Beicio Mynydd

Beicio Mynydd

Zip World Fforest

Zip World Fforest

Cerrdded

Cerrdded

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Gweithgareddau

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 122

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Cyfeiriad

  Ty Coch Farm, Penmachno, Conwy, LL25 0HJ

  Ffôn

  01690 760248

  Penmachno

  Mae Canolfan Marchogaeth Gwydir wedi’i leoli yng nghanol golygfeydd ardderchog Parc Cenedlaethol Eryri ac maent yn cynnig teithiau marchogaeth o amgylch coedwig Gwydir.

  Ychwanegu Canolfan Stablau a Merlota Gwydyr i'ch Taith

 2. Cyfeiriad

  Watling Street, Llanrwst, Conwy, LL26 0LS

  Ffôn

  0300 4569525

  Llanrwst

  Pwll 20 metr, 4 lôn yw Pwll Nofio Llanrwst. Mae'r pwll nofio yn cynnig nifer amrywiol o sesiynau nofio i'r cyhoedd a rhaglen gwersi nofio helaeth ar gyfer pob oedran.

  Ychwanegu Pwll Nofio Llanrwst i'ch Taith

 3. Cyfeiriad

  Alwen, Cerrigydrudion, Conwy, LL21 9TT

  Cerrigydrudion

  Clwb Hwylio Llyn Brenig yw’r clwb uchaf yng Ngogledd Cymru, 1200 troedfedd uwchlaw lefel y môr ar gronfa ddŵr Llyn Brenig.

  Ychwanegu Clwb Hwylio Llyn Brenig i'ch Taith

 4. Cyfeiriad

  Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0BA

  Betws-y-Coed

  Mae’r daith yn dilyn hen lwybr y mwynwyr heibio i adfeilion Cloddfa Aberllyn cyn dod i Lyn Parc gyda golygfeydd hyfryd o Ddyffryn Conwy ar y ffordd yn ôl.

  Ychwanegu Taith Llyn Parc yng Nghoedwig Gwydir i'ch Taith

 5. Cyfeiriad

  Llandudno, Conwy, LL30 2LP

  Llandudno

  Taith amrywiol o amgylch tref glan môr Fictoraidd Llandudno a’r Gogarth ac yn ôl Ddeganwy. Tua 15 milltir (24 km) o hyd gyda nifer o rannau sy’n codi’n raddol.

  Ychwanegu Taith Feicio ar y Ffordd o amgylch Llandudno i'ch Taith

 6. Cyfeiriad

  Pwllycrochan Avenue, Colwyn Bay, Conwy, LL29 7BT

  Ffôn

  01492 575337

  Colwyn Bay

  Cyfres o 4 cylchdaith sy’n amrywio o .075 milltir i 1.25 milltir sy’n ymestyn ar draws y llethrau y tu ôl i dref Bae Colwyn.

  Ychwanegu Teithiau Gwarchodfa Natur Leol Coedwig Pwllycrochan i'ch Taith

 7. Cyfeiriad

  Llanrwst, Conwy, LL26 0AD

  Llanrwst

  Taith o tua 15 milltir (24 km) gyda llethrau cymedrol trwy bentrefi Betws-y-Coed, Penmachno, Capel Garmon, heibio i geunant Ffos Anoddun gyda golygfeydd gwych.

  Ychwanegu Llanrwst a Thu Hwnt trwy Ffos Anoddun - Taith Feicio ar y Ffordd i'ch Taith

 8. Sgôr Teithwyr TripAdvisor

  Sgôr Teithwyr TripAdvisor - 1776 adolygiadau1776 adolygiadau

  Cyfeiriad

  Conwy Falls Forest Park, Pentrefoelas Road, Penmachno, Conwy, LL24 0PN

  Ffôn

  01690 710108

  Penmachno

  Profwch deithiau tanddaearol am hanner diwrnod neu ddiwrnod cyfan drwy’r hen fwyngloddiau yng nghrombil Eryri. Mae dewis o tri o anturiaethau unigryw sy’n amrywio o ran yr her a’r cyffro. Does dim angen unrhyw brofiad.

  Ychwanegu Anturiaethau Tanddaearol Go Below i'ch Taith

 9. Cyfeiriad

  Llandudno, Conwy, LL30 2LS

  Llandudno

  Dyma lwybr sain hunan-dywysedig hawdd 3 milltir o hyd a grëwyd gan Y Gymdeithas Ddaearyddol Frenhinol gydag IBG.

  Ychwanegu Llwybr Sain Tref Llandudno i'ch Taith

 10. Cyfeiriad

  Llyn Aled, Pentrefoelas, Conwy

  Ffôn

  01490 389222

  Pentrefoelas

  Mae Llyn Aled yng nghanol rhostiroedd uchel Hiraethog. Mae’r safle anial, ond hyfryd hwn sydd dros 250 troedfedd uwch lefel y môr, yn gallu bod yn wyntog, ond dyma le da iawn i bysgota cwrs am ddraenogiaid, penhwyaid bras a chochiaid.

