Bws City Sightseeing wedi'i barcio ger ei faneri hysbysebu

Am

City Sightseeing, Llandudno a Chonwy. Mae’r bws deulawr pen agored yma, lle gellwch deithio fel y mynnoch, yn defnyddio dau fersiwn o fws. Mae gennym bellach fws sydd â phen hollol agored ar gyfer y diwrnodau hynny pan fo’r haul yn tywynnu, a fersiwn gyda tho clir pan fo tywydd garw. 

Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae llawer o gymeriad oes Fictoria’n dal i berthyn iddynt. Yno, fe gewch chi fwynhau golygfeydd arbennig o’r Gogarth, y Pier, Castell Conwy a’r wlad o’ch cwmpas.

Camwch ar y bws gyda’ch tocyn 24 awr a mwynhewch olygfeydd panoramig o lawr uchaf bws pen agored wrth i chi ymlwybro drwy’r ddwy dref. Gadewch i City Sightseeing dynnu’ch sylw at yr holl bethau sydd i’w gwneud a’u gweld yn y ddwy dref glan môr.

Mae taith yn Llandrillo-yn-Rhos bellach ar gael.

Archebwch ar-lein yn: https://alpine.palisis.com/.

Pris a Awgrymir

Gweler y wefan am fanylion pellach.

Cyfleusterau

Cyfleusterau Darparwyr

 • Derbynnir Cw^n

Dulliau Talu

 • Cyfraddau arbennig i grwpiau
 • Derbynnir Grwpiau
 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Hygyrchedd

 • Caniateir Cw^n Cymorth

Marchnadoedd Targed

 • Wedi'i Farchnata ar gyfer Teuluoedd

Nodweddion Darparwr

 • Atyniad Awyr Agored
 • Mewn tref/canol dinas

Teithiau ac Arddangosiadau

 • Derbynnir Ymweliadau Addysgiadol
 • Teithiau Tywysedig ar gael i Grwpiau
 • Teithiau Tywysedig ar gael i Unigolion

Teithio a Masnachu

 • Disgownt ar gael ar gyfer grwpiau

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Taith City Sightseeing Llandudno a Conwy

Taith Bws / Coets

Alpine Travel, Llandudno, Conwy, LL30 2LP
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 879133

Amseroedd Agor

Ar agor (24 Maw 2024 - 31 Hyd 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd Sul09:45 - 16:45

* Yn rhedeg bob awr. Mae gwasanaethau'n amlach yn ystod y tymor brig, yn rhedeg bob 30 munud.

Beth sydd Gerllaw

 1. Dewch ar daith i gopa’r Gogarth! Mae’r daith, a gaiff ei chynnal bob awr, yn gwneud y…

  0.01 milltir i ffwrdd
 2. Caiff Taith Fawr y Gogarth ei weithredu gan fflyd fechan o fysiau hen ffasiwn i gludo…

  0.02 milltir i ffwrdd
 3. Mwynhewch daith deuluol hwyliog rhwng Pier Llandudno a’r Lan Orllewinol ar Drên Tir…

  0.02 milltir i ffwrdd
 4. Pier glan môr traddodiadol yn dyddio o ddiwedd y 1800au gydag amrywiaeth o siopau,…

  0.03 milltir i ffwrdd
 1. Wedi ei sefydlu ym 1860, mae sioe Pwnsh a Jwdi hynaf Prydain yn cael ei pherfformio gan y…

  0.04 milltir i ffwrdd
 2. Mae’r dollffordd 5 milltir o hyd ar agor drwy’r flwyddyn ac mae’n cynnig golygfeydd…

  0.11 milltir i ffwrdd
 3. Hwylfan Bonkerz, un o’r cyfleusterau chwarae meddal dan do gorau o’i fath yng Ngogledd…

  0.14 milltir i ffwrdd
 4. Mwynhewch daith ar Gar Cebl Llandudno yn ystod eich ymweliad â'r gyrchfan hyfryd. Mae’r…

  0.17 milltir i ffwrdd
 5. Ffotograffwyr sepia hen ffasiwn. Dewch i gael llun sepia o’ch hun wedi’i ail-greu, a…

  0.19 milltir i ffwrdd
 6. Mae'r Sea Jay a’r Seaborne yn cychwyn o'r lanfa ar Bromenâd Llandudno. Mae’r tripiau’n…

  0.19 milltir i ffwrdd
 7. Mae Tramffordd y Gogarth yn Llandudno, gyda’i ysblander Fictoraidd a’i swyn yn aros i…

  0.21 milltir i ffwrdd
 8. Dewch i Amgueddfa’r Home Front i gamu’n ôl mewn amser - i’r 1940au ym Mhrydain. Yn yr…

  0.22 milltir i ffwrdd
 9. Mae gan yr Amgueddfa chwe oriel barhaol yn adrodd hanesion gorffennol Llandudno gan…

  0.22 milltir i ffwrdd
 10. Teithiau gwylio adar dan arweiniad drwy gydol y flwyddyn. Teithiau personol i un/dau o…

  0.22 milltir i ffwrdd
 11. Mae Llwybr Tref Llandudno newydd sbon yn cynnwys 15 lleoliad, o’r promenâd i’r pier, o…

  0.26 milltir i ffwrdd
 12. Rydym yn eich gwahodd i ymuno â ni ar un o’r profiadau teithiau preifat dan arweiniad…

  0.26 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....