Ceir Cebl Llandudno

Ceir Cebl Llandudno

Llandudno

Llandudno

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Llandudno

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 1300

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Cyfeiriad

  Victoria Shopping Centre, Mostyn Street, Llandudno, Conwy, LL30 2RP

  Ffôn

  01492 577577

  Llandudno

  Angen helpu i archebu llety, cyngor i gynllunio eich diwrnod, rhywbeth blasus i’w fwyta neu rodd wedi’i gwneud yn lleol ar gyfer y person arbennig hwnnw? Galwch heibio Canolfan Groeso Llandudno yng Nghanolfan Fictoria.

  Ychwanegu Canolfan Groeso - Llandudno i'ch Taith

 2. Cyfeiriad

  Muriau Buildings, Rosehill Street, Conwy, Conwy, LL32 8LD

  Ffôn

  01492 577566

  Conwy

  Angen cymorth i archebu llety, cyngor i gynllunio eich diwrnod, danteithion blasus neu anrheg a wnaed yn lleol ar gyfer rhywun arbennig? Dewch draw i Ganolfan Groeso Conwy.

  Ychwanegu Canolfan Groeso - Conwy i'ch Taith

 3. Cyfeiriad

  Llandudno, Conwy, LL30 2RP

  Llandudno

  Mae Llwybr Tref Llandudno newydd sbon yn cynnwys 15 lleoliad, o’r promenâd i’r pier, o strydoedd siopa i draethau euraid, o erddi i bentir y Gogarth.

  Ychwanegu Llwybr Treftadaeth Llandudno i'ch Taith

 4. Cyfeiriad

  Ty’r Dref, 19 Ancaster Square, Llanrwst, Conwy, LL26 0LD

  Ffôn

  01492 643221

  Llanrwst

  Mae Cyngor Tref Llanrwst wedi sefydlu Pwynt Gwybodaeth i Dwristiad yn ei adeilad newydd yng nghanol y dref, mewn lleoliad cyfleus ar Sgwâr Ancaster.

  Ychwanegu Pwynt Gwybodaeth i Dwristiaid Llanrwst i'ch Taith

 5. Cyfeiriad

  Snowdonia National Park Information Centre, Royal Oak Stables, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0AH

  Ffôn

  01690 710426

  Betws-y-Coed

  Mae’n wir, i dderbyn y cyngor gorau holwch bobl leol! Ond fe allwn ni fynd gam gymhellech na hynny, mae’r cyngor y cewch chi gan ein Canolfannau Croeso ar lefydd i fynd a phethau i’w gwneud hefyd yn cynnwys ystod o wasanaethau eraill.

  Ychwanegu Canolfan Croeso - Betws-y-Coed i'ch Taith

 6. Cyfeiriad

  Cayley Promenade, Rhos-on-Sea, Conwy, LL28 4EP

  Rhos-on-Sea

  Mae Llwybr Treftadaeth Llandrillo-yn-Rhos yn mynd trwy 25 safle hanesyddol mewn 3 awr yn unig, gan gynnwys Eglwys Sant Trillo (yr eglwys leiaf ym Mhrydain) ac adfeilion Bryn Euryn, bryngaer o’r 5ed Ganrif gyda golygfeydd gwych.

  Ychwanegu Taith Gerdded Treftadaeth Llandrillo-yn-Rhos i'ch Taith

 7. Cyfeiriad

  Llanrwst Road, Conwy, Conwy, LL32 8HZ

  Ffôn

  01492 592856

  Conwy

  Parc teuluol, cyfeillgar filltir o Gonwy ar gyfer carafanau a chartrefi modur yn unig, sy’n cynnig lleiniau mawr â lloriau caled ynghanol llonyddwch cefn gwlad Dyffryn Conwy a golygfeydd godidog Eryri.

  Ychwanegu Parc Garafannau Conwy i'ch Taith

 8. Cyfeiriad

  Maenan, Llanrwst, Conwy, LL26 0UL

  Ffôn

  01492 660630

  Llanrwst

  Wrth gyrraedd y parc carafanau bach hardd a chyfeillgar hwn yng nghanol y wlad, byddwch yn gallu ymlacio ac anghofio am straen a phoenau bach bywyd bob dydd yn syth.

  Ychwanegu Maes Carafanau Abaty Maenan i'ch Taith

 9. Cyfeiriad

  Station Road, Colwyn Bay, Conwy, LL29 8BU

  Ffôn

  07495 585757

  Colwyn Bay

  Mae ein marchnad Figan dros dro mewn cydweithrediad â ‘Eat Out Vegan Wales’ a ‘No Animals Were Harmed’, yn ôl ddydd Sadwrn, 13 Mai.

