Plant a theuluoedd yn gwylio sioe Pwnsh a Judy yn Llandudno

Am

Wedi ei sefydlu ym 1860, mae sioe Pwnsh a Jwdi hynaf Prydain yn cael ei pherfformio gan y pumed genhedlaeth o’r teulu Codman, gan ddefnyddio’r pypedau gwreiddiol a wnaed â llaw o froc môr oddi ar y traeth. Maent wedi dod â hwyl a chwerthin i bromenâd Llandudno am 160 o flynyddoedd.

Mae hon yn sioe draddodiadol yn llawn hwyl slapstic a berfformir mewn stondin streipiau coch a gwyn ger y fynedfa i Bier Llandudno.

Eisteddwch ar fainc, prynwch hufen iâ a mwynhewch Pwnsh a Jwdi hwyliog. Does dim byd gwell ar lân môr.

Gofynnir am gyfraniad gwirfoddol i gael bod yn bresennol. Bydd y cyfraniad yn gymorth tuag at dalu am gostau gweithredu er mwyn sicrhau dyfodol yr adloniant glân môr traddodiadol yma.

Caiff amseroedd y perfformiadau eu harddangos ar y cloc y tu allan i’r stondin. 

Dylai ymweliadau gan grwpiau o ysgolion gael eu trefnu. Cysylltwch â 07900 555515.

Pris a Awgrymir

Ariennir perfformiadau gan roddion y gynulleidfa.

Cyfleusterau

Marchnadoedd Targed

 • Hwyl i'r Teulu
 • Wedi'i Farchnata ar gyfer Teuluoedd

Nodweddion Darparwr

 • Atyniad Awyr Agored

Map a Chyfarwyddiadau

Pwnsh a Jwdi Codman

Theatr

Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 2LP

Ychwanegu Pwnsh a Jwdi Codman i'ch Taith

Ffôn: 07900 555515

Amseroedd Agor

* Ar agor Pasg - Medi: Ar agor o ddydd Llun i ddydd Sul yn ystod prif wyliau ysgol. Penwythnosau yn unig yn ystod y cyfnodau sy'n weddill, ac eithrio ymweliadau ysgol a drefnwyd ymlaen llaw.

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

  0.04 milltir i ffwrdd
 2. Caiff Taith Fawr y Gogarth ei weithredu gan fflyd fechan o fysiau hen ffasiwn i gludo…

  0.05 milltir i ffwrdd
 3. Dewch ar daith i gopa’r Gogarth! Mae’r daith, a gaiff ei chynnal bob awr, yn gwneud y…

  0.05 milltir i ffwrdd
 4. Pier glan môr traddodiadol yn dyddio o ddiwedd y 1800au gydag amrywiaeth o siopau,…

  0.05 milltir i ffwrdd
 1. Mwynhewch daith deuluol hwyliog rhwng Pier Llandudno a’r Lan Orllewinol ar Drên Tir…

  0.05 milltir i ffwrdd
 2. Mae’r dollffordd 5 milltir o hyd ar agor drwy’r flwyddyn ac mae’n cynnig golygfeydd…

  0.13 milltir i ffwrdd
 3. Hwylfan Bonkerz, un o’r cyfleusterau chwarae meddal dan do gorau o’i fath yng Ngogledd…

  0.13 milltir i ffwrdd
 4. Dewch i Amgueddfa’r Home Front i gamu’n ôl mewn amser - i’r 1940au ym Mhrydain. Yn yr…

  0.19 milltir i ffwrdd
 5. Mwynhewch daith ar Gar Cebl Llandudno yn ystod eich ymweliad â'r gyrchfan hyfryd. Mae’r…

  0.2 milltir i ffwrdd
 6. Mae gan yr Amgueddfa chwe oriel barhaol yn adrodd hanesion gorffennol Llandudno gan…

  0.2 milltir i ffwrdd
 7. Mae'r Sea Jay a’r Seaborne yn cychwyn o'r lanfa ar Bromenâd Llandudno. Mae’r tripiau’n…

  0.21 milltir i ffwrdd
 8. Ffotograffwyr sepia hen ffasiwn. Dewch i gael llun sepia o’ch hun wedi’i ail-greu, a…

  0.21 milltir i ffwrdd
 9. Mae Llwybr Tref Llandudno newydd sbon yn cynnwys 15 lleoliad, o’r promenâd i’r pier, o…

  0.23 milltir i ffwrdd
 10. Rydym yn eich gwahodd i ymuno â ni ar un o’r profiadau teithiau preifat dan arweiniad…

  0.23 milltir i ffwrdd
 11. Mae Tramffordd y Gogarth yn Llandudno, gyda’i ysblander Fictoraidd a’i swyn yn aros i…

  0.23 milltir i ffwrdd
 12. Teithiau gwylio adar dan arweiniad drwy gydol y flwyddyn. Teithiau personol i un/dau o…

  0.23 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....