Conwy
Yn chwilio am rywbeth...
  • Llety
  • Pethau i’w Gwneud
  • Beth sy’n Digwydd?
  • Bwyd a Diod
  • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Croeso i Gonwy, Llandudno a mwy!

Uchafbwyntiau Pethau i’w Gwneud

Beicwyr yn marchogaeth o amgylch pentir y Gogarth

Taith amrywiol o amgylch tref glan môr Fictoraidd Llandudno a’r Gogarth ac yn ôl Ddeganwy. Tua 15…

Llun o’r awyr o Marine Drive a’r Gogarth

Ar y daith sain hunan-dywysedig hon gallwch ddarganfod yr amgylchedd, hanes, archeoleg ac atyniadau…

Mynedfa flaen y Ganolfan Ddiwylliant gyda golygfa o Gastell Conwy

Porth Diwylliannol i Sir Conwy - Mae Canolfan Ddiwylliant Conwy dafliad carreg oddi wrth waliau…

Teulu gyda llamas, Fferm Bodafon

Lleolir yn Llandudno gyda golygfeydd bendigedig o’r bau a’r Gogarth, mae Parc Fferm Bodafon yn…

Adventure Tours Snowdonia

Gadewch y car ac ewch ar antur ar draws Parc Cenedlaethol Eryri.

Taith Gerdded Treftadaeth Llandrillo-yn-Rhos

Mae Llwybr Treftadaeth Llandrillo-yn-Rhos yn mynd trwy 25 safle hanesyddol mewn 3 awr yn unig, gan…

Dau gerddwr wrth y fynedfa i Warchodfa Natur Pensychnant

Cylchdaith yn arwain o ben Pas Sychnant gyda golygfeydd arbennig o Ddyffryn Conwy, mynyddoedd y…

Trên Tir Llandudno

Mwynhewch daith deuluol hwyliog rhwng Pier Llandudno a’r Lan Orllewinol ar Drên Tir Llandudno. Bydd…

Golygfa o ben y Rhaeadr Ewynnol

Mae’r Rhaeadr Ewynnol yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol lle mae’r Afon Llugwy’n llifo drwy…

Y Tŷ Lleiaf gyda thyred y tu ôl iddo

Gellir dod o hyd i’r Tŷ Lleiaf ym Mhrydain yn swatio o blith teras o dai ar lan y cei yng Nghonwy.…

Parc Pentre Mawr

Wedi ei leoli yn agos at y traeth yn Abergele, mae Parc Pentre Mawr yn barc trefol gweddol fawr yng…

Tram Llandudno yn dringo i fyny Y Gogarth gyda Bae Llandudno yn y cefndir

Mae Tramffordd y Gogarth yn Llandudno, gyda’i ysblander Fictoraidd a’i swyn yn aros i fynd â chi ar…

Plant ar wal ddringo

Rydym yn annog amgylchedd cyfeillgar a pharchus lle gall holl ddringwyr herio eu hunain, o…

Llwybr Beicio o Amgylch y Llyn

Mae’r llwybr hwn, sydd tua 15.2km o hyd, yn addas ar gyfer dechreuwyr a theuluoedd. Dechreua’r…

Beics Betws

Mae Beics Betws yn cynnig gwasanaeth llogi beiciau, teithiau beic tywys a gwyliau beics teithiol.…

Canolfan Hamdden Abergele

Mae digon i'w wneud yng Nghanolfan Hamdden Abergele gyda phwll nofio, neuadd chwaraeon, campfa ac…

Taith gerdded i deulu, Llyn Crafnant

Mae’r gylchdaith hon yn mynd â chi o amgylch Llyn Crafnant yng ngodidowgrwydd Parc Cenedlaethol…

Pont y Rhaeadr, The Dell, Gardd Bodnant

Yn ymestyn dros 80 erw ac â mwy na 250 o flynyddoedd o hanes garddwriaethol, mae Gardd Bodnant yr…

Llwybr Arglwyddes Fair

Os oes awydd arnoch daith hamddenol yn ôl i’n gorffennol canoloesol yna mae Taith y Fonesig Fair…

Y llyn cychod ym Mharc Eirias

Wedi ei leoli ym Mae Colwyn, gyda hanner can erw o barcdir prydferth, Parc Eirias ydi prif…

