Tu Blaen Canolfan Siopa Victoria

Am

Mae Canolfan Siopa Fictoria yn nhref Llandudno ar arfordir Gogledd Cymru a dyma brif ganolfan siopa Gogledd Cymru, sydd oddeutu 45 milltir i’r gorllewin o Gaer.

Mae manwerthwyr mawr fel Boots, Waterstones a The Body Shop i gyd dan yr un to, ochr yn ochr â nifer o fanwerthwyr annibynnol fel siop gemwaith Peers a siop anrhegion The Gift Company.

Mae maes parcio aml-lawr yn rhan o’r ganolfan gyda 366 o leoedd parcio sy’n rhoi mynediad uniongyrchol i’r siopwyr i’r ganolfan ac ar hyd stryd fawr Llandudno a’r promenâd lle mae hyd yn oed mwy o siopau, gwerthwyr bwyd ac adloniant.

Cyfleusterau

Arall

 • Derbynnir cw^n

Cyfleusterau Darparwyr

 • Lifft ar gael
 • Toiledau cyhoeddus

Hygyrchedd

 • Hygyrch ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn

Nodweddion Darparwr

 • Croesawgar i gŵn
 • Mewn tref/canol dinas

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus
 • Parcio ar y safle

Plant a Babanod

 • Cyfleusterau newid babanod

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Canolfan Siopa Fictoria

Mostyn Street, Llandudno, Conwy, LL30 2RH
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 872100

Amseroedd Agor

Ar agor (1 Ion 2023 - 31 Rhag 2023)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd Sadwrn09:00 - 17:30
Dydd Sul10:30 - 16:30

* Arweiniad yn unig yw’r oriau agor a gallent newid. Gwiriwch gyda’r gweithredwr cyn gwneud siwrne arbennig.

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Llwybr Tref Llandudno newydd sbon yn cynnwys 15 lleoliad, o’r promenâd i’r pier, o…

  0.02 milltir i ffwrdd
 2. Rydym yn eich gwahodd i ymuno â ni ar un o’r profiadau teithiau preifat dan arweiniad…

  0.02 milltir i ffwrdd
 3. Ewch ar siwrnai siocled sy’n rhychwantu 5,000 o flynyddoedd. Gan ddechrau mewn cwt…

  0.18 milltir i ffwrdd
 4. Dewch i Amgueddfa’r Home Front i gamu’n ôl mewn amser - i’r 1940au ym Mhrydain. Yn yr…

  0.19 milltir i ffwrdd
 1. Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno, ac mae’n draeth cysgodol gyda phier Fictoraidd…

  0.2 milltir i ffwrdd
 2. Mae Penderyn wedi bod cynhyrchu wisgi brag sengl a gwirodydd sydd wedi ennill gwobrau yn…

  0.19 milltir i ffwrdd
 3. Gadewch y car ac ewch ar antur ar draws Parc Cenedlaethol Eryri.

  0.21 milltir i ffwrdd
 4. Mae gan yr Amgueddfa chwe oriel barhaol yn adrodd hanesion gorffennol Llandudno gan…

  0.21 milltir i ffwrdd
 5. Mae lein Dyffryn Conwy yn rhan o’r Rhwydwaith Rheilffrdd Cenedlaethol. Mae’n rhedeg wrth…

  0.22 milltir i ffwrdd
 6. Rydym yn annog amgylchedd cyfeillgar a pharchus lle gall holl ddringwyr herio eu hunain,…

  0.23 milltir i ffwrdd
 7. Wedi ei sefydlu ym 1860, mae sioe Pwnsh a Jwdi hynaf Prydain yn cael ei pherfformio gan y…

  0.23 milltir i ffwrdd
 8. Yn Llandudno, mae Ultimate Escape yn her ystafell ddianc llawn hwyl. Allwch chi a’ch…

  0.26 milltir i ffwrdd
 9. Hwylfan Bonkerz, un o’r cyfleusterau chwarae meddal dan do gorau o’i fath yng Ngogledd…

  0.26 milltir i ffwrdd
 10. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

  0.27 milltir i ffwrdd
 11. Mwynhewch daith deuluol hwyliog rhwng Pier Llandudno a’r Lan Orllewinol ar Drên Tir…

  0.28 milltir i ffwrdd
Previous Next

Cysylltiedig

Tourist Information Centre - LlandudnoCanolfan Groeso - Llandudno, LlandudnoAngen helpu i archebu llety, cyngor i gynllunio eich diwrnod, rhywbeth blasus i’w fwyta neu rodd wedi’i gwneud yn lleol ar gyfer y person arbennig hwnnw? Galwch heibio Canolfan Groeso Llandudno yng Nghanolfan Fictoria.

About You BoutiqueAbout You Boutique, LlandudnoGyda dillad maint 10-18, mae gan About You un nod: i helpu merched i deimlo’n steilys a chyfforddus.

The Sweet EmporiumThe Sweet Emporium, LlandudnoEwch ar daith i hel atgofion yn ein Sweet Emporium. Yn llawn o bob math o felysion a nwyddau.

Llandudno Tourist Information CentreCanolfan Groeso Llandudno, LlandudnoPan fyddwch chi’n dod i Landudno cofiwch ddod i’r Ganolfan Groeso.

Gear MenswearGear Menswear, LlandudnoDoes dim angen mynd dim pellach na Gear Menswear i ddod o hyd i’r dillad mwyaf cyfoes i ddynion.

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....