Sŵ Fynydd Gymreig
Ceir Cebl Llandudno

Ceir Cebl Llandudno

Inland Surfing

Inland Surfing

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Awyr Agored

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 61

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Cyfeiriad

  South Alwen Forest, Bwlch Hafod Einion, Cerrigydrudion, Conwy, LL21 9TE

  Ffôn

  01745 777022

  Cerrigydrudion

  Anturiaethau Mynydd Sleddog yw’r atyniad cyntaf cŵn tynnu sled yng Nghymru. Mae’r atyniad unigryw yma yn cynnig y cyfle i unigolion, teuluoedd a grwpiau i fwynhau antur cŵn yn tynnu sled.

  Ychwanegu Mynydd Sleddog Adventures Ltd i'ch Taith

 2. Cyfeiriad

  St Asaph Avenue North, Kinmel Bay, Conwy, LL18 5EQ

  Kinmel Bay

  Mae Twyni Cinmel yn rhoi cyfle i chi gerdded neu feicio drwy system dwyni tywod weithredol gan ddilyn y llwybrau.

  Ychwanegu Twyni Cinmel i'ch Taith

 3. Cyfeiriad

  West Shore, Llandudno, Conwy, LL30 2AG

  Ffôn

  01492 596253

  Llandudno

  Mae Traeth Penmorfa yn Llandudno yn lle llawer tawelwch na Thraeth y Gogledd sy’n llawn bwrlwm. Dyma draeth tywodlyd sy’n boblogaidd iawn gyda phobl ar wyliau.

  Ychwanegu Traeth Pen Morfa Llandudno i'ch Taith

 4. Cyfeiriad

  Towyn Road, Towyn, Conwy, LL22 9NW

  Ffôn

  01745 345123

  Towyn

  Am rywbeth ychydig yn wahanol beth am y wefr o rasio harnes arddull Americanaidd yn Nhir Prince?

  Ychwanegu Parc Hamdden Tir Prince i'ch Taith

 5. Cyfeiriad

  Pier Entrance, Llandudno, Conwy, LL30 2LP

  Ffôn

  01492 879133

  Llandudno

  Caiff Taith Fawr y Gogarth ei weithredu gan fflyd fechan o fysiau hen ffasiwn i gludo gwesteion o amgylch Y Gogarth yn Llandudno.  

  Ychwanegu Taith Fawr y Gogarth i'ch Taith

 6. Cyfeiriad

  Dundonald Avenue, Abergele, Conwy, LL22 7PL

  Abergele

  Wedi ei leoli yn agos at y traeth yn Abergele, mae Parc Pentre Mawr yn barc trefol gweddol fawr yng nghanol ardal breswyl.

  Ychwanegu Parc Pentre Mawr i'ch Taith

 7. Cyfeiriad

  Muriau Buildings, Rose Hill Street, Conwy, Conwy, LL32 8LD

  Ffôn

  01492 577566

  Conwy

  Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi canoloesol mwyaf diddorol, ac sydd wedi'i chynnal orau, yn Ewrop.

  Ychwanegu Llwybr Tref Conwy i'ch Taith

 8. Cyfeiriad

  Off A55, Llandudno Junction, Conwy, LL31 9XZ

  Ffôn

  01492 584091

  Llandudno Junction

  Mae gwarchodfa natur RSPB Conwy yn wlypdir ar lan ddwyreiniol aber Conwy, a grëwyd o ddeunydd a gloddiwyd wrth adeiladu twnnel yr A55 rhwng 1986 ac 1991.

  Ychwanegu Gwarchodfa Natur yr RSPB Conwy i'ch Taith

 9. Cyfeiriad

  Llanfairfechan, Conwy, LL33 0BY

  Ffôn

  01492 596253

  Llanfairfechan

  Mae traeth tywod hir Llanfairfechan pan mae’r llanw’n isel yn hyfryd ar gyfer teuluoedd â phlant ifanc. Mae ganddo olygfeydd gwych o Ynys Môn, Afon Menai a Phen y Gogarth.

  Ychwanegu Traeth Llanfairfechan i'ch Taith

 10. Cyfeiriad

  North Shore Jetty, Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 2LS

  Ffôn

  07833 498557

  Llandudno

  Mae'r Sea Jay a’r Seaborne yn cychwyn o'r lanfa ar Bromenâd Llandudno. Mae’r tripiau’n mynd heibio Pier Llandudno i weld yr ogofau, cildraethau a’r goleudy a llawer iawn o olygfeydd gwych eraill y gellir ond eu gweld o’r môr.

