Grawnwin yn y winllan

Am

Mae’r winllan, a gafodd ei phlannu yn gyntaf yn 2012, wedi tyfu bob blwyddyn i fwy nag erw ac mae ganddi fil o winwydd. Caiff y mathau hybrid arbennig hyn o rawnwin eu dewis yn benodol i weithio’n dda gyda’r pridd ac amodau hinsawdd Gogledd Cymru. Mae’r mathau hyn yn rhoi steil unigryw, ffres ac ysgafn i’r gwinoedd.   

Mae Colin a Charlotte yn eich gwahodd chi i ymuno â nhw ar gyfer profiad gwinllan unigryw mewn ardal hyfryd o Ogledd Cymru.

Mae ein teithiau tywys a chyfleoedd i flasu’r gwin yn cynnig cipolwg llawn gwybodaeth i’r ffordd mae gwinllan Gymreig yn gweithio.

Siop y winllan sy’n gwerthu cynnyrch o Gymru, rhoddion a basgedi cynnyrch.

Cysylltwch â ni neu dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol/ar-lein i gael rhagor o wybodaeth ar ein digwyddiadau arbennig drwy gydol y flwyddyn.

Cyfleusterau

Arall

 • Croesewir Beicwyr
 • Croesewir Cerddwyr

Cyfleusterau Darparwyr

 • Lleoliad Digwyddiadau
 • Toiledau

Dulliau Talu

 • Ar agor drwy apwyntiad y tu allan i'r oriau agor arferol
 • Derbynnir Grwpiau
 • Derbynnir y prif gardiau credyd
 • Uchafswm maint grw^p

Nodweddion Darparwr

 • Yn y wlad

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Parcio ar y safle

Teithiau ac Arddangosiadau

 • Rhoddir Arddangosiad
 • Teithiau Tywysedig ar gael i Grwpiau
 • Teithiau Tywysedig ar gael i Unigolion

Teithio a Masnachu

 • Wi-fi ar gael

Map a Chyfarwyddiadau

Gwinllan Conwy

Gwinllan

Y Gwinwydd, Llangwstenin, Llandudno Junction, Conwy, LL31 9JF

Ychwanegu Gwinllan Conwy i'ch Taith

Ffôn: 01492 545596

Amseroedd Agor

* Gweler y wefan am oriau agor.

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae’r gerddi hardd sy’n gartref i'r sŵ cadwraethol, gofalgar hwn wedi’u lleoli yn uchel…

  1.18 milltir i ffwrdd
 2. Mae Bryn Euryn yn fryn calchfaen amlwg uwchben Llandrillo-yn-Rhos, efo golygfeydd da o'r…

  1.41 milltir i ffwrdd
 3. Mae gwarchodfa natur RSPB Conwy yn wlypdir ar lan ddwyreiniol aber Conwy, a grëwyd o…

  1.49 milltir i ffwrdd
 4. Mae'r coetir amlwg hwn sy’n ymestyn ar draws y llethrau uwchben a’r tu ôl i dref Bae…

  1.53 milltir i ffwrdd
 1. Llandrillo-yn-Rhos yw cefnder sydêt Bae Colwyn. ** Mae gwaith yn cael ei wneud i…

  1.79 milltir i ffwrdd
 2. Darganfyddwch sut datblygodd Bae Colwyn a dysgwch fwy am dreftadaeth hanesyddol a…

  1.91 milltir i ffwrdd
 3. Mae traeth Bae Penrhyn ar Lwybr Arfordir Cymru ac mae yna lwybrau arfordirol hefyd i Fae…

  1.97 milltir i ffwrdd
 4. Mae Theatr Colwyn yn theatr a sinema hanesyddol sy’n defnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf i…

  2.06 milltir i ffwrdd
 5. Mae Golff Gwyllt Rhos Fynach yn gwrs golff gwyllt 9 twll gwych, perffaith i’r teulu cyfan…

  2.08 milltir i ffwrdd
 6. Cerddwch dros yr Afon Conwy ar Bont Grog Thomas Telford, gyda golygfa o Gastell Conwy,…

  2.14 milltir i ffwrdd
 7. Pan adeiladodd y Brenin Edward I Gastell Conwy ar ddiwedd y drydedd ganrif ar ddeg y…

  2.23 milltir i ffwrdd
 8. Trwyn y Fuwch yw’r pentir calchfaen i’r dwyrain o Landudno. Mae’n llai datblygedig na’i…

  2.24 milltir i ffwrdd
 9. Neidiwch ar fwrdd y Queen Victoria am fordaith i weld golygfeydd i fyny’r afon Conwy tuag…

  2.23 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....