Yn chwilio am rywbeth...
  • Llety
  • Pethau i’w Gwneud
  • Beth sy’n Digwydd?
  • Bwyd a Diod
  • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Croeso i Gonwy, Llandudno a mwy!

Ein Uchafbwyntiau Dewch i Gonwy

Gwylanedd Un a Dau

Dwy fflat ddeulawr hunanddarpar fodern ar lan y môr. Lle i 2 neu 4 gysgu - gellir eu llogi’n unigol…

Gwesty’r Imperial

Mae Gwesty’r Imperial sydd wedi ennill gwobrau, gwesty Pedair Seren mwyaf Llandudno, yn sicrhau…

Bws City Sightseeing wedi'i barcio ger ei faneri hysbysebu

Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae llawer o…

The Belmont

Situated in the beautiful town of Llandudno. In the Conwy region, 200 metres from Llandudno…

Amgueddfa Llandudno

Mae gan yr Amgueddfa chwe oriel barhaol yn adrodd hanesion gorffennol Llandudno gan gynnwys y…

Canolfan Ymwelwyr Llyn Brenig

Diolch i Ddŵr Cymru, mae Llyn Brenig yn ganolbwynt iechyd a lles. Mae’n lle gwych i ymweld ag o i…

Gwesty'r Bae Llandudno

Croeso i’r Llandudno Bay Hotel, ein gwesty pedair seren sy’n cynnig y ‘waw ffactor’ o’r cychwyn…

Tu allan i'r Shelbourne

Croeso i’r Shelbourne, Llandudno. Ar ôl cerdded drwy ddrysau croesawgar gwesty’r Shelbourne yn…

Maes Carafanau The Beach

Wedi’i leoli ar arfordir hardd Gogledd Cymru yn Llanddulas gyda mynediad at un o’r llwybrau beicio…

Cŵn a throl Mynydd Sleddog gyda ddynes a hogyn

Anturiaethau Mynydd Sleddog yw’r atyniad cyntaf cŵn tynnu sled yng Nghymru. Mae’r atyniad unigryw…

Hotel No5

Gwesty gwely a brecwast boutique gradd II ar bromenâd Traeth y Gogledd, Llandudno. Wedi’i…

The Stella Guest House

The Stella provides high-quality accommodation in the Welsh seaside resort town of Llandudno…

Anturiaethau Tanddaearol Go Below, Betws-y-Coed

Profwch deithiau tanddaearol am hanner diwrnod neu ddiwrnod cyfan drwy’r hen fwyngloddiau yng…

Finding Alice

Mae “Dod o hyd i Alys,” yn gêm ymdrochol sy'n cludo chwaraewyr i fyd hudolus Y Wlad Hud, lle maen…

Gwesty’r Royal Oak

Arferai’r Royal Oak fod yn dafarn i goetsis yn Oes Fictoria ac fe saif yng nghanol pentref…

Gwyliau Sunset and Stars

Mae’n bleser gennym gynnig dewis gwych o lety o ansawdd, sy’n cynnwys bwthyn gwyliau hyfryd a chwt…

Uchafbwyntiau Beth sy’n Digwydd

Some Guys Have All The Luck yn Venue Cymru

Yn syth o’r West End ac wedi’i gymeradwyo gan deulu Rod ei hun, mae Some Guys Have All The Luck yn…

Agoriadau

Some Guys Have All The Luck yn Venue Cymru

22nd Awst 2024
Cars and Coffee on the Prom, Abergele

Cynhelir Ceir a Choffi ar y Prom rhwng mis Ebrill a mis Medi ar ddydd Sul cyntaf y mis yn…

Agoriadau

Ceir a Choffi ar y Prom, Abergele

21st Gorffennaf 2024
Adam Kay; Undoctored yn Venue Cymru

Mae deuddegfed hoff feddyg y genedl yn dod â’i sioe newydd sbon i Landudno, yn ffres o rediad sydd…

