Pentrefi Hiraethog

Pentrefi Hiraethog

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Pentrefi Hiraethog a Llyn Brenig

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 1313

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Cyfeiriad

  Muriau Buildings, Rosehill Street, Conwy, Conwy, LL32 8LD

  Ffôn

  01492 577566

  Conwy

  Angen cymorth i archebu llety, cyngor i gynllunio eich diwrnod, danteithion blasus neu anrheg a wnaed yn lleol ar gyfer rhywun arbennig? Dewch draw i Ganolfan Groeso Conwy.

  Ychwanegu Canolfan Groeso - Conwy i'ch Taith

 2. Cyfeiriad

  Snowdonia National Park Information Centre, Royal Oak Stables, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0AH

  Ffôn

  01690 710426

  Betws-y-Coed

  Mae’n wir, i dderbyn y cyngor gorau holwch bobl leol! Ond fe allwn ni fynd gam gymhellech na hynny, mae’r cyngor y cewch chi gan ein Canolfannau Croeso ar lefydd i fynd a phethau i’w gwneud hefyd yn cynnwys ystod o wasanaethau eraill.

  Ychwanegu Canolfan Croeso - Betws-y-Coed i'ch Taith

 3. Cyfeiriad

  Llandudno, Conwy, LL30 2RP

  Llandudno

  Mae Llwybr Tref Llandudno newydd sbon yn cynnwys 15 lleoliad, o’r promenâd i’r pier, o strydoedd siopa i draethau euraid, o erddi i bentir y Gogarth.

  Ychwanegu Llwybr Treftadaeth Llandudno i'ch Taith

 4. Cyfeiriad

  Victoria Shopping Centre, Mostyn Street, Llandudno, Conwy, LL30 2RP

  Ffôn

  01492 577577

  Llandudno

  Angen helpu i archebu llety, cyngor i gynllunio eich diwrnod, rhywbeth blasus i’w fwyta neu rodd wedi’i gwneud yn lleol ar gyfer y person arbennig hwnnw? Galwch heibio Canolfan Groeso Llandudno yng Nghanolfan Fictoria.

  Ychwanegu Canolfan Groeso - Llandudno i'ch Taith

 5. Cyfeiriad

  Ty’r Dref, 19 Ancaster Square, Llanrwst, Conwy, LL26 0LD

  Ffôn

  01492 643221

  Llanrwst

  Mae Cyngor Tref Llanrwst wedi sefydlu Pwynt Gwybodaeth i Dwristiad yn ei adeilad newydd yng nghanol y dref, mewn lleoliad cyfleus ar Sgwâr Ancaster.

  Ychwanegu Pwynt Gwybodaeth i Dwristiaid Llanrwst i'ch Taith

 6. Cyfeiriad

  Venue Cymru, Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1BB

  Ffôn

  01492 872000

  Llandudno

  Peidiwch â cholli’r noson wych hon o glasuron Soul a Motown yn Ystafell Orme yn Venue Cymru.

  Ychwanegu Soul & Motown Night yn Venue Cymru i'ch Taith

 7. Cyfeiriad

  Fernbrook Road, Penmaenmawr, Conwy, LL34 6DA

  Ffôn

  01492 575200

  Penmaenmawr

  Mae’r daith ar hyd yr Uwchdir yn datgelu peth o hanes cudd y dirwedd uwchben Penmaenmawr sy’n gyforiog o rywogaethau bywyd gwyllt ac adar.

  Ychwanegu Taith Uwchdir Penmaenmawr i'ch Taith

 8. Cyfeiriad

  Theatr Colwyn, Abergele Road, Colwyn Bay, Conwy, LL29 7RU

  Ffôn

  01492 872000

  Colwyn Bay

  Y dyn roc gwyllt a ddaeth yn drysor cenedlaethol. Mae prif leisydd Happy Mondays a Black Grape, Shaun Ryder yn mynd ar daith geiriau llafar newydd.

  Ychwanegu Shaun Ryder - Happy Mondays, and Fridays, and Saturdays, and Sunday yn Theatr Colwyn i'ch Taith

 9. Cyfeiriad

  146 Conway Road, Llandudno Junction, Conwy, LL31 9DU

  Ffôn

  01492 581145

  Llandudno Junction

  Rydym wedi cymryd ein treftadaeth a’n profiad ac wedi ychwanegu ein harddull ein hun i greu eich pysgod a sglodion, ac rydym ni wedi bod gweithredu fel ‘ma ers 2006. Mae Enochs yn wahanol i unrhyw beth rydych wedi’i flasu o’r blaen.

  Ychwanegu Enochs Fish & Chips i'ch Taith

 10. Cyfeiriad

  Stadiwm CSM, Parc Eirias, Abergele Road, Colwyn Bay, Conwy, LL29 7SP

  Colwyn Bay

  Ymunwch â ni ar gyfer gêm gartref RGC (Rygbi Gogledd Cymru).

