Tram Llandudno yn dringo i fyny Y Gogarth gyda Bae Llandudno yn y cefndir

Am

Tramffordd y Gogarth yn Llandudno ydi’r unig dramffordd a gaiff ei thynnu gan gebl ar ffordd gyhoeddus ym Mhrydain. Ers ei hagor ar 31 Gorffennaf 1902, mae trigolion ac ymwelwyr fel ei gilydd wrth eu bodd yn mynd am dro arni.

O Orsaf Fictoria mae’r tram yn dringo 1500 metr i fyny Gwarchodfa Natur a Pharc Gwledig y Gogarth. Gallwch newid tram yn yr Orsaf Hanner Ffordd a pharhau â’ch siwrnai i gopa’r Gogarth - ac mae’r golygfeydd ar y copa yn werth eu gweld. Ar ddiwrnod clir fe allwch chi weld Ynys Manaw, Blackpool ac Ardal y Llynnoedd!

Dros y blynyddoedd mae’r cerbydau tram Fictoraidd wedi’u hatgyweirio. Felly pan fyddwch chi’n teithio ar Dramffordd y Gogarth, fe allwch chi deithio mewn steil fel yr oeddan nhw gan mlynedd yn ôl!

Gall grwpiau, ysgolion a theuluoedd fanteisio ar ostyngiad o 10%.

Pris a Awgrymir

Gweler y wefan am fanylion prisiau tocynnau.

Cyfleusterau

Arall

 • Croesewir Cerddwyr

Cyfleusterau Darparwyr

 • Toiledau
 • Yn darparu ar gyfer grwpiau ysgolion
 • Yn derbyn partïon bysiau

Deunydd Argraffedig mewn Ieithoedd Arall

 • Deunydd Argraffedig Cymraeg

Dulliau Talu

 • Cyfraddau arbennig i grwpiau
 • Derbynnir Grwpiau
 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Hygyrchedd

 • Caniateir Cw^n Cymorth
 • Toiledau ar gyfer Ymwelwyr Anabl

Ieithoedd a siaredir

 • Siaredir Cymraeg

Marchnadoedd Targed

 • Hwyl i'r Teulu
 • Wedi'i Farchnata ar gyfer Teuluoedd

Nodweddion Darparwr

 • Atyniad Awyr Agored
 • Croesawgar i gŵn
 • Yn y wlad

Plant a Babanod

 • Cyfleusterau newid babanod

Teithio a Masnachu

 • Disgownt ar gael ar gyfer grwpiau

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Tramffordd y Gogarth

Rheilffordd

Victoria Station, Church Walks, Llandudno, Conwy, LL30 2NB

Ffôn: 01492 577877

Amseroedd Agor

Ar agor (31 Maw 2024 - 30 Medi 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd Sul10:00 - 18:00

* Arweiniad yn unig yw’r oriau agor a gallent newid. Gwiriwch gyda’r gweithredwr cyn gwneud siwrne arbennig.

Beth sydd Gerllaw

 1. Teithiau gwylio adar dan arweiniad drwy gydol y flwyddyn. Teithiau personol i un/dau o…

  0.04 milltir i ffwrdd
 2. Hwylfan Bonkerz, un o’r cyfleusterau chwarae meddal dan do gorau o’i fath yng Ngogledd…

  0.14 milltir i ffwrdd
 3. Dewch ar daith i gopa’r Gogarth! Mae’r daith, a gaiff ei chynnal bob awr, yn gwneud y…

  0.21 milltir i ffwrdd
 4. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

  0.21 milltir i ffwrdd
 1. Caiff Taith Fawr y Gogarth ei weithredu gan fflyd fechan o fysiau hen ffasiwn i gludo…

  0.21 milltir i ffwrdd
 2. Mwynhewch daith deuluol hwyliog rhwng Pier Llandudno a’r Lan Orllewinol ar Drên Tir…

  0.22 milltir i ffwrdd
 3. Mae gan yr Amgueddfa chwe oriel barhaol yn adrodd hanesion gorffennol Llandudno gan…

  0.23 milltir i ffwrdd
 4. Pier glan môr traddodiadol yn dyddio o ddiwedd y 1800au gydag amrywiaeth o siopau,…

  0.23 milltir i ffwrdd
 5. Wedi ei sefydlu ym 1860, mae sioe Pwnsh a Jwdi hynaf Prydain yn cael ei pherfformio gan y…

  0.23 milltir i ffwrdd
 6. Dewch i Amgueddfa’r Home Front i gamu’n ôl mewn amser - i’r 1940au ym Mhrydain. Yn yr…

  0.24 milltir i ffwrdd
 7. Mwynhewch daith ar Gar Cebl Llandudno yn ystod eich ymweliad â'r gyrchfan hyfryd. Mae’r…

  0.28 milltir i ffwrdd
 8. Mae’r dollffordd 5 milltir o hyd ar agor drwy’r flwyddyn ac mae’n cynnig golygfeydd…

  0.3 milltir i ffwrdd
 9. Mae Penderyn wedi bod cynhyrchu wisgi brag sengl a gwirodydd sydd wedi ennill gwobrau yn…

  0.35 milltir i ffwrdd
 10. Mae'r Sea Jay a’r Seaborne yn cychwyn o'r lanfa ar Bromenâd Llandudno. Mae’r tripiau’n…

  0.35 milltir i ffwrdd
 11. Ffotograffwyr sepia hen ffasiwn. Dewch i gael llun sepia o’ch hun wedi’i ail-greu, a…

  0.35 milltir i ffwrdd
 12. Mae Llwybr Tref Llandudno newydd sbon yn cynnwys 15 lleoliad, o’r promenâd i’r pier, o…

  0.39 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....