Delwedd o bier Llandudno ar fachlud haul

Am

Does dim llawer o bethau’n dweud ‘gwyliau glan môr’ fel mynd am dro ar hyd y pier, ac mae Pier Llandudno’n drysor go iawn!

Ychydig o hanes Pier Llandudno

Gyda'i statws Rhestredig Gradd II, mae'n bier glan môr traddodiadol yn dyddio o ddiwedd y 1800au gydag amrywiaeth o siopau, caffis, bariau ac atyniadau - sy'n cynnig hwyl i'r teulu cyfan!

Yn ymestyn 2,295 troedfedd (700m) dros y môr, Pier Llandudno yw'r hiraf yng Nghymru, ac mae’n un o’r gorau yn y DU, a chafodd ei bleidleisio’n "Bier y Flwyddyn 2005" gan aelodau Cymdeithas Genedlaethol y Pierau.

Adeiladwyd y pier haearn rhagorol hwn mewn dau gam - agorwyd y rhan syth (o’r giât ger Y Fach) i'r cyhoedd ar 1 Awst 1877. Cafodd y gangen, sydd bellach yn rhoi’r brif fynedfa i Bier Llandudno o'r promenâd ei hychwanegu ym 1884.

Pethau i'w gwneud ar Bier Llandudno

Yn ychwanegol at y siopau, sy’n gwerthu nwyddau yn amrywio o fwcedi a rhawiau, canhwyllau ac eitemau retro i gawsiau a chwrw Cymreig, mae dwy arcêd ddifyrion. Mae Leisure Island a leolir ar ben y promenâd y Pier ar agor drwy gydol y flwyddyn (ac eithrio Dydd Nadolig). Ar ben y pier, mae'r Deck Arcade yn 'Arcêd Geiniogau’ sy’n dal i gynnwys yr hen gemau a pheiriannau slot yn darparu adloniant ar gyfer pobl o bob oed.

Mae yna hefyd reidiau ffair a llithren y bydd plant iau wrth eu bodd â hi - mae'r rhain wedi'u lleoli tua hanner ffordd ar hyd y pier.

Ar ben y pier, mae 'na far lle gallwch fwynhau diod, a chaffi ar wahân i gael pryd o fwyd blasus, hufen iâ neu gacen i’ch temtio yn y prynhawn. Os ydych chi’n dal awydd dal eich swper eich hun mae yna lwyfan pysgota.

Does dim rhyfedd bod Pier Llandudno yn parhau i fod yn un o brif atyniadau Llandudno!

Cyfleusterau

Arlwyo

 • Caffi/bwyty ar y safle
 • Gwasanaeth arlwyo

Cyfleusterau Darparwyr

 • Mynediad Anabl
 • Siop
 • Toiledau
 • Yn darparu ar gyfer grwpiau ysgolion
 • Yn derbyn partïon bysiau

Marchnadoedd Targed

 • Hwyl i'r Teulu
 • Wedi'i Farchnata ar gyfer Teuluoedd

Nodweddion Darparwr

 • Atyniad Awyr Agored
 • Croesawgar i gŵn

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus

Plant a Babanod

 • Cyfleusterau newid babanod

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Pier Llandudno

Pier

North Parade, Llandudno, Conwy, LL30 2LP
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 876258

Amseroedd Agor

* Ar agor bob dydd 10am - 10pm yn ystod yr haf a 10am - 6pm yn y gaeaf (os bydd y tywydd yn caniatáu). Ar gau Dydd Nadolig.

Beth sydd Gerllaw

 1. Mwynhewch daith deuluol hwyliog rhwng Pier Llandudno a’r Lan Orllewinol ar Drên Tir…

  0.01 milltir i ffwrdd
 2. Caiff Taith Fawr y Gogarth ei weithredu gan fflyd fechan o fysiau hen ffasiwn i gludo…

  0.02 milltir i ffwrdd
 3. Dewch ar daith i gopa’r Gogarth! Mae’r daith, a gaiff ei chynnal bob awr, yn gwneud y…

  0.02 milltir i ffwrdd
 4. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

  0.03 milltir i ffwrdd
 1. Wedi ei sefydlu ym 1860, mae sioe Pwnsh a Jwdi hynaf Prydain yn cael ei pherfformio gan y…

  0.05 milltir i ffwrdd
 2. Mae’r dollffordd 5 milltir o hyd ar agor drwy’r flwyddyn ac mae’n cynnig golygfeydd…

  0.08 milltir i ffwrdd
 3. Mwynhewch daith ar Gar Cebl Llandudno yn ystod eich ymweliad â'r gyrchfan hyfryd. Mae’r…

  0.14 milltir i ffwrdd
 4. Mae'r Sea Jay a’r Seaborne yn cychwyn o'r lanfa ar Bromenâd Llandudno. Mae’r tripiau’n…

  0.16 milltir i ffwrdd
 5. Hwylfan Bonkerz, un o’r cyfleusterau chwarae meddal dan do gorau o’i fath yng Ngogledd…

  0.16 milltir i ffwrdd
 6. Ffotograffwyr sepia hen ffasiwn. Dewch i gael llun sepia o’ch hun wedi’i ail-greu, a…

  0.16 milltir i ffwrdd
 7. Mae Tramffordd y Gogarth yn Llandudno, gyda’i ysblander Fictoraidd a’i swyn yn aros i…

  0.23 milltir i ffwrdd
 8. Teithiau gwylio adar dan arweiniad drwy gydol y flwyddyn. Teithiau personol i un/dau o…

  0.24 milltir i ffwrdd
 9. Mae gan yr Amgueddfa chwe oriel barhaol yn adrodd hanesion gorffennol Llandudno gan…

  0.25 milltir i ffwrdd
 10. Dewch i Amgueddfa’r Home Front i gamu’n ôl mewn amser - i’r 1940au ym Mhrydain. Yn yr…

  0.24 milltir i ffwrdd
 11. Mae Llwybr Tref Llandudno newydd sbon yn cynnwys 15 lleoliad, o’r promenâd i’r pier, o…

  0.28 milltir i ffwrdd
 12. Rydym yn eich gwahodd i ymuno â ni ar un o’r profiadau teithiau preifat dan arweiniad…

  0.28 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....