  Ychwanegu Teithiau Cychod Llandudno i'ch Taith

 11. Cyfeiriad

  Pentrefoelas Road, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0PN

  Ffôn

  01690 710336

  Betws-y-Coed

  Teithiau trwy 9.5 erw o goedwig gynhenid at raeadr drawiadol Conwy. Mynediad ar hyd tir Conwy Falls Café, a gynlluniwyd yn y 1930au gan y pensaer adnabyddus lleol Clough Williams-Ellis. Gweinir byrbrydau a phrydau blasus.

  Ychwanegu Rhaeadr Conwy i'ch Taith

 12. Cyfeiriad

  Pentrefoelas, Conwy, LL21 9TT

  Ffôn

  01490 420463

  Pentrefoelas

  Mae llyn dwfn naturiol Llyn Aled yng nghanol rhostiroedd uchel Hiraethog. Mae’n safle anial, ond hyfryd tu hwnt ac dyma un o’r llefydd gorau i bysgota cwrs yn yr ardal.

  Ychwanegu Llyn Aled i'ch Taith

 13. Cyfeiriad

  Dale Road, West Shore, Llandudno, Conwy, LL30 2PQ

  Ffôn

  01492 546717

  Llandudno

  Trên Bach Penmorfa: gall hen ac ifanc ill dau fwynhau taith y tu ôl i locomotifau stêm a thrydanol ar ein trac ym Mhenmorfa.

  Ychwanegu Rheilffordd Fach Pen Morfa i'ch Taith

 14. Cyfeiriad

  Colwyn Bay, Conwy, LL28 4EP

  Ffôn

  01492 596253

  Colwyn Bay

  Llandrillo-yn-Rhos yw cefnder sydêt Bae Colwyn. ** Mae gwaith yn cael ei wneud i amddiffyn yr arfordir yn yr ardal hon. **

  Ychwanegu Traeth Llandrillo-yn-Rhos/Bae Colwyn i'ch Taith

 15. Cyfeiriad

  Zip World, Llanrwst Road, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0HA

  Ffôn

  01248 601444

  Betws-y-Coed

  Mae Zip World Fforest wedi’i leoli yng nghanol harddwch Dyffryn Conwy, ychydig y tu allan i bentref Betws-y-coed. Gyda chwe antur sy’n berffaith ar gyfer rhai o sawl gwahanol oed (yn dechrau o 3 i fyny).

  Ychwanegu Zip World Fforest i'ch Taith

 16. Cyfeiriad

  Great Orme, Llandudno, Conwy, LL30 2LR

  Ffôn

  01492 576622

  Llandudno

  Mae’r dollffordd 5 milltir o hyd ar agor drwy’r flwyddyn ac mae’n cynnig golygfeydd syfrdanol o Ynys Môn ac Eryri.

  Ychwanegu Tollffordd Marine Drive i'ch Taith

 17. Cyfeiriad

  Alwen, Cerrigydrudion, Conwy, LL21 9TT

  Ffôn

  01490 420463

  Cerrigydrudion

  Mae Cronfa Ddŵr Alwen yn llyn 900 erw - y llyn gwneud mwyaf yng Nghymru. Mae yna lwybr o gwmpas y llyn sy’n berffaith ar gyfer beicio, cerdded neu farchogaeth. Mae yna hefyd ganolfan sgïo dŵr.

  Ychwanegu Cronfa Ddŵr Alwen i'ch Taith

 18. Cyfeiriad

  Conwy

  Edrychwch am y logo gwyrdd HistoryPoints ar waliau, ffenestri ac ati. Sganiwch y codau QR gyda’ch ffôn clyfar neu dabled i gael hanes cryno’r adeilad, y gofeb neu’r tirlun o'ch blaen o wefan HistoryPoints.org.

 19. Cyfeiriad

  Clocaenog, Corwen, Conwy

  Corwen

  Mae Coedwig Clocaenog yng nghanol Mynydd Hiraethog ac mae’n ardal 6,000 hectar (15,000 acer) o faint. Dyma gynefin un o boblogaethau olaf y wiwer coch yng Nghymru ac mae’n ardal hollbwysig ar gyfer y rugiar ddu brin.

  Ychwanegu Coedwig Clocaenog i'ch Taith

 20. Cyfeiriad

  The Quay, Conwy, Conwy, LL32 8BB

  Ffôn

  07917 343058

  Conwy

  Neidiwch ar fwrdd y Queen Victoria am fordaith i weld golygfeydd i fyny’r afon Conwy tuag at Ddyffryn Conwy, neu allan i’r foryd am olygfeydd ysblennydd o Ynys Môn, Ynys Seiriol, arfordir y gogledd a Môr Iwerddon.

  Ychwanegu Mordeithiau Gwylio i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....