Castell tywod ar Traeth y Gogledd, Llandudno

Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno, ac mae’n draeth cysgodol gyda phier Fictoraidd a…

Eglwys a mynwent Sant Digain, Llangernyw

Mae’r llwybr 33 milltir ar draws Sir Gonwy yn rhan o Daith Pererin Gogledd Cymru, llwybr hanesyddol…

Castell Dolwyddelan

Cadarnle Cymreig aruchel mewn lleoliad mynydd trawiadol. ​​​​​Mae Dolwyddelan mor Gymreig â…

Uchafbwyntiau Beth sy’n Digwydd

The Haunting of Blaine Manor yn Venue Cymru

The Haunting of Blaine Manor gan yr Awdur a Chyfarwyddwr Joe O’Byrne. Enillydd Gwobr Drama…

Agoriadau

The Haunting of Blaine Manor yn Venue Cymru

24th Chwefror 2024
Awful Auntie yn Fyw ar Lwyfan Venue Cymru

Pan y mae Stella yn ymweld â Llundain gyda'i rheini, nid oes syniad ganddi am y perygl sydd o’i…

Agoriadau

Awful Auntie yn Fyw ar Lwyfan Venue Cymru

16th Mai 2024-19th Mai 2024
Black Angus yn y Motorsport Lounge, Llandudno

Black Angus yw prif fand teyrnged y DU i AC/DC pan oedd Bon Scott yn brif ganwr. Gwyliwch nhw yn y…

Agoriadau

Black Angus yn y Motorsport Lounge, Llandudno

15th Mehefin 2024
Run Wales logo

Mae pellter y Marathon Metrig o 26.2km (16.3 milltir) yn gam delfrydol i redwyr i ddatblygu o…

Agoriadau

Marathon Metrig Bae Colwyn 2024

24th Mawrth 2024
Legend: The Music of Bob Marley yn Venue Cymru

Wrth feddwl am reggae, dim ond un enw sy’n dod i’r meddwl. Y seren arbennig, Bob Marley.

Agoriadau

Legend: The Music of Bob Marley yn Venue Cymru

12th Medi 2024
Rosemarie Castoro: Carving Space ym MOSTYN, Llandudno

Mae’r artist Americanaidd Rosemarie Castoro (1939-2015) yn cynnal rôl artistig unigryw o fewn…

Agoriadau

Rosemarie Castoro: Carving Space ym MOSTYN, Llandudno

21st Hydref 2023-24th Chwefror 2024
RGC (Rygbi Gogledd Cymru)

Ymunwch â ni ar gyfer gêm gartref RGC (Rygbi Gogledd Cymru).

Agoriadau

RGC v Castell-nedd yn Stadiwm CSM, Bae Colwyn

9th Mawrth 2024
Arwydd y Three Castles ar flaen car clasurol

Bydd Rali’r Tri Chastell 2024 eto wedi’i lleoli yn nhref glan môr hardd Llandudno.

Agoriadau

Rali’r Tri Chastell 2024, Llandudno

4th Mehefin 2024-7th Mehefin 2024
Giovanni Pernice - Let Me Entertain You yn Venue Cymru

Mae’r perfformiwr o fri yn ôl! Mae Giovanni Pernice yn dychwelyd yn 2024 ar gyfer taith newydd sbon…

Agoriadau

Giovanni Pernice - Let Me Entertain You yn Venue Cymru

6th Ebrill 2024
Justin Hayward yn Venue Cymru

Mae’r canwr-gyfansoddwr Justin Hayward, lleisydd y Moody Blues, yn dod i Venue Cymru yn rhan o ‘The…

Agoriadau

Justin Hayward yn Venue Cymru

24th Mawrth 2024
From the Jam yn Venue Cymru

Ffurfiwyd From the Jam yn 2006 pan ymunodd Russell Hastings a Rick Buckler, oedd yn teithio fel The…

Agoriadau

From the Jam a gwesteion arbennig: Skids yn Venue Cymru

30th Mawrth 2024
Twin Lizzy yn y Motorsport Lounge, Llandudno

Twin Lizzy yw prif fand teyrnged y DU i gerddoriaeth Phil Lynott a Thin Lizzy ac maent yn dychwelyd…

Agoriadau

Twin Lizzy yn y Motorsport Lounge, Llandudno

4th Mai 2024
Come From Away yn Venue Cymru

7,000 o deithwyr yn sownd. Un tref bach. Stori wir rhyfeddol.

