Yn chwilio am rywbeth...
  • Llety
  • Pethau i’w Gwneud
  • Beth sy’n Digwydd?
  • Bwyd a Diod
  • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Croeso i Gonwy, Llandudno a mwy!

Ein Uchafbwyntiau Dewch i Gonwy

Gwylanedd Un a Dau

Dwy fflat ddeulawr hunanddarpar fodern ar lan y môr. Lle i 2 neu 4 gysgu - gellir eu llogi’n unigol…

Finding Alice

Mae “Dod o hyd i Alys,” yn gêm ymdrochol sy'n cludo chwaraewyr i fyd hudolus Y Wlad Hud, lle maen…

Hotel No5

Gwesty gwely a brecwast boutique gradd II ar bromenâd Traeth y Gogledd, Llandudno. Wedi’i…

Maes Carafanau The Beach

Wedi’i leoli ar arfordir hardd Gogledd Cymru yn Llanddulas gyda mynediad at un o’r llwybrau beicio…

Gwyliau Sunset and Stars

Mae’n bleser gennym gynnig dewis gwych o lety o ansawdd, sy’n cynnwys bwthyn gwyliau hyfryd a chwt…

Gwesty’r Imperial

Mae Gwesty’r Imperial sydd wedi ennill gwobrau, gwesty Pedair Seren mwyaf Llandudno, yn sicrhau…

Gwesty'r Bae Llandudno

Croeso i’r Llandudno Bay Hotel, ein gwesty pedair seren sy’n cynnig y ‘waw ffactor’ o’r cychwyn…

Gwesty’r Royal Oak

Arferai’r Royal Oak fod yn dafarn i goetsis yn Oes Fictoria ac fe saif yng nghanol pentref…

Tu allan i'r Shelbourne

Croeso i’r Shelbourne, Llandudno. Ar ôl cerdded drwy ddrysau croesawgar gwesty’r Shelbourne yn…

Anturiaethau Tanddaearol Go Below, Betws-y-Coed

Profwch deithiau tanddaearol am hanner diwrnod neu ddiwrnod cyfan drwy’r hen fwyngloddiau yng…

The Belmont

Situated in the beautiful town of Llandudno. In the Conwy region, 200 metres from Llandudno…

Canolfan Ymwelwyr Llyn Brenig

Diolch i Ddŵr Cymru, mae Llyn Brenig yn ganolbwynt iechyd a lles. Mae’n lle gwych i ymweld ag o i…

The Stella Guest House

The Stella provides high-quality accommodation in the Welsh seaside resort town of Llandudno…

Amgueddfa Llandudno

Mae gan yr Amgueddfa chwe oriel barhaol yn adrodd hanesion gorffennol Llandudno gan gynnwys y…

Bws City Sightseeing wedi'i barcio ger ei faneri hysbysebu

Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae llawer o…

Cŵn a throl Mynydd Sleddog gyda ddynes a hogyn

Anturiaethau Mynydd Sleddog yw’r atyniad cyntaf cŵn tynnu sled yng Nghymru. Mae’r atyniad unigryw…

Uchafbwyntiau Beth sy’n Digwydd

Taith Haf 2024 Gott ac Wynne o Glwb Ceir Gogledd Cymru

Taith feics a cheir clasurol yw Taith Haf Gott ac Wynne sy’n cychwyn yng Nghae Llan, Betws-y-coed…

Agoriadau

Taith Haf 2024 Gott ac Wynne o Glwb Ceir Gogledd Cymru

7th Gorffennaf 2024
Revital Cohen and Tuur Van Balen: Daughter of Dog ym MOSTYN, Llandudno

Mae Daughter of Dog yn arddangosfa o waith sydd newydd ei gomisiynu gan Revital Cohen a Tuur Van…

Agoriadau

Revital Cohen and Tuur Van Balen: Daughter of Dog ym MOSTYN, Llandudno

23rd Mawrth 2024-29th Mehefin 2024
Magic Bar Live, Llandudno

Camwch i fyny a byddwch yn barod i gael eich syfrdanu gan Chris Williams a’i sioe Mystery Box Magic!

