Ysbrydoliaeth

Yn chwilio am rywbeth...
  • Llety
  • Pethau i’w Gwneud
  • Beth sy’n Digwydd?
  • Bwyd a Diod
  • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Croeso i Gonwy, Llandudno a mwy!

Uchafbwyntiau Pethau i’w Gwneud

Clwb Bowlio'r Oval, Llandudno

Mae Clwb Bowlio Llandudno yn The Oval, rhyw hanner milltir o ganol y dref a nesaf at y maes criced.…

Amgueddfa Syr Henry Jones

Cartref plentyndod Syr Henry Jones (1852-1922) yw’r amgueddfa. Ganwyd Syr Henry Jones i bobl…

Clwb Bowlio Craig-y-Don

Mae’r clwb bowlio wedi’i leoli yn ardal braf Craig-y-Don ger Llandudno, ac mae’n darparu…

Llyn Crafnant

Dewch i ddarganfod yr awyr agored yn Nhrefriw ar ein llwybrau diddorol sydd wedi’u harwyddo ac sy’n…

Traeth Llanddulas

Fe ganfyddwch lwybrau gwasgaredig o dywod a cherrig crynion ar hyd y rhan hon o’r traeth sy’n…

Golygfa o'r awyr o'r Gogarth yn Llandudno

Cyfres o lwybrau cerdded, o bellter amrywiol, i fyny ac o amgylch copa’r Gogarth yn Llandudno.

Traeth Penmaenmawr

Wedi’u lleoli mewn ardal drawiadol ar arfordir Gogledd Cymru nepell o’r A55. Gyda golygfeydd gwych…

Traeth Bae Penrhyn

Mae traeth Bae Penrhyn ar Lwybr Arfordir Cymru ac mae yna lwybrau arfordirol hefyd i Fae Colwyn neu…

Beicwyr yn beicio trwy Lanrwst

Taith fer ond egnïol o 13 milltir (21 km) gyda golygfeydd godidog yn cychwyn o Fetws-y-Coed ac yn…

Dynion yn pysgota ar lan Llyn Brenig

Mae Llyn Brenig yn adnabyddus am ei harddwch a’i ddewis eang o weithgareddau awyr agored, yn…

Traws Eryri

Traws Eryri: Antur beicio mynydd 125 milltir newydd Conwy Gan groesi calon Eryri arw, olygfaol,…

Bwrdd gwybodaeth yn dangos llwybr Gwydir Mawr a Bach, Llanrwst

Mae Llwybr Gwydir Mawr 25km yn llwybr beicio mynydd ym mhob ystyr o’r gair. Mae’n ymgorffori Llwybr…

Amgueddfa’r Home Front Experience

Dewch i Amgueddfa’r Home Front i gamu’n ôl mewn amser - i’r 1940au ym Mhrydain. Yn yr amgueddfa…

Golygfa o waelod Rhaeadr Conwy

Teithiau trwy 9.5 erw o goedwig gynhenid at raeadr drawiadol Conwy. Mynediad ar hyd tir Conwy Falls…

Delwedd o leoliadau paneli Llwybr Treftadaeth Llandudno

Mae Llwybr Tref Llandudno newydd sbon yn cynnwys 15 lleoliad, o’r promenâd i’r pier, o strydoedd…

Traeth Sandy Cove

Mae Traeth Sandy Cove, Bae Cinmel, yn draeth tywodlyd sy’n wynebu'r gogledd gyda phromenâd cul ar…

Maen y Bardd, uwchben Rowen, Dyffryn Conwy

Taith gerdded Huw Tom, 6 milltir (9.6 cilomedr) o hyd gyda golygfeydd godidog o Benmaenmawr ar yr…

Llun o’r awyr o Marine Drive a’r Gogarth

Ar y daith sain hunan-dywysedig hon gallwch ddarganfod yr amgylchedd, hanes, archeoleg ac atyniadau…

Rhian Jones - Arweinydd Twristiaid Bathodyn Glas Swyddogol

Arweinydd teithiau sydd wedi ennill sawl gwobr ac sy’n arbenigo mewn teithiau tref, teithiau…

Venue Cymru

Mae’r theatr 1,500 sedd yn Venue Cymru yn un o brif theatrau derbyn y DU.

