Ysbrydoliaeth

Yn chwilio am rywbeth...
  • Llety
  • Pethau i’w Gwneud
  • Beth sy’n Digwydd?
  • Bwyd a Diod
  • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Croeso i Gonwy, Llandudno a mwy!

Ein Uchafbwyntiau Dewch i Gonwy

Amgueddfa Llandudno

Mae gan yr Amgueddfa chwe oriel barhaol yn adrodd hanesion gorffennol Llandudno gan gynnwys y…

Gwesty'r Bae Llandudno

Croeso i’r Llandudno Bay Hotel, ein gwesty pedair seren sy’n cynnig y ‘waw ffactor’ o’r cychwyn…

Finding Alice

Mae “Dod o hyd i Alys,” yn gêm ymdrochol sy'n cludo chwaraewyr i fyd hudolus Y Wlad Hud, lle maen…

Bws City Sightseeing wedi'i barcio ger ei faneri hysbysebu

Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae llawer o…

Canolfan Ymwelwyr Llyn Brenig

Diolch i Ddŵr Cymru, mae Llyn Brenig yn ganolbwynt iechyd a lles. Mae’n lle gwych i ymweld ag o i…

Anturiaethau Tanddaearol Go Below, Betws-y-Coed

Profwch deithiau tanddaearol am hanner diwrnod neu ddiwrnod cyfan drwy’r hen fwyngloddiau yng…

Gwesty’r Royal Oak

Arferai’r Royal Oak fod yn dafarn i goetsis yn Oes Fictoria ac fe saif yng nghanol pentref…

Gwyliau Sunset and Stars

Mae’n bleser gennym gynnig dewis gwych o lety o ansawdd, sy’n cynnwys bwthyn gwyliau hyfryd a chwt…

Gwylanedd Un a Dau

Dwy fflat ddeulawr hunanddarpar fodern ar lan y môr. Lle i 2 neu 4 gysgu - gellir eu llogi’n unigol…

Tu allan i'r Shelbourne

Croeso i’r Shelbourne, Llandudno. Ar ôl cerdded drwy ddrysau croesawgar gwesty’r Shelbourne yn…

Cŵn a throl Mynydd Sleddog gyda ddynes a hogyn

Anturiaethau Mynydd Sleddog yw’r atyniad cyntaf cŵn tynnu sled yng Nghymru. Mae’r atyniad unigryw…

Gwesty’r Imperial

Mae Gwesty’r Imperial sydd wedi ennill gwobrau, gwesty Pedair Seren mwyaf Llandudno, yn sicrhau…

Gwely a Brecwast Y Stella

The Stella provides high-quality accommodation in the Welsh seaside resort town of Llandudno…

Maes Carafanau The Beach

Wedi’i leoli ar arfordir hardd Gogledd Cymru yn Llanddulas gyda mynediad at un o’r llwybrau beicio…

The Belmont

Situated in the beautiful town of Llandudno. In the Conwy region, 200 metres from Llandudno…

Hotel No5

Gwesty gwely a brecwast boutique gradd II ar bromenâd Traeth y Gogledd, Llandudno. Wedi’i…

Uchafbwyntiau Beth sy’n Digwydd

Oriel Ffin y Parc, Llandudno

Mae Oriel Ffin y Parc yn cynnal arddangosfeydd sy’n newid gan rai o’r artistiaid gorau sy’n…

Agoriadau

Martin Llewellyn a Meinir Mathias yn Oriel Ffin y Parc, Llandudno

1st Tachwedd 2024-23rd Tachwedd 2024
Gŵyl Chwisgi Cymru 2024 yng Ngwesty’r St George, Llandudno

Penwythnos llawn digwyddiadau… yr ŵyl chwisgi fwyaf, ac unigryw i Gymru!

