Traeth Penmaenmawr

Traeth Penmaenmawr

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Penmaenmawr

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 1316

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Cyfeiriad

  Victoria Shopping Centre, Mostyn Street, Llandudno, Conwy, LL30 2RP

  Ffôn

  01492 577577

  Llandudno

  Angen helpu i archebu llety, cyngor i gynllunio eich diwrnod, rhywbeth blasus i’w fwyta neu rodd wedi’i gwneud yn lleol ar gyfer y person arbennig hwnnw? Galwch heibio Canolfan Groeso Llandudno yng Nghanolfan Fictoria.

  Ychwanegu Canolfan Groeso - Llandudno i'ch Taith

 2. Cyfeiriad

  Snowdonia National Park Information Centre, Royal Oak Stables, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0AH

  Ffôn

  01690 710426

  Betws-y-Coed

  Mae’n wir, i dderbyn y cyngor gorau holwch bobl leol! Ond fe allwn ni fynd gam gymhellech na hynny, mae’r cyngor y cewch chi gan ein Canolfannau Croeso ar lefydd i fynd a phethau i’w gwneud hefyd yn cynnwys ystod o wasanaethau eraill.

  Ychwanegu Canolfan Croeso - Betws-y-Coed i'ch Taith

 3. Cyfeiriad

  Llandudno, Conwy, LL30 2RP

  Llandudno

  Mae Llwybr Tref Llandudno newydd sbon yn cynnwys 15 lleoliad, o’r promenâd i’r pier, o strydoedd siopa i draethau euraid, o erddi i bentir y Gogarth.

  Ychwanegu Llwybr Treftadaeth Llandudno i'ch Taith

 4. Cyfeiriad

  Ty’r Dref, 19 Ancaster Square, Llanrwst, Conwy, LL26 0LD

  Ffôn

  01492 643221

  Llanrwst

  Mae Cyngor Tref Llanrwst wedi sefydlu Pwynt Gwybodaeth i Dwristiad yn ei adeilad newydd yng nghanol y dref, mewn lleoliad cyfleus ar Sgwâr Ancaster.

  Ychwanegu Pwynt Gwybodaeth i Dwristiaid Llanrwst i'ch Taith

 5. Cyfeiriad

  Muriau Buildings, Rosehill Street, Conwy, Conwy, LL32 8LD

  Ffôn

  01492 577566

  Conwy

  Angen cymorth i archebu llety, cyngor i gynllunio eich diwrnod, danteithion blasus neu anrheg a wnaed yn lleol ar gyfer rhywun arbennig? Dewch draw i Ganolfan Groeso Conwy.

  Ychwanegu Canolfan Groeso - Conwy i'ch Taith

 6. Cyfeiriad

  Madoc Street, Llandudno, Conwy, LL30 2TW

  Ffôn

  01492 877188

  Llandudno

  Tafarn brysur â bwyd da a chwrw go iawn i deuluoedd yng nghanol Llandudno.

  Ychwanegu Tafarn The Albert i'ch Taith

 7. Cyfeiriad

  Tan-Y-Gopa Road, Abergele, Conwy, LL22 8ET

  Ffôn

  01745 826023

  Abergele

  Plasty Gradd I rhestredig yng Ngogledd Cymru yw Castell Gwrych a adeiladwyd ddechrau’r 19fed Ganrif mewn arddull pensaernïol Ewropeaidd canoloesol.

  Ychwanegu Castell Gwrych i'ch Taith

 8. Cyfeiriad

  RSPB Conwy Nature Reserve, Off A55, Llandudno Junction, Conwy, LL31 9XZ

  Ffôn

  07540 884186

  Llandudno Junction

  Bwyd â gwir flas, yn uniongyrchol gan y cynhyrchwyr. Gallwch grwydro o amgylch y stondinau i brynu eich llysiau ffres, cig lleol, cawsiau, jam, picl a llawer mwy!

  Ychwanegu Marchnad y Ffermwyr Conwy yn RSPB Conwy i'ch Taith

 9. Cyfeiriad

  Lakeside Cafe, Llyn Crafnant, Trefriw, Conwy, LL27 0JZ

  Ffôn

  01492 640818

  Trefriw

  Mae Llyn Crafnant yn 63 erw ac wedi’i stocio â brithyllod seithliw, gan ychwanegu at y brithyllod gwyllt.

  Ychwanegu Pysgodfa Brithyll Crafnant i'ch Taith

 10. Cyfeiriad

  Alwen, Cerrigydrudion, Conwy, LL21 9TT

  Cerrigydrudion

  Clwb Hwylio Llyn Brenig yw’r clwb uchaf yng Ngogledd Cymru, 1200 troedfedd uwchlaw lefel y môr ar gronfa ddŵr Llyn Brenig.

