Gwely a Brecwast Bryn Woodlands

Am

Ydych chi’n chwilio am lety Gwely a Brecwast teuluol, cyfeillgar yng nghanol Gogledd Cymru? Os ydych chi, rydych chi wedi dod i’r lle iawn. Mae ein llety bwtîc moethus wedi’i leoli yn nhref hyfryd Bae Colwyn, mae’n agos at ganol y dref, yr orsaf drenau, Theatr Colwyn, Parc Eirias yn ogystal â sawl bwyty lleol.

Mae pob ystafell wedi’i haddurno’n unigol mewn dull bwtîc i gyd-fynd â naws yr adeilad. Mae lle i bump gysgu yn ein hystafell deuluol helaeth, gan ein gwneud yn ddewis gwych i deulu mwy o faint. Gweinir brecwast traddodiadol a chyfandirol rhwng 7.30am a 9am a gellir arlwyo ar gyfer deietau arbennig.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
9
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Ystafell Ddwblo£68.00 i £110.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Ystafell Deuluo£70.00 i £240.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Ystafell Senglo£65.00 i £70.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Ystafell Twin/Super King/Triphlygo£70.00 i £175.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Arall

 • Credit cards accepted
 • Ground floor bedroom/unit
 • Pets accepted by arrangement
 • Private Parking
 • Short breaks available
 • Special diets catered for
 • Tea/Coffee making facilities in bedrooms
 • Totally non-smoking establishment
 • TV in bedroom/unit
 • Wireless internet

Arlwyo

 • Brecwast ar gael
 • Yn darparu ar gyfer llysfwytawyr

Cyfleusterau Darparwyr

 • Lolfa ar wahân i'r gwesteion
 • Wifi ar gael

Ieithoedd a siaredir

 • Siaredir Cymraeg

Nodweddion Darparwr

 • Croesawgar i gŵn

Nodweddion Ystafell/Uned

 • Ystafelloedd gwely llawr gwaelod ar gael

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Parcio ar y safle

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Tŷ Llety Bryn Woodlands

4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru Gwesty Bach
14 Woodland Road East, Colwyn Bay, Conwy, LL29 7DT

Ffôn: 01492 532320

Amseroedd Agor

Ar agor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

* Last Check In is 9pm unless confirmed otherwise

Graddau

 • 4 Sêr Croeso Cymru
4 Sêr Croeso Cymru

Beth sydd Gerllaw

 1. Darganfyddwch sut datblygodd Bae Colwyn a dysgwch fwy am dreftadaeth hanesyddol a…

  0.05 milltir i ffwrdd
 2. Mae Theatr Colwyn yn theatr a sinema hanesyddol sy’n defnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf i…

  0.11 milltir i ffwrdd
 1. Mae'r coetir amlwg hwn sy’n ymestyn ar draws y llethrau uwchben a’r tu ôl i dref Bae…

  0.43 milltir i ffwrdd
 2. Bellach gall ymwelwyr i Fae Colwyn fwynhau traeth tywodlyd eang Porth Eirias a mwynhau…

  0.52 milltir i ffwrdd
 3. Wedi ei leoli ym Mae Colwyn, gyda hanner can erw o barcdir prydferth, Parc Eirias ydi…

  0.53 milltir i ffwrdd
 4. Mae’r gerddi hardd sy’n gartref i'r sŵ cadwraethol, gofalgar hwn wedi’u lleoli yn uchel…

  0.77 milltir i ffwrdd
 5. Llandrillo-yn-Rhos yw cefnder sydêt Bae Colwyn. ** Mae gwaith yn cael ei wneud i…

  0.85 milltir i ffwrdd
 6. Mae’r Glyn yn Warchodfa Natur Leol a choetir hynafol. Mae’r llwybrau coediog drwy’r…

  1.25 milltir i ffwrdd
 7. Mae Golff Gwyllt Rhos Fynach yn gwrs golff gwyllt 9 twll gwych, perffaith i’r teulu cyfan…

  1.27 milltir i ffwrdd
 8. Mae Bryn Euryn yn fryn calchfaen amlwg uwchben Llandrillo-yn-Rhos, efo golygfeydd da o'r…

  1.27 milltir i ffwrdd
 9. Mae Colin a Charlotte yn eich gwahodd chi i ymuno â nhw ar gyfer profiad gwinllan unigryw…

  1.95 milltir i ffwrdd
 10. Mae traeth Bae Penrhyn ar Lwybr Arfordir Cymru ac mae yna lwybrau arfordirol hefyd i Fae…

  2.21 milltir i ffwrdd
 11. Mae Mynydd Marian yn gefnen fechan o garreg galch sydd â golygfeydd godidog o’r arfordir…

  2.91 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....