Agoriadau

Adam Kay; Undoctored yn Venue Cymru

22nd Hydref 2024
North Wales Crusaders

Mae North Wales Crusaders yn glwb proffesiynol rygbi’r gynghrair sy’n seiliedig ym Mae Colwyn.…

Agoriadau

North Wales Crusaders v Oldham RLFC yn Stadiwm CSM, Bae Colwyn

2nd Mehefin 2024
What's Love Got To Do With It yn Venue Cymru

Ar ôl taith wych ledled y DU pan werthwyd pob tocyn, bydd y rhai sy’n hoff o Tina Turner wrth eu…

Agoriadau

What's Love Got To Do With It yn Venue Cymru

21st Mehefin 2025
Triathlon Sbrint Llanrwst

Mae Clwb Triathlon GOG yn cynnal Triathlon Sbrint Llanrwst sy’n cynnwys nofio 400 metr, beicio 24km…

Agoriadau

Triathlon Sbrint Llanrwst 2024

7th Gorffennaf 2024
Taith Dywys Bywyd Gwyllt yn RSPB Conwy

Ydych chi’n chwilio am ffordd wych o gychwyn eich penwythnos? Ymunwch â’n harweinwyr gwybodus gan…

Agoriadau

Taith Dywys Bywyd Gwyllt yn RSPB Conwy

25th Mai 2024
Pencampwriaeth Pysgota BoatLife, Conwy

Croeso i Bencampwriaeth Pysgota BoatLife, ble mae gwefr pysgota yn cwrdd â’r alwad cadwraeth.

Agoriadau

Pencampwriaeth Pysgota BoatLife, Conwy

18th Mai 2024-19th Mai 2024
The Sensational 60's Experience yn Venue Cymru

Gyda chynhyrchiad newydd sbon ar gyfer 2024. Ymunwch â ni am ffenomenon gerddorol yn yr ŵyl hon o…

Agoriadau

The Sensational 60's Experience yn Venue Cymru

23rd Tachwedd 2024
Jack & The Beanstalk yn Venue Cymru

Mae teulu’r Trots mor dlawd nad oes ganddynt yr un ffeuen i’w henwau, ac ar ben hynny mae cawr yn…

Agoriadau

Jack & The Beanstalk yn Venue Cymru

7th Rhagfyr 2024-8th Rhagfyr 2024

Jack & The Beanstalk yn Venue Cymru

11th Rhagfyr 2024-15th Rhagfyr 2024

Jack & The Beanstalk yn Venue Cymru

17th Rhagfyr 2024-19th Rhagfyr 2024

Jack & The Beanstalk yn Venue Cymru

21st Rhagfyr 2024-24th Rhagfyr 2024

Jack & The Beanstalk yn Venue Cymru

26th Rhagfyr 2024-29th Rhagfyr 2024
Daredevils: Xtreme Weekend ym Mharc Fferm Manorafon

Cewch weld campau anhygoel gan gynnwys: beiciau yn neidio ar draws ysgolion, beicwyr yn troelli ar…

Agoriadau

Daredevils: Xtreme Weekend ym Mharc Fferm Manorafon

18th Mai 2024-19th Mai 2024
Y Cynllun Gerddi Cenedlaethol: Glog Ddu, Llangernyw

Mae’r ardd ddwy erw hon wedi bod wrthi’n cael ei datblygu dros y 23 mlynedd diwethaf ac mae rhai…

Agoriadau

Y Cynllun Gerddi Cenedlaethol: Glog Ddu, Llangernyw

27th Mai 2024
Arddangosfa Flynyddol y Gaeaf yn yr Academi Frenhinol Gymreig, Conwy

Elusen yw’r Academi Frenhinol Gymreig sydd â’r nod o greu mwynhad o gelf weledol trwy gyfrwng…

Agoriadau

Arddangosfa Flynyddol y Gaeaf yn yr Academi Frenhinol Gymreig, Conwy

23rd Tachwedd 2024-28th Rhagfyr 2024
Paul Smith - Pablo yn Venue Cymru

I sylw pawb sy’n hoffi comedi! Mae Paul Smith yn ôl ac yn well nag erioed yn ei daith ddiweddaraf,…