  Ychwanegu Clwb Hwylio Llyn Brenig i'ch Taith

 11. Cyfeiriad

  Cayley Promenade, Rhos-on-Sea, Conwy, LL28 4EP

  Rhos-on-Sea

  Mae Llwybr Treftadaeth Llandrillo-yn-Rhos yn mynd trwy 25 safle hanesyddol mewn 3 awr yn unig, gan gynnwys Eglwys Sant Trillo (yr eglwys leiaf ym Mhrydain) ac adfeilion Bryn Euryn, bryngaer o’r 5ed Ganrif gyda golygfeydd gwych.

  Ychwanegu Taith Gerdded Treftadaeth Llandrillo-yn-Rhos i'ch Taith

 12. Cyfeiriad

  Venue Cymru, Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1BB

  Ffôn

  01492 872000

  Llandudno

  Yn syth o’r West End, daw The Drifters Girl i Venue Cymru fel rhan o daith fawr o amgylch y DU ac Iwerddon.

  Ychwanegu The Drifters Girl yn Venue Cymru i'ch Taith

 13. Cyfeiriad

  Gloddaeth Street, Llandudno, Conwy, LL30 2DW

  Ffôn

  01492 860787

  Llandudno

  Mae Gwesty'r Dunoon yn westy pedair seren AA, 66 ystafell wely, sy'n cael ei redeg yn deuluol, ac wedi'i leoli rhwng Pen Morfa a Thraeth y Gogledd ar Stryd Gloddaeth. 

  Ychwanegu Gwesty Dunoon i'ch Taith

 14. Cyfeiriad

  Unit 14 Cae Bach, Llandudno, Conwy, LL30 1DR

  Ffôn

  01492 876921

  Llandudno

  Mae Poyntons yn siop Cigydd teuluol, traddodiadol o safon uchel, gyda siopau yn Llandudno a Hen Golwyn. Rydym yn cynnig gwasanaeth danfon i’r cartref ac i lety hunanddarpar.

  Ychwanegu Cigyddion Poyntons i'ch Taith

 15. Cyfeiriad

  Bodnant Garden Centre, Tal y Cafn, Conwy, Conwy, LL28 5RE

  Ffôn

  01492 650731

  Conwy

  Dewch i ymuno â ni yng Nghanolfan Arddio Bodnant i wneud eich Tylwythen (neu Gorrach) Flodau eich hunan i fynd adref gyda chi a darganfod sut i adeiladu tŷ tylwyth teg bach o ddeunydd naturiol.

  Ychwanegu Crëwch Dylwythen Flodau yng Nghanolfan Arddio Bodnant i'ch Taith

 16. Cyfeiriad

  Bodlondeb, Bangor Road, Conwy, Conwy, LL32 8DU

  Ffôn

  01492 576624

  Conwy

  Mae Bodlondeb yn adeilad rhestredig Gradd II sydd wedi’i leoli rhwng mynyddoedd mawreddog a thywod euraidd Conwy, gyda golygfeydd godidog dros yr aber tuag at Landudno a Deganwy. 

  Ychwanegu Lleoliad Priodas Bodlondeb i'ch Taith

 17. Cyfeiriad

  Llandudno Museum & Gallery, 17-19 Gloddaeth Street, Llandudno, Conwy, LL30 2DD

  Ffôn

  01492 701490

  Llandudno

  Ymunwch â ni bob dydd Iau am 11am yn yr Amgueddfa am daith gerdded hanesyddol i ddarganfod y straeon diddorol y tu ôl i’r dref Fictoraidd unigryw hon.

  Ychwanegu Taith Dreftadaeth o Amgueddfa Llandudno i'ch Taith

 18. Cyfeiriad

  Venue Cymru, Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1BB

  Ffôn

  01492 872000

  Llandudno

  Mae Grimethorpe Colliery Band yn sefydliad Prydeinig a ffurfiwyd ym 1917 yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.

  Ychwanegu Grimethorpe Colliery Band yn Venue Cymru i'ch Taith

 19. Cyfeiriad

  Venue Cymru, Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1BB

  Ffôn

  01492 872000

  Llandudno

  Bydd y Daith ‘Refueled!’ yn cynnwys caneuon o’u halbwm uchel ei glod diweddaraf, ‘Out of the Blue’ a rhai o glasuron Genesis.

  Ychwanegu Mike and the Mechanics yn Venue Cymru i'ch Taith

 20. Cyfeiriad

  Gwydir Park, Llanrwst, Conwy, LL26 0PL

  Llanrwst

  Hanner marathon golygfaol ond anodd ym mhrydferthwch Parc Cenedlaethol Eryri, Gogledd Cymru, gan ddechrau a gorffen ym mhentref Llanrwst.

  Ychwanegu Hanner Marathon Eryri 2024, Llanrwst i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....