Agoriadau

Gŵyl Chwisgi Cymru 2024 yng Ngwesty’r St George, Llandudno

1st Tachwedd 2024-3rd Tachwedd 2024
Queenz - The Show with Balls yn Venue Cymru

Mae Queenz yn ôl gyda sioe newydd sbon! Ymunwch â’r merched am drag-strafagansa, trydanol, lleisiol…

Agoriadau

Queenz - The Show with Balls yn Venue Cymru

25th Hydref 2024
Marchnad Gymreig Bae Colwyn

Dyma ein marchnad artisan Gymreig arbennig, yn dathlu diwrnod Owain Glyndŵr ac yn arddangos y gorau…

Agoriadau

Marchnad Gymreig Bae Colwyn

14th Medi 2024
Bing's Birthday yn Venue Cymru

Ymunwch â Bing a’i ffrindiau Sula, Pando, Coco, Amma ac wrth gwrs Flop wrth iddynt baratoi ar gyfer…

Agoriadau

Bing's Birthday yn Venue Cymru

10th Mehefin 2025-11th Mehefin 2025
Paul Weller a pherfformwyr cefnogi yn Venue Cymru

Ar ôl cyhoeddi 15 dyddiad ar gyfer ei sioe deithiol ym mis Ebrill a werthodd bob tocyn yn gynt nag…

Agoriadau

Paul Weller a pherfformwyr cefnogi yn Venue Cymru

2nd Tachwedd 2024
Marchnad y Ffermwyr Conwy yn RSPB Conwy

Bwyd â gwir flas, yn uniongyrchol gan y cynhyrchwyr. Gallwch grwydro o amgylch y stondinau i brynu…

Agoriadau

Marchnad y Ffermwyr Conwy yn RSPB Conwy

30th Hydref 2024
Marchnad Cynhyrchwyr a Gwneuthurwyr Eryri a’r Cylch, Betws-y-Coed

Ymunwch â ni’r dydd Sadwrn cyntaf bob mis rhwng mis Ebrill a mis Hydref, a chwrdd â’r tyfwyr,…

Agoriadau

Marchnad Cynhyrchwyr a Gwneuthurwyr Eryri a’r Cylch, Betws-y-Coed

7th Medi 2024
Ras 1k a 10k Calan Gaeaf Porth Eirias 2024

Eleni rydym ni’n annog pawb i ganfod hwyl y ras drwy wisgo’r dillad calan gaeaf mwyaf gwallgof!

Agoriadau

Ras 1k a 10k Calan Gaeaf Porth Eirias 2024

26th Hydref 2024
David Essex yn Venue Cymru

Mae’r canwr, cyfansoddwr ac actor sy’n adnabyddus ar hyd a lled y byd, David Essex OBE wedi…

Agoriadau

David Essex yn Venue Cymru

10th Medi 2024
The Magic Bar Live, Llandudno

Byddwch yn barod am noson fythgofiadwy o chwerthin a rhyfeddod wrth i ni gyflwyno ein Sioe Laughs…

Agoriadau

Laughs and Wonder 2.0 yn y Magic Bar Live, Llandudno

3rd Gorffennaf 2024

Laughs and Wonder 2.0 yn y Magic Bar Live, Llandudno

10th Gorffennaf 2024

Laughs and Wonder 2.0 yn y Magic Bar Live, Llandudno

24th Gorffennaf 2024

Laughs and Wonder 2.0 yn y Magic Bar Live, Llandudno

31st Gorffennaf 2024
The Sensational 60's Experience yn Venue Cymru

Gyda chynhyrchiad newydd sbon ar gyfer 2024. Ymunwch â ni am ffenomenon gerddorol yn yr ŵyl hon o…

Agoriadau

The Sensational 60's Experience yn Venue Cymru

23rd Tachwedd 2024
Marchnad y Ffermwyr Conwy yn RSPB Conwy

Bwyd â gwir flas, yn uniongyrchol gan y cynhyrchwyr. Gallwch grwydro o amgylch y stondinau i brynu…

Agoriadau

Marchnad y Ffermwyr Conwy yn RSPB Conwy

26th Mehefin 2024
WNO: Suor Angelica / Gianni Schicchi yn Venue Cymru

Aberth a chynllwyniau - opera dwbl cyfareddol.

Agoriadau

WNO: Suor Angelica / Gianni Schicchi yn Venue Cymru

12th Hydref 2024
Ffair Hen Bethau, Pethau o’r Oes a Fu a Phethau Casgladwy, Betws-y-Coed

Ymunwch â ni yn y ffair fach gyfeillgar hon yn Neuadd yr Eglwys yng nghanol Betws-y-Coed.

Agoriadau

Ffair Hen Bethau, Pethau o’r Oes a Fu a Phethau Casgladwy, Betws-y-Coed

27th Mehefin 2024
Ffair Hen Bethau, Pethau o’r Oes a Fu a Phethau Casgladwy, Betws-y-Coed

Ymunwch â ni yn y ffair fach gyfeillgar hon yn Neuadd yr Eglwys yng nghanol Betws-y-Coed.

