Traeth Penmaenmawr

Traeth Penmaenmawr

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Penmaenmawr

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 1300

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Cyfeiriad

  Ty’r Dref, 19 Ancaster Square, Llanrwst, Conwy, LL26 0LD

  Ffôn

  01492 643221

  Llanrwst

  Mae Cyngor Tref Llanrwst wedi sefydlu Pwynt Gwybodaeth i Dwristiad yn ei adeilad newydd yng nghanol y dref, mewn lleoliad cyfleus ar Sgwâr Ancaster.

  Ychwanegu Pwynt Gwybodaeth i Dwristiaid Llanrwst i'ch Taith

 2. Cyfeiriad

  Muriau Buildings, Rosehill Street, Conwy, Conwy, LL32 8LD

  Ffôn

  01492 577566

  Conwy

  Angen cymorth i archebu llety, cyngor i gynllunio eich diwrnod, danteithion blasus neu anrheg a wnaed yn lleol ar gyfer rhywun arbennig? Dewch draw i Ganolfan Groeso Conwy.

  Ychwanegu Canolfan Groeso - Conwy i'ch Taith

 3. Cyfeiriad

  Llandudno, Conwy, LL30 2RP

  Llandudno

  Mae Llwybr Tref Llandudno newydd sbon yn cynnwys 15 lleoliad, o’r promenâd i’r pier, o strydoedd siopa i draethau euraid, o erddi i bentir y Gogarth.

  Ychwanegu Llwybr Treftadaeth Llandudno i'ch Taith

 4. Cyfeiriad

  Snowdonia National Park Information Centre, Royal Oak Stables, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0AH

  Ffôn

  01690 710426

  Betws-y-Coed

  Mae’n wir, i dderbyn y cyngor gorau holwch bobl leol! Ond fe allwn ni fynd gam gymhellech na hynny, mae’r cyngor y cewch chi gan ein Canolfannau Croeso ar lefydd i fynd a phethau i’w gwneud hefyd yn cynnwys ystod o wasanaethau eraill.

  Ychwanegu Canolfan Croeso - Betws-y-Coed i'ch Taith

 5. Cyfeiriad

  Victoria Shopping Centre, Mostyn Street, Llandudno, Conwy, LL30 2RP

  Ffôn

  01492 577577

  Llandudno

  Angen helpu i archebu llety, cyngor i gynllunio eich diwrnod, rhywbeth blasus i’w fwyta neu rodd wedi’i gwneud yn lleol ar gyfer y person arbennig hwnnw? Galwch heibio Canolfan Groeso Llandudno yng Nghanolfan Fictoria.

  Ychwanegu Canolfan Groeso - Llandudno i'ch Taith

 6. Cyfeiriad

  Theatr Colwyn, Abergele Road, Colwyn Bay, Conwy, LL29 7RU

  Ffôn

  01492 872000

  Colwyn Bay

  Mae PMA Theatre yn cyflwyno’r sioe gerdd gomedi, ‘The Drowsy Chaperone'.

  Ychwanegu The Drowsy Chaperone yn Theatr Colwyn i'ch Taith

 7. Cyfeiriad

  Glan-y-Mor Road, Penrhyn Bay, Conwy, LL30 3PR

  Ffôn

  01492 596253

  Penrhyn Bay

  Mae traeth Bae Penrhyn ar Lwybr Arfordir Cymru ac mae yna lwybrau arfordirol hefyd i Fae Colwyn neu Fae’r Gogarth gerllaw.

  Ychwanegu Traeth Bae Penrhyn i'ch Taith

 8. Cyfeiriad

  Bryn y Gwynt, Holyhead Road, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0BN

  Ffôn

  07800 666895

  Betws-y-Coed

  Croeso i North Wales Active. Rydym wedi ein lleoli ym Metws-y-Coed, Gogledd Cymru ac yn cynnig gweithgareddau antur preifat pwrpasol a chymysg bob dydd.

  Ychwanegu North Wales Active i'ch Taith

 9. Cyfeiriad

  RSPB Conwy Nature Reserve, Off A55, Llandudno Junction, Conwy, LL31 9XZ

  Ffôn

  01492 584091

  Llandudno Junction

  Nid yw rhwydo mewn pyllau i blant yn unig! Ewch i nôl rhwyd ac ail-ganfod eich chwilfrydedd naturiol, wrth i ni edrych ar y gadwyn fwyd cymhleth o dan arwyneb ein pyllau dŵr.