Cwpl ar gopa Trwyn y Fuwch

Rydym ni wedi rhestru tair taith sy’n mynd â chi o gwmpas Llandudno a’r fro. Mae’r llwybrau isod yn…

Teithiau Pysgota Môr Incentive

P’un a ydych yn ddechreuwr neu neu’n unigolyn profiadol, byddwn yn gwneud ein gorau i sicrhau eich…

Anturiaethau Tanddaearol Go Below, Betws-y-Coed

Profwch deithiau tanddaearol am hanner diwrnod neu ddiwrnod cyfan drwy’r hen fwyngloddiau yng…

Teulu ar Draeth Penmaenmawr

Traeth tywod hir gyda phromenâd sydd wedi’i adnewyddu yn ddiweddar. O Benmaenmawr fe welwch Afon…

Uchafbwyntiau Beth sy’n Digwydd

Black Angus yn y Motorsport Lounge, Llandudno

Black Angus yw prif fand teyrnged y DU i AC/DC pan oedd Bon Scott yn brif ganwr. Gwyliwch nhw yn y…

Agoriadau

Black Angus yn y Motorsport Lounge, Llandudno

15th Mehefin 2024
North Wales Crusaders

Mae North Wales Crusaders yn glwb proffesiynol rygbi’r gynghrair sy’n seiliedig ym Mae Colwyn.…

Agoriadau

North Wales Crusaders v Newcastle Thunder yn Stadiwm CSM, Bae Colwyn

7th Ebrill 2024
United Wrestling yn cyflwyno ‘Battle of the Bay’

United Wrestling yn cyflwyno noson o reslo cyffrous ym Mae Colwyn.

Agoriadau

United Wrestling yn cyflwyno ‘Battle of the Bay’ yng Nghanolfan Ddigwyddiadau Eirias

13th Ebrill 2024
WNO: Così fan tutte yn Venue Cymru

Beth mae cariad yn eich dysgu chi? Mae Opera Cenedlaethol Cymru yn eich cymryd chi yn ôl i’r ysgol…

Agoriadau

WNO: Così fan tutte yn Venue Cymru

14th Mawrth 2024

WNO: Così fan tutte yn Venue Cymru

16th Mawrth 2024
Pistol Whipped yn y Motorsport Lounge, Llandudno

Mae Pistol Whipped yn fand teyrnged Sex Pistols, sy’n ail-greu sain sioe go iawn y Sex Pistols a…

Agoriadau

Pistol Whipped yn y Motorsport Lounge, Llandudno

26th Hydref 2024
Jane McDonald yn Venue Cymru

Mae Jane McDonald, seren y sgrin a’r llwyfan a’r gantores benigamp, yn ei hôl gyda thaith newydd ar…

Agoriadau

Jane McDonald yn Venue Cymru

30th Hydref 2024
Radio GaGa yn Venue Cymru

Byddwch yn rhan o noson hollol unigryw wrth i ni ail-greu dwyawr hudolus o gerddoriaeth Queen yn…

Agoriadau

Radio GaGa yn Venue Cymru

21st Tachwedd 2024
Magic Bar Live, Llandudno

Byddwch yn barod am noson fythgofiadwy o chwerthin a rhyfeddod wrth i ni gyflwyno ein Sioe Laughs…

Agoriadau

Laughs and Wonder 2.0 yn y Magic Bar Live, Llandudno

3rd Ebrill 2024

Laughs and Wonder 2.0 yn y Magic Bar Live, Llandudno

10th Ebrill 2024
Marchnad Gymreig Bae Colwyn

Dyma ein marchnad artisan Gymreig arbennig, yn dathlu diwrnod Owain Glyndŵr ac yn arddangos y gorau…

Agoriadau

Marchnad Gymreig Bae Colwyn

14th Medi 2024
Gŵyl Afon Conwy

Cynhelir yr ŵyl flynyddol ar y dyfroedd yng Nghonwy ar ddau benwythnos ym mis Gorffennaf 2024.

