Beicio Mynydd

Beicio Mynydd

Cerrdded

Cerrdded

Zip World Fforest

Zip World Fforest

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Gweithgareddau

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 120

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Cyfeiriad

  Conwy

  Y clwb yw un o’r clybiau hwylio mwyaf yng Ngogledd Cymru.

 2. Cyfeiriad

  Capel Curig, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0ET

  Ffôn

  01690 720214

  Betws-y-Coed

  Yn swatio’n ddwfn yng nghalon Eryri, ni ellir maeddu’n lleoliad fel cyrchfan i weithgareddau antur o bob math. Mae Plas y Brenin wedi bod yn cynnal cyrsiau a gwyliau mewn gweithgareddau awyr agored a llawer mwy ers bron i 60 o flynyddoedd.

  Ychwanegu Plas y Brenin - Y Ganolfan Fynydda Genedlaethol i'ch Taith

 3. Cyfeiriad

  Llanrwst Road, Colwyn Bay, Conwy, LL28 5YS

  Colwyn Bay

  Llwybr beicio ar y ffordd, 15 milltir o hyd (24 cilomedr) gan deithio ar hyd yr arfordir o Fae Colwyn i dref Llandudno a’r Gogarth - ac yn ôl.

  Ychwanegu Llwybr Beicio ar y Ffordd o Fae Colwyn i’r Gogarth ac yn ôl. i'ch Taith

 4. Cyfeiriad

  Alwen, Cerrigydrudion, Conwy, LL21 9TT

  Cerrigydrudion

  Mae’r llwybr hwn, sydd tua 15.2km o hyd, yn addas ar gyfer dechreuwyr a theuluoedd. Dechreua’r llwybr o brif faes parcio Canolfan Ymwelwyr Llyn Brenig.

  Ychwanegu Llwybr Beicio o Amgylch y Llyn i'ch Taith

 5. Cyfeiriad

  Nant y Coed, Llanfairfechan, Conwy, LL33 0BP

  Ffôn

  01492 575290

  Llanfairfechan

  Mae’r daith fer hyfryd hon o tua 1 filltir (2.2 km) yn mynd trwy goetiroedd heirdd Nant y Coed ac yn dilyn yr afon y tu ôl i bentref Llanfairfechan.

  Ychwanegu Taith Gwarchodfa Natur Leol Nant y Coed i'ch Taith

 6. Cyfeiriad

  Nebo Road, Llanrwst, Conwy, LL26 0SD

  Ffôn

  0300 4569525

  Llanrwst

  Lleolir Canolfan Hamdden Dyffryn Conwy wrth ymyl yr ysgol uwchradd yn Llanrwst. Mae'n cynnig neuadd chwaraeon i’w llogi ar gyfer chwaraeon a gweithgareddau amrywiol ac yn ogystal â champfa sy'n cynnig ystafell bwysau ac offer cardio.

  Ychwanegu Canolfan Hamdden Dyffryn Conwy i'ch Taith

 7. Cyfeiriad

  Yn dechrau/Starts - Morfa Bach Car Park, Llanrwst Road, Conwy, Conwy, LL32 8LS

  Ffôn

  07876 711436

  Conwy

  Beth am gael hwyl wrth ddarganfod mwy am Gonwy drwy ddilyn dau lwybr treftadaeth - fe allwch chi hyd yn oed gymryd rhan mewn helfa drysor!? Gallwch brynu neu lawrlwytho’r teithiau - dewch ‘laen, dewch i ddarganfod mwy!

  Ychwanegu Conwy’n Cosi’ch Chwilfrydedd i'ch Taith

 8. Cyfeiriad

  Alwen, Cerrigydrudion, Conwy, LL21 9TT

  Ffôn

  01490 389 227

  Cerrigydrudion

  Taith gron, hawdd ei dilyn, sydd wedi’i harwyddo, o amgylch Cronfa Ddŵr Alwen, tua 7.5 milltir (11 cilomedr), o hyd. Mae Llwybr Alwen yn eich arwain drwy’r goedwig ac ar hyd y glannau ac i fyny at rostiroedd Mynydd Hiraethog.

  Ychwanegu Llwybr Cerdded Alwen i'ch Taith

 9. Cyfeiriad

  Llandudno, Conwy, LL30 2RP

  Ffôn

  01492 575290

  Llandudno

  Rydym ni wedi rhestru tair taith sy’n mynd â chi o gwmpas Llandudno a’r fro. Mae’r llwybrau isod yn mynd â chi o Landudno i Ddeganwy, Ochr y Penrhyn, Nant y Gamar, Trwyn y Fuwch a’r Gogarth.

  Ychwanegu Teithiau Cerdded Ardal Llandudno i'ch Taith

 10. Cyfeiriad

  Trefriw, Conwy, LL27 0JJ

  Trefriw

  Dewch i ddarganfod yr awyr agored yn Nhrefriw ar ein llwybrau diddorol sydd wedi’u harwyddo ac sy’n eich arwain i fyny ac allan o’r pentref at y bryniau, y llynnoedd a’r afonydd hardd sydd o amgylch.