Agoriadau

Come From Away yn Venue Cymru

30th Gorffennaf 2024-3rd Awst 2024
Gŵyl Môr Ladron Conwy

Ahoi gyfeillion, byddwn ni’n dychwelyd i Gonwy am antur arall yn 2024!

Agoriadau

Gŵyl Môr Ladron Conwy

8th Mehefin 2024-9th Mehefin 2024
Anton and Giovanni: Together yn Venue Cymru

Ar ôl llwyddiant ysgubol eu ‘Him and Me Tour’, mae’r pâr poblogaidd, Anton Du Beke a Giovanni…

Agoriadau

Anton and Giovanni: Together yn Venue Cymru

20th Gorffennaf 2024
Bluey's Big Play yn Venue Cymru

Tra bod dad yn teimlo fel ymlacio rhywfaint ar brynhawn Sul, mae gan Bluey a Bingo syniadau eraill.

Agoriadau

Bluey's Big Play yn Venue Cymru

2nd Mai 2024-6th Mai 2024
Shaun Ryder - Happy Mondays, and Fridays, and Saturdays, and Sunday yn Theatr Colwyn

Y dyn roc gwyllt a ddaeth yn drysor cenedlaethol. Mae prif leisydd Happy Mondays a Black Grape,…

Agoriadau

Shaun Ryder - Happy Mondays, and Fridays, and Saturdays, and Sunday yn Theatr Colwyn

6th Tachwedd 2024
Rob Brydon - A Night of Songs and Laughter yn Venue Cymru

Ar ôl taith a werthodd allan yn y DU ac Awstralia, mae Rob Brydon yn ôl gyda’i sioe sydd wedi…

Agoriadau

Rob Brydon - A Night of Songs and Laughter yn Venue Cymru

27th Chwefror 2024
RGC (Rygbi Gogledd Cymru)

Ymunwch â ni ar gyfer gêm gartref RGC (Rygbi Gogledd Cymru).

Agoriadau

RGC v Llanymddyfri yn Stadiwm CSM, Bae Colwyn

27th Ionawr 2024
The Wizard of Oz yn Venue Cymru

Yn syth o theatr y Palladium yn Llundain, mae’r cynhyrchiad newydd anhygoel o un o’r sioeau cerdd…

Agoriadau

The Wizard of Oz yn Venue Cymru

5th Mawrth 2024-10th Mawrth 2024
Peter Pan yn Venue Cymru

Mae Venue Cymru yn croesawu John Evans yn ôl ar gyfer yr antur bantomeim sy’n glasur oesol - Peter…

Agoriadau

Peter Pan yn Venue Cymru

9th Rhagfyr 2023

Peter Pan yn Venue Cymru

10th Rhagfyr 2023

Peter Pan yn Venue Cymru

13th Rhagfyr 2023-15th Rhagfyr 2023

Peter Pan yn Venue Cymru

16th Rhagfyr 2023

Peter Pan yn Venue Cymru

17th Rhagfyr 2023

Peter Pan yn Venue Cymru

20th Rhagfyr 2023

Peter Pan yn Venue Cymru

21st Rhagfyr 2023

Peter Pan yn Venue Cymru

22nd Rhagfyr 2023

Peter Pan yn Venue Cymru

23rd Rhagfyr 2023

Peter Pan yn Venue Cymru

24th Rhagfyr 2023

Peter Pan yn Venue Cymru

26th Rhagfyr 2023

Peter Pan yn Venue Cymru

27th Rhagfyr 2023-30th Rhagfyr 2023

Peter Pan yn Venue Cymru

31st Rhagfyr 2023
‘The World According to Kaleb’ yn Venue Cymru

Shut the gate! Mae Kaleb Cooper, ffermwr mwyaf adnabyddus Chipping Norton ac awdur poblogaidd y…

Agoriadau

‘The World According to Kaleb’ yn Venue Cymru

2nd Mawrth 2024
Gŵyl Ffilmiau Môr yn Venue Cymru

Camwch ar y llong am noson o antur ar y môr! Mae Gŵyl Ffilmau Môr y Byd yn cynnwys dau gasgliad…

Agoriadau

Gŵyl Ffilmiau Môr yn Venue Cymru

9th Chwefror 2024
Led Into Zeppelin yn y Motorsport Lounge, Llandudno

Mae Led Into Zeppelin yn dod â’u teyrnged wych i Led Zeppelin i’r Motorsport Lounge yn Llandudno yn…

Agoriadau

Led Into Zeppelin yn y Motorsport Lounge, Llandudno

27th Ebrill 2024

Uchafbwyntiau Llety

Tŷ Llety Carmen

Yn agos at Drwyn y Fuwch, mae’n ddelfrydol er mwyn ymweld â’r theatr neu er mwyn crwydro’r ardal.

