Ystafell Ddwbl - The Shelbounre

Am

Croeso i’r Shelbourne yn Llandudno sydd â llety 4* dafliad carreg o lan y môr.

Ar ôl cerdded drwy ddrysau croesawgar gwesty’r Shelbourne yn Llandudno, fe gewch ymlacio, rhoi eich traed i fyny a mwynhau eich gwyliau heb oedi.

Wrth ichi gael llymaid a thamaid i’w fwyta gyda’r nos ac amser brecwast fe welwch chi holl ysblander y bae a’r promenâd drwy’r ffenestr fawr. Mae Sarah a’i thîm yn paratoi platiau mawr blasus o frecwast Cymreig a’r cynhwysion i gyd wedi’u cael yn lleol, a fydd yn sicr o roi nerth ichi ar gyfer diwrnod o grwydro ac anturio.

Cyfleusterau: Lifft i bob llawr, bar trwyddedig, Wi-Fi am ddim heb gyfyngiad ymhob man, parcio am ddim (wedi trefnu o flaen llaw), deg o ystafelloedd â golygfeydd o’r môr, nid nepell o Venue Cymru, ar drothwy’r brif ganolfan siopa ac yn syth dros y ffordd i ble mae’r bysus yn parcio. Gallwn hyd yn oed gynnig gostyngiadau ar gyfer rhai o’r bwytai bendigedig yn y dref a byddwn yn fwy na pharod i archebu bwrdd i chi’n rhywle cyn ichi gyrraedd.

Mae gwaith ailwampio yn cael ei wneud fesul cam yng ngwesty’r Shelbourne rhwng 2020 a 2025 a fydd yn arwain at gyfleusterau modern a chelfi newydd ym mhob ystafell.

Bu’r gwesty yn rhan o gyfres deledu boblogaidd The Pier ar ITV gyda’r perchnogion yn ymddangos yn rheolaidd ar y rhaglen.

Croesewir grwpiau i aros, boed y rheiny’n deuluoedd neu’n chwaraewyr golff - mae gennym gyfrifon â’r holl glybiau golff lleol a gallwn archebu rownd ichi o flaen llaw.

Lle penodol i barcio am ddim tra byddwch yn aros yma, os trefnwch chi o flaen llaw a bod lle ar gael.

Ewch i’n gwefan a chlicio ar y botwm 'Book Now' neu ffoniwch 01492 879660 i gael y pris gorau.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
15
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Swît£135.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Ystafell Ddwbl Safonolo£75.00 i £95.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Ystafell Sengl£60.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Ystafell Twin Safonolo£75.00 i £85.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

*Lifft i bob llawr.
Parcio preifat am ddim i westeion sy'n archebu'n uniongyrchol gyda'r gwesty.
Dwy ystafell addas i gŵn.
Nid yw'r ystafelloedd ar y llawr gwaelod yn hygyrch i gadeiriau olwyn oherwydd cyfyngiadau adeiladu.

Cyfleusterau

Arall

 • Credit cards accepted
 • Ground floor bedroom/unit
 • Licensed
 • Lift
 • Pets accepted by arrangement
 • Private Parking
 • Short breaks available
 • Special diets catered for
 • Tea/Coffee making facilities in bedrooms
 • Telephone in room/units/on-site
 • Totally non-smoking establishment
 • Wireless internet

Arlwyo

 • Darperir ar gyfer dietau arbennig

Cyfleusterau Darparwyr

 • Lolfa ar wahân i'r gwesteion

Dulliau Talu

 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Ieithoedd a siaredir

 • Siaredir Cymraeg

Nodweddion Ystafell/Uned

 • Ffôn ym mhob ystafell wely
 • Ystafelloedd gwely llawr gwaelod ar gael

Teithio Grw^p

 • Coach parties welcome

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Gwesty Shelbourne

13 Mostyn Crescent, Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1AR

Ffôn: 01492 879660

Amseroedd Agor

Ar agor drwy'r flwyddyn (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Beth sydd Gerllaw

 1. Ewch ar siwrnai siocled sy’n rhychwantu 5,000 o flynyddoedd. Gan ddechrau mewn cwt…

  0.16 milltir i ffwrdd
 2. Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno, ac mae’n draeth cysgodol gyda phier Fictoraidd…

  0.17 milltir i ffwrdd
 3. Yn Llandudno, mae Ultimate Escape yn her ystafell ddianc llawn hwyl. Allwch chi a’ch…

  0.18 milltir i ffwrdd
 1. Gadewch y car ac ewch ar antur ar draws Parc Cenedlaethol Eryri.

  0.23 milltir i ffwrdd
 2. Mae lein Dyffryn Conwy yn rhan o’r Rhwydwaith Rheilffrdd Cenedlaethol. Mae’n rhedeg wrth…

  0.24 milltir i ffwrdd
 3. Mae’r theatr 1,500 sedd yn Venue Cymru yn un o brif theatrau derbyn y DU.

  0.27 milltir i ffwrdd
 4. Mae Llwybr Tref Llandudno newydd sbon yn cynnwys 15 lleoliad, o’r promenâd i’r pier, o…

  0.28 milltir i ffwrdd
 5. Rydym yn eich gwahodd i ymuno â ni ar un o’r profiadau teithiau preifat dan arweiniad…

  0.28 milltir i ffwrdd
 6. Wedi ei sefydlu ym 1860, mae sioe Pwnsh a Jwdi hynaf Prydain yn cael ei pherfformio gan y…

  0.43 milltir i ffwrdd
 7. Mae Penderyn wedi bod cynhyrchu wisgi brag sengl a gwirodydd sydd wedi ennill gwobrau yn…

  0.45 milltir i ffwrdd
 8. Dewch i Amgueddfa’r Home Front i gamu’n ôl mewn amser - i’r 1940au ym Mhrydain. Yn yr…

  0.46 milltir i ffwrdd
 9. Pier glan môr traddodiadol yn dyddio o ddiwedd y 1800au gydag amrywiaeth o siopau,…

  0.46 milltir i ffwrdd
 10. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

  0.46 milltir i ffwrdd
 11. Mae’r dollffordd 5 milltir o hyd ar agor drwy’r flwyddyn ac mae’n cynnig golygfeydd…

  0.46 milltir i ffwrdd
 12. Caiff Taith Fawr y Gogarth ei weithredu gan fflyd fechan o fysiau hen ffasiwn i gludo…

  0.47 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....