Canolfan Groeso - Llandudno

Canolfan Groeso

Victoria Shopping Centre, Mostyn Street, Llandudno, Conwy, LL30 2RP

Ychwanegu Canolfan Groeso - Llandudno i'ch Taith

Close window

Call direct on:

Ffôn01492 577577

Canolfan Groeso - Llandudno

Am

Angen helpu i archebu llety, cyngor i gynllunio eich diwrnod, rhywbeth blasus i’w fwyta neu rodd wedi’i gwneud yn lleol ar gyfer y person arbennig hwnnw? Galwch heibio Canolfan Groeso Llandudno yng Nghanolfan Fictoria.

Bydd ein staff cyfeillgar a gwybodus yn hapus i gynorthwyo drwy ddarparu:

•  Gwasanaeth archebu llety

•  Gwybodaeth am atyniadau

•  Cynllunio taith

•  Gwybodaeth am ddigwyddiadau

•  Gwybodaeth am gludiant cyhoeddus

•  Archebion bws lleol

•  Llyfrau, mapiau a chyhoeddiadau

•  Amrediad eang o gynnyrch lleol

•  Amrediad newydd o roddion lleol.

Cewch ymlwed a manylion Canolfan Croeso Conwy yma.

Cyfleusterau

Hygyrchedd

 • Hygyrch ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Amseroedd Agor

Gaeaf (1 Tach 2023 - 31 Maw 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd Sadwrn09:30 - 17:00
Dydd SulWedi cau
Gwyliau Cyhoeddus10:00 - 16:30
Haf (1 Ebr 2024 - 31 Hyd 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd Sadwrn09:30 - 17:00
Dydd Sul10:30 - 16:30
Gwyliau Cyhoeddus10:00 - 16:30

* Ar gau Dydd Nadolig, Gŵyl San Steffan, Nos Galan, Dydd Calan, Sul y Pasg.
Gwyliau Banc yw 10:00-16:30.

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Llwybr Tref Llandudno newydd sbon yn cynnwys 15 lleoliad, o’r promenâd i’r pier, o…

  0.01 milltir i ffwrdd
 2. Rydym yn eich gwahodd i ymuno â ni ar un o’r profiadau teithiau preifat dan arweiniad…

  0.01 milltir i ffwrdd
 3. Dewch i Amgueddfa’r Home Front i gamu’n ôl mewn amser - i’r 1940au ym Mhrydain. Yn yr…

  0.18 milltir i ffwrdd
 4. Mae Penderyn wedi bod cynhyrchu wisgi brag sengl a gwirodydd sydd wedi ennill gwobrau yn…

  0.19 milltir i ffwrdd
 1. Ewch ar siwrnai siocled sy’n rhychwantu 5,000 o flynyddoedd. Gan ddechrau mewn cwt…

  0.19 milltir i ffwrdd
 2. Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno, ac mae’n draeth cysgodol gyda phier Fictoraidd…

  0.2 milltir i ffwrdd
 3. Mae gan yr Amgueddfa chwe oriel barhaol yn adrodd hanesion gorffennol Llandudno gan…

  0.2 milltir i ffwrdd
 4. Gadewch y car ac ewch ar antur ar draws Parc Cenedlaethol Eryri.

  0.22 milltir i ffwrdd
 5. Wedi ei sefydlu ym 1860, mae sioe Pwnsh a Jwdi hynaf Prydain yn cael ei pherfformio gan y…

  0.22 milltir i ffwrdd
 6. Rydym yn annog amgylchedd cyfeillgar a pharchus lle gall holl ddringwyr herio eu hunain,…

  0.23 milltir i ffwrdd
 7. Mae lein Dyffryn Conwy yn rhan o’r Rhwydwaith Rheilffrdd Cenedlaethol. Mae’n rhedeg wrth…

  0.23 milltir i ffwrdd
 8. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

  0.26 milltir i ffwrdd
 9. Hwylfan Bonkerz, un o’r cyfleusterau chwarae meddal dan do gorau o’i fath yng Ngogledd…

  0.26 milltir i ffwrdd
 10. Yn Llandudno, mae Ultimate Escape yn her ystafell ddianc llawn hwyl. Allwch chi a’ch…

  0.27 milltir i ffwrdd
 11. Dewch ar daith i gopa’r Gogarth! Mae’r daith, a gaiff ei chynnal bob awr, yn gwneud y…

  0.27 milltir i ffwrdd
Previous Next

Cysylltiedig

Tourist Information Centre - ConwyCanolfan Groeso - Conwy, ConwyAngen cymorth i archebu llety, cyngor i gynllunio eich diwrnod, danteithion blasus neu anrheg a wnaed yn lleol ar gyfer rhywun arbennig? Dewch draw i Ganolfan Groeso Conwy.

Frontage of Victoria Shopping CentreCanolfan Siopa Fictoria, LlandudnoMae Canolfan Siopa Fictoria yn nhref Llandudno ar arfordir Gogledd Cymru a dyma brif ganolfan siopa Gogledd Cymru, sydd oddeutu 45 milltir i’r gorllewin o Gaer.

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....