Pentrefi Hiraethog

Pentrefi Hiraethog

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Pentrefi Hiraethog a Llyn Brenig

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 1300

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Cyfeiriad

  Snowdonia National Park Information Centre, Royal Oak Stables, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0AH

  Ffôn

  01690 710426

  Betws-y-Coed

  Mae’n wir, i dderbyn y cyngor gorau holwch bobl leol! Ond fe allwn ni fynd gam gymhellech na hynny, mae’r cyngor y cewch chi gan ein Canolfannau Croeso ar lefydd i fynd a phethau i’w gwneud hefyd yn cynnwys ystod o wasanaethau eraill.

  Ychwanegu Canolfan Croeso - Betws-y-Coed i'ch Taith

 2. Cyfeiriad

  Llandudno, Conwy, LL30 2RP

  Llandudno

  Mae Llwybr Tref Llandudno newydd sbon yn cynnwys 15 lleoliad, o’r promenâd i’r pier, o strydoedd siopa i draethau euraid, o erddi i bentir y Gogarth.

  Ychwanegu Llwybr Treftadaeth Llandudno i'ch Taith

 3. Cyfeiriad

  Ty’r Dref, 19 Ancaster Square, Llanrwst, Conwy, LL26 0LD

  Ffôn

  01492 643221

  Llanrwst

  Mae Cyngor Tref Llanrwst wedi sefydlu Pwynt Gwybodaeth i Dwristiad yn ei adeilad newydd yng nghanol y dref, mewn lleoliad cyfleus ar Sgwâr Ancaster.

  Ychwanegu Pwynt Gwybodaeth i Dwristiaid Llanrwst i'ch Taith

 4. Cyfeiriad

  Muriau Buildings, Rosehill Street, Conwy, Conwy, LL32 8LD

  Ffôn

  01492 577566

  Conwy

  Angen cymorth i archebu llety, cyngor i gynllunio eich diwrnod, danteithion blasus neu anrheg a wnaed yn lleol ar gyfer rhywun arbennig? Dewch draw i Ganolfan Groeso Conwy.

  Ychwanegu Canolfan Groeso - Conwy i'ch Taith

 5. Cyfeiriad

  Victoria Shopping Centre, Mostyn Street, Llandudno, Conwy, LL30 2RP

  Ffôn

  01492 577577

  Llandudno

  Angen helpu i archebu llety, cyngor i gynllunio eich diwrnod, rhywbeth blasus i’w fwyta neu rodd wedi’i gwneud yn lleol ar gyfer y person arbennig hwnnw? Galwch heibio Canolfan Groeso Llandudno yng Nghanolfan Fictoria.

  Ychwanegu Canolfan Groeso - Llandudno i'ch Taith

 6. Cyfeiriad

  15 Penrhyn Avenue, Rhos-on-Sea, Conwy, LL28 4PS

  Ffôn

  01492 545934

  Rhos-on-Sea

  Mae ein siop ni’n wahanol i siopau gwin eraill. Mae wedi’i gosod i helpu pobl i ddarganfod beth maent yn ei hoffi neu ddim.

  Ychwanegu The Grape to Glass i'ch Taith

 7. Cyfeiriad

  Venue Cymru, Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1BB

  Ffôn

  01492 872000

  Llandudno

  Stori arswyd drwy brofiad, yn wahanol i unrhyw beth yr ydych chi wedi’i brofi o’r blaen.

  Ychwanegu Do you Believe in Ghosts? Yn Venue Cymru i'ch Taith

 8. Cyfeiriad

  3 Church Walks, Llandudno, Conwy, LL30 2HD

  Ffôn

  01492 868221

  Llandudno

  Dewch i gael profiad bwyta moethus mewn awyrgylch hamddenol, a blasu ychydig o'r cynnyrch lleol gorau erioed.

  Ychwanegu Bar Gwin Snooze i'ch Taith

 9. Cyfeiriad

  Vaughan Street, The Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1AP

  Ffôn

  01492 877466

  Llandudno

  Mae Gwesty’r Imperial sydd wedi ennill gwobrau, gwesty Pedair Seren mwyaf Llandudno, yn sicrhau ceinder a rhagoriaeth a golygfeydd trawiadol ar draws y bae o'i leoliad canolog ar y Promenâd.   