Agoriadau

Paul Smith - Pablo yn Venue Cymru

14th Mehefin 2024
Anton and Giovanni: Together yn Venue Cymru

Ar ôl llwyddiant ysgubol eu ‘Him and Me Tour’, mae’r pâr poblogaidd, Anton Du Beke a Giovanni…

Agoriadau

Anton and Giovanni: Together yn Venue Cymru

20th Gorffennaf 2024
The Houghton Weavers yn Theatr Colwyn

Mae The Houghton Weavers wedi bod yn diddanu cynulleidfaoedd ers 49 mlynedd gyda’u cyfuniad unigryw…

Agoriadau

The Houghton Weavers yn Theatr Colwyn

28th Medi 2024
Arddangosfa 'Of a Feather' gan Colin See-Paynton yn Oriel Ffin y Parc

Mae Oriel Ffin y Parc yn cynnal arddangosfeydd sy’n newid gan rai o’r artistiaid gorau sy’n…

Agoriadau

Adam Taylor a Dewi Tudur yn Oriel Ffin y Parc, Llandudno

4th Hydref 2024-26th Hydref 2024
Magic Bar Live, Llandudno

Cofio’r hen ddyddiau da yn The Magic Bar Live. Dewch draw a mwynhau cerddoriaeth, hud, comedi o’r…

Agoriadau

Good Old Days Show yn The Magic Bar Live, Llandudno

28th Mai 2024
John Bishop - Back At It yn Venue Cymru

Mae seren y byd comedi John Bishop yn ychwanegu dyddiadau ychwanegol at ei daith stand-yp DU ac…

Agoriadau

John Bishop - Back At It yn Venue Cymru

13th Mawrth 2025-14th Mawrth 2025
Run Wales

Pleidleisiwyd yn un o’r 5 hanner marathon â’r golygfeydd gorau yn y DU gan ddarllenwyr Runners…

Agoriadau

Hanner Marathon Conwy 2024

17th Tachwedd 2024
5k a 10k Abergele 2024

Yn dechrau ar y promenâd yn Abergele/ Pensarn ar arfordir Gogledd Cymru, mae’r darn gwastad hwn am…

Agoriadau

5k a 10k Abergele 2024

20th Hydref 2024
Diwrnod Agored a Marchnad Artisan Plas Hafodunos

Ymunwch â ni yn y lleoliad godidog hwn am ddiwrnod gwych o ddiwylliant, siopa, bwyta ac yfed gyda…

Agoriadau

Diwrnod Agored a Marchnad Artisan Plas Hafodunos

19th Mai 2024
Mercedes ar y Prom, Llandudno

Arddangosfa o hyd at gant o geir Aelodau Clwb Mercedes Benz gydag enghreifftiau o’r 1950au hyd at…

Agoriadau

Mercedes ar y Prom 2024, Llandudno

23rd Mehefin 2024
Tailgunner yn y Motorsport Lounge, Llandudno

Ar ôl gwerthu pob tocyn ar gyfer lleoliadau ledled y DU yn 2023, bydd Tailgunner, band metel o 5…

Agoriadau

Tailgunner yn y Motorsport Lounge, Llandudno

14th Tachwedd 2024

Uchafbwyntiau Llety

Gwylanedd Un a Dau

Dwy fflat ddeulawr hunanddarpar fodern ar lan y môr. Lle i 2 neu 4 gysgu - gellir eu llogi’n unigol…

Beach Bungalow

Mae’r eiddo cysurus 5 ystafell wely yma wedi ei leoli mewn ffordd bengaead dawel gyda mynediad i…

Parc Carafanau Craiglwyd Hall

Mae Parc Carafanau Craiglwyd Hall wedi’i leoli ar lechwedd gyda golygfeydd godidog i Ynys Môn a…

Gwesty’r Imperial

Mae Gwesty’r Imperial sydd wedi ennill gwobrau, gwesty Pedair Seren mwyaf Llandudno, yn sicrhau…