Agoriadau

Chris Williams Mystery Box Magic yn y Magic Bar Live, Llandudno

13th Gorffennaf 2024
Sons Of Liberty yn y Motorsport Lounge, Llandudno

Bydd rocwyr deheuol y DU, Sons Of Liberty yn chwarae yn Llandudno fel rhan o’u taith ‘The Detail's…

Agoriadau

Sons Of Liberty yn y Motorsport Lounge, Llandudno

12th Hydref 2024
Diwrnod Agored a Marchnad Artisan Plas Hafodunos

Ymunwch â ni yn y lleoliad godidog hwn am ddiwrnod gwych o ddiwylliant, siopa, bwyta ac yfed gyda…

Agoriadau

Diwrnod Agored a Marchnad Artisan Plas Hafodunos

17th Awst 2024-18th Awst 2024
Tailgunner yn y Motorsport Lounge, Llandudno

Ar ôl gwerthu pob tocyn ar gyfer lleoliadau ledled y DU yn 2023, bydd Tailgunner, band metel o 5…

Agoriadau

Tailgunner yn y Motorsport Lounge, Llandudno

14th Tachwedd 2024
Mercedes ar y Prom, Llandudno

Arddangosfa o hyd at gant o geir Aelodau Clwb Mercedes Benz gydag enghreifftiau o’r 1950au hyd at…

Agoriadau

Mercedes ar y Prom 2024, Llandudno

23rd Mehefin 2024
An Inspector Calls yn Venue Cymru

Mae cynhyrchiad y Theatr Genedlaethol gan Stephen Daldry sydd wedi ennill amryw o wobrau o ddrama…

Agoriadau

An Inspector Calls yn Venue Cymru

13th Mai 2025-17th Mai 2025
Aladdin - Kaleidoscope Conwy yn Theatr Colwyn

Croeso i Aladdin, pantomeim teuluol hudolus Kaleidoscope Conwy! Ymunwch â ni ar daith hudol llawn…

Agoriadau

Aladdin - Kaleidoscope Conwy yn Theatr Colwyn

25th Mai 2024-26th Mai 2024
North Wales Crusaders

Mae North Wales Crusaders yn glwb proffesiynol rygbi’r gynghrair sy’n seiliedig ym Mae Colwyn.…

Agoriadau

North Wales Crusaders v Hunslet RLFC yn Stadiwm CSM, Bae Colwyn

21st Gorffennaf 2024
Rali Cambria Dewch i Gonwy 2024 - Sir Conwy

Yn 2024, Probite, brand brêcs fydd noddwyr Pencampwriaeth Rali Prydain y DU Motorsport UK, pan fydd…

Agoriadau

Rali Cambria Dewch i Gonwy 2024 - Sir Conwy

26th Hydref 2024
Pretty Vacant - The Story of New Wave and Punk yn Venue Cymru

Nid oes llawer o gyfnodau cerddorol yn diffinio cenhedlaeth ac yn newid cerddoriaeth am byth.

Agoriadau

Pretty Vacant - The Story of New Wave and Punk yn Venue Cymru

25th Chwefror 2025
Diwrnod Golff Pen-blwydd Hosbis Dewi Sant yn 25 oed, Conwy

Ymunwch â Hosbis Dewi Sant yng Nghlwb Golff clodfawr Conwy am ddiwrnod llawn o golff a lletygarwch.

Agoriadau

Diwrnod Golff Pen-blwydd Hosbis Dewi Sant yn 25 oed, Conwy

24th Mai 2024
Côr y Penrhyn & The Black Dyke Band yn Venue Cymru

Mae Band y Black Dyke yn cynrychioli cyflawniadau gorau oll o chwarae Band Pres. Mae gwreiddiau Côr…

Agoriadau

Côr y Penrhyn & The Black Dyke Band yn Venue Cymru

13th Gorffennaf 2024
5k a 10k Abergele 2024

Yn dechrau ar y promenâd yn Abergele/ Pensarn ar arfordir Gogledd Cymru, mae’r darn gwastad hwn am…

Agoriadau

5k a 10k Abergele 2024

20th Hydref 2024
Hamlet yng Nghastell Conwy

Ymunwch â Dynion yr Arglwydd Chamberlain yr haf hwn, am eu hugeinfed mlynedd, ar gyfer Hamlet, un…

