Enochs Fish & Chips

Am

Rydym wedi cymryd ein treftadaeth a’n profiad ac wedi ychwanegu ein harddull ein hun i greu eich pysgod a sglodion, ac rydym ni wedi bod gweithredu fel ‘ma ers 2006. Mae Enochs yn wahanol i unrhyw beth rydych wedi’i flasu o’r blaen.

Mae ein sglodion trwchus enwog yn cael eu ffrio ddwywaith ar gyfer blas a gwead. Rydym ni’n defnyddio tatws gorau’r tymor, gan ein masnachwyr lleol, Gwyn Morris and Son. Mae angen yr olew gorau ar gyfer y pysgod a sglodion orau. Ni yw’r unig siop pysgod a sglodion yn y byd i ddefnyddio ein cymysgedd arbennig olew blodau haul olëig uchel: sy’n dda i’ch calon (wrth ei fwyta’n gymedrol ac yn ddiogel).

Cyfleusterau

Arlwyo

 • Cinio ar gael
 • Pryd nos ar gael

Cyfleusterau Lleoliad

 • Cyfleusterau toiled

Dulliau Talu

 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Nodweddion Darparwr

 • Mewn tref/canol dinas

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus

Plant a Babanod

 • Yn derbyn plant (isafswm oedran)

Map a Chyfarwyddiadau

Enochs Fish & Chips

Pysgod a Sglodion

146 Conway Road, Llandudno Junction, Conwy, LL31 9DU

Ychwanegu Enochs Fish & Chips i'ch Taith

Ffôn: 01492 581145

Amseroedd Agor

Bwyd i fynd (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd Iau12:00 - 20:30
Dydd Gwener - Dydd Sadwrn12:00 - 21:00
Dydd Sul12:00 - 20:30
Bwyty (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd Iau12:00 - 20:00
Dydd Gwener - Dydd Sadwrn12:00 - 20:30
Dydd Sul12:00 - 20:00

* Arweiniad yn unig yw’r oriau agor a gallent newid. Gwiriwch gyda’r gweithredwr cyn gwneud siwrne arbennig.

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae gwarchodfa natur RSPB Conwy yn wlypdir ar lan ddwyreiniol aber Conwy, a grëwyd o…

  0.32 milltir i ffwrdd
 2. Cerddwch dros yr Afon Conwy ar Bont Grog Thomas Telford, gyda golygfa o Gastell Conwy,…

  0.8 milltir i ffwrdd
 3. Pan adeiladodd y Brenin Edward I Gastell Conwy ar ddiwedd y drydedd ganrif ar ddeg y…

  0.88 milltir i ffwrdd
 4. Neidiwch ar fwrdd y Queen Victoria am fordaith i weld golygfeydd i fyny’r afon Conwy tuag…

  0.89 milltir i ffwrdd
 1. Ar lan afon Conwy, ger Castell Conwy, mae Amgueddfa Cregyn Gleision Conwy yn llawn hanes…

  0.9 milltir i ffwrdd
 2. Yn rhan o Safle Treftadaeth y Byd UNESCO sy’n cynnwys cestyll ysblennydd ym Miwmares,…

  0.93 milltir i ffwrdd
 3. Gellir dod o hyd i’r Tŷ Lleiaf ym Mhrydain yn swatio o blith teras o dai ar lan y cei yng…

  0.95 milltir i ffwrdd
 4. Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi…

  1 milltir i ffwrdd
 5. Plas Mawr yw’r tŷ tref Elisabethaidd gorau ym Mhrydain. Lleolir yng Nghonwy, cartref un o…

  1.03 milltir i ffwrdd
 6. Porth Diwylliannol i Sir Conwy - Mae Canolfan Ddiwylliant Conwy dafliad carreg oddi wrth…

  1.09 milltir i ffwrdd
 7. Mae’r coetir cymysg deniadol hwn o 7.5 ha rhwng Parc Bodlondeb yng Nghonwy a glan…

  1.1 milltir i ffwrdd
 8. Mae Colin a Charlotte yn eich gwahodd chi i ymuno â nhw ar gyfer profiad gwinllan unigryw…

  1.35 milltir i ffwrdd
 9. Mae traeth Morfa Conwy yn fae mawr tywodlyd, sy’n ffurfio rhan o’r traethau tywydd a…

  1.51 milltir i ffwrdd
 10. Mae’r gerddi hardd sy’n gartref i'r sw cadwraethol, gofalgar hwn wedi’u lleoli yn uchel…

  2.52 milltir i ffwrdd
 11. Trên Bach Penmorfa: gall hen ac ifanc ill dau fwynhau taith y tu ôl i locomotifau stêm a…

  2.65 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....