  Ychwanegu Llwybrau Trefriw i'ch Taith

 11. Cyfeiriad

  Silver Birch Golf Club, Betws-yn-Rhos, Abergele, Conwy, LL22 8BZ

  Ffôn

  01492 680690

  Abergele

  Golffdroed - Golff gyda pheli mwy! Mae golffdroed yn cyfuno'r gorau o ddwy gamp genedlaethol, pêl-droed a golff.

  Ychwanegu GolffDroed Silver Birch i'ch Taith

 12. Cyfeiriad

  Llandudno, Conwy, LL30 2LS

  Llandudno

  Dyma lwybr sain hunan-dywysedig hawdd 3 milltir o hyd a grëwyd gan Y Gymdeithas Ddaearyddol Frenhinol gydag IBG.

  Ychwanegu Llwybr Sain Tref Llandudno i'ch Taith

 13. Cyfeiriad

  The Clubhouse, Ffordd Hen Eglwys, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0AL

  Ffôn

  01690 710556

  Betws-y-Coed

  Mae gan Glwb Golff Betws-y-Coed gwrs golff naw twll taclus dros ben, sydd wedi’i leoli yng nghalon Gogledd Cymru, ar odre trawiadol mynyddoedd Eryri sy’n ardal o harddwch naturiol eithriadol.

  Ychwanegu Clwb Golff Betws-y-Coed i'ch Taith

 14. Cyfeiriad

  Vicarage Road, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0AD

  Ffôn

  01690 710766

  Betws-y-Coed

  Mae Beics Betws yn cynnig gwasanaeth llogi beiciau, teithiau beic tywys a gwyliau beics teithiol. Mae gennym feiciau hardtail, hybrid, antur trydanol a safonol a beiciau teithiol i’wr llogi.

  Ychwanegu Beics Betws i'ch Taith

 15. Cyfeiriad

  Faenol Avenue, Abergele, Conwy, LL22 7HT

  Ffôn

  0300 4569525

  Abergele

  Mae digon i'w wneud yng Nghanolfan Hamdden Abergele gyda phwll nofio, neuadd chwaraeon, campfa ac amserlen dosbarthiadau ffitrwydd amrywiol.

  Ychwanegu Canolfan Hamdden Abergele i'ch Taith

 16. Cyfeiriad

  New York Cottages, Bangor Road, Penmaenmawr, Conwy, LL34 6LE

  Penmaenmawr

  Taith gerdded Huw Tom, 6 milltir (9.6 cilomedr) o hyd gyda golygfeydd godidog o Benmaenmawr ar yr arfordir drwy’r mynyddoedd i Rowen, pentref bychan yn Nyffryn Conwy.

  Ychwanegu Taith Ucheldir Huw Tom - Penmaenmawr i Rowen i'ch Taith

 17. Cyfeiriad

  Great Orme, Llandudno, Conwy, LL30 2QL

  Ffôn

  01492 874707

  Llandudno

  Mae nifer o wahanol weithgareddau ar gael ar y llethr - sgïo, eirafyrddio, eira diwbio (sno-tubing) a golff antur alpaidd.

  Ychwanegu Canolfan Chwaraeon Eira Llandudno i'ch Taith

 18. Cyfeiriad

  Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0AE

  Betws-y-Coed

  Taith fer ond egnïol o 13 milltir (21 km) gyda golygfeydd godidog yn cychwyn o Fetws-y-Coed ac yn mynd trwy bentrefi Llanrhychwyn a Threfriw ac ymlaen i Lanrwst gan ddychwelyd i Fetws-y-Coed.

  Ychwanegu Mynyddoedd a Llynnoedd o amgylch Betws-y-Coed - Taith Feicio ar y Ffordd i'ch Taith

 19. Cyfeiriad

  Gwydyr Uchaf, Llanrwst, Conwy, LL26 0PN

  Llanrwst

  Mae Llwybr yr Arglwyddes Fair yn llwybr byr drwy goetir cymysg gyda golygfeydd hyfryd dros dref Llanrwst ac ar hyd Dyffryn Conwy i gyfeiriad y môr.

  Ychwanegu Llwybr Arglwyddes Fair, Coedwig Gwydir i'ch Taith

 20. Cyfeiriad

  Llanfairfechan, Conwy, LL33 0BP

  Ffôn

  01492 575290

  Llanfairfechan

  Taith gron 4.5 milltir (7 cilomedr) o hyd o dref Llanfairfechan at odre mynyddoedd y Carneddau, drwy dirlun sy’n llawn nodweddion archaeolegol yn dyddio o Oes y Cerrig.

  Ychwanegu Taith Ucheldir Llanfairfechan i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....