Plasty Tyn y Fron

Mae Tyn y Fron yn Wely a Brecwast 5 Seren ym Metws-y-Coed. Yn adnabyddus fel ‘Porth Eryri’, mae…

Tŷ Crafnant

Lleolir Tŷ Crafnant yn Nhrefriw, pentref traddodiadol Cymreig yn nyffryn Conwy ar gyrion Parc…

Tŷ Llety Bryn Llewelyn

Mae Bryn Llewelyn yn llety gwely a brecwast cyfeillgar ym mhentref poblogaidd Betws-y-Coed ym Mharc…

Gwely a Brecwast Lymehurst

Llety cartrefol, glân a chyfforddus gyda lle parcio oddi ar y stryd ar gyfer pob ystafell. O fewn…

Llety Gwely a Brecwast Hendy

Mae’r Hen-Dy mewn lleoliad delfrydol yn y lleoliad gorau un sy'n edrych allan ar lan y môr, yng…

Bwthyn Norbury

Bwthyn gwyliau dwy ystafell wely ym mhentref arfordirol Dwygyfylchi, ar droed mynyddoedd Parc…

Cwmni Llogi Cartref Modur Hire A Hymer

Mae gennym ni 4 cartref modur ar gael i'w llogi o Fae Colwyn yng Ngogledd Cymru, rhai sy’n cysgu 2,…

Seashells

Rhandy Gwyliau Seashells Seaside yn llety bach cartrefol gyda dwy ystafell wely, ar y llawr…

Tŷ Llety Rosaire

Cewch groeso cynnes yng Ngwesty Rosaire yn Llandudno, gwely a brecwast 4 seren.

Bryn Derwen

Mae gwely a brecwast Bryn Derwen mewn lleoliad delfrydol ar dir gwastad wrth droed y Gogarth ar…

Gwesty Kenmore

Yn nhref glan môr Llandudno, mae’r Kenmore yn cynnig Wi-Fi am ddim a pharcio am ddim ar y safle.

Parc Carafanau Craiglwyd Hall

Mae Parc Carafanau Craiglwyd Hall wedi’i leoli ar lechwedd gyda golygfeydd godidog i Ynys Môn a…

Snowdonia Retreat West Wing

Lleolir West Wing ar y Ffordd Rufeinig gyda theithiau cerdded gwych o'r ardd i Lyn Elsi, y Rhaeadr…

Tŷ Llety Bryn Woodlands

Ydych chi’n chwilio am lety Gwely a Brecwast teuluol, cyfeillgar yng nghanol Gogledd Cymru? Os…

Maes-y-Garth

Wedi’i leoli ar lethrau Dyffryn Conwy, gyda golygfeydd godidog o Eryri, mae Maes-y-Garth yn Wely a…

Gwesty Four Saints Brig-y-Don

Mae Gwesty Four Saints Brig-y-Don wedi’i leoli yng nghanol promenâd Llandudno. Mae golygfa odidog…

Tu allan Pen y Bont

Ym mhentref prydferth Rowen ynghanol Dyffryn Conwy ym Mharc Cenedlaethol Eryri. Man tawel ar lan yr…

Bwthyn Gwyliau Moethus Siabod View

Yng nghalon Parc Cenedlaethol Eryri gyda theithiau cerdded hardd gerllaw, ac o fewn cyrraedd hawdd…

Olygfa o Bwthyn Gwyliau Driftwood

Bwthyn chwarelwr traddodiadol Cymreig yw Driftwood Cottage a adeiladwyd tua 1920 ac a adnewyddwyd…

Cedar House

Mae Cedar House yn Llandudno yn cynnwys fflatiau gwyliau hunangynhaliol. Pum munud ar droed i bier…

