Ysbrydoliaeth

Yn chwilio am rywbeth...
  • Llety
  • Pethau i’w Gwneud
  • Beth sy’n Digwydd?
  • Bwyd a Diod
  • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Croeso i Gonwy, Llandudno a mwy!

Uchafbwyntiau Pethau i’w Gwneud

Taith gerdded i'r teulu, Llanfairfechan

Pum taith gerdded, o bellter amrywiol, o amgylch pentref Llanfairfechan ar arfordir y gogledd. Mae…

Beicwyr yn marchogaeth o amgylch pentir y Gogarth

Taith amrywiol o amgylch tref glan môr Fictoraidd Llandudno a’r Gogarth ac yn ôl Ddeganwy. Tua 15…

Bryn Euryn

Mae Bryn Euryn yn fryn calchfaen amlwg uwchben Llandrillo-yn-Rhos, efo golygfeydd da o'r copa. Arno…

Llwybr Arfordir Cymru, Conwy

Mae’r llwybr cerdded pellter hir hwn yn mynd o gyrion Caer yn y gogledd, i Gas-gwent yn y de;…

Person yn cerdded ar lwybr carreg wrth ymyl afon

Taith gerdded gymhedrol/anodd drwy Goedwig Gwydir gyda golygfeydd godidog o fynyddoedd Eryri.

Clwb Golff Gogledd Cymru

Mae Clwb Golff Gogledd Cymru yn nhref glan môr heulog Llandudno, gyda golygfeydd gwych dros foryd…

Golygfa o waelod Rhaeadr Conwy

Teithiau trwy 9.5 erw o goedwig gynhenid at raeadr drawiadol Conwy. Mynediad ar hyd tir Conwy Falls…

Llun o Fonesig mewn gwisg Duduraidd yn cerdded drwy'r goedwig gyda chi

Mae Llwybr yr Arglwyddes Fair yn llwybr byr drwy goetir cymysg gyda golygfeydd hyfryd dros dref…

Amgueddfa Syr Henry Jones

Cartref plentyndod Syr Henry Jones (1852-1922) yw’r amgueddfa. Ganwyd Syr Henry Jones i bobl…

Teulu yn chwarae coets ar Draeth Llanfairfechan

Mae traeth tywod hir Llanfairfechan pan mae’r llanw’n isel yn hyfryd ar gyfer teuluoedd â phlant…

Traeth tywodlyd Llandrillo-yn-Rhos

Llandrillo-yn-Rhos yw cefnder sydêt Bae Colwyn. ** Mae gwaith yn cael ei wneud i amddiffyn yr…

Eglwys y Santes Fair, Betws-y-Coed

Mae llwybrau Drysau Cysegredig yn cysylltu rhai o eglwysi a chapeli mwyaf diddorol pentrefi a…

Pobl yn edrych i mewn i Gastell Conwy o'r tyredau

Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi canoloesol mwyaf…

Teithiau Gwarchodfa Natur Leol Coedwig Pwllycrochan

Cyfres o 4 cylchdaith sy’n amrywio o .075 milltir i 1.25 milltir sy’n ymestyn ar draws y llethrau y…

Castell Conwy

Beth am gael hwyl wrth ddarganfod mwy am Gonwy drwy ddilyn dau lwybr treftadaeth - fe allwch chi…

Beiciwr ar ffordd wledig

Taith o tua 15 milltir (24 km) gyda llethrau cymedrol trwy bentrefi Betws-y-Coed, Penmachno, Capel…

Bwlch y Ddeufaen gyda'r ddwy garreg yn y golwg

Taith gron 4.5 milltir (7 cilomedr) o hyd o dref Llanfairfechan at odre mynyddoedd y Carneddau,…

Plas Mawr

Plas Mawr yw’r tŷ tref Elisabethaidd gorau ym Mhrydain. Lleolir yng Nghonwy, cartref un o gestyll…

Beiciwr mynydd

Rydym yn gwmni hyfforddi beicio mynydd blaenllaw yng Ngogledd Cymru, ac rydym yn cael ein hadnabod…

