Yn chwilio am rywbeth...
  • Llety
  • Pethau i’w Gwneud
  • Beth sy’n Digwydd?
  • Bwyd a Diod
  • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Croeso i Gonwy, Llandudno a mwy!

Ein Uchafbwyntiau Dewch i Gonwy

Anturiaethau Tanddaearol Go Below, Betws-y-Coed

Profwch deithiau tanddaearol am hanner diwrnod neu ddiwrnod cyfan drwy’r hen fwyngloddiau yng…

Gwesty’r Royal Oak

Arferai’r Royal Oak fod yn dafarn i goetsis yn Oes Fictoria ac fe saif yng nghanol pentref…

Cŵn a throl Mynydd Sleddog gyda ddynes a hogyn

Anturiaethau Mynydd Sleddog yw’r atyniad cyntaf cŵn tynnu sled yng Nghymru. Mae’r atyniad unigryw…

Gwesty’r Imperial

Mae Gwesty’r Imperial sydd wedi ennill gwobrau, gwesty Pedair Seren mwyaf Llandudno, yn sicrhau…

Gwesty'r Bae Llandudno

Welcome to Llandudno Bay Hotel, our four-star hotel offering the 'Wow-Factor' from arrival to…

Bws City Sightseeing wedi'i barcio ger ei faneri hysbysebu

Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae llawer o…

The Stella Guest House

The Stella provides high-quality accommodation in the Welsh seaside resort town of Llandudno…

Canolfan Ymwelwyr Llyn Brenig

Mae Llyn Brenig yng nghanol rhostiroedd Mynydd Hiraethog ac yn ganolfan ar gyfer gweithgareddau…

Finding Alice

“Finding Alice,” is an immersive game transporting players into the enchanting world of Wonderland,…

Maes Carafanau The Beach

Wedi’i leoli ar arfordir hardd Gogledd Cymru yn Llanddulas gyda mynediad at un o’r llwybrau beicio…

Hotel No5

A stylish Grade ll listed boutique b&b hotel located on the North Shore promenade of Llandudno,…

Gwylanedd Un a Dau

Dwy fflat ddeulawr hunanddarpar fodern ar lan y môr. Lle i 2 neu 4 gysgu - gellir eu llogi’n unigol…

Gwyliau Sunset and Stars

We are delighted to offer a choice of superb quality accommodation, comprising a beautiful holiday…

Tu allan i'r Shelbourne

Croeso i’r Shelbourne, Llandudno. Ar ôl cerdded drwy ddrysau croesawgar gwesty’r Shelbourne yn…

Amgueddfa Llandudno

Mae gan yr Amgueddfa chwe oriel barhaol yn adrodd hanesion gorffennol Llandudno gan gynnwys y…

The Belmont

Situated in the beautiful town of Llandudno. In the Conwy region, 200 metres from Llandudno…

Uchafbwyntiau Beth sy’n Digwydd

11.5k Llyn Alwen

O faes parcio Canolfan Ymwelwyr Alwen sydd wedi’i leoli ger Llyn Brenig, mae’r llwybr rhedeg hwn yn…

Agoriadau

11.5k Llyn Alwen a Canicross 2024

15th Medi 2024
Marchnad y Ffermwyr Conwy yn RSPB Conwy

Bwyd â gwir flas, yn uniongyrchol gan y cynhyrchwyr. Gallwch grwydro o amgylch y stondinau i brynu…

Agoriadau

Marchnad y Ffermwyr Conwy yn RSPB Conwy

26th Mehefin 2024
Plas Mawr, Conwy

Mae’r Teulu gartref y penwythnos hwn. Dewch i gael hwyl gyda nhw!

Agoriadau

Cyfarfod y Trigolion ym Mhlas Mawr

28th Medi 2024
Jools Holland and his Rhythm & Blues Orchestra yn Venue Cymru

Bydd cefnogwyr yn falch o glywed y bydd y sioe unwaith eto yn cynnwys yr anhygoel Ruby Turner a…

Agoriadau

Jools Holland and his Rhythm & Blues Orchestra yn Venue Cymru

1st Mehefin 2024
FastLove yn Venue Cymru

Yn syth o West End Llundain, dyma ddathliad gwych o George Michael!