Edina - Tŷ Rhosyn

Lleolir Edina yn Llanfairfechan hardd ar arfordir Gogledd Cymru. Rydym ni 10 munud ar droed o Barc…

Tŷ Llety Min-y-Don

Wedi’n lleoli ar arfordir hardd Gogledd Cymru, ar y Promenâd, Llanfairfechan, sy’n enwog am ei…

Tŷ Llety The Merrydale

Mae tŷ llety Merrydale yn wely a brecwast teuluol sy’n darparu llety cyfforddus, ynghyd â’i…

Uchafbwyntiau Bwyd a Diod

FussPot Food

Bwyd stryd i fynd. Mae bron i bopeth yn cael ei wneud o’r newydd a’i goginio’n defnyddio cynhwysion…

Caffi petplace (Parc i Gŵn a Bar Coffi)

Rhywle i chi a'ch ffrindiau pedair coes! Cewch eich syfrdanu gan yr holl ddewis o ddanteithion i…

Ystafell De Tu Hwnt i'r Bont

Mae Tu Hwnt i’r Bont yn adeilad rhestredig Gradd II o’r 15fed Ganrif ac yn ystafell de yn Llanrwst.…

The Sugar Den

Ffocws The Sugar Den yw rhoi cyfle i blant fynegi eu hunain drwy gelf a chrefft, ac i deuluoedd a…

Archway Restaurant & Takeaway

Wedi’i sefydlu ers nifer o flynyddoedd, mae Archway yn fwyty a chyfleuster bwyd i fynd pysgod a…

Becws Tan Lan

Beth am ymweld â ni yn ein siop ym Mae Colwyn lle gallwch brynu ein bara, cacennau a brechdanau…

Bwyty Paysanne

Agorwyd Paysanne yn 1988 gan Bob a Barbara Ross, pâr o Ffrainc-garwyr yn arbenigo mewn coginio…

Bengal Dynasty

Mae gennym fwydlen helaeth yn cynnig detholiad eang o fwyd Indiaidd yn Llandudno.

Bwyty Nikki Ips

Profiad bwyta Tsieineaidd unigryw a chyfoes yn Neganwy, Gogledd Cymru, yn darparu ar gyfer pob…

Johnny Dough's Pizza

Cartref pizzas wedi’u coginio ar dân yng Ngogledd Cymru. Pizzas wedi’u gwneud yn arbennig i bob…

Flat White Café

Caffi yng nghanol Bae Colwyn sydd yn cynnig coffi gwych a bwyd hyfryd, yn cynnwys dewisiadau…

Bar Gwin Snooze

Dewch i gael profiad bwyta moethus mewn awyrgylch hamddenol, a blasu ychydig o'r cynnyrch lleol…

The Copper Mill @ Min y Don

Mwynhewch olygfeydd heb eu tebyg ar draws y Promenâd hyd at Drwyn y Fuwch wrth fwyta.

Bwyty Dylans yng Nghonwy

Mae Dylan’s Conwy’n fwyty cyfeillgar sydd ond tafliad carreg o’r cei godidog yng Nghonwy.

Fish Tram Chips

Caffi trwyddedig yn gweini pysgod a sglodion clasurol mewn ystafell fwyta achlysurol dafliad carreg…

Sakura Cantonese Cuisine

Mae cyfuniad modern o fwyd Cantoneg, Siapaneaidd, Thai a Malaysia yn aros amdanoch yn Sakura.

The Peacock Lounge yn Tŷ Gwyn

Mae Bar Coctel a Bwyty The Peacock Lounge ar agor ar gyfer bwyta dan do, awyr agored a’r opsiwn o…

Rousta's Greek Restaurant

Bwyty Groegaidd a chyfleuster bwyd i fynd teuluol sy’n gweini bwyd Groegaidd cartref modern a…

East

Bwydlen helaeth o brydau Cantoneg, a rhywfaint o brydau Siapaneaidd, sy’n cael eu gweini mewn…

Pen-y-Bryn

Does dim byd arbennig am du blaen Pen-y-Bryn, ond y tu mewn fe welwch loriau derw hyfryd, tanau…

Tŷ Crempog Iseldiraidd

Mae’r Tŷ Crempog Iseldiraidd enwog yn unigryw i’r ardal ac yn cynnig dewis o 65 o grempogau…

Ristorante Romeo's

Yn Ristorante Romeo rydym ni’n cynnig bwydlen helaeth Eidalaidd gan ddefnyddio’r cynhwysion gorau a…

The Mediterranean Restaurant

Nod Mediterranean Restaurant yw ail-greu'r teimlad gwyliau yn syth wrth i chi gamu i mewn i’r bwyty.