Golygfa aeriel o'r llyn pysgota

Ar safle Gerddi Dŵr Conwy mae tri llyn pysgota sydd â chyflenwad da o bysgod breision. Mae…

Dau feiciwr yn marchogaeth ochr yn ochr

Mae Llwybr Brenig yn mynd o amgylch Llyn Brenig drwy’r goedwig ac ar hyd y glannau. Mae’r llwybr yn…

Parc Hwyl Knightly's

Wedi bod yn dod â hwyl a chwerthin i wyliau’r haf ers dros 50 mlynedd, mae Knightly’s Leisure yn…

Llun o logo Imagine ac elfennau o’r ap y gellir ei lawrlwytho

Dewch ar antur gyda’r Llwybr Dychmygu - daw gorffennol Bro Colwyn a Mochdre yn fyw gyda’r ap hwn y…

Rheilffordd Dyffryn Conwy

Mae lein Dyffryn Conwy yn rhan o’r Rhwydwaith Rheilffrdd Cenedlaethol. Mae’n rhedeg wrth ochr un o…

Uchafbwyntiau Beth sy’n Digwydd

Dydd Gwener Llawn Hwyl! yn RSPB Conwy

Bydd gennym ni lwyth o bethau i chi chwarae gyda nhw - felly beth am alw heibio i adeiladu cuddfan,…

Agoriadau

Dydd Gwener Llawn Hwyl! (3-8 oed) yn RSPB Conwy

29th Mawrth 2024
North Wales Crusaders

Mae North Wales Crusaders yn glwb proffesiynol rygbi’r gynghrair sy’n seiliedig ym Mae Colwyn.…

Agoriadau

North Wales Crusaders v Workington Town yn Stadiwm CSM, Bae Colwyn

16th Mehefin 2024
Jack & The Beanstalk yn Venue Cymru

Mae teulu’r Trots mor dlawd nad oes ganddynt yr un ffeuen i’w henwau, ac ar ben hynny mae cawr yn…

Agoriadau

Jack & The Beanstalk yn Venue Cymru

7th Rhagfyr 2024-8th Rhagfyr 2024

Jack & The Beanstalk yn Venue Cymru

11th Rhagfyr 2024-15th Rhagfyr 2024

Jack & The Beanstalk yn Venue Cymru

17th Rhagfyr 2024-19th Rhagfyr 2024

Jack & The Beanstalk yn Venue Cymru

21st Rhagfyr 2024-24th Rhagfyr 2024

Jack & The Beanstalk yn Venue Cymru

26th Rhagfyr 2024-29th Rhagfyr 2024
Marchnad Artisan Bwyd Cymru Bodnant

Byddwn yn cynnal Marchnad Artisan arbennig yn y lleoliad hyfryd hwn gyda golygfeydd godidog ar…

Agoriadau

Marchnad Artisan Bwyd Cymru Bodnant

21st Gorffennaf 2024
Arddangosfa 'Of a Feather' gan Colin See-Paynton yn Oriel Ffin y Parc

Mae Oriel Ffin y Parc yn cynnal arddangosfeydd sy’n newid gan rai o’r artistiaid gorau sy’n…

Agoriadau

Arddangosfa Unigol Fawr Kevin Sinnott yn Oriel Ffin y Parc, Llandudno

26th Ebrill 2024-18th Mai 2024
Pinocchio yn Theatr Colwyn

Ymunwch â Magic Light Productions, mewn cydweithrediad â Theatr Colwyn, ar gyfer yr antur pantomeim…

Agoriadau

Pinocchio yn Theatr Colwyn

21st Rhagfyr 2024-24th Rhagfyr 2024

Pinocchio yn Theatr Colwyn

26th Rhagfyr 2024-28th Rhagfyr 2024

Pinocchio yn Theatr Colwyn

30th Rhagfyr 2024

Pinocchio yn Theatr Colwyn

31st Rhagfyr 2024

Pinocchio yn Theatr Colwyn

2nd Ionawr 2025

Pinocchio yn Theatr Colwyn

3rd Ionawr 2025

Pinocchio yn Theatr Colwyn

4th Ionawr 2025
Snowman 2024, Capel Curig

Penwythnos o chwaraeon dygnwch yn cynnwys: The Craft Snowman Triathlon; The Craft Snowman Duathlon…