Agoriadau

Ffair Hen Bethau, Pethau o’r Oes a Fu a Phethau Casgladwy, Betws-y-Coed

5th Medi 2024

Ffair Hen Bethau, Pethau o’r Oes a Fu a Phethau Casgladwy, Betws-y-Coed

12th Medi 2024

Ffair Hen Bethau, Pethau o’r Oes a Fu a Phethau Casgladwy, Betws-y-Coed

19th Medi 2024

Ffair Hen Bethau, Pethau o’r Oes a Fu a Phethau Casgladwy, Betws-y-Coed

26th Medi 2024
Dressed To Kill yn y Motorsport Lounge, Llandudno

Bydd "Dressed To Kill", y band teyrnged i Kiss sydd wedi bod wrthi hiraf, yn ôl yn y Motorsport…

Agoriadau

Dressed To Kill yn y Motorsport Lounge, Llandudno

19th Hydref 2024
Anything for Love yn Venue Cymru

Steve Steinman’s Anything For Love - The Meat Loaf Story.

Agoriadau

Anything for Love yn Venue Cymru

28th Tachwedd 2024
141eg Arddangosfa Aelodau Newydd yn yr Academi Frenhinol Gymreig, Conwy

Elusen yw’r Academi Frenhinol Gymreig sydd â’r nod o greu mwynhad o gelf weledol trwy gyfrwng…

Agoriadau

141eg Arddangosfa Aelodau Newydd yn yr Academi Frenhinol Gymreig, Conwy

13th Gorffennaf 2024-7th Medi 2024
Eglwys y Santes Fair, Betws-y-Coed

Ymunwch â Chôr Meibion Prysor yn Eglwys y Santes Fair, Betws-y-Coed fel rhan o gyfres yr haf o…

Agoriadau

Côr Meibion Prysor yn Eglwys y Santes Fair, Betws-y-Coed

21st Gorffennaf 2024
Monday Night is Music Night yn Eglwys Sant Ioan, Llandudno

Ymunwch â’r Harmony Singers bob nos Lun drwy gydol yr haf, wrth iddyn nhw ddatgelu eu heneidiau…

Agoriadau

Monday Night is Music Night 2024 yn Eglwys Sant Ioan, Llandudno

5th Awst 2024

Monday Night is Music Night 2024 yn Eglwys Sant Ioan, Llandudno

12th Awst 2024

Monday Night is Music Night 2024 yn Eglwys Sant Ioan, Llandudno

19th Awst 2024

Monday Night is Music Night 2024 yn Eglwys Sant Ioan, Llandudno

26th Awst 2024
Karen Hauer & Gorka Marquez - Speakeasy yn Venue Cymru

Mae dawnswyr proffesiynol Strictly Come Dancing, Karen Hauer a Gorka Marquez, yn edrych ymlaen yn…

Agoriadau

Karen Hauer & Gorka Marquez - Speakeasy yn Venue Cymru

2nd Mawrth 2025
Anton and Giovanni: Together yn Venue Cymru

Ar ôl llwyddiant ysgubol eu ‘Him and Me Tour’, mae’r pâr poblogaidd, Anton Du Beke a Giovanni…

Agoriadau

Anton and Giovanni: Together yn Venue Cymru

20th Gorffennaf 2024
RGC yn Stadiwm CSM, Bae Colwyn

Ymunwch â ni ar gyfer gêm gartref RGC (Rygbi Gogledd Cymru).

Agoriadau

RGC v Llanymddyfri yn Stadiwm CSM, Bae Colwyn

14th Rhagfyr 2024

Uchafbwyntiau Llety

Apartments at Hamilton

Mae’r pedwar rhandy wedi derbyn sgôr 4 seren gan Croeso Cymru ac yn cynnig llety cyfforddus, glân a…

Gwesty'r Bae Llandudno

Croeso i’r Llandudno Bay Hotel, ein gwesty pedair seren sy’n cynnig y ‘waw ffactor’ o’r cychwyn…

Bryn Bella B and B

Ceir golygfeydd panoramig yn edrych dros Fetws-y-Coed a Choedwig Gwydir, Eryri yn llety Gwely a…