  Ychwanegu Marchnad Figan Dros Dro, Bae Colwyn i'ch Taith

 10. Cyfeiriad

  The Motorsport Lounge, Builder Street, Llandudno, Conwy, LL30 1DR

  Ffôn

  01492 875991

  Llandudno

  Mae band teyrnged gorau’r DU i Thin Lizzy yn dychwelyd i’r Motorsport Lounge ar gyfer noson wych arall, yn dathlu cerddoriaeth Phil Lynott.

  Ychwanegu Twin Lizzy yn y Motorsport Lounge, Llandudno i'ch Taith

 11. Cyfeiriad

  4 Crosses Arena, Llanelian Road, Old Colwyn, Conwy, LL29 8UN

  Ffôn

  01492 514680

  Old Colwyn

  Bae Colwyn yn erbyn Aberystwyth yn Uwchgynghrair JD Cymru.

  Ychwanegu Clwb Pêl-droed Bae Colwyn v Aberystwyth yn Arena 4 Crosses i'ch Taith

 12. Cyfeiriad

  RSPB Conwy Nature Reserve, Off A55, Llandudno Junction, Conwy, LL31 9XZ

  Ffôn

  07540 884186

  Llandudno Junction

  Bwyd â gwir flas, yn uniongyrchol gan y cynhyrchwyr. Gallwch grwydro o amgylch y stondinau i brynu eich llysiau ffres, cig lleol, cawsiau, jam, picl a llawer mwy!

  Ychwanegu Marchnad y Ffermwyr Conwy yn RSPB Conwy i'ch Taith

 13. Cyfeiriad

  Porth Eirias, Promenade, Colwyn Bay, Conwy, LL29 8HH

  Ffôn

  07769 958671

  Colwyn Bay

  Eleni rydym ni’n annog pawb i ganfod hwyl y ras drwy wisgo’r dillad calan gaeaf mwyaf gwallgof!

  Ychwanegu Ras 1k a 10k Calan Gaeaf Porth Eirias 2024 i'ch Taith

 14. Cyfeiriad

  Stadiwm CSM, Parc Eirias, Abergele Road, Colwyn Bay, Conwy, LL29 7SP

  Colwyn Bay

  Ymunwch â ni ar gyfer gêm gartref RGC (Rygbi Gogledd Cymru).

  Ychwanegu RGC v Abertawe yn Stadiwm CSM, Bae Colwyn i'ch Taith

 15. Cyfeiriad

  The Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1BB

  Ffôn

  01492 872000

  Llandudno

  Mae’r theatr 1,500 sedd yn Venue Cymru yn un o brif theatrau derbyn y DU.

  Ychwanegu Venue Cymru i'ch Taith

 16. Cyfeiriad

  St Mary's Church, Holyhead Road, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0AY

  Ffôn

  01690 710149

  Betws-y-Coed

  Mae'r Cyngherddau Côr Meibion Cymraeg poblogaidd yn dychwelyd i Eglwys Santes Fair, Betws-y-Coed ar Nos Sul am 7.30pm.

  Ychwanegu Côr Dyffryn yn Eglwys Santes Fair, Betws-y-Coed i'ch Taith

 17. Cyfeiriad

  St Mary's Church, Holyhead Road, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0AY

  Ffôn

  01690 710149

  Betws-y-Coed

  Mae'r Cyngherddau Côr Meibion Cymraeg poblogaidd yn dychwelyd i Eglwys Santes Fair, Betws-y-Coed ar Nos Sul am 7.30pm.

  Ychwanegu Côr Meibion Caernarfon yn Eglwys Santes Fair, Betws-y-Coed i'ch Taith

 18. Cyfeiriad

  Conwy Quay, Conwy, Conwy, LL32 8BB

  Conwy

  Ahoi gyfeillion, byddwn ni’n dychwelyd i Gonwy am antur arall yn 2023!

  Ychwanegu Gŵyl Môr Ladron Gwreiddiol Conwy i'ch Taith

 19. Cyfeiriad

  Conwy Castle, Rose Hill Street, Conwy, Conwy, LL32 8AY

  Conwy

  Ydych chi’n barod am ras fynydd anoddaf y byd? O Gastell Conwy i Gastell Caerdydd, taith redeg eithafol ag iddi amryw o gamau, i lawr asgwrn cefn Cymru.

  Ychwanegu Ras Cefn y Ddraig Montane, Dechrau’n Swyddogol yng Nghastell Conwy i'ch Taith

 20. Cyfeiriad

  Venue Cymru, Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1BB

  Ffôn

  01492 872000

  Llandudno

  Mae’r cynhyrchiad Broadway sydd wedi ennill llu o wobrau, Rodgers and Hammerstein’s The King and I, yn dychwelyd i’r DU.

  Ychwanegu The King and I yn Venue Cymru i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....