Agoriadau

Snowman 2024, Capel Curig

3rd Awst 2024-4th Awst 2024
Are You Watching Closely? Yn y Magic Bar Live, Llandudno

Gwahoddir chi i noson fythgofiadwy o ddirgelwch, lledrith a sgil.

Agoriadau

Are You Watching Closely? Yn y Magic Bar Live, Llandudno

4th Ebrill 2024
Steve Starr - Coastal Encounters, Reflecting on Appearances & Associations yn Oriel Colwyn

Mewn Reflecting on Appearances & Associations, mae Steve Starr yn crwydro’n unionsyth o’i gartref…

Agoriadau

Steve Starr - Coastal Encounters, Reflecting on Appearances & Associations yn Oriel Colwyn

12th Mawrth 2024-26th Ebrill 2024
RGC (Rygbi Gogledd Cymru)

Ymunwch â ni ar gyfer gêm gartref RGC (Rygbi Gogledd Cymru).

Agoriadau

RGC v Pontypridd yn Stadiwm CSM, Bae Colwyn

13th Ebrill 2024
Sul y Cofio Llandudno

Bydd Gwasanaeth Coffa yn cael ei gynnal yn Eglwys y Drindod Sanctaidd, Llandudno am 9.45am. Yna…

Agoriadau

Sul y Cofio Llandudno

10th Tachwedd 2024
Arddangosfa 'Of a Feather' gan Colin See-Paynton yn Oriel Ffin y Parc

Mae Oriel Ffin y Parc yn cynnal arddangosfeydd sy’n newid gan rai o’r artistiaid gorau sy’n…

Agoriadau

Adam Taylor a Dewi Tudur yn Oriel Ffin y Parc, Llandudno

4th Hydref 2024-26th Hydref 2024
Nötley Crüe yn y Motorsport Lounge, Llandudno

Bydd y deyrnged orau erioed i Mötley Crüe, "Nötley Crüe" yn chwarae yn y Motorsport Lounge yn 2024.

Agoriadau

Nötley Crüe yn y Motorsport Lounge, Llandudno

1st Mehefin 2024
Logo Always Aim High Events

Gan ddechrau ar y Promenâd Fictoraidd eiconig yn Llandudno mae’r llwybr yn mynd â’r rhedwyr o…

Agoriadau

Ras 10K Nick Beer 2025, Llandudno

9th Chwefror 2025
Marchnad Artisan Providero Llandudno

Ymunwch â ni yn y lleoliad steilus a modern hwn i grwydro o amgylch Marchnad Artisan cyffrous…

Agoriadau

Marchnad Artisan Providero Llandudno

9th Tachwedd 2024
Anton and Giovanni: Together yn Venue Cymru

Ar ôl llwyddiant ysgubol eu ‘Him and Me Tour’, mae’r pâr poblogaidd, Anton Du Beke a Giovanni…

Agoriadau

Anton and Giovanni: Together yn Venue Cymru

20th Gorffennaf 2024
Sioe Ffotograffiaeth Cwrs Gradd Sylfaen (FdA) Llandrillo 2024 yn Oriel Colwyn

Bob blwyddyn, mae Oriel Colwyn yn cymryd y cyfle i gefnogi ac arddangos sioe derfynol…

Agoriadau

Sioe Ffotograffiaeth Cwrs Gradd Sylfaen (FdA) Llandrillo 2024 yn Oriel Colwyn

2nd Chwefror 2024-1st Mawrth 2024
Mercedes ar y Prom, Llandudno

Arddangosfa o hyd at gant o geir Aelodau Clwb Mercedes Benz gydag enghreifftiau o’r 1950au hyd at…

Agoriadau

Mercedes ar y Prom, Llandudno

23rd Mehefin 2024
Marathon Metrig Bae Colwyn 2024

Mae pellter y Marathon Metrig o 26.2km (16.3 milltir) yn gam delfrydol i redwyr i ddatblygu o…

Agoriadau

Marathon Metrig Bae Colwyn 2024

24th Mawrth 2024
Plas Mawr, Conwy

Dewch i gwrdd â'n Digrifwas yng Nghonwy a gadael iddo eich diddanu gyda'i ffwlbri hwyliog!