Agoriadau

Gŵyl Afon Conwy 2024

6th Gorffennaf 2024-8th Gorffennaf 2024

Gŵyl Afon Conwy 2024

10th Gorffennaf 2024-13th Gorffennaf 2024
Rage UK yn y Motorsport Lounge, Llandudno

Mae Rage UK yn dychwelyd i’r Motorsport Lounge gyda’u sioe deyrnged egnïol, hynod debyg i Rage…

Agoriadau

Rage UK yn y Motorsport Lounge, Llandudno

6th Ebrill 2024
Logo Always Aim High Events

Gan ddechrau ar y Promenâd Fictoraidd eiconig yn Llandudno mae’r llwybr yn mynd â’r rhedwyr o…

Agoriadau

Ras 10K Nick Beer 2025, Llandudno

9th Chwefror 2025
WNO: Ffefrynnau Opera yn Venue Cymru

Mae Opera Cenedlaethol Cymru yn dod â noson fythgofiadwy o ffefrynnau’r byd opera i’r llwyfan.

Agoriadau

WNO: Ffefrynnau Opera yn Venue Cymru

15th Mawrth 2024
Strictly Come Dancing: The Professionals yn Venue Cymru

Ymunwch â dwsin disglair o ddawnswyr proffesiynol gorau’r byd wrth iddyn nhw fynd ar daith gyda…

Agoriadau

Strictly Come Dancing: The Professionals yn Venue Cymru

30th Mai 2024
Paul Smith - Pablo yn Venue Cymru

I sylw pawb sy’n hoffi comedi! Mae Paul Smith yn ôl ac yn well nag erioed yn ei daith ddiweddaraf,…

Agoriadau

Paul Smith - Pablo yn Venue Cymru

14th Mehefin 2024
ELO Again yn Venue Cymru

Mae ELO Again yn ôl gyda thaith y 'Re-Discovery Tour’ sy’n dathlu cerddoriaeth Jeff Lynne a’r…

Agoriadau

ELO Again yn Venue Cymru

19th Gorffennaf 2024
WNO: Peter Grimes yn Venue Cymru

Tonnau trasiedi yn corddi'r dyfroedd. Stori am unigedd a rhagfarn yw Peter Grimes.

Agoriadau

WNO: Peter Grimes yn Venue Cymru

21st Mai 2025
Magic Bar Live, Llandudno

Nid 1 ond 5 o Gonsuriwyr! Mae Amsterdam Magic yn cymryd drosodd The Magic Bar Live am 1 noson yn…

Agoriadau

Amsterdam Magic Take Over yn y Magic Bar Live, Llandudno

8th Mehefin 2024
North Wales Crusaders

Mae North Wales Crusaders yn glwb proffesiynol rygbi’r gynghrair sy’n seiliedig ym Mae Colwyn.…

Agoriadau

North Wales Crusaders v Cornwall RLFC yn Stadiwm CSM, Bae Colwyn

1st Medi 2024
North Wales Crusaders

Mae North Wales Crusaders yn glwb proffesiynol rygbi’r gynghrair sy’n seiliedig ym Mae Colwyn.…

Agoriadau

North Wales Crusaders v Midlands Hurricanes yn Stadiwm CSM, Bae Colwyn

31st Mawrth 2024
Gŵyl Rygbi Chwe Gwlad y Merched o Dan 18 yn Stadiwm CSM, Bae Colwyn