Parc Carafanau Craiglwyd Hall

Mae Parc Carafanau Craiglwyd Hall wedi’i leoli ar lechwedd gyda golygfeydd godidog i Ynys Môn a…

Bodysgallen Hall

Mae Neuadd a Sba Bodysgallen, wedi’i leoli mewn 230 erw o erddi a pharcdir llawn coed, yn neuadd…

Bythynnod Gwyliau Graiglwyd Springs

Chwe bwthyn gwyliau helaeth ar ystâd breifat ar ochr bryn ym Mhenmaenmawr, gyda golygfeydd godidog,…

Gwesty'r Dunoon

Mae Gwesty'r Dunoon yn westy pedair seren AA, 66 ystafell wely, sy'n cael ei redeg yn deuluol, ac…

Gwely a Brecwast Escape

Llety gwely a brecwast bwtic cyfoes hynod boblogaidd a llwyddiannus yn Llandudno yw Escape. Mae’n…

Gwesty’r Royal Oak

Arferai’r Royal Oak fod yn dafarn i goetsis yn Oes Fictoria ac fe saif yng nghanol pentref…

Bwthyn Gwyliau Cae Cyd

Mae Bwthyn Gwyliau Cae Cyd yn hen sgubor sydd wedi’i thrawsnewid ym Mhenmaenmawr ar arfordir…

Fflat Gwyliau Dale

Fflat llawr isaf wedi ei hadeiladu’n bwrpasol yw Dale, sy’n hollol hunangynhaliol, gyda’i chegin ac…

Gwyliau Sunset and Stars

Mae’n bleser gennym gynnig dewis gwych o lety o ansawdd, sy’n cynnwys bwthyn gwyliau hyfryd a chwt…

Gwylanedd Un a Dau

Dwy fflat ddeulawr hunanddarpar fodern ar lan y môr. Lle i 2 neu 4 gysgu - gellir eu llogi’n unigol…

Bwthyn Gwyliau Henblas

Croeso i Fwthyn Gwyliau Henblas. Wedi ei leoli uwch hen dref farchnad Abergele a’i amgylchynu gan…

Beach Bungalow

Mae’r eiddo cysurus 5 ystafell wely yma wedi ei leoli mewn ffordd bengaead dawel gyda mynediad i…

Tu allan i'r Shelbourne

Croeso i’r Shelbourne, Llandudno. Ar ôl cerdded drwy ddrysau croesawgar gwesty’r Shelbourne yn…

Gwesty’r Imperial

Mae Gwesty’r Imperial sydd wedi ennill gwobrau, gwesty Pedair Seren mwyaf Llandudno, yn sicrhau…

Gwely a Brecwast Y Stella

The Stella provides high-quality accommodation in the Welsh seaside resort town of Llandudno…

Maes Carafanau Abaty Maenan

Wrth gyrraedd y parc carafanau bach hardd a chyfeillgar hwn yng nghanol y wlad, byddwch yn gallu…

Maes Carafanau The Beach

Wedi’i leoli ar arfordir hardd Gogledd Cymru yn Llanddulas gyda mynediad at un o’r llwybrau beicio…

The Empire

Mae’r Empire yn westy mawr steil boutique yn nhref glan môr boblogaidd Llandudno.

Gwely a Brecwast Bryn Woodlands

Ydych chi’n chwilio am lety Gwely a Brecwast teuluol, cyfeillgar yng nghanol Gogledd Cymru? Os…

The Belmont

Wedi’i leoli yn nhref hardd Llandudno, 200 metr o bier Llandudno mae The Belmont Llandudno yn westy…

The Deep Sleep

Deep Sleep is an adventure like no other on Earth! This newest epic experience from Go Below…

Uchafbwyntiau Bwyd a Diod

Tŷ Crempog Iseldiraidd

Mae’r Tŷ Crempog Iseldiraidd enwog yn unigryw i’r ardal ac yn cynnig dewis o 65 o grempogau…

Parlwr Hufen Iâ ‘The Looking Glass’

Parlwr hufen iâ yng nghanol Llandudno. Caiff yr holl hufen iâ ei baratoi’n fewnol gan ddefnyddio…

Johnny Dough's Pizza

Cartref pizzas wedi’u coginio ar dân yng Ngogledd Cymru. Pizzas wedi’u gwneud yn arbennig i bob…

Caffi a Bar Castle View

Beth am gael saib ar eich taith yng Nghaffi a Bar Castle View ar hyd y llwybr beicio ym Mhensarn.…

Mamma Rosa

Bwyty Eidalaidd teuluol yn Llandudno, Gogledd Cymru yw Mamma Rosa. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad…

Café Culture

Caffi ar brif stryd siopa Llandudno, Mostyn Street, tafliad carreg o’r promenâd a’r traeth.

