso i’r Shelbourne, Llandudno. Ar ôl cerdded drwy ddrysau croesawgar gwesty’r Shelbourne yn Llandudno, fe gewch ymlacio, rhoi eich traed i fyny a mwynhau eich gwyliau heb oedi.

  Pris

  Amcanbriso £75.00i£170.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu Gwesty Shelbourne i'ch Taith

 9. Sgôr Teithwyr TripAdvisor

  Sgôr Teithwyr TripAdvisor - 595 adolygiadau595 adolygiadau

  Cyfeiriad

  48 Church Walks, Llandudno, Conwy, LL30 2HL

  Ffôn

  01492 877776

  Pris

  Amcanbriso £135.00i£175.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Llandudno

  Llety gwely a brecwast bwtic cyfoes hynod boblogaidd a llwyddiannus yn Llandudno yw Escape. Mae’n cynnig llety nodweddiadol, steilus a moethus mewn fila Fictoraidd unigryw.

  Pris

  Amcanbriso £135.00i£175.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu Gwely a Brecwast Escape i'ch Taith

 10. Sgôr Teithwyr TripAdvisor

  Sgôr Teithwyr TripAdvisor - 1690 adolygiadau1690 adolygiadau

  Cyfeiriad

  Vaughan Street, The Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1AP

  Ffôn

  01492 877466

  Pris

  Amcanbriso £110.00i£205.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Llandudno

  Mae Gwesty’r Imperial sydd wedi ennill gwobrau, gwesty Pedair Seren mwyaf Llandudno, yn sicrhau ceinder a rhagoriaeth a golygfeydd trawiadol ar draws y bae o'i leoliad canolog ar y Promenâd.   

  Pris

  Amcanbriso £110.00i£205.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu Gwesty’r Imperial i'ch Taith

 11. Sgôr Teithwyr TripAdvisor

  Sgôr Teithwyr TripAdvisor - 1340 adolygiadau1340 adolygiadau

  Cyfeiriad

  73 Church Walks, Llandudno, Conwy, LL30 2HE

  Ffôn

  01492 860555

  Pris

  Amcanbriso £105.00i£220.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Llandudno

  Mae’r Empire yn westy mawr steil boutique yn nhref glan môr boblogaidd Llandudno.

  Pris

  Amcanbriso £105.00i£220.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu Gwesty’r Empire i'ch Taith

 12. Cyfeiriad

  4 Nevill Crescent, Llandudno, Conwy, LL30 1AT

  Ffôn

  01492 877822

  Pris

  Amcanbriso £70.00i£99.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Llandudno

  Mae The Oasis, sy'n edrych dros y môr yn westy gwely a brecwast teuluol sydd wedi ennill gwobrau, ac bydd y gwestywyr yn edrych ymlaen at eich croesawu chi.

  Pris

  Amcanbriso £70.00i£99.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu The Oasis i'ch Taith

 13. Cyfeiriad

  17 North Parade, Llandudno, Conwy, LL30 2LP

  Ffôn

  01492 860330

  Pris

  Amcanbriso £180.00i£190.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Llandudno

  Gwesty bychan ysblennydd ar lan y môr yn Llandudno - cyrchfan arfordirol Fictoraidd. Chwe ystafell wely mawr a moethus gyda golygfeydd godidog dros y môr.

  Pris

  Amcanbriso £180.00i£190.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu Osborne House i'ch Taith

 14. Cyfeiriad

  Adventure Parc Snowdonia, Conway Road, Dolgarrog, Conwy, LL32 8QE

  Ffôn

  01492 353 353

  Pris

  Amcanbriso £119.00i£240.00 Yr ystafell (ystafell yn unig)

  Dolgarrog

  Pris

  Amcanbriso £119.00i£240.00 Yr ystafell (ystafell yn unig)

  Ychwanegu Hilton Garden Inn Snowdonia i'ch Taith

 15. Cyfeiriad

  Central Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 2XS

  Ffôn

  01492 876348

  Pris

  Amcanbriso £39.00i£83.00 Y person (yn cynnwys brecwast)

  Llandudno

  Mae St Kilda yn westy mawr ar y ffrynt yn Llandudno. Agorwyd yn 1854, mae’r gwesty yn dangos gorffennol Fictoraidd y dref. Yn agos at y pier a Venue Cymru, mae St Kilda yn lle gwych i fwynhau eich gwyliau.

  Pris

  Amcanbriso £39.00i£83.00 Y person (yn cynnwys brecwast)
 16. Cyfeiriad

  13 Abbey Road, Llandudno, Conwy, LL30 2EE

  Ffôn

  01492 877370

  Pris

  Amcanbriso £99.00i£235.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Llandudno

  Mae llety gwesteion bwtîc Lansdowne House wedi’i leoli yng nghysgod llethrau'r Gogarth yn Llandudno.

  Pris

  Amcanbriso £99.00i£235.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu Tŷ Lansdowne i'ch Taith

 17. Cyfeiriad

  24 North Parade, Llandudno, Conwy, LL30 2LP

  Ffôn

  01492 339871

  Pris

  Amcanbris£149.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Llandudno

  Mae The Elm Tree yn eiddo 4*, 14 ystafell wely bwtîc, sydd wedi'i leoli yn ddelfrydol gyferbyn â phier eiconig Llandudno, sy'n cynnig golygfeydd godidog o'r Bae a'r Promenâd.

  Pris

  Amcanbris£149.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu The Elm Tree Llandudno i'ch Taith

 18. Cyfeiriad

  Deganwy Quay, Deganwy, LL31 9DJ

  Ffôn

  01492 564100

  Pris

  Amcanbriso £165.00i£225.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Deganwy

  Ar aber Conwy, mae golygfeydd godidog o ardaloedd mwyaf hudolus Gogledd Cymru i’w gweld o’n Gwesty Quay 4* moethus. Mae pob ystafell wedi cael ei dylunio’n goeth ac yn cynnwys ystafelloedd ymolchi helaeth gyda’r holl steil a chyfforddusrwydd fyddech…

  Pris

  Amcanbriso £165.00i£225.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu The Quay Hotel and Spa i'ch Taith

 19. Cyfeiriad

  Holyhead Road, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0AY

  Ffôn

  01690 710011

  Pris

  Amcanbriso £90.00i£100.00 Yr ystafell (ystafell yn unig)

  Betws-y-Coed

  Os ydych chi’n chwilio am y lleoliad perffaith, yna dyma chi. Rydyn ni yng nghanol Betws-y-Coed wedi ein lleoli ymhlith coetir hynafol sy’n llawn hanes a llên gwerin.

  Pris

  Amcanbriso £90.00i£100.00 Yr ystafell (ystafell yn unig)

  Ychwanegu Stables Lodge i'ch Taith

 20. Cyfeiriad

  2 Criag y Don Parade, Craig y Don, Llandudno, Conwy, LL30 1BG

  Ffôn

  01492 875454

  Pris

  Amcanbriso £100.00i£150.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Llandudno

  Gwesty glan môr bach, chwaethus lle mae gan bob ystafell ei chymeriad a’i naws ei hun.

  Pris

  Amcanbriso £100.00i£150.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu Glan y Mor Hotel i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....