Stadiwm CSM, Bae Colwyn fydd yn cynnal trydedd Gŵyl Rygbi Chwe Gwlad y Merched o Dan 18 - y tro…

Agoriadau

Gŵyl Rygbi Chwe Gwlad y Merched o Dan 18 yn Stadiwm CSM, Bae Colwyn

29th Mawrth 2024

Gŵyl Rygbi Chwe Gwlad y Merched o Dan 18 yn Stadiwm CSM, Bae Colwyn

2nd Ebrill 2024

Gŵyl Rygbi Chwe Gwlad y Merched o Dan 18 yn Stadiwm CSM, Bae Colwyn

6th Ebrill 2024
Johannes Radebe - House of JoJo yn Venue Cymru

Mae stori newydd yn dechrau… Croeso i House of JoJo.

Agoriadau

Johannes Radebe - House of JoJo yn Venue Cymru

25th Mai 2024
Chitty Chitty Bang Bang yn Venue Cymru

Y sioe gerdd fwyaf ffantashudolus erioed!

Agoriadau

Chitty Chitty Bang Bang yn Venue Cymru

13th Awst 2024-18th Awst 2024
Sioe Bryn y Maen 2024

Ymunwch â ni ar gyfer Sioe Bryn y Maen eleni sy’n cynnwys hen gerbydau a chrefftau gwledig. Bydd y…

Agoriadau

Sioe Bryn y Maen 2024

25th Mai 2024

Uchafbwyntiau Llety

Maes Carafanau The Beach

Wedi’i leoli ar arfordir hardd Gogledd Cymru yn Llanddulas gyda mynediad at un o’r llwybrau beicio…

SF Parks

Mae Parciau SF yn cyflwyno’u parciau cyffiniol, Canolfan Golden Gate Holiday a Pharc Hamdden…

Ystafell Ddwbl - The Shelbounre

Croeso i’r Shelbourne, Llandudno. Ar ôl cerdded drwy ddrysau croesawgar gwesty’r Shelbourne yn…

Maes Carafanau Abaty Maenan

Wrth gyrraedd y parc carafanau bach hardd a chyfeillgar hwn yng nghanol y wlad, byddwch yn gallu…

Waterloo Hotel and Lodge

Wedi’i leoli mewn pentref dymunol Betws-y-Coed, Porth Eryri, mae Gwesty Waterloo a Lodge yn cynnig…

Gwylanedd Un a Dau

Dwy fflat ddeulawr hunanddarpar fodern ar lan y môr. Lle i 2 neu 4 gysgu - gellir eu llogi’n unigol…

Bwthyn Gwyliau Cae Cyd

Mae Bwthyn Gwyliau Cae Cyd yn hen sgubor sydd wedi’i thrawsnewid ym Mhenmaenmawr ar arfordir…

Parc Carafanau Craiglwyd Hall

Mae Parc Carafanau Craiglwyd Hall wedi’i leoli ar lechwedd gyda golygfeydd godidog i Ynys Môn a…

Beach Bungalow

Mae’r eiddo cysurus 5 ystafell wely yma wedi ei leoli mewn ffordd bengaead dawel gyda mynediad i…

Gwesty’r Royal Oak

Arferai’r Royal Oak fod yn dafarn i goetsis yn Oes Fictoria ac fe saif yng nghanol pentref…

Uchafbwyntiau Bwyd a Diod

The Jackdaw

O fewn muriau tref gaerog ganoloesol Conwy y mae The Jackdaw, bwyty gan y Cogydd Nick Rudge. 

