Distyllfa Penderyn

Am

Mae Penderyn wedi bod cynhyrchu wisgi brag sengl a gwirodydd sydd wedi ennill gwobrau yn eu distyllfa ym Mannau Brycheiniog ers 1999. Ers hynny mae’r ddistyllfa wedi mynd o nerth i nerth ac mae bellach yn allforio i wledydd ledled y byd. Safle Penderyn Lloyd Street, sydd ar safle Hen Ysgol Fwrdd Llandudno, yw’r estyniad diweddaraf i’r siop, y ganolfan ymwelwyr a’r ddistyllfa ac fe’i agorwyd ym mis Mai 2021. 

Mae ein siop ar agor i’r cyhoedd ac mae’n rhaid archebu teithiau o amgylch y ddistyllfa o flaen llaw. Rydym hefyd yn cynnig dosbarthiadau meistri ar benwythnosau. 

Mae teithiau ar gael bob dydd o’r wythnos a gellir eu harchebu ar-lein, neu yn y siop yn dibynnu ar argaeledd. 

Pris a Awgrymir

Gweler y wefan am fanylion prisiau tocynnau.

Cyfleusterau

Arall

 • Car Charging Point

Cyfleusterau Darparwyr

 • Toiledau

Dulliau Talu

 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Hygyrchedd

 • Cyfleusterau ar gyfer Ymwelwyr â Nam ar eu Clyw
 • Lleoedd Parcio i Ymwelwyr Anabl
 • Mae Pob Ardal yn Hygyrch i Ymwelwyr Anabl
 • Ramp / Mynedfa Wastad
 • Toiledau ar gyfer Ymwelwyr Anabl

Ieithoedd a siaredir

 • Siaredir Cymraeg

Nodweddion Darparwr

 • Atyniad Dan Do
 • Mewn tref/canol dinas

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus
 • Parcio ar y safle

Teithio a Masnachu

 • Disgownt ar gael ar gyfer grwpiau
 • Wi-fi ar gael

Teithio Grw^p

 • Derbynnir bysiau

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Distyllfa Penderyn

Distyllfa

Lloyd Street, Llandudno, Conwy, LL30 2YG

Ffôn: 01492 701530

Amseroedd Agor

* Archebwch eich taith ar-lein. Ar gau Dydd Nadolig, Gŵyl San Steffan a Dydd Calan.

Beth sydd Gerllaw

 1. Rydym yn annog amgylchedd cyfeillgar a pharchus lle gall holl ddringwyr herio eu hunain,…

  0.05 milltir i ffwrdd
 2. Dewch i Amgueddfa’r Home Front i gamu’n ôl mewn amser - i’r 1940au ym Mhrydain. Yn yr…

  0.12 milltir i ffwrdd
 3. Mae gan yr Amgueddfa chwe oriel barhaol yn adrodd hanesion gorffennol Llandudno gan…

  0.13 milltir i ffwrdd
 4. Mae Llwybr Tref Llandudno newydd sbon yn cynnwys 15 lleoliad, o’r promenâd i’r pier, o…

  0.18 milltir i ffwrdd
 1. Rydym yn eich gwahodd i ymuno â ni ar un o’r profiadau teithiau preifat dan arweiniad…

  0.18 milltir i ffwrdd
 2. Hwylfan Bonkerz, un o’r cyfleusterau chwarae meddal dan do gorau o’i fath yng Ngogledd…

  0.24 milltir i ffwrdd
 3. Wedi ei sefydlu ym 1860, mae sioe Pwnsh a Jwdi hynaf Prydain yn cael ei pherfformio gan y…

  0.3 milltir i ffwrdd
 4. Gadewch y car ac ewch ar antur ar draws Parc Cenedlaethol Eryri.

  0.3 milltir i ffwrdd
 5. Mae lein Dyffryn Conwy yn rhan o’r Rhwydwaith Rheilffrdd Cenedlaethol. Mae’n rhedeg wrth…

  0.31 milltir i ffwrdd
 6. Teithiau gwylio adar dan arweiniad drwy gydol y flwyddyn. Teithiau personol i un/dau o…

  0.32 milltir i ffwrdd
 7. Ewch ar siwrnai siocled sy’n rhychwantu 5,000 o flynyddoedd. Gan ddechrau mewn cwt…

  0.31 milltir i ffwrdd
 8. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

  0.33 milltir i ffwrdd
 9. Dewch ar daith i gopa’r Gogarth! Mae’r daith, a gaiff ei chynnal bob awr, yn gwneud y…

  0.34 milltir i ffwrdd
 10. Caiff Taith Fawr y Gogarth ei weithredu gan fflyd fechan o fysiau hen ffasiwn i gludo…

  0.35 milltir i ffwrdd
 11. Mwynhewch daith deuluol hwyliog rhwng Pier Llandudno a’r Lan Orllewinol ar Drên Tir…

  0.35 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....