Llyn Crafnant

Am

Dewch i ddarganfod yr awyr agored yn Nhrefriw ar ein llwybrau diddorol sydd wedi’u harwyddo ac sy’n eich arwain i fyny ac allan o’r pentref at y bryniau, y llynnoedd a’r afonydd hardd sydd o amgylch. Mae ein 8 llwybr yn addas ar gyfer pob oed a gallu. Mae'r rhan fwyaf o lwybrau'n cychwyn ac yn gorffen yn y pentref.

Cyfleusterau

Nodweddion Darparwr

 • Croesawgar i gŵn
 • Yn y wlad

Suitability

 • Families

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Llwybrau Trefriw

Llwybr Cerdded

Trefriw, Conwy, LL27 0JJ

Beth sydd Gerllaw

 1. Eglwys hanesyddol Gradd I a godwyd yn 1470, sy’n edrych dros afon Conwy yng nghanol…

  1.43 milltir i ffwrdd
 2. Mae Castell Gwydir yn dŷ Cymreig hynafol yn harddwch Dyffryn Conwy, ar odre Eryri. Caiff…

  1.64 milltir i ffwrdd
 3. Dechreuwyd gwaith adeiladu’r capel ym 1673, ac mae tu allan carreg syml y capel yn rhoi…

  1.71 milltir i ffwrdd
 4. Mae’r Rhaeadr Ewynnol yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol lle mae’r Afon Llugwy’n…

  3.51 milltir i ffwrdd
 1. Coedwig o lynnoedd a mynyddoedd yng nghanol Eryri. Mae Parc Coedwig Gwydir yn gartref i…

  3.69 milltir i ffwrdd
 2. Cymdeithas Eryri sy’n gofalu am Tŷ Hyll. Mae pwy adeiladodd y tŷ a phryd yn parhau’n…

  3.79 milltir i ffwrdd
 3. Mae Zip World Fforest wedi’i leoli yng nghanol harddwch Dyffryn Conwy, ychydig y tu allan…

  3.88 milltir i ffwrdd
 4. Adeiladwyd yr eglwys yn y 14eg Ganrif a hwn yw’r adeilad hynaf ym Metws-y-Coed. Mae…

  4.11 milltir i ffwrdd
 5. Mae Amgueddfa Rheilffordd Dyffryn Conwy yn ddiwrnod allan gwych i deuluoedd. Treuliwch…

  4.17 milltir i ffwrdd
 6. Mae Capel Seion yn enghraifft wych o gapel traddodiadol Cymreig a adeiladwyd yn ystod oes…

  5.67 milltir i ffwrdd
 7. Yn ymestyn dros 80 erw ac â mwy na 250 o flynyddoedd o hanes garddwriaethol, mae Gardd…

  5.83 milltir i ffwrdd
 8. Mae gan Erddi Dŵr Conwy a’r Tŷ Crempog bopeth. Yn Rowen, caiff y teulu cyfan ei ddiddanu,…

  6.03 milltir i ffwrdd
 9. Teithiau trwy 9.5 erw o goedwig gynhenid at raeadr drawiadol Conwy. Mynediad ar hyd tir…

  6.27 milltir i ffwrdd
 10. Cartref plentyndod Syr Henry Jones (1852-1922) yw’r amgueddfa. Ganwyd Syr Henry Jones i…

  6.28 milltir i ffwrdd
 11. Er bod Cwm Wybrnant yn fan tawel ac anghysbell heddiw, mae’r lleoliad yn arwyddocaol iawn…

  6.81 milltir i ffwrdd
 12. Cadarnle Cymreig aruchel mewn lleoliad mynydd trawiadol. ​​​​​Mae Dolwyddelan mor Gymreig…

  7.47 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....