Agoriadau

Chwarae o Gwmpas ym Mhlas Mawr

1st Ebrill 2024
The Ultimate Boyband Party Show yn Venue Cymru

Mae bandiau pop yn ôl! Bydd y peiriant gwynt wrth ei waith felly paratowch i ddathlu’r 90au!

Agoriadau

The Ultimate Boyband Party Show yn Venue Cymru

24th Hydref 2024
National Theatre Live: Nye yn Theatr Colwyn

Michael Sheen sy’n chwarae rhan Nye Bevan ar y daith swrrealaidd ac ysblennydd hon drwy fywyd ac…

Agoriadau

National Theatre Live: Nye yn Theatr Colwyn

23rd Ebrill 2024
Noemie Goudal: Contours of Certainty ym MOSTYN, Llandudno

Ym myd enigmatig Noemie Goudal, daw crymedd y gofod yn arf athronyddol, gan herio ein canfyddiadau…

Agoriadau

Noemie Goudal: Contours of Certainty ym MOSTYN, Llandudno

13th Gorffennaf 2024-21st Medi 2024
That'll Be The Day yn Venue Cymru

Mae That’ll Be The Day yn ôl ar daith gyda sioe anhygoel arall yn llawn o berfformiadau o safon…

Agoriadau

That'll Be The Day yn Venue Cymru

10th Ebrill 2024

Uchafbwyntiau Llety

Maes Carafanau Abaty Maenan

Wrth gyrraedd y parc carafanau bach hardd a chyfeillgar hwn yng nghanol y wlad, byddwch yn gallu…

Gwesty’r Royal Oak

Arferai’r Royal Oak fod yn dafarn i goetsis yn Oes Fictoria ac fe saif yng nghanol pentref…

Waterloo Hotel and Lodge

Wedi’i leoli mewn pentref dymunol Betws-y-Coed, Porth Eryri, mae Gwesty Waterloo a Lodge yn cynnig…

Ystafell Ddwbl - The Shelbounre

Croeso i’r Shelbourne, Llandudno. Ar ôl cerdded drwy ddrysau croesawgar gwesty’r Shelbourne yn…

SF Parks

Mae Parciau SF yn cyflwyno’u parciau cyffiniol, Canolfan Golden Gate Holiday a Pharc Hamdden…

Beach Bungalow

Mae’r eiddo cysurus 5 ystafell wely yma wedi ei leoli mewn ffordd bengaead dawel gyda mynediad i…

Gwylanedd Un a Dau

Dwy fflat ddeulawr hunanddarpar fodern ar lan y môr. Lle i 2 neu 4 gysgu - gellir eu llogi’n unigol…

Bwthyn Gwyliau Cae Cyd

Mae Bwthyn Gwyliau Cae Cyd yn hen sgubor sydd wedi’i thrawsnewid ym Mhenmaenmawr ar arfordir…

Maes Carafanau The Beach

Wedi’i leoli ar arfordir hardd Gogledd Cymru yn Llanddulas gyda mynediad at un o’r llwybrau beicio…

Parc Carafanau Craiglwyd Hall

Mae Parc Carafanau Craiglwyd Hall wedi’i leoli ar lechwedd gyda golygfeydd godidog i Ynys Môn a…

Uchafbwyntiau Bwyd a Diod

Rest And Be Thankful

Mae mynd am dro o amgylch Marine Drive ar y Gogarth yn brofiad hynod ddiddorol, gyda chyfoeth o…

Kava Café

Bar caffi a bwyty trwyddedig teuluol sy’n arbenigo mewn bwyd blasus, cacennau cartref a diodydd yng…

Caffi a Siop Anrhegion Coast

Beth bynnag yr ydych yn chwilio amdano, o frecwast cynnar i ginio hwyr neu fyrbryd ysgafn i ginio…

Gwesty’r Fairy Glen

Tafarn wledig draddodiadol gyda chroeso cynnes Cymreig yng nghanol Dwygyfylchi.