Agoriadau

Hamlet yng Nghastell Conwy

30th Awst 2024-1st Medi 2024
Marchnad y Ffermwyr Conwy yn RSPB Conwy

Bwyd â gwir flas, yn uniongyrchol gan y cynhyrchwyr. Gallwch grwydro o amgylch y stondinau i brynu…

Agoriadau

Marchnad y Ffermwyr Conwy yn RSPB Conwy

25th Medi 2024
Paddy McGuinness - Nearly There yn Venue Cymru

Ar ôl yr holl aros, bydd Paddy yn dychwelyd gyda sioeau byw dros 40 o ddyddiadau ar draws y DU yn…

Agoriadau

Paddy McGuinness - Nearly There yn Venue Cymru

31st Hydref 2024
Pencampwriaethau Pysgota Glannau Ewropeaidd 2024, Sir Conwy

Bydd pysgotwyr glannau ar draws Ewrop yn ymweld â Sir Conwy ar gyfer y gystadleuaeth 3 diwrnod,…

Agoriadau

Pencampwriaethau Pysgota Glannau Ewropeaidd 2024, Sir Conwy

31st Hydref 2024-2nd Tachwedd 2024
Diwrnod Cellweiriwr Conwy yng Nghastell Conwy

Ymunwch ag Erwyd le Fol, Cellweiriwr Conwy, yn y castell bob dydd Gwener yn ystod gwyliau haf yr…

Agoriadau

Diwrnod Cellweiriwr Conwy yng Nghastell Conwy

2nd Awst 2024

Diwrnod Cellweiriwr Conwy yng Nghastell Conwy

9th Awst 2024

Diwrnod Cellweiriwr Conwy yng Nghastell Conwy

16th Awst 2024

Diwrnod Cellweiriwr Conwy yng Nghastell Conwy

23rd Awst 2024

Diwrnod Cellweiriwr Conwy yng Nghastell Conwy

30th Awst 2024
WNO: Ffefrynnau Opera yn y Ffilmiau yn Venue Cymru

Byddwch barod... mae opera yn mynd i Hollywood.

Agoriadau

WNO: Ffefrynnau Opera yn y Ffilmiau yn Venue Cymru

11th Hydref 2024
Zebedy (y DU) ac A Gazillion Angry Mexicans (Awstralia) yn y Motorsport Lounge, Llandudno

Mae’r band roc/metel blaengar lleol Zebedy yn dychwelyd i’r Motorsport Lounge gyda’r band roc…

Agoriadau

Zebedy (y DU) ac A Gazillion Angry Mexicans (Awstralia) yn y Motorsport Lounge, Llandudno

10th Awst 2024
Are You Watching Closely? Yn y Magic Bar Live, Llandudno

Gwahoddir chi i noson fythgofiadwy o ddirgelwch, lledrith a sgil.

Agoriadau

Are You Watching Closely? Yn y Magic Bar Live, Llandudno

1st Awst 2024

Are You Watching Closely? Yn y Magic Bar Live, Llandudno

8th Awst 2024

Are You Watching Closely? Yn y Magic Bar Live, Llandudno

15th Awst 2024

Are You Watching Closely? Yn y Magic Bar Live, Llandudno

22nd Awst 2024

Are You Watching Closely? Yn y Magic Bar Live, Llandudno

29th Awst 2024
Marchnad y Ffermwyr Conwy yn RSPB Conwy

Bwyd â gwir flas, yn uniongyrchol gan y cynhyrchwyr. Gallwch grwydro o amgylch y stondinau i brynu…

Agoriadau

Marchnad y Ffermwyr Conwy yn RSPB Conwy

29th Mai 2024

Uchafbwyntiau Llety

Gwylanedd Un a Dau

Dwy fflat ddeulawr hunanddarpar fodern ar lan y môr. Lle i 2 neu 4 gysgu - gellir eu llogi’n unigol…

Bryn Bella B and B

Ceir golygfeydd panoramig yn edrych dros Fetws-y-Coed a Choedwig Gwydir, Eryri yn llety Gwely a…

Gwely a Brecwast Bryn Woodlands

Ydych chi’n chwilio am lety Gwely a Brecwast teuluol, cyfeillgar yng nghanol Gogledd Cymru? Os…