Maes Carafanau Abaty Maenan

Wrth gyrraedd y parc carafanau bach hardd a chyfeillgar hwn yng nghanol y wlad, byddwch yn gallu…

The Belmont

Wedi’i leoli yn nhref hardd Llandudno, 200 metr o bier Llandudno mae The Belmont Llandudno yn westy…

Bythynnod Gwyliau Graiglwyd Springs

Chwe bwthyn gwyliau helaeth ar ystâd breifat ar ochr bryn ym Mhenmaenmawr, gyda golygfeydd godidog,…

Gwely a Brecwast Escape

Llety gwely a brecwast bwtic cyfoes hynod boblogaidd a llwyddiannus yn Llandudno yw Escape. Mae’n…

Bwthyn Gwyliau Cae Cyd

Mae Bwthyn Gwyliau Cae Cyd yn hen sgubor sydd wedi’i thrawsnewid ym Mhenmaenmawr ar arfordir…

Bryn Derwen

Mae gwely a brecwast Bryn Derwen mewn lleoliad delfrydol ar dir gwastad wrth droed y Gogarth ar…

Gwesty'r Bae Llandudno

Croeso i’r Llandudno Bay Hotel, ein gwesty pedair seren sy’n cynnig y ‘waw ffactor’ o’r cychwyn…

Apartments at Hamilton

Mae’r pedwar rhandy wedi derbyn sgôr 4 seren gan Croeso Cymru ac yn cynnig llety cyfforddus, glân a…

Bodysgallen Hall

Mae Neuadd a Sba Bodysgallen, wedi’i leoli mewn 230 erw o erddi a pharcdir llawn coed, yn neuadd…

Tu allan i'r Shelbourne

Croeso i’r Shelbourne, Llandudno. Ar ôl cerdded drwy ddrysau croesawgar gwesty’r Shelbourne yn…

Maes Carafanau The Beach

Wedi’i leoli ar arfordir hardd Gogledd Cymru yn Llanddulas gyda mynediad at un o’r llwybrau beicio…

Gwesty'r Dunoon

Mae Gwesty'r Dunoon yn westy pedair seren AA, 66 ystafell wely, sy'n cael ei redeg yn deuluol, ac…

Hotel No5

Gwesty gwely a brecwast boutique gradd II ar bromenâd Traeth y Gogledd, Llandudno. Wedi’i…

Bryn Bella B and B

Ceir golygfeydd panoramig yn edrych dros Fetws-y-Coed a Choedwig Gwydir, Eryri yn llety Gwely a…

The Stella Guest House

The Stella provides high-quality accommodation in the Welsh seaside resort town of Llandudno…

The Deep Sleep

Deep Sleep is an adventure like no other on Earth! This newest epic experience from Go Below…

Gwely a Brecwast Bryn Woodlands

Ydych chi’n chwilio am lety Gwely a Brecwast teuluol, cyfeillgar yng nghanol Gogledd Cymru? Os…

The Empire

Mae’r Empire yn westy mawr steil boutique yn nhref glan môr boblogaidd Llandudno.

Gwesty’r Royal Oak

Arferai’r Royal Oak fod yn dafarn i goetsis yn Oes Fictoria ac fe saif yng nghanol pentref…

Bwthyn Gwyliau Henblas

Croeso i Fwthyn Gwyliau Henblas. Wedi ei leoli uwch hen dref farchnad Abergele a’i amgylchynu gan…

Uchafbwyntiau Bwyd a Diod

The Grill Room - Gwesty’r Royal Oak

Mae'r tîm yn ‘The Grill Room’ ar dân i sicrhau eu bod yn gweini cynnyrch ffres lleol, tymhorol.

