Bws City Sightseeing wedi'i barcio ger ei faneri hysbysebu

Am

City Sightseeing, Llandudno a Chonwy. Mae’r bws deulawr pen agored yma, lle gellwch deithio fel y mynnoch, yn defnyddio dau fersiwn o fws. Mae gennym bellach fws sydd â phen hollol agored ar gyfer y diwrnodau hynny pan fo’r haul yn tywynnu, a fersiwn gyda tho clir pan fo tywydd garw. 

Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae llawer o gymeriad oes Fictoria’n dal i berthyn iddynt. Yno, fe gewch chi fwynhau golygfeydd arbennig o’r Gogarth, y Pier, Castell Conwy a’r wlad o’ch cwmpas.

Camwch ar y bws gyda’ch tocyn 24 awr a mwynhewch olygfeydd panoramig o lawr uchaf bws pen agored wrth i chi ymlwybro drwy’r ddwy dref. Gadewch i City Sightseeing dynnu’ch sylw at yr holl bethau sydd i’w gwneud a’u gweld yn y ddwy dref glan môr.

Mae taith yn Llandrillo-yn-Rhos bellach ar gael.

Archebwch ar-lein yn: https://alpine.palisis.com/.

Pris a Awgrymir

Gweler y wefan am fanylion pellach.

Cyfleusterau

Cyfleusterau Darparwyr

 • Derbynnir Cw^n

Dulliau Talu

 • Cyfraddau arbennig i grwpiau
 • Derbynnir Grwpiau
 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Hygyrchedd

 • Caniateir Cw^n Cymorth

Marchnadoedd Targed

 • Wedi'i Farchnata ar gyfer Teuluoedd

Nodweddion Darparwr

 • Atyniad Awyr Agored
 • Mewn tref/canol dinas

Teithiau ac Arddangosiadau

 • Derbynnir Ymweliadau Addysgiadol
 • Teithiau Tywysedig ar gael i Grwpiau
 • Teithiau Tywysedig ar gael i Unigolion

Teithio a Masnachu

 • Disgownt ar gael ar gyfer grwpiau

TripAdvisor

TripAdvisor

Sgôr Teithwyr TripAdvisor:

4 o 5 sêr
  • Ardderchog
   142
  • Da iawn
   74
  • Gweddol
   22
  • Gwael
   14
  • Ofnadwy
   12

  Adolygiadau Diweddar:

   Map a Chyfarwyddiadau

   Taith City Sightseeing Llandudno a Conwy

   Taith Bws / Coets

   Alpine Travel, Llandudno, Conwy, LL30 2LP

   Sgôr Teithwyr TripAdvisor

   Sgôr Teithwyr TripAdvisor - 264 adolygiadau264 adolygiadau

   Ffôn: 01492 879133

   Amseroedd Agor

   Ar agor (24 Maw 2024 - 4 Tach 2024)
   DiwrnodAmseroedd
   Dydd Llun - Dydd Sul09:45 - 16:45

   * Yn rhedeg bob awr. Mae gwasanaethau'n amlach yn ystod y tymor brig, yn rhedeg bob 30 munud.

   Beth sydd Gerllaw

   1. Caiff Taith Fawr y Gogarth ei weithredu gan fflyd fechan o fysiau hen ffasiwn i gludo…

    0.02 milltir i ffwrdd
   2. Dewch ar daith i gopa’r Gogarth! Mae’r daith, a gaiff ei chynnal bob awr, yn gwneud y…

    0.01 milltir i ffwrdd
   3. Mae Trenau Tir Llandudno yn cynnig ffordd hyfryd o archwilio prydferthwch golygfeydd…

    0.02 milltir i ffwrdd
   4. Pier glan môr traddodiadol yn dyddio o ddiwedd y 1800au gydag amrywiaeth o siopau,…

    0.03 milltir i ffwrdd
   1. Wedi ei sefydlu ym 1860, mae sioe Pwnsh a Jwdi hynaf Prydain yn cael ei pherfformio gan y…

    0.04 milltir i ffwrdd
   2. Mae’r dollffordd 5 milltir o hyd ar agor drwy’r flwyddyn ac mae’n cynnig golygfeydd…

    0.11 milltir i ffwrdd
   3. Hwylfan Bonkerz, un o’r cyfleusterau chwarae meddal dan do gorau o’i fath yng Ngogledd…

    0.14 milltir i ffwrdd
   4. Mwynhewch daith ar Gar Cebl Llandudno yn ystod eich ymweliad â'r gyrchfan hyfryd. Mae’r…

    0.17 milltir i ffwrdd
   5. Ffotograffwyr sepia hen ffasiwn. Dewch i gael llun sepia o’ch hun wedi’i ail-greu, a…

    0.19 milltir i ffwrdd
   6. Mae'r Sea Jay a’r Seaborne yn cychwyn o'r lanfa ar Bromenâd Llandudno. Mae’r tripiau’n…

    0.19 milltir i ffwrdd
   7. Mae Tramffordd y Gogarth yn Llandudno, gyda’i ysblander Fictoraidd a’i swyn yn aros i…

    0.21 milltir i ffwrdd
   8. Dewch i Amgueddfa’r Home Front i gamu’n ôl mewn amser - i’r 1940au ym Mhrydain. Yn yr…

    0.22 milltir i ffwrdd
   9. Mae gan yr Amgueddfa chwe oriel barhaol yn adrodd hanesion gorffennol Llandudno gan…

    0.22 milltir i ffwrdd
   10. Teithiau gwylio adar dan arweiniad drwy gydol y flwyddyn. Teithiau personol i un/dau o…

    0.22 milltir i ffwrdd
   11. Mae Llwybr Tref Llandudno newydd sbon yn cynnwys 15 lleoliad, o’r promenâd i’r pier, o…

    0.26 milltir i ffwrdd
   12. Rydym yn eich gwahodd i ymuno â ni ar un o’r profiadau teithiau preifat dan arweiniad…

    0.26 milltir i ffwrdd
   Previous Next

   Peidiwch â Methu....

   Peidiwch â Methu....

   Peidiwch â Methu....

   Peidiwch â Methu....

   Peidiwch â Methu....

   Peidiwch â Methu....

   Peidiwch â Methu....

   Peidiwch â Methu....