Blue Elephant

Yn Blue Elephant, rydym wedi taflu’n holl egni ac ymrwymiad i’n gwaith yn y gegin, ac nid oedd hi’n…

Bwyty Barnacles

Beth am roi cynnig ar Barnacles i fwynhau pysgod a sglodion traddodiadol ar lan y môr? Cewch fwyta…

Caffi Conwy Falls

Cafodd Caffi Conwy Falls ei ddylunio gan Syr William Clough Ellis i gyd-fynd â saernïaeth…

Snowdonia Animal Sanctuary Café

Caffi codi arian gyda’r holl elw’n mynd i Warchodfa Anifeiliaid Eryri.

Jai-Ho Restaurant

Bwyty a chyfleuster bwyd i fynd sydd wedi ennill gwobrau sydd yn gweini bwyd Indiaidd ym mhentref…

Forte's Wales Ltd

Ym mwyty Forte’s, rydyn ni’n falch o gynnig dau beth: profiad bwyta hamddenol a chyfeillgar a…

Home Cookin’

Os ydych yn chwilio am fwyd traddodiadol o safon mewn amgylchedd chwaethus a chroesawgar, dewch…

Dinos

Mae Dinos Llandudno yn frwd dros ddarparu bwyd blasus o safon uchel.

Y Tŷ Hull

Fe adeiladwyd y Tŷ Hyll ym 1485, ac mae’n cael ei redeg fel ystafell de deuluol bellach sy’n gweini…

Bwyty Dylans yng Nghonwy

Mae Dylan’s Conwy’n fwyty cyfeillgar sydd ond tafliad carreg o’r cei godidog yng Nghonwy.

Cantîn

Wedi’i leoli yng Nghanolfan Ddiwylliant Conwy, mae Cantîn yn gweini coffi, brecwast, cinio,…

Bwyty Lucknow Lounge

Ym Mwyty Lolfa Lucknow rydym yn gwneud bwyd ffres ac yn ymfalchïo ynddo, gan ddarparu ar gyfer pawb…

The Beach - Café Bar

Mae’r café-bar wedi’i leoli reit gyferbyn â’r traeth ym Mae Penrhyn. Rydym ni ar agor ar gyfer…

Upstairs at Annas

Yn sefyll allan yng Nghonwy mae ein bwyty wedi’i addurno a’i ddodrefnu’n glasurol ac wedi’i leoli…

Siop Hufen Iâ Parisella

Mae Siop Hufen Iâ Parisella yn cynnwys siop hufen iâ gyda man eistedd yn y cefn sy’n gweini diodydd…

Route 66 Diner

Bwyd Americanaidd ffantastig rhesymol. Dewch draw i roi cynnig ar un o’n heriau bwyta byrgyr!

Home From Home Restaurant

Wedi’i leoli ym Mae Penrhyn, mae Home from Home yn fwyty lleol annibynnol sydd yn cynnig croeso…

Tapps at Rhos

Meicro-dafarn a siop boteli annibynnol yn Llandrillo-yn-Rhos, yn arbenigo mewn cwrw casgen.

Siop Ar-Lein Dewch i Gowny

Calendrau

Get your self organised with our range of 2025 calendars. Featuring exceptional photography of…

Gifts from Wales

Blancedi clyd, deunydd ysgrifennu a nwyddau cartref wedi'u hysbrydoli gan natur, llwyau caru…

Llyfrau a Chanllawiau

Llyfrau gyda ffotograffau hyfryd, ffuglen leol a chanllawiau defnyddiol ar gyfer crwydro Sir Conwy…

Visit Conwy Shop

Browse our selection of gift ideas for the perfect present for Father's day on Sunday 16th June 2024

Cynnyrch Cymreig

Mwynhewch flas o Gymru gartref! O gacennau Cymraeg blasus i gyffeithiau cartref, mae gennym bethau…

Canolfan Groeso Llandudno

Pan fyddwch chi’n dod i Landudno cofiwch ddod i’r Ganolfan Groeso.

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....