Becws Tan Lan

Beth am ymweld â ni yn ein siop ym Mae Colwyn lle gallwch brynu ein bara, cacennau a brechdanau…

Fish Tram Chips

Caffi trwyddedig yn gweini pysgod a sglodion clasurol mewn ystafell fwyta achlysurol dafliad carreg…

Bwyty Lucknow Lounge

Ym Mwyty Lolfa Lucknow rydym yn gwneud bwyd ffres ac yn ymfalchïo ynddo, gan ddarparu ar gyfer pawb…

Characters Tea House and Restaurant

Mwynhewch de prynhawn traddodiadol, brecwast hwyr neu ginio yng nghanol Llandudno yn y busnes…

The Lemon Tree Tea Rooms Ltd

Ystafelloedd te chwaethus gyda thema Alys yng Ngwlad Hud yn gweini brechdanau, teisenni a thatws…

Gwesty’r Fairy Glen

Tafarn wledig draddodiadol gyda chroeso cynnes Cymreig yng nghanol Dwygyfylchi.

Bwyty Signatures

Y perchnogion a’r rheolwyr yw’r Cogydd Gweithredol Jimmy Williams a’i wraig dalentog iawn Louise,…

Haus

Rydym ni’n gaffi a bar annibynnol sydd wedi'n lleoli ar Penrhyn Road, Bae Colwyn. Ein nod yw…

Parlwr Hufen Iâ ‘The Looking Glass’

Parlwr hufen iâ yng nghanol Llandudno. Caiff yr holl hufen iâ ei baratoi’n fewnol gan ddefnyddio…

Llugwy River Restaurant

Mae ein hethos bwyd wedi cael ei ddylanwadu dros y blynyddoedd wrth i fwy o gynhyrchwyr a…

Rhos Fynach

Tafarn a bwyty ar lan y môr sy’n croesawu cŵn a phlant, gyda gardd gwrw fawr yn Llandrillo-yn-Rhos…

Tom's Treats

Deli a siop deisennau sydd wedi’i leoli yn nhref hyfryd arfordirol Llandrillo-yn-Rhos.

Man bwyta, Kinmel Arms

Mae Bwyty The Kinmel Arms, Llansan Siôr wedi ennill dwy Rosette yr AA ac wedi’i leoli mewn pentref…

Bwyty Barnacles

Beth am roi cynnig ar Barnacles i fwynhau pysgod a sglodion traddodiadol ar lan y môr? Cewch fwyta…

Harvey's New York Bar & Grill

Gydag awyrgylch cyfeillgar a bwyd gwych, stêcs wedi'u grilio, byrgyrs a llawer mwy mewn steil…

Bwyty Nikki Ips

Profiad bwyta Tsieineaidd unigryw a chyfoes yn Neganwy, Gogledd Cymru, yn darparu ar gyfer pob…

The Peacock Lounge yn Tŷ Gwyn

Mae Bar Coctel a Bwyty The Peacock Lounge ar agor ar gyfer bwyta dan do, awyr agored a’r opsiwn o…

Pen-y-Bryn

Does dim byd arbennig am du blaen Pen-y-Bryn, ond y tu mewn fe welwch loriau derw hyfryd, tanau…

Bar Caffi Catlin yn Venue Cymru

Wedi’i enwi ar ôl yr impresario theatr lleol Will Catlin, dyma’r lle perffaith i ymlacio a dadflino.

Bwyty Paysanne

Agorwyd Paysanne yn 1988 gan Bob a Barbara Ross, pâr o Ffrainc-garwyr yn arbenigo mewn coginio…

Siop Hufen Iâ Parisella - Y Fach

Mae Caffi Parisella, Y Fach, yn gwerthu amrywiaeth eang o fwyd poeth ac oer, diodydd, lolipops rhew…

Y tu allan i'r Irish Bar gyda seddi

Mae’r bar Gwyddelig yn dafarn hyfryd a chyfeillgar, lle y byddwch yn cyrraedd fel dieithryn ac yn…

Bwyd yng Ngwesty Dunoon

Bwyty diweddaraf byd coginiol Gogledd Cymru. Mae’n ofod ffres a thrawiadol lle cewch chi fwynhau…

