Ultimate Escape

Am

Yn Llandudno, mae Ultimate Escape yn her ystafell ddianc llawn hwyl. Allwch chi a’ch ffrindiau ddatrys y cliwiau a dianc o’r ystafell? Mae’n llawn hwyl ac mae gennych awr i ddatrys yr heriau a’r posau. Cadwch lygad ar y cloc!

Dewiswch o gasgliad o ystafelloedd a genre i’w chwarae, mae’n rhaid i chi a’ch ffrindiau ateb y posau er mwyn dianc! Yn Ultimate Escape mae gan bob gêm dro bach i’ch ystafell ddianc draddodiadol, er enghraifft, mae’r ‘Dirgelwch Llofruddiaeth CSI’ yn ymchwilio gwyddor fforensig ac ymchwiliad i safle trosedd, gogwydd hwyliog a newydd i’r gêm, gan ychwanegu haen arall o gynllwyn a her.

Gallwch archebu drwy ffonio 01492 471493.

Cyfleusterau

Nodweddion Darparwr

 • Atyniad Dan Do

Map a Chyfarwyddiadau

Ultimate Escape

Gemau Dianc

The Old Stables, 2 Garage Street, Llandudno, Conwy, LL30 1DW

Ychwanegu Ultimate Escape i'ch Taith

Ffôn: 01492 471493

Amseroedd Agor

* Cysylltwch â'r Ganolfan am amseroedd agor ac argaeledd.

Beth sydd Gerllaw

 1. “Finding Alice,” is an immersive game transporting players into the enchanting world of…

  0.05 milltir i ffwrdd
 2. Gadewch y car ac ewch ar antur ar draws Parc Cenedlaethol Eryri.

  0.07 milltir i ffwrdd
 3. Mae lein Dyffryn Conwy yn rhan o’r Rhwydwaith Rheilffrdd Cenedlaethol. Mae’n rhedeg wrth…

  0.08 milltir i ffwrdd
 1. Ewch ar siwrnai siocled sy’n rhychwantu 5,000 o flynyddoedd. Gan ddechrau mewn cwt…

  0.08 milltir i ffwrdd
 2. Mae Llwybr Tref Llandudno newydd sbon yn cynnwys 15 lleoliad, o’r promenâd i’r pier, o…

  0.27 milltir i ffwrdd
 3. Rydym yn eich gwahodd i ymuno â ni ar un o’r profiadau teithiau preifat dan arweiniad…

  0.27 milltir i ffwrdd
 4. Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno, ac mae’n draeth cysgodol gyda phier Fictoraidd…

  0.3 milltir i ffwrdd
 5. Mae Penderyn wedi bod cynhyrchu wisgi brag sengl a gwirodydd sydd wedi ennill gwobrau yn…

  0.37 milltir i ffwrdd
 6. Mae’r theatr 1,500 sedd yn Venue Cymru yn un o brif theatrau derbyn y DU.

  0.38 milltir i ffwrdd
 7. Rydym yn annog amgylchedd cyfeillgar a pharchus lle gall holl ddringwyr herio eu hunain,…

  0.38 milltir i ffwrdd
 8. Dewch i Amgueddfa’r Home Front i gamu’n ôl mewn amser - i’r 1940au ym Mhrydain. Yn yr…

  0.43 milltir i ffwrdd
 9. Mae gan yr Amgueddfa chwe oriel barhaol yn adrodd hanesion gorffennol Llandudno gan…

  0.45 milltir i ffwrdd
 10. Wedi ei sefydlu ym 1860, mae sioe Pwnsh a Jwdi hynaf Prydain yn cael ei pherfformio gan y…

  0.48 milltir i ffwrdd
 11. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

  0.52 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....