Chish N Fips

Pysgod a sglodion blasus a rhesymol dafliad carreg o draeth Llandudno. Beth arall sydd ei angen…

Uchafbwyntiau Siopa

Melin Wlân Trefriw

Ewch i’n siop lle rydym yn gwerthu carthenni, blancedi teithio a brethyn sy’n cael eu cynhyrchu ar…

The Grate Cheese Deli

Yn cynnig dewis eang o gawsiau lleol, crefftus, cynnyrch deli a hamperi anrhegion.

Stanley & Lottie Ltd

Pethau hyfryd i harddu’ch cartref, wedi’u dewis gyda chariad.

Smart Ass Menswear

Siop yn nhref hanesyddol Conwy sy’n gwerthu dillad dynion gan rai o’r dylunwyr gorau.

petplace

Wedi’i leoli ar Gylchfan Rhuddlan oddi ar yr A55, PetPlace yw’r lle perffaith i alw heibio iddo a…

Snowdonia Nurseries and Garden Centre

Fe gewch yma ysbrydoliaeth ar gyfer eich gardd a’ch cartref dan un to, yn ogystal â chaffi’r Olive…

The Grape to Glass

Mae ein siop ni’n wahanol i siopau gwin eraill. Mae wedi’i gosod i helpu pobl i ddarganfod beth…

Conwy Jewellers

Busnes teuluol yng nghanol tref Conwy. Rydym yn gwerthu tlysau Clogau, yr aur prin o Gymru, a…

Conwy Art and Soap Bar

Cartref crefftau wedi’u gwneud â llaw gyda dros 10 mlynedd o wasanaeth yng nghanol tref Conwy. Mae…

Baravelli’s

Mae Emma a Mark wedi bod yn gwneud siocled ers dros 10 mlynedd.

Craftcentre Cymru

Yn rhan o gadwyn Edinburgh Woollen Mill, mae’r siop hon yn gwerthu ystod o weuwaith i ddynion a…

Mayalls

Siop gerddoriaeth flaenllaw Gogledd Cymru lle dewch o hyd i’r brandiau gorau.

Cigyddion Poyntons

Mae Poyntons yn siop Cigydd teuluol, traddodiadol o safon uchel, gyda siopau yn Llandudno a Hen…

Happily Ever After

Mae Siop Disney Happily Ever After wedi ei lleoli ar Mostyn Street yn Llandudno sy’n un o’r stryd…

NWT Direct Conwy Ltd

Mae NWT Direct yn arwain y farchnad yn y DU am weithgynhyrchu a chyflenwi rheiddiaduron wedi’u…

Craftcentre Cymru

Yn rhan o gadwyn Edinburgh Woollen Mill, mae’r siop hon yn gwerthu ystod o weuwaith i ddynion a…

Ffasiwn Merched Connect2

Wedi’i sefydlu yn 1990 mae Connect2 yn gwerthu amrywiaeth fawr o eitemau manwerthu am bris teg.

By the Sea

Siop llawn dillad deniadol lle dewch o hyd i frandiau blaenllaw fel Seasalt, Weird Fish a White…

The Cosy Home Company

Clustogau, canhwyllau, llestri, anrhegion a mwy, i gyd yn cyfleu naws y môr â’r wlad i’ch helpu chi…

Cigydd R Evans

Cigydd teulu traddodiadol, a sefydlwyd yn agos i 40 mlynedd yn ôl, sy’n gwneud ein bacwn, selsig…

Siop Roc Llandudno

Roc glan môr traddodiadol gyda dewis eang o felysion a chofroddion Cymreig.

Casuals @143

Ers ei sefydlu yn 1998, mae’r siop dillad dylunwyr hon wedi bod yn gwerthu’r dillad merched gorau…

Elevate Your Sole

Yn agos at draeth hyfryd Llandrillo-yn-Rhos, mae gennym ddewis heb ei ail o esgidiau safonol ar…

Matier of Conwy

Gwerthwr dillad gweu a dillad merched gan Jayley, Tigi a Viz-a-Viz yn ogystal â dewis mawr o…

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....