Uchafbwyntiau Siopa

Simon Baker gan Elevate Your Soul

Siop esgidiau annibynnol yn nhref hardd Llandudno yng Ngogledd Cymru.  Sefydlwyd y siop yn…

The Cheese Room

Siop fach sy’n arbenigo mewn caws arbennig ac yn falch o hyrwyddo amrywiaeth o gawsiau lleol a…

Conwy Strollers

Manwerthwr esgidiau a sefydlwyd ers dros 20 mlynedd wedi eu lleoli rhwng waliau canoloesol Conwy ar…

Cigyddion Poyntons

Mae Poyntons yn siop Cigydd teuluol, traddodiadol o safon uchel, gyda siopau yn Llandudno a Hen…

Canolfan Ymwelwyr Conwy

Siop anrhegion a swfenîrs yng nghalon tref gaerog ganoloesol Conwy.

Tu Blaen Canolfan Siopa Victoria

Mae Canolfan Siopa Fictoria yn nhref Llandudno ar arfordir Gogledd Cymru a dyma brif ganolfan siopa…

About You Boutique

Gyda dillad maint 10-18, mae gan About You un nod: i helpu merched i deimlo’n steilys a chyfforddus.

Accents

Siop sy’n orlawn o bethau hardd i’r cartref ac amrywiaeth fawr o anrhegion. Chwilio am anrheg…

Canolfan Planhigion, Anrhegion a Chrefft Bodnant

Mae Canolfan Planhigion, Anrhegion a Chrefft Bodnant ger gardd enwog 80 erw Bodnant. Dychmygwch…

Clare's Llandudno

Mae siop adrannol Clares yn Llandudno wedi bod yn sefydliad ers dros ganrif ac mae’n parhau i fod…

Siop Emwaith Gregorys

Mae Gregorys yn falch o gynnig dewis cynhwysfawr o emwaith cain.

Snowdonia Nurseries and Garden Centre

Fe gewch yma ysbrydoliaeth ar gyfer eich gardd a’ch cartref dan un to, yn ogystal â chaffi’r Olive…

Galeri

Mae Galeri Betws-y-Coed yn dangos detholiad sy’n newid o hyd o baentiadau, printiau, lluniadau a…

Siop Ar-Lein Dewch i Gonwy

Porwch ein hamrywiaeth o anrhegion Cymreig, cofroddion Cymru, bwyd a diod a llawer mwy! Yma yng…

Siop Emwaith Beardsalls

Rydym yn siop emwaith deuluol sydd wedi bod ar agor yn Llandrillo-yn-Rhos ers 1915 ac rydym ym…

Village Crafts

Croeso i Village Crafts, siop anrhegion unigryw ym Metws-y-Coed. Rydych yn sicr o ddod o hyd i…

Deborah Louise Fashion Accessories

Rydym yn gwerthu amrywiaeth eang o eitemau yn cynnwys gemwaith, bagiau llaw a sgarffiau. Os ydych…

Indigo

Ystod eang o anrhegion ac ategolion, gan gynnwys placiau, bagiau, sgarffiau, gemwaith (stocio…

Mayalls

Siop gerddoriaeth flaenllaw Gogledd Cymru lle dewch o hyd i’r brandiau gorau.

Deli Iechyd Da

Busnes teuluol yn harddwch Betws-y-Coed yw Deli Iechyd Da.

Wild Violet & Co

Siop fwtîg sy’n gwerthu eitemau cartref, ‘ffordd o fyw’ a phlanhigion yw Violet & Co.

The Gift Shop

Anrhegion hardd ac anghyffredin a/neu roddion i chi ar gael yn lleol am brisiau gwych. Eitemau…

Siop Roc Llandudno

Roc glan môr traddodiadol gyda dewis eang o felysion a chofroddion Cymreig.

Baravelli’s

Mae Emma a Mark wedi bod yn gwneud siocled ers dros 10 mlynedd.

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....