Alpine Coffee Shop

Alpine Coffee Shop and Gallery yw un o gaffis mwyaf poblogaidd Gogledd Cymru. Wedi’i leoli yng…

Caffi petplace (Parc i Gŵn a Bar Coffi)

Rhywle i chi a'ch ffrindiau pedair coes! Cewch eich syfrdanu gan yr holl ddewis o ddanteithion i…

Lavender Tea Rooms

Nid yw ymweliad â Conwy Garden World yn gyflawn heb fynd draw i Lavender Tea Rooms.

The Ascot Tapproom

Meicro-dafarn yng Nghraig-y-Don, Llandudno. Chwaer dafarn i Tapps Micropub, yn cynnig cwrw crefft…

Squires Sandwich Bar

Siop frechdanau/coffi ym Mae Penrhyn sy’n defnyddio cyflenwyr Cymreig lleol.

Kings Head

Y Kings Head yw’r dafarn hynaf yn Llandudno. Rydym yn agos at yr orsaf dramiau ac mae ein gardd…

Chandlers Brasserie Ltd

Bwyty lleol wedi’i leoli yn Nhrefriw, Gogledd Cymru. Oedolion yn unig.

Flat White Café

Caffi yng nghanol Bae Colwyn sydd yn cynnig coffi gwych a bwyd hyfryd, yn cynnwys dewisiadau…

The Cottage Loaf

The Cottage Loaf, tafarn wledig draddodiadol yng nghanol tref arfordirol Llandudno.

Chish N Fips

Pysgod a sglodion blasus a rhesymol dafliad carreg o draeth Llandudno. Beth arall sydd ei angen…

The Lemon Tree Tea Rooms Ltd

Ystafelloedd te chwaethus gyda thema Alys yng Ngwlad Hud yn gweini brechdanau, teisenni a thatws…

Alfredo's Italian Restaurant

Agorodd bwyty eiconig Alfredo’s ei drysau yn 1960 fel y bwyty Eidalaidd cyntaf yng ngogledd Cymru,…

Number 25

Croeso i Number 25 - y bar a’r bistro lleol yn Llandrillo-yn-Rhos. Wedi’i leoli ar Rodfa Penrhyn…

Y Stablau yn y Royal Oak

Mae’r Stablau ym Metws-y-Coed yn far a bwyty sy’n angerddol am flas a chynnyrch lleol. Lleolir yn…

Johnny Dough's yn y Bridge Inn

Pizza traddodiadol bendigedig wedi’u crasu â thân coed a dewis heb ei ail o jin a chwrw lleol, o…

Caffi Indulgence

Rydyn ni’n gaffi cyfeillgar wedi’i leoli ar Clonmel Street, ddim yn bell o’r môr yn nhref glan môr…

Ystafelloedd Te Habit

Yn gweini te, coffi, prydau traddodiadol a dewis anferthol o gacennau cartref ar stryd fawr…

Rhos Fynach

Tafarn a bwyty ar lan y môr sy’n croesawu cŵn a phlant, gyda gardd gwrw fawr yn Llandrillo-yn-Rhos…

Bwyty’r Llofft Wair

Dewch i ymuno â ni ym Mar a Gril y Llofft Wair i gael pryd o fwyd blasus, lleol. Perffaith ar gyfer…

The Grill Room - Gwesty’r Royal Oak

Mae'r tîm yn ‘The Grill Room’ ar dân i sicrhau eu bod yn gweini cynnyrch ffres lleol, tymhorol.