  Ychwanegu Rhwydo Mewn Pyllau i Oedolion yn RSPB Conwy i'ch Taith

 10. Cyfeiriad

  Victoria Shopping Centre, Mostyn Street, Llandudno, Conwy, LL30 2NG

  Ffôn

  07952 412704

  Llandudno

  Does dim angen mynd dim pellach na Gear Menswear i ddod o hyd i’r dillad mwyaf cyfoes i ddynion.

  Ychwanegu Gear Menswear i'ch Taith

 11. Cyfeiriad

  29 Lloyd Street, Llandudno, Conwy, LL30 2YA

  Ffôn

  01492 874422

  Llandudno

  Bwyty teuluol wedi’i addurno’n gyfoes gyda chanhwyllau ar y bwrdd, gan weini prydau Prydeinig ac Ewropeaidd.

  Ychwanegu Candles i'ch Taith

 12. Cyfeiriad

  Betws-yn-Rhos, Abergele, Conwy, LL22 8BZ

  Ffôn

  01492 680690

  Abergele

  Silver Birch yw un o’r cyrsiau talu a chwarae mwyaf poblogaidd ar sîn golffio Gogledd Cymru lle rydym yn #MethrinyDechreuwr ac yn #Herio’rProfiadol!

  Ychwanegu Clwb Golff Silver Birch i'ch Taith

 13. Cyfeiriad

  6 Penrhyn Crescent, Llandudno, Conwy, LL30 1BA

  Ffôn

  01492 878101

  Llandudno

  Mae gwesty Cae Môr Hotel wedi ei leoli yn ganolog y drws nesaf i Theatr a Chanolfan Gynadleddau Venue Cymru.Mae 23 ystafell wely yn y gwesty, ac mae golygfa o’r môr o 16 ohonynt.

  Ychwanegu Gwesty Cae Môr i'ch Taith

 14. Cyfeiriad

  Rose Hill Street, Conwy, Conwy, LL32 8LD

  Ffôn

  01492 580420

  Conwy

  Pizza traddodiadol bendigedig wedi’u crasu â thân coed a dewis heb ei ail o jin a chwrw lleol, o fewn waliau hanesyddol Conwy.

  Ychwanegu Johnny Dough's yn y Bridge Inn i'ch Taith

 15. Cyfeiriad

  Venue Cymru, Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1BB

  Ffôn

  01492 872000

  Llandudno

  Ewch ar daith i deyrnas nefolaidd drwy ddawns glasurol Tsieineaidd, cerddoriaeth gerddorfaol wreiddiol, a chefndiroedd rhyngweithiol â phatent.

  Ychwanegu Shen Yun yn Venue Cymru i'ch Taith

 16. Cyfeiriad

  2 St Seiriol's Road, Llandudno, Conwy, LL30 2YY

  Ffôn

  01492 877677

  Llandudno

  Cewch groeso cynnes yng Ngwesty Rosaire yn Llandudno, gwely a brecwast 4 seren.

  Ychwanegu Tŷ Llety Rosaire i'ch Taith

 17. Cyfeiriad

  RSPB Conwy Nature Reserve, Off A55, Llandudno Junction, Conwy, LL31 9XZ

  Ffôn

  01492 584091

  Llandudno Junction

  Mae RSPB Conwy yn gartref i bob math o greaduriaid chwilfrydig, o bryfaid cop i lygod mawr a gwlithenni i ystlumod.

  Ychwanegu Dydd Mercher Gwyllt - Creaduriaid Chwilfrydig! (5-8 oed) yn RSPB Conwy i'ch Taith

 18. Cyfeiriad

  Conwy Castle, Conwy, Conwy, LL32 8AY

  Ffôn

  03000 252239

  Conwy

  Ymunwch ag Erwyd le Fol, Cellweiriwr Conwy, yn y castell bob dydd Gwener yn ystod gwyliau haf yr ysgol, am ychydig o hwyl ganoloesol i’r teulu!

  Ychwanegu Diwrnod Cellweiriwr Conwy yng Nghastell Conwy i'ch Taith

 19. Cyfeiriad

  RSPB Conwy Nature Reserve, Off A55, Llandudno Junction, Conwy, LL31 9XZ

  Ffôn

  01492 584091

  Llandudno Junction

  Mae Siôn Corn yn cuddio yn y warchodfa natur ac mae ein corachod angen eich help chi i ddod o hyd iddo!

  Ychwanegu Chwilio am Siôn Corn yn RSPB Conwy i'ch Taith

 20. Cyfeiriad

  Venue Cymru, Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1BB

  Ffôn

  01492 872000

  Llandudno

  Mae’r grŵp harmoni lleisiol aml-blatiwm yn ôl ar daith ac yn cyflwyno ‘Good Times’.

  Ychwanegu The Overtones yn Venue Cymru i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....