Arwyddbost i'r Glyn

Am

Mae’r Glyn yn Warchodfa Natur Leol a choetir hynafol. Mae’r llwybrau coediog drwy’r warchodfa’n dilyn hynt yr Afon Colwyn i ganol Hen Golwyn.

Mae llawer o bobl leol yn mynd i’r Glyn i gael blas ar natur a mwynhau heddwch y lle.

Mae’r dyffryn o’i amgylch a’r gorchudd coed trwchus yn cynnig taith gerdded fer a chysgodol ar hyd yr afon gyda digon o leoedd i aros i orffwys a mwynhau’r golygfeydd o gefn gwlad. Mae amrywiol bontydd troed yn cysylltu’r llwybrau â’i gilydd, felly fe allwch chi greu eich llwybr eich hun drwy’r warchodfa.

Cyfleusterau

Arall

 • Croesewir Cerddwyr

Nodweddion Darparwr

 • Atyniad Awyr Agored
 • Croesawgar i gŵn
 • Lleoliad Pentref

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Gwarchodfa Natur Leol y Glyn

Gwarchodfa Natur

Pen y Bryn, Old Colwyn, Colwyn Bay, Conwy, LL29 9UU

Lawrlwythiadau

Taflen Ymwelwyr Y Glyn
729 Kb

Taflen Ymwelwyr Y Glyn

Fairy Glen Visitor Leaflet

Cliciwch yma i lawrlwytho Adobe Acrobat Reader

Beth sydd Gerllaw

 1. Wedi ei leoli ym Mae Colwyn, gyda hanner can erw o barcdir prydferth, Parc Eirias ydi…

  0.72 milltir i ffwrdd
 2. Bellach gall ymwelwyr i Fae Colwyn fwynhau traeth tywodlyd eang Porth Eirias a mwynhau…

  0.82 milltir i ffwrdd
 1. Mae Theatr Colwyn yn theatr a sinema hanesyddol sy’n defnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf i…

  1.14 milltir i ffwrdd
 2. Darganfyddwch sut datblygodd Bae Colwyn a dysgwch fwy am dreftadaeth hanesyddol a…

  1.3 milltir i ffwrdd
 3. Mae'r coetir amlwg hwn sy’n ymestyn ar draws y llethrau uwchben a’r tu ôl i dref Bae…

  1.6 milltir i ffwrdd
 4. Mae Mynydd Marian yn gefnen fechan o garreg galch sydd â golygfeydd godidog o’r arfordir…

  1.67 milltir i ffwrdd
 5. Mae’r gerddi hardd sy’n gartref i'r sŵ cadwraethol, gofalgar hwn wedi’u lleoli yn uchel…

  1.98 milltir i ffwrdd
 6. Llandrillo-yn-Rhos yw cefnder sydêt Bae Colwyn. ** Mae gwaith yn cael ei wneud i…

  1.99 milltir i ffwrdd
 7. Mae Golff Gwyllt Rhos Fynach yn gwrs golff gwyllt 9 twll gwych, perffaith i’r teulu cyfan…

  2.3 milltir i ffwrdd
 8. Mae Bryn Euryn yn fryn calchfaen amlwg uwchben Llandrillo-yn-Rhos, efo golygfeydd da o'r…

  2.49 milltir i ffwrdd
 9. Fe ganfyddwch lwybrau gwasgaredig o dywod a cherrig crynion ar hyd y rhan hon o’r traeth…

  2.53 milltir i ffwrdd
 10. Mae Colin a Charlotte yn eich gwahodd chi i ymuno â nhw ar gyfer profiad gwinllan unigryw…

  3.1 milltir i ffwrdd
 11. Mae traeth Bae Penrhyn ar Lwybr Arfordir Cymru ac mae yna lwybrau arfordirol hefyd i Fae…

  3.38 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....