Agoriadau

FastLove yn Venue Cymru

11th Mai 2024
Y Cynllun Gerddi Cenedlaethol: 33 Bryn Tŵr a Lynton

Gardd deuluol yw Bryn Tŵr sy’n brysur â phlant, cŵn, ieir, llwyni, rhosod, potiau, llysiau a lawnt.…

Agoriadau

Y Cynllun Gerddi Cenedlaethol: 33 Bryn Tŵr a Lynton

8th Mehefin 2024-9th Mehefin 2024
Taith Dywys Bywyd Gwyllt yn RSPB Conwy

Ydych chi’n chwilio am ffordd wych o gychwyn eich penwythnos? Ymunwch â’n harweinwyr gwybodus gan…

Agoriadau

Taith Dywys Bywyd Gwyllt yn RSPB Conwy

27th Ebrill 2024
Marchnad Ail-law, Hen Bethau ac Artisan Providero, Llandudno

Mwynhewch brynhawn dydd Sadwrn yng nghanol Llandudno yn y gofod steilus a chyfoes a thwriwch drwy’r…

Agoriadau

Marchnad Ail-law, Hen Bethau ac Artisan Providero, Llandudno

5th Hydref 2024
Ceir a Choffi ar y Prom, Llandrillo-yn-Rhos

Cynhelir Ceir a Choffi ar y Prom rhwng mis Ebrill a mis Medi ar ddydd Sul cyntaf y mis yn…

Agoriadau

Ceir a Choffi ar y Prom, Llandrillo-yn-Rhos

2nd Mehefin 2024
North Wales Crusaders

Mae North Wales Crusaders yn glwb proffesiynol rygbi’r gynghrair sy’n seiliedig ym Mae Colwyn.…

Agoriadau

North Wales Crusaders v Keighley Cougars yn Stadiwm CSM, Bae Colwyn

19th Mai 2024
Stondin yn Ffair Fêl Conwy

Ffair Siarter Frenhinol 700 mlynedd oed gyda stondinau cynnyrch mêl a chychod gwenyn, planhigion …

Agoriadau

Ffair Fêl Conwy 2024

13th Medi 2024
National Theatre Live: Nye yn Theatr Colwyn

Michael Sheen sy’n chwarae rhan Nye Bevan ar y daith swrrealaidd ac ysblennydd hon drwy fywyd ac…

Agoriadau

National Theatre Live: Nye yn Theatr Colwyn

23rd Ebrill 2024
Magic Bar Live, Llandudno

Camwch i fyny a byddwch yn barod i gael eich syfrdanu gan Chris Williams a’i sioe Mystery Box Magic!

Agoriadau

Chris Williams Mystery Box Magic yn y Magic Bar Live, Llandudno

27th Ebrill 2024
The Ultimate Boyband Party Show yn Venue Cymru

Mae bandiau pop yn ôl! Bydd y peiriant gwynt wrth ei waith felly paratowch i ddathlu’r 90au!

Agoriadau

The Ultimate Boyband Party Show yn Venue Cymru

24th Hydref 2024
Plas Mawr, Conwy

Mae’r Teulu gartref y penwythnos hwn. Dewch i gael hwyl gyda nhw!

Agoriadau

Cyfarfod y Trigolion ym Mhlas Mawr

4th Mai 2024
Haus - Cerddoriaeth Fyw ac Arddangosfa Gelf

Bydd ‘Haus: Cerddoriaeth Fyw ac Arddangosfa Gelf’ yn cael ei gynnal yn Haus - 26 Augusta Street,…

Agoriadau

Haus - Cerddoriaeth Fyw ac Arddangosfa Gelf

15th Mehefin 2024
Hanes Byw: HMS Cymru yng Nghastell Gwrych

Ewch ar daith drwy amser yng Nghastell Gwrych yn ystod eu digwyddiad Hanes Byw a gynhaliwyd gan…

Agoriadau

Hanes Byw: HMS Cymru yng Nghastell Gwrych

25th Mai 2024-27th Mai 2024
Romeo's Daughter - An Acoustic Date yn y Motorsport Lounge, Llandudno

Yn dychwelyd i’r Motorsport Lounge ar gyfer gig acwstig agos atoch - cerddoriaeth ar ei orau, dyma…

Agoriadau

Romeo's Daughter - An Acoustic Date yn y Motorsport Lounge, Llandudno

10th Mai 2024
Magic Bar Live, Llandudno

Cofio’r hen ddyddiau da yn The Magic Bar Live. Dewch draw a mwynhau cerddoriaeth, hud, comedi o’r…

Agoriadau

Good Old Days Show yn The Magic Bar Live, Llandudno

28th Mai 2024
Blue Nation yn y Motorsport Lounge, Llandudno

Mae Blue Nation yn cychwyn ar eu taith gyntaf erioed fel prif berfformwyr o amgylch y DU.

Agoriadau

Blue Nation yn y Motorsport Lounge, Llandudno

21st Medi 2024
Magic Bar Live, Llandudno

Camwch i fyny a byddwch yn barod i gael eich syfrdanu gan Chris Williams a’i sioe Mystery Box Magic!

