Tu allan i'r Shelbourne

Am

Croeso i’r Shelbourne yn Llandudno sydd â llety 4* dafliad carreg o lan y môr.

Ar ôl cerdded drwy ddrysau croesawgar gwesty’r Shelbourne yn Llandudno, fe gewch ymlacio, rhoi eich traed i fyny a mwynhau eich gwyliau heb oedi.

Wrth ichi gael llymaid a thamaid i’w fwyta gyda’r nos ac amser brecwast fe welwch chi holl ysblander y bae a’r promenâd drwy’r ffenestr fawr. Mae Sarah a’i thîm yn paratoi platiau mawr blasus o frecwast Cymreig a’r cynhwysion i gyd wedi’u cael yn lleol, a fydd yn sicr o roi nerth ichi ar gyfer diwrnod o grwydro ac anturio.

Lle penodol i barcio am ddim tra byddwch yn aros yma, os trefnwch chi o flaen llaw a bod lle ar gael.

Ewch i’n gwefan a chlicio ar y botwm 'Book Now' neu ffoniwch 01492 879660 i gael y pris gorau.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
15
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Swît£135.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Ystafell Ddwbl Safonolo£95.00 i £170.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Ystafell Sengl£85.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Ystafell Twin Safonolo£75.00 i £85.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

*Lifft i bob llawr.
Parcio preifat am ddim i westeion sy'n archebu'n uniongyrchol gyda'r gwesty.
Dwy ystafell addas i gŵn.
Nid yw'r ystafelloedd ar y llawr gwaelod yn hygyrch i gadeiriau olwyn oherwydd cyfyngiadau adeiladu.

Cyfleusterau

Arall

 • Credit cards accepted
 • Ground floor bedroom/unit
 • Licensed
 • Lift
 • Pets accepted by arrangement
 • Private Parking
 • Short breaks available
 • Special diets catered for
 • Tea/Coffee making facilities in bedrooms
 • Telephone in room/units/on-site
 • Totally non-smoking establishment
 • Wireless internet

Arlwyo

 • Darperir ar gyfer dietau arbennig

Cyfleusterau Darparwyr

 • Lolfa ar wahân i'r gwesteion

Dulliau Talu

 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Ieithoedd a siaredir

 • Siaredir Cymraeg

Nodweddion Ystafell/Uned

 • Ffôn ym mhob ystafell wely
 • Ystafelloedd gwely llawr gwaelod ar gael

Teithio Grw^p

 • Coach parties welcome

TripAdvisor

TripAdvisor

Sgôr Teithwyr TripAdvisor:

4.5 o 5 sêr
  • Service
   5 o 5 sêr
  • Value
   4.5 o 5 sêr
  • Cleanliness
   5 o 5 sêr
  • Location
   5 o 5 sêr
  • Ardderchog
   117
  • Da iawn
   22
  • Gweddol
   4
  • Gwael
   2
  • Ofnadwy
   2

  Adolygiadau Diweddar:

   Map a Chyfarwyddiadau

   Gwesty Shelbourne

   13 Mostyn Crescent, Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1AR

   Sgôr Teithwyr TripAdvisor

   Sgôr Teithwyr TripAdvisor - 146 adolygiadau146 adolygiadau

   Ffôn: 01492 879660

   Amseroedd Agor

   Ar agor drwy'r flwyddyn (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

   Beth sydd Gerllaw

   1. Mae “Dod o hyd i Alys,” yn gêm ymdrochol sy'n cludo chwaraewyr i fyd hudolus Y Wlad Hud,…

    0.14 milltir i ffwrdd
   2. Ewch ar siwrnai siocled sy’n rhychwantu 5,000 o flynyddoedd. Gan ddechrau mewn cwt…

    0.16 milltir i ffwrdd
   3. Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno, ac mae’n draeth cysgodol gyda phier Fictoraidd…

    0.17 milltir i ffwrdd
   1. Yn Llandudno, mae Ultimate Escape yn her ystafell ddianc llawn hwyl. Allwch chi a’ch…

    0.18 milltir i ffwrdd
   2. Gadewch y car ac ewch ar antur ar draws Parc Cenedlaethol Eryri.

    0.23 milltir i ffwrdd
   3. Mae lein Dyffryn Conwy yn rhan o’r Rhwydwaith Rheilffrdd Cenedlaethol. Mae’n rhedeg wrth…

    0.24 milltir i ffwrdd
   4. Mae’r theatr 1,500 sedd yn Venue Cymru yn un o brif theatrau derbyn y DU.

    0.27 milltir i ffwrdd
   5. Mae Llwybr Tref Llandudno newydd sbon yn cynnwys 15 lleoliad, o’r promenâd i’r pier, o…

    0.28 milltir i ffwrdd
   6. Rydym yn eich gwahodd i ymuno â ni ar un o’r profiadau teithiau preifat dan arweiniad…

    0.28 milltir i ffwrdd
   7. Wedi ei sefydlu ym 1860, mae sioe Pwnsh a Jwdi hynaf Prydain yn cael ei pherfformio gan y…

    0.43 milltir i ffwrdd
   8. Distyllfa Penderyn yw cartref Wisgi Cymreig sydd wedi ail-gyflwyno distyllu i Gymru ar ôl…

    0.45 milltir i ffwrdd
   9. Dewch i Amgueddfa’r Home Front i gamu’n ôl mewn amser - i’r 1940au ym Mhrydain. Yn yr…

    0.46 milltir i ffwrdd
   10. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

    0.46 milltir i ffwrdd
   11. Pier glan môr traddodiadol yn dyddio o ddiwedd y 1800au gydag amrywiaeth o siopau,…

    0.46 milltir i ffwrdd
   Previous Next

   Peidiwch â Methu....

   Peidiwch â Methu....

   Peidiwch â Methu....

   Peidiwch â Methu....

   Peidiwch â Methu....

   Peidiwch â Methu....

   Peidiwch â Methu....

   Peidiwch â Methu....