Ceir Cebl Llandudno

Ceir Cebl Llandudno

Llandudno

Llandudno

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Llandudno

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 1316

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Cyfeiriad

  Llandudno, Conwy, LL30 2RP

  Llandudno

  Mae Llwybr Tref Llandudno newydd sbon yn cynnwys 15 lleoliad, o’r promenâd i’r pier, o strydoedd siopa i draethau euraid, o erddi i bentir y Gogarth.

  Ychwanegu Llwybr Treftadaeth Llandudno i'ch Taith

 2. Cyfeiriad

  Ty’r Dref, 19 Ancaster Square, Llanrwst, Conwy, LL26 0LD

  Ffôn

  01492 643221

  Llanrwst

  Mae Cyngor Tref Llanrwst wedi sefydlu Pwynt Gwybodaeth i Dwristiad yn ei adeilad newydd yng nghanol y dref, mewn lleoliad cyfleus ar Sgwâr Ancaster.

  Ychwanegu Pwynt Gwybodaeth i Dwristiaid Llanrwst i'ch Taith

 3. Cyfeiriad

  Snowdonia National Park Information Centre, Royal Oak Stables, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0AH

  Ffôn

  01690 710426

  Betws-y-Coed

  Mae’n wir, i dderbyn y cyngor gorau holwch bobl leol! Ond fe allwn ni fynd gam gymhellech na hynny, mae’r cyngor y cewch chi gan ein Canolfannau Croeso ar lefydd i fynd a phethau i’w gwneud hefyd yn cynnwys ystod o wasanaethau eraill.

  Ychwanegu Canolfan Croeso - Betws-y-Coed i'ch Taith

 4. Cyfeiriad

  Muriau Buildings, Rosehill Street, Conwy, Conwy, LL32 8LD

  Ffôn

  01492 577566

  Conwy

  Angen cymorth i archebu llety, cyngor i gynllunio eich diwrnod, danteithion blasus neu anrheg a wnaed yn lleol ar gyfer rhywun arbennig? Dewch draw i Ganolfan Groeso Conwy.

  Ychwanegu Canolfan Groeso - Conwy i'ch Taith

 5. Cyfeiriad

  Victoria Shopping Centre, Mostyn Street, Llandudno, Conwy, LL30 2RP

  Ffôn

  01492 577577

  Llandudno

  Angen helpu i archebu llety, cyngor i gynllunio eich diwrnod, rhywbeth blasus i’w fwyta neu rodd wedi’i gwneud yn lleol ar gyfer y person arbennig hwnnw? Galwch heibio Canolfan Groeso Llandudno yng Nghanolfan Fictoria.

  Ychwanegu Canolfan Groeso - Llandudno i'ch Taith

 6. Cyfeiriad

  Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1BB

  Ffôn

  01248 723553

  Llandudno

  Gan ddechrau ar y Promenâd Fictoraidd eiconig yn Llandudno mae’r llwybr yn mynd â’r rhedwyr o amgylch y Gogarth ysbrydoledig gyda’i olygfeydd trawiadol.

  Ychwanegu Ras 10K Nick Beer 2023, Llandudno i'ch Taith

 7. Cyfeiriad

  Llandudno, Conwy, LL30 1LZ

  Ffôn

  07956 004002

  Llandudno

  Yn cynnig profiadau a hyfforddiant ar gyfer dringo creigiau, mynydda a cherdded ceunentydd ers 2017.

  Ychwanegu GO Vertical i'ch Taith

 8. Cyfeiriad

  RSPB Conwy Nature Reserve, Off A55, Llandudno Junction, Conwy, LL31 9XZ

  Ffôn

  01492 584091

  Llandudno Junction

  Ymunwch â ni ar gyfer dydd Mercher Gwyllt i fwynhau crefftau a gweithgareddau wedi’u hysbrydoli gan fywyd gwyllt.

  Ychwanegu Dydd Mercher Gwyllt (5-8 oed) - Creaduriaid! yn RSPB Conwy i'ch Taith

 9. Cyfeiriad

  Llanddulas, Abergele, Conwy, LL22 8HF

  Ffôn

  0800 3280821

  Abergele

  Gwasanaeth tacsi ar gyfer Llanddulas a’r ardaloedd cyfagos.

  Ychwanegu Dulas Taxis i'ch Taith

 10. Cyfeiriad

  Station Approach, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0AE

  Ffôn

  01690 710604

  Betws-y-Coed

  Croeso i Village Crafts, siop anrhegion unigryw ym Metws-y-Coed. Rydych yn sicr o ddod o hyd i anrheg i rywun arbennig yma, neu hyd yn oed i chi eich hun!