Agoriadau

Chris Williams Mystery Box Magic yn y Magic Bar Live, Llandudno

13th Gorffennaf 2024
Helfa Ysbrydion yng Nghastell Gwrych

Mae dod ar draws ysbrydion yn gyffredin yng Nghastell Gwrych, ond ydych chi’n ddigon dewr i aros am…

Agoriadau

Helfa Ysbrydion yng Nghastell Gwrych

27th Ebrill 2024
Plas Mawr, Conwy

Mae môr-ladron wedi meddiannu Conwy a chuddio eu trysor ym Mhlas Mawr. Dewch i’n helpu i ddarganfod…

Agoriadau

Helfa Trysor y Môr-ladron ym Mhlas Mawr, Conwy

8th Mehefin 2024-9th Mehefin 2024
Dr Louise Newson: Hormones and Menopause - The Great Debate yn Venue Cymru

Mae Dr Louise Newson, arbenigwr meddygol blaenllaw ar y menopos a hormonau, yn cychwyn ar ei thaith…

Agoriadau

Dr Louise Newson: Hormones and Menopause - The Great Debate yn Venue Cymru

2nd Hydref 2024

Uchafbwyntiau Llety

Gwesty’r Royal Oak

Arferai’r Royal Oak fod yn dafarn i goetsis yn Oes Fictoria ac fe saif yng nghanol pentref…

Bythynnod Gwyliau Graiglwyd Springs

Chwe bwthyn gwyliau helaeth ar ystâd breifat ar ochr bryn ym Mhenmaenmawr, gyda golygfeydd godidog,…

Gwesty’r Imperial

Mae Gwesty’r Imperial sydd wedi ennill gwobrau, gwesty Pedair Seren mwyaf Llandudno, yn sicrhau…

Gwesty'r Bae Llandudno

Welcome to Llandudno Bay Hotel, our four-star hotel offering the 'Wow-Factor' from arrival to…

Bwthyn Gwyliau Henblas

Croeso i Fwthyn Gwyliau Henblas. Wedi ei leoli uwch hen dref farchnad Abergele a’i amgylchynu gan…

Gwely a Brecwast Bryn Woodlands

Ydych chi’n chwilio am lety Gwely a Brecwast teuluol, cyfeillgar yng nghanol Gogledd Cymru? Os…

The Empire

Mae’r Empire yn westy mawr steil boutique yn nhref glan môr boblogaidd Llandudno.

Beach Bungalow

Mae’r eiddo cysurus 5 ystafell wely yma wedi ei leoli mewn ffordd bengaead dawel gyda mynediad i…

The Stella Guest House

The Stella provides high-quality accommodation in the Welsh seaside resort town of Llandudno…

Apartments at Hamilton

Mae’r pedwar rhandy wedi derbyn sgôr 4 seren gan Croeso Cymru ac yn cynnig llety cyfforddus, glân a…

Gwely a Brecwast Escape

Llety gwely a brecwast bwtic cyfoes hynod boblogaidd a llwyddiannus yn Llandudno yw Escape. Mae’n…

Maes Carafanau The Beach

Wedi’i leoli ar arfordir hardd Gogledd Cymru yn Llanddulas gyda mynediad at un o’r llwybrau beicio…

Hotel No5

A stylish Grade ll listed boutique b&b hotel located on the North Shore promenade of Llandudno,…

Bwthyn Gwyliau Cae Cyd

Mae Bwthyn Gwyliau Cae Cyd yn hen sgubor sydd wedi’i thrawsnewid ym Mhenmaenmawr ar arfordir…

Gwylanedd Un a Dau

Dwy fflat ddeulawr hunanddarpar fodern ar lan y môr. Lle i 2 neu 4 gysgu - gellir eu llogi’n unigol…

Gwyliau Sunset and Stars

We are delighted to offer a choice of superb quality accommodation, comprising a beautiful holiday…

Tu allan i'r Shelbourne

Croeso i’r Shelbourne, Llandudno. Ar ôl cerdded drwy ddrysau croesawgar gwesty’r Shelbourne yn…

Bodysgallen Hall

Mae Neuadd a Sba Bodysgallen, wedi’i leoli mewn 230 erw o erddi a pharcdir llawn coed, yn neuadd…

Bryn Bella B and B

Ceir golygfeydd panoramig yn edrych dros Fetws-y-Coed a Choedwig Gwydir, Eryri yn llety Gwely a…

Parc Carafanau Craiglwyd Hall

Mae Parc Carafanau Craiglwyd Hall wedi’i leoli ar lechwedd gyda golygfeydd godidog i Ynys Môn a…