Hotel No5

Gwesty gwely a brecwast boutique gradd II ar bromenâd Traeth y Gogledd, Llandudno. Wedi’i…

The Deep Sleep

Deep Sleep is an adventure like no other on Earth! This newest epic experience from Go Below…

Bodysgallen Hall

Mae Neuadd a Sba Bodysgallen, wedi’i leoli mewn 230 erw o erddi a pharcdir llawn coed, yn neuadd…

Maes Carafanau The Beach

Wedi’i leoli ar arfordir hardd Gogledd Cymru yn Llanddulas gyda mynediad at un o’r llwybrau beicio…

Gwyliau Sunset and Stars

Mae’n bleser gennym gynnig dewis gwych o lety o ansawdd, sy’n cynnwys bwthyn gwyliau hyfryd a chwt…

Gwesty’r Imperial

Mae Gwesty’r Imperial sydd wedi ennill gwobrau, gwesty Pedair Seren mwyaf Llandudno, yn sicrhau…

Gwesty'r Bae Llandudno

Croeso i’r Llandudno Bay Hotel, ein gwesty pedair seren sy’n cynnig y ‘waw ffactor’ o’r cychwyn…

Apartments at Hamilton

Mae’r pedwar rhandy wedi derbyn sgôr 4 seren gan Croeso Cymru ac yn cynnig llety cyfforddus, glân a…

Gwesty’r Royal Oak

Arferai’r Royal Oak fod yn dafarn i goetsis yn Oes Fictoria ac fe saif yng nghanol pentref…

The Empire

Mae’r Empire yn westy mawr steil boutique yn nhref glan môr boblogaidd Llandudno.

Tu allan i'r Shelbourne

Croeso i’r Shelbourne, Llandudno. Ar ôl cerdded drwy ddrysau croesawgar gwesty’r Shelbourne yn…

Beach Bungalow

Mae’r eiddo cysurus 5 ystafell wely yma wedi ei leoli mewn ffordd bengaead dawel gyda mynediad i…

Parc Carafanau Craiglwyd Hall

Mae Parc Carafanau Craiglwyd Hall wedi’i leoli ar lechwedd gyda golygfeydd godidog i Ynys Môn a…

The Belmont

Wedi’i leoli yn nhref hardd Llandudno, 200 metr o bier Llandudno mae The Belmont Llandudno yn westy…

Bythynnod Gwyliau Graiglwyd Springs

Chwe bwthyn gwyliau helaeth ar ystâd breifat ar ochr bryn ym Mhenmaenmawr, gyda golygfeydd godidog,…

Maes Carafanau Abaty Maenan

Wrth gyrraedd y parc carafanau bach hardd a chyfeillgar hwn yng nghanol y wlad, byddwch yn gallu…

Bryn Derwen

Mae gwely a brecwast Bryn Derwen mewn lleoliad delfrydol ar dir gwastad wrth droed y Gogarth ar…

Gwesty'r Dunoon

Mae Gwesty'r Dunoon yn westy pedair seren AA, 66 ystafell wely, sy'n cael ei redeg yn deuluol, ac…

Bwthyn Gwyliau Henblas

Croeso i Fwthyn Gwyliau Henblas. Wedi ei leoli uwch hen dref farchnad Abergele a’i amgylchynu gan…

The Stella Guest House

The Stella provides high-quality accommodation in the Welsh seaside resort town of Llandudno…

Gwely a Brecwast Escape

Llety gwely a brecwast bwtic cyfoes hynod boblogaidd a llwyddiannus yn Llandudno yw Escape. Mae’n…

Uchafbwyntiau Bwyd a Diod

Kings Head

Y Kings Head yw’r dafarn hynaf yn Llandudno. Rydym yn agos at yr orsaf dramiau ac mae ein gardd…

Route 66 Diner

Bwyd Americanaidd ffantastig rhesymol. Dewch draw i roi cynnig ar un o’n heriau bwyta byrgyr!

Cantîn

Wedi’i leoli yng Nghanolfan Ddiwylliant Conwy, mae Cantîn yn gweini coffi, brecwast, cinio,…

Gardd Bar Vinomondo

Yn gwerthu cwrw Cymreig, seidrau, wisgi, gwin ffrwythau a gwirodydd.