  Ychwanegu RGC v Pen-y-Bont ar Ogwr yn Stadiwm CSM, Bae Colwyn i'ch Taith

 11. Cyfeiriad

  Venue Cymru, Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1BB

  Ffôn

  01492 872000

  Llandudno

  Mae’r dduwies bop, a drodd yn un o sêr Hollywood, yr enillydd Grammy®, Oscar®, Emmy® a Golden Globe®, a brenhines ailddyfeisio’i hun, wedi concro’r cyfan.

  Ychwanegu The Cher Show yn Venue Cymru i'ch Taith

 12. Cyfeiriad

  Venue Cymru, Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1BB

  Ffôn

  01492 872000

  Llandudno

  Os ydych yn hoffi comedi cyflym a chignoeth, byddwch yn barod i fod yn hapus. Mae Jimmy Carr yn mynd ar daith unwaith eto gyda’i sioe newydd sbon, ‘Jimmy Carr: Laughs Funny’.

  Ychwanegu Jimmy Carr: Laughs Funny yn Venue Cymru i'ch Taith

 13. Cyfeiriad

  St Asaph Avenue North, Kinmel Bay, Conwy, LL18 5EQ

  Kinmel Bay

  Mae Twyni Cinmel yn rhoi cyfle i chi gerdded neu feicio drwy system dwyni tywod weithredol gan ddilyn y llwybrau.

  Ychwanegu Twyni Cinmel i'ch Taith

 14. Cyfeiriad

  69 Mostyn Street, Llandudno, Conwy, LL30 2NN

  Ffôn

  01492 877910

  Llandudno

  Mae croeso cynnes yn aros amdanoch yn Forte’s Restaurant - Mae’r awyrgylch yn gynnes a chroesawgar ac rydym ni’n gwarantu gwasanaeth gyda gwên ond yr un mor bwysig rydym ni’n gweini bwyd ffres a blasus.

  Ychwanegu Forte's Restaurant i'ch Taith

 15. Cyfeiriad

  West Shore, Llandudno, Conwy, LL30 2AG

  Ffôn

  01492 596253

  Llandudno

  Mae Traeth Penmorfa yn Llandudno yn lle llawer tawelwch na Thraeth y Gogledd sy’n llawn bwrlwm. Dyma draeth tywodlyd sy’n boblogaidd iawn gyda phobl ar wyliau.

  Ychwanegu Traeth Pen Morfa Llandudno i'ch Taith

 16. Cyfeiriad

  Venue Cymru, Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1BB

  Ffôn

  01492 872000

  Llandudno

  Pan y mae Stella yn ymweld â Llundain gyda'i rheini, nid oes syniad ganddi am y perygl sydd o’i blaen!

  Ychwanegu Awful Auntie yn Fyw ar Lwyfan Venue Cymru i'ch Taith

 17. Cyfeiriad

  2 Claremont Road, Llandudno, Conwy, LL30 2YF

  Ffôn

  01492 879721

  Llandudno

  Mae fflatiau gwyliau Claremont House yn ddau o fflatiau moethus ag un ystafell wely ar stryd wastad ynghanol Llandudno - un o’r strydoedd coediog braf sy’n cael eu hadnabod fel gardd y dref.

  Ychwanegu Fflatiau Gwyliau Claremont House i'ch Taith

 18. Cyfeiriad

  Craig-y-Don Community Centre, Queen's Road, Craig-y-Don, Llandudno, Conwy, LL30 1TE

  Ffôn

  01492 440763

  Craig-y-Don, Llandudno

  Dyma’r unig ffair yn benodol ar gyfer cardiau post yng Ngogledd Cymru, ac mae’n cael ei threfnu gan Glwb Cardiau Post Gogledd Cymru.

  Ychwanegu Ffair Gardiau Post Gogledd Cymru, Llandudno i'ch Taith

 19. Cyfeiriad

  Venue Cymru, Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1BB

  Ffôn

  01492 872000

  Llandudno

  I ddathlu 50 mlynedd, mae’r mawrion cerddorol Squeeze wedi cyhoeddi taith anferth o amgylch y DU ar gyfer 2024.

  Ychwanegu Squeeze 50th Anniversary Tour yn Venue Cymru i'ch Taith

 20. Cyfeiriad

  Bodnant Garden Centre, Tal y Cafn, Conwy, Conwy, LL28 5RE

  Ffôn

  01492 650731

  Conwy

  Dewch i ymuno â ni yng Nghanolfan Arddio Bodnant i wneud eich Tylwythen (neu Gorrach) Flodau eich hunan i fynd adref gyda chi a darganfod sut i adeiladu tŷ tylwyth teg bach o ddeunydd naturiol.

  Ychwanegu Crëwch Dylwythen Flodau yng Nghanolfan Arddio Bodnant i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....