Uchafbwyntiau Siopa

The Conwy Sweet Shop

Siop felysion hen ffasiwn yn nhref gaerog hanesyddol Conwy sy’n pwyso’r fferins yn y ffordd…

The Pet Shop

Rydym yn fusnes lleol, cyfeillgar, annibynnol wedi’i redeg gan ein teulu ers 2012. Rydym yn cynnig…

Snowdonia Nurseries and Garden Centre

Fe gewch yma ysbrydoliaeth ar gyfer eich gardd a’ch cartref dan un to, yn ogystal â chaffi’r Olive…

Hub Dolgarrog

Mae Hub Dolgarrog, yn harddwch pentref Dolgarrog ar odre Eryri, yn llawn crefftau ac anrhegion…

About You Boutique

Gyda dillad maint 10-18, mae gan About You un nod: i helpu merched i deimlo’n steilys a chyfforddus.

Siop Anrhegion Wonderland

Atgofion braf o’ch taith i Landudno! Mae’r siop hon yn cynnig amryw o ategolion ymarferol i fynd…

Casa Reme Delicatessen

Delicatessen yn cynnig caws a chigoedd hallt, cynnyrch crefft, caws fegan a chynnyrch fegan.

The Lovely Room

Mae The Lovely Room wedi’i leoli yn Llandrillo-yn-Rhos: ger y traeth ac nid yn bell o fynyddoedd…

EK&Co

Siop fendigedig yn Llandrillo-yn-Rhos sy’n gwerthu ategolion cyfoes ar gyfer eich cartref,…

Conwy Jewellers

Busnes teuluol yng nghanol tref Conwy. Rydym yn gwerthu tlysau Clogau, yr aur prin o Gymru, a…

The Cheese Room

Siop fach sy’n arbenigo mewn caws arbennig ac yn falch o hyrwyddo amrywiaeth o gawsiau lleol a…

Anna Davies

Erbyn heddiw Anna Davies yw manwerthwr annibynnol mwyaf yr ardal. Rydym yn gwerthu amrywiaeth fawr…

The Junction Bookshop

Rydym ni’n prynu ac yn gwerthu pob mathau o lyfrau - o hen lyfrau a llyfrau ffeithiol allan o brint…

The Grape to Glass

Mae ein siop ni’n wahanol i siopau gwin eraill. Mae wedi’i gosod i helpu pobl i ddarganfod beth…

Siop Deganau Yesteryear

Mae Yesteryears yn siop deganau draddodiadol yn nhref hanesyddol Conwy.

Siop Sioned

Nwyddau cartref bendigedig ac unigryw a siop anrhegion yng nghanol Gogledd Cymru yn Llanrwst, yn…

Goodies Gifts

Dafliad carreg o’r traeth ac ar agor 7 diwrnod yr wythnos, rydym yn gwerthu teganau i fynd i’r…

Leathercraft

Rydym yn gwmni bach teuluol wedi’n lleoli yn Llandudno. Rydym yn arbenigo mewn bagiau, pyrsiau a…

Artworks 2 Celf

Rydym yn sefydliad nid er elw sy’n anelu at gefnogi artistiaid proffesiynol lleol drwy arddangos a…

Petticoat Lane

Dewch i Petticoat Lane i weld ein hamrywiaeth gwych o eitemau cartref addurniadol, dodrefn, paent…

The Little Gift Company

Rhoddion hyfryd i deulu a ffrindiau gan fanwerthwr annibynnol yng nghanol Llandrillo-yn-Rhos.

Siop Wyn (Gemwaith Wyn)

Mae’r dylunydd cynnyrch cymwysedig ifanc, Lowri-Wyn yn creu gemwaith unigryw personol gyda thro…

Celtic Hat Co.

Rydym yn gwerthu hetiau, menig ac ategolion eraill ac mae gennym amrywiaeth o ddillad gweu Aran.

Happily Ever After

Mae Siop Disney Happily Ever After wedi ei lleoli ar Mostyn Street yn Llandudno sy’n un o’r stryd…

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....