Gwesty'r Dunoon

Mae Gwesty'r Dunoon yn westy pedair seren AA, 66 ystafell wely, sy'n cael ei redeg yn deuluol, ac…

Maes Carafanau Abaty Maenan

Wrth gyrraedd y parc carafanau bach hardd a chyfeillgar hwn yng nghanol y wlad, byddwch yn gallu…

The Belmont

Situated in the beautiful town of Llandudno. In the Conwy region, 200 metres from Llandudno…

Bryn Derwen

Mae gwely a brecwast Bryn Derwen mewn lleoliad delfrydol ar dir gwastad wrth droed y Gogarth ar…

Uchafbwyntiau Bwyd a Diod

Pen-y-Bryn

Does dim byd arbennig am du blaen Pen-y-Bryn, ond y tu mewn fe welwch loriau derw hyfryd, tanau…

Caffi Dewi

Mae Caffi Dewi yn lle croesawgar a chyfeillgar i fwynhau bwyd cartref blasus. Rydym ni ddau funud…

Characters Tea House and Restaurant

Mwynhewch de prynhawn traddodiadol, brecwast hwyr neu ginio yng nghanol Llandudno yn y busnes…

Jai-Ho Restaurant

Bwyty a chyfleuster bwyd i fynd sydd wedi ennill gwobrau sydd yn gweini bwyd Indiaidd ym mhentref…

Providero

Coffi, te dail, cacennau ffres a llawer mwy ar gael i fynd o’n tŷ te a choffi yng Nghyffordd…

The Penrhyn Arms

A multi award winning Real Ale & Real Cider Pub. We have 2 real fires and tropical style beer…

Two The Square

Yn cynnig coffi da a bwyd blasus yng nghanol tref gaerog ganoloesol Conwy.

Forte's Restaurant

Mae croeso cynnes yn aros amdanoch yn Forte’s Restaurant - Mae’r awyrgylch yn gynnes a chroesawgar…

Route 66 Diner

Bwyd Americanaidd ffantastig rhesymol. Dewch draw i roi cynnig ar un o’n heriau bwyta byrgyr!

The Cottage Loaf

The Cottage Loaf, tafarn wledig draddodiadol yng nghanol tref arfordirol Llandudno.

The Mediterranean Restaurant

Nod Mediterranean Restaurant yw ail-greu'r teimlad gwyliau yn syth wrth i chi gamu i mewn i’r bwyty.

Bwyty Pizza Portiwgeaidd Virgilio's

Rydym yn deulu o ynys hardd Madeira ym Mhortiwgal, ac yn Virgilio’s rydym yn dod â blas o Madeira i…

The Mulberry

Gyda seddau awyr agored yn edrych dros y marina, mae The Mulberry yn lle gwych i ymlacio a mwynhau…

Cantîn

Wedi’i leoli yng Nghanolfan Ddiwylliant Conwy, mae Cantîn yn gweini coffi, brecwast, cinio,…

Enochs Fish & Chips

Rydym wedi cymryd ein treftadaeth a’n profiad ac wedi ychwanegu ein harddull ein hun i greu eich…

Bryn Williams ym Mhorth Eirias

Dafliad carreg o’r môr a thraeth hyfryd Porth Eirias y mae bistro Bryn Williams. Mae’r fwydlen yn…

Becws Tan Lan

Beth am ymweld â ni yn ein siop ym Mae Colwyn lle gallwch brynu ein bara, cacennau a brechdanau…

Ristorante Romeo's

Yn Ristorante Romeo rydym ni’n cynnig bwydlen helaeth Eidalaidd gan ddefnyddio’r cynhwysion gorau a…

Tapps at Rhos

Meicro-dafarn a siop boteli annibynnol yn Llandrillo-yn-Rhos, yn arbenigo mewn cwrw casgen.

Bwyty Carlo's

Yn Carlo's, mae’r fwydlen fodern wych yn cyfuno bwyd Eidalaidd traddodiadol ag arddull gyfoes.

Caffi Conwy Falls

Cafodd Caffi Conwy Falls ei ddylunio gan Syr William Clough Ellis i gyd-fynd â saernïaeth…

Fish Tram Chips

Caffi trwyddedig yn gweini pysgod a sglodion clasurol mewn ystafell fwyta achlysurol dafliad carreg…

Johnny Dough's Pizza

Cartref pizzas wedi’u coginio ar dân yng Ngogledd Cymru. Pizzas wedi’u gwneud yn arbennig i bob…

Bwyty Lucknow Lounge

Ym Mwyty Lolfa Lucknow rydym yn gwneud bwyd ffres ac yn ymfalchïo ynddo, gan ddarparu ar gyfer pawb…

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....