Alpine Coffee Shop

Alpine Coffee Shop and Gallery yw un o gaffis mwyaf poblogaidd Gogledd Cymru. Wedi’i leoli yng…

Bwyty Signatures

Y perchnogion a’r rheolwyr yw’r Cogydd Gweithredol Jimmy Williams a’i wraig dalentog iawn Louise,…

Rest And Be Thankful

Mae mynd am dro o amgylch Marine Drive ar y Gogarth yn brofiad hynod ddiddorol, gyda chyfoeth o…

Bryn Williams ym Mhorth Eirias

Dafliad carreg o’r môr a thraeth hyfryd Porth Eirias y mae bistro Bryn Williams. Mae’r fwydlen yn…

Little Indian Chef

Mae'r Little Indian Chef yn darparu bwydydd traddodiadol gan gyflwyno blasau o ddiwylliant a…

Bengal Dynasty

Mae gennym fwydlen helaeth yn cynnig detholiad eang o fwyd Indiaidd yn Llandudno.

Harvey's New York Bar & Grill

Gydag awyrgylch cyfeillgar a bwyd gwych, stêcs wedi'u grilio, byrgyrs a llawer mwy mewn steil…

The Ascot Tapproom

Meicro-dafarn yng Nghraig-y-Don, Llandudno. Chwaer dafarn i Tapps Micropub, yn cynnig cwrw crefft…

Bwyty Dylan's - Llandudno

Mae Dylans yn Llandudno yn fwyty sy’n addas i deuluoedd sydd wedi’i leoli yn hen westy’r Washington…

Chandlers Brasserie Ltd

Bwyty lleol wedi’i leoli yn Nhrefriw, Gogledd Cymru. Oedolion yn unig.

Forte's Restaurant

Mae croeso cynnes yn aros amdanoch yn Forte’s Restaurant - Mae’r awyrgylch yn gynnes a chroesawgar…

Becws Tan Lan

Beth am ymweld â ni yn ein siop ym Mae Colwyn lle gallwch brynu ein bara, cacennau a brechdanau…

Siop Goffi Porter

Ni fyddai trip i Barc Eirias neu Ganolfan Hamdden Colwyn yn gyflawn heb stopio yn Porter's.

Candles

Bwyty teuluol wedi’i addurno’n gyfoes gyda chanhwyllau ar y bwrdd, gan weini prydau Prydeinig ac…

Ystafell De Tu Hwnt i'r Bont

Mae Tu Hwnt i’r Bont yn adeilad rhestredig Gradd II o’r 15fed Ganrif ac yn ystafell de yn Llanrwst.…

Jai-Ho Restaurant

Bwyty a chyfleuster bwyd i fynd sydd wedi ennill gwobrau sydd yn gweini bwyd Indiaidd ym mhentref…

Tafarn The Albert

Tafarn brysur â bwyd da a chwrw go iawn i deuluoedd yng nghanol Llandudno.

Marmalade

Caffi i’r teulu sy’n cael ei redeg yng nghanol cymuned Llandrillo-yn-Rhos. Mae gweini bwyd a…

Watson's Bistro

Dim ond y cynnyrch lleol gorau y mae'r Bistro yn ei ddefnyddio i greu prydau cartref. Rydym yn…

The Jackdaw

O fewn muriau tref gaerog ganoloesol Conwy y mae The Jackdaw, bwyty gan y Cogydd Nick Rudge. 

Rhos Fynach

Tafarn a bwyty ar lan y môr sy’n croesawu cŵn a phlant, gyda gardd gwrw fawr yn Llandrillo-yn-Rhos…

White Tower

Mae White Tower yn fwyty Groegaidd yng nghanol Llandudno sy’n gweini bwyd cartref Groegaidd. Caiff…

Siop Hufen Iâ Parisella

Mae Siop Hufen Iâ Parisella yn cynnwys siop hufen iâ gyda man eistedd yn y cefn sy’n gweini diodydd…

Siop Ar-Lein Dewch i Gowny

Calendrau

Get your self organised with our range of 2025 calendars. Featuring exceptional photography of…

Canolfan Groeso Llandudno

Pan fyddwch chi’n dod i Landudno cofiwch ddod i’r Ganolfan Groeso.

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....