  Ychwanegu Pysgota yn Llyn Aled i'ch Taith

 11. Cyfeiriad

  Llyn y Sarnau, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0DH

  Betws-y-Coed

  Mae’r llwybr hwn drwy Goedwig Gwydyr yn datgelu golygfeydd godidog o fynyddoedd y Glyderau a’r Carneddau.

  Ychwanegu Llwybr Llynnoedd y Goedwig i'ch Taith

 12. Cyfeiriad

  Marine Drive, Great Orme, Llandudno, Conwy, LL30 2LP

  Llandudno

  Llwybr beicio o amgylch Marine Drive ar y Gogarth, Llandudno.

  Ychwanegu Llwybr Beicio Marine Drive i'ch Taith

 13. Cyfeiriad

  Conwy

  Ffôn

  07919151759

  Conwy

  Ymunwch â ni yn Gwyliau Beicio Gogledd Cymru am ddau ddiwrnod o feicio ffordd di-dor.

  Rydym wedi cynllunio eich taith i archwilio tirweddau syfrdanol a chefn gwlad hardd.

 14. Cyfeiriad

  Yn dechrau/Starts - Morfa Bach Car Park, Llanrwst Road, Conwy, Conwy, LL32 8LS

  Ffôn

  07876 711436

  Conwy

  Beth am gael hwyl wrth ddarganfod mwy am Gonwy drwy ddilyn dau lwybr treftadaeth - fe allwch chi hyd yn oed gymryd rhan mewn helfa drysor!? Gallwch brynu neu lawrlwytho’r teithiau - dewch ‘laen, dewch i ddarganfod mwy!

  Ychwanegu Conwy’n Cosi’ch Chwilfrydedd i'ch Taith

 15. Cyfeiriad

  Llanrwst, Conwy, LL26 0PN

  Llanrwst

  Mae Llwybr Gwydir Mawr 25km yn llwybr beicio mynydd ym mhob ystyr o’r gair. Mae’n ymgorffori Llwybr Gwydir Bach byrrach, sy’n fersiwn 8.8km ac sy’n cymryd rhwng 45 a 90 munud i’w gwblhau.

  Ychwanegu Gwydir Mawr a Bach (Llwybr Marin yn flaenorol) i'ch Taith

 16. Cyfeiriad

  Llyn Crafnant, Trefriw, Conwy, LL27 0JZ

  Trefriw

  Mae’r gylchdaith hon yn mynd â chi o amgylch Llyn Crafnant yng ngodidowgrwydd Parc Cenedlaethol Eryri uwchlaw pentref Trefriw yn Nyffryn Conwy.

  Ychwanegu Llwybr Llyn Crafnant yn Addas i'r Teulu Cyfan i'ch Taith

 17. Cyfeiriad

  Pentrefoelas, Conwy, LL24 0HT

  Ffôn

  01492 575290

  Pentrefoelas

  Pum cylchdaith o wahanol hyd o bentref Pentrefoelas, sy’n enghraifft wych o bentref 'stad, sy'n cymryd ei enw o'r Foel-las, bryn bychan gerllaw lle bu unwaith gastell canoloesol cynnar.

  Ychwanegu Teithiau Cerdded Pentrefoelas i'ch Taith

 18. Cyfeiriad

  Marine Drive, Great Orme, Llandudno, Conwy, LL30 2LP

  Llandudno

  Ar y daith sain hunan-dywysedig hon gallwch ddarganfod yr amgylchedd, hanes, archeoleg ac atyniadau amrywiol sydd i’w gweld ar y Gogarth.

  Ychwanegu Llwybr Sain Marine Drive i'ch Taith

 19. Cyfeiriad

  Nebo Road, Llanrwst, Conwy, LL26 0SD

  Ffôn

  01492 575290

  Llanrwst

  Mae’r daith gron 3.5 milltir (5.5 cilomedr) hon yn un o gyfres o deithiau cerdded o dref Llanrwst ac mae’n arwain drwy goetir i ddatgelu golygfeydd godidog o fynyddoedd y Carneddau a Dyffryn Conwy.

  Ychwanegu Teithiau Cerdded Llanrwst: Llwybr 1 i'ch Taith

 20. Cyfeiriad

  Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0AL

  Betws-y-Coed

  Mae llwybrau Drysau Cysegredig yn cysylltu rhai o eglwysi a chapeli mwyaf diddorol pentrefi a threfi bach Dyffryn Conwy.

  Ychwanegu Teithiau Cysegredig yng Nghonwy Wledig i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....