The Beach - Café Bar

Mae’r café-bar wedi’i leoli reit gyferbyn â’r traeth ym Mae Penrhyn. Rydym ni ar agor ar gyfer…

Tapps at Rhos

Meicro-dafarn a siop boteli annibynnol yn Llandrillo-yn-Rhos, yn arbenigo mewn cwrw casgen.

Johnny Dough's Pizza

Cartref pizzas wedi’u coginio ar dân yng Ngogledd Cymru. Pizzas wedi’u gwneud yn arbennig i bob…

Fish Tram Chips

Caffi trwyddedig yn gweini pysgod a sglodion clasurol mewn ystafell fwyta achlysurol dafliad carreg…

The Cottage Loaf

The Cottage Loaf, tafarn wledig draddodiadol yng nghanol tref arfordirol Llandudno.

Lavender Tea Rooms

Nid yw ymweliad â Conwy Garden World yn gyflawn heb fynd draw i Lavender Tea Rooms.

Gwesty’r Fairy Glen

Tafarn wledig draddodiadol gyda chroeso cynnes Cymreig yng nghanol Dwygyfylchi.

Lava Hot Stone Kitchen

Mae coginio ar gerrig poeth yn darparu pryd heb ei ail, lle mae cyfle i chi goginio eich stêc neu…

Squires Sandwich Bar

Siop frechdanau/coffi ym Mae Penrhyn sy’n defnyddio cyflenwyr Cymreig lleol.

Flat White Café

Caffi yng nghanol Bae Colwyn sydd yn cynnig coffi gwych a bwyd hyfryd, yn cynnwys dewisiadau…

The Loaf Coffee & Sandwich Bar

Mae The Loaf Coffee & Sandwich Bar yn arbenigo mewn coffi arbennig, cacennau cartref a bwyd hyfryd…

Rhos Fynach

Tafarn a bwyty ar lan y môr sy’n croesawu cŵn a phlant, gyda gardd gwrw fawr yn Llandrillo-yn-Rhos…

Rest And Be Thankful

Mae mynd am dro o amgylch Marine Drive ar y Gogarth yn brofiad hynod ddiddorol, gyda chyfoeth o…

Ystafelloedd Te Habit

Yn gweini te, coffi, prydau traddodiadol a dewis anferthol o gacennau cartref ar stryd fawr…

Upstairs at Annas

Yn sefyll allan yng Nghonwy mae ein bwyty wedi’i addurno a’i ddodrefnu’n glasurol ac wedi’i leoli…

Bar Caffi Catlin yn Venue Cymru

Wedi’i enwi ar ôl yr impresario theatr lleol Will Catlin, dyma’r lle perffaith i ymlacio a dadflino.

Alfredo's Italian Restaurant

Agorodd bwyty eiconig Alfredo’s ei drysau yn 1960 fel y bwyty Eidalaidd cyntaf yng ngogledd Cymru,…

Dinos

Mae Dinos Llandudno yn frwd dros ddarparu bwyd blasus o safon uchel.

Tŷ Asha Balti House

Rydym ni’n fwyty a lleoliad bwyd i fynd Bangladeshi traddodiadol sydd wedi ennill gwobrau ac wedi'n…

Jai-Ho Restaurant

Bwyty a chyfleuster bwyd i fynd sydd wedi ennill gwobrau sydd yn gweini bwyd Indiaidd ym mhentref…

Siop Ar-Lein Dewch i Gowny

Cynnyrch Cymreig

Mwynhewch flas o Gymru gartref! O gacennau Cymraeg blasus i gyffeithiau cartref, mae gennym bethau…

Gifts from Wales

Blancedi clyd, deunydd ysgrifennu a nwyddau cartref wedi'u hysbrydoli gan natur, llwyau caru…

Calendrau

Get your self organised with our range of 2025 calendars. Featuring exceptional photography of…

Llyfrau a Chanllawiau

Llyfrau gyda ffotograffau hyfryd, ffuglen leol a chanllawiau defnyddiol ar gyfer crwydro Sir Conwy…

Canolfan Groeso Llandudno

Pan fyddwch chi’n dod i Landudno cofiwch ddod i’r Ganolfan Groeso.

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....