  Ychwanegu Village Crafts i'ch Taith

 11. Cyfeiriad

  Yn dechrau/Starts - Llandudno Station, Augusta Street, Llandudno, Conwy, LL30 2AD

  Ffôn

  07876 711436

  Llandudno

  Ydi Llandudno yn cosi’ch chwilfrydedd? Ydych chi’n chwilio am weithgaredd anarferol i’w wneud yn yr awyr agored beth bynnag fo’r tywydd? Os ydych chi, beth am gael hwyl yn darganfod mwy am Landudno drwy ddilyn dwy daith dreftadaeth.

  Ychwanegu Llandudno’n Cosi’ch Chwilfrydedd i'ch Taith

 12. Cyfeiriad

  Venue Cymru, Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1BB

  Ffôn

  01492 872000

  Llandudno

  Yn dod a’i sioe wych lwyddiannus, sydd wedi cael canmoliaeth uchel, mae’r seryddwr ac awdur Adrian West neu VirtualAstro, yn cyflwyno profiad gweledol gogoneddus sy’n procio’r meddwl i bawb.

  Ychwanegu The Night Sky Show yn Venue Cymru i'ch Taith

 13. Cyfeiriad

  Conwy Old Road, Penmaenmawr, Conwy, LL34 6SP

  Ffôn

  01492 623107

  Penmaenmawr

  Tafarn wledig draddodiadol gyda chroeso cynnes Cymreig yng nghanol Dwygyfylchi.

  Ychwanegu Gwesty’r Fairy Glen i'ch Taith

 14. Cyfeiriad

  Gwrych Castle, Llanddulas Road, Abergele, Conwy, LL22 8ET

  Ffôn

  01745 826023

  Abergele

  Ewch am daith o amgylch Castell Gwrych gyda Thywyswr Castell profiadol a gwybodus, a fydd yn canolbwyntio ar "I’m A Celebrity... Get Me Out of Here!".

  Ychwanegu Teithiau Tywys I’m a Celebrity yng Nghastell Gwrych i'ch Taith

 15. Cyfeiriad

  Llannerch Goch, Capel Garmon, Betws-y-Coed, Conwy, LL26 0RL

  Ffôn

  01690 710261

  Betws-y-Coed

  Mae pob dyfais fodern i’w chael yn ein 3 bwthyn hunanarlwyo moethus. Lle i 1-4 o bobl gysgu. Dwy filltir o bentref prydferth Betws-y-Coed.

  Ychwanegu Bythynnod Moethus Llannerch Goch i'ch Taith

 16. Cyfeiriad

  77 Conwy Road, Llandudno, Conwy, LL30 1PN

  Ffôn

  01492 879180

  Llandudno

  Mae’r dafarn hanesyddol hon yn cynnwys 15 ystafell wely ac mae’n un o’r adeiladau mwyaf cyfarwydd ar y ffordd i mewn i dref Llandudno.

  Ychwanegu Gwesty Links i'ch Taith

 17. Cyfeiriad

  238 Conwy Road, Mochdre, Colwyn Bay, Conwy, LL28 5AA

  Ffôn

  01492 233213

  Colwyn Bay

  Cartrefi modur moethus i’w llogi. Yn cysgu 4 a 6, wedi'i yswirio'n llawn, milltiroedd diderfyn, cartref modur llawn offer yn barod i fynd i archwilio.

  Ychwanegu Conwy Motorhome Hire i'ch Taith

 18. Cyfeiriad

  Tŷ Mawr Wybrnant, Penmachno, Betws-y-Coed, Conwy, LL25 0HJ

  Betws-y-Coed

  Y ffermdy hwn oedd man geni’r Esgob William Morgan, y cyntaf i gyfieithu’r Beibl cyfan i Gymraeg.

  Ychwanegu Drysau Agored - Tŷ Mawr Wybrnant, Penmachno i'ch Taith

 19. Cyfeiriad

  1 Glanrafon Terrace, Pentywyn Road, Deganwy, Conwy, Conwy, LL31 9TU

  Ffôn

  07747 804704

  Conwy

  Bwthyn hyfryd ar ben rhes o dai teras ym mhentref Deganwy, rhwng tref Fictoraidd Llandudno a thref ganoloesol Conwy. Ceir golygfeydd o Gastell, aber, mynydd, môr a marina ac mae traethau gwych ar gael gerllaw.

  Ychwanegu Bwthyn Gwyliau The View i'ch Taith

 20. Cyfeiriad

  Venue Cymru, Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1BB

  Ffôn

  01492 872000

  Llandudno

  Byddwch yn rhan o noson hollol unigryw wrth i ni ail-greu dwyawr hudolus o gerddoriaeth Queen yn fyw ar y llwyfan.

  Ychwanegu Radio GaGa yn Venue Cymru i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....