  Ychwanegu Gwesty’r Imperial i'ch Taith

 10. Cyfeiriad

  Theatr Colwyn, Abergele Road, Colwyn Bay, Conwy, LL29 7RU

  Ffôn

  01492 872000

  Colwyn Bay

  Mae cwmni theatr Present Stage yn eich gwahodd i Walmington-on-Sea ar gyfer eu cynhyrchiad o Dad’s Army.

  Ychwanegu Dad's Army yn Theatr Colwyn i'ch Taith

 11. Cyfeiriad

  Town Ditch Road, Conwy, Conwy, LL32 8NU

  Ffôn

  01492 577550

  Conwy

  Porth Diwylliannol i Sir Conwy - Mae Canolfan Ddiwylliant Conwy dafliad carreg oddi wrth waliau tref ganoloesol ryfeddol Conwy.

  Ychwanegu Canolfan Ddiwylliant Conwy i'ch Taith

 12. Cyfeiriad

  RSPB Conwy Nature Reserve, Off A55, Llandudno Junction, Conwy, LL31 9XZ

  Ffôn

  01492 584091

  Llandudno Junction

  Mae byd cyfrinachol sy’n llawn o greaduriaid cudd anhygoel o’n cwmpas i gyd.

  Ychwanegu Saffari Pryfetach (6-12 oed) yn RSPB Conwy i'ch Taith

 13. Cyfeiriad

  The Motorsport Lounge, Builder Street, Llandudno, Conwy, LL30 1DR

  Ffôn

  01492 875991

  Llandudno

  Mae pumawd jazz lleol The Quaynotes yn ôl yn The Motorsport Lounge am y tro cyntaf eleni ddydd Gwener 31 Mawrth.

  Ychwanegu Noson o Jazz gyda The Quaynotes yn y Motorsport Lounge, Llandudno i'ch Taith

 14. Cyfeiriad

  St Cystennin 's Church, Llangystennin, Llandudno Junction, Conwy, LL31 9JF

  Llandudno Junction

  Mae hanes hir i Sant Cystennin ac awgrymir bod eglwys ar y safle hwn o 338 OC.

  Ychwanegu Drysau Agored - Sant Cystennin, Llangystennin i'ch Taith

 15. Cyfeiriad

  Cae'n y Coed, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0TN

  Betws-y-Coed

  Taith gerdded gymhedrol/anodd drwy Goedwig Gwydir gyda golygfeydd godidog o fynyddoedd Eryri.

  Ychwanegu Llwybr Craig Forris i'ch Taith

 16. Cyfeiriad

  Plas Mawr, High Street, Conwy, Conwy, LL32 8DE

  Ffôn

  03000 252239

  Conwy

  Dewch draw i Blas Mawr ddydd Sul y Pasg!

  Ychwanegu Helfa Wyau Pasg ym Mhlas Mawr, Conwy i'ch Taith

 17. Cyfeiriad

  Llandudno, Conwy, LL30 2HG

  Ffôn

  01492 872407

  Llandudno

  Teithiau gwylio adar dan arweiniad drwy gydol y flwyddyn. Teithiau personol i un/dau o bobl sy'n archebu gyda'i gilydd, a grwpiau bach.

  Ychwanegu Tripiau Gwylio Adar i'ch Taith

 18. Cyfeiriad

  Ffin y Parc Gallery, Betws Road, Llanrwst, Conwy, LL26 0PT

  Ffôn

  01492 642070

  Llanrwst

  Mae Oriel Ffin y Parc yn cynnal arddangosfeydd newidiol gan rai o’r artistiaid gorau sy'n gweithio yng Nghymru.

  Ychwanegu Carl Melegari, Ceri Auckland Davies & Jin Eui Kim yn Oriel Ffin y Parc i'ch Taith

 19. Cyfeiriad

  Ellis Way, Conwy, Conwy, LL32 8GU

  Ffôn

  01492 583350

  Conwy

  Gyda seddau awyr agored yn edrych dros y marina, mae The Mulberry yn lle gwych i ymlacio a mwynhau pryd o fwyd gyda ffrindiau, teulu, a hyd yn oed y ci!

  Ychwanegu The Mulberry i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....