Y tu allan i'r Academi Frenhinol Gymreig

Am

Mae’r Academi Frenhinol Gymreig yn sefydliad unigryw yng Nghymru. Mae’n elusen annibynnol sy’n cefnogi celf ac artistiaid Cymreig ac yma caiff celf ei chydnabod, ei chreu, ei harddangos a’i thrafod. Cafodd ei chreu yn 1882 a dyma’r unig Academi Gelf yng Nghymru gyda nawdd brenhinol. Mae’r rhan fwyaf o’r aelodau yn artistiaid proffesiynol gyda chysylltiad â Chymru, maent un ai wedi eu geni yng Nghymru, mae ganddynt linach Gymreig neu maent yn byw’n barhaol yma.

Fel canolfan ar gyfer rhagoriaeth artistig yng Nghymru, mae’r Academi Frenhinol Gymreig yn arddangos ac yn gwerthu gwaith aelodau drwy raglen arddangos amrywiol. Hefyd mae’n cynnig lleoliad bywiog ar gyfer addysg a dosbarthiadau meistr sy’n agored i bob gallu ac mae yma ardal fanwerthu ar gyfer celf a chrefft wedi eu creu'n lleol.

Mae’r adeilad yn gwbl hygyrch ac mae croeso i gŵn.

Pris a Awgrymir

Math o DocynPris Tocyn
MynediadAm ddim

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Hygyrchedd

 • Mae Pob Ardal yn Hygyrch i Ymwelwyr Anabl

Nodweddion Darparwr

 • Atyniad Dan Do
 • Croesawgar i gŵn
 • Mewn tref/canol dinas

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus

Map a Chyfarwyddiadau

Yr Academi Frenhinol Gymreig

Oriel

Crown Lane, Conwy, Conwy, LL32 8AN

Ychwanegu Yr Academi Frenhinol Gymreig i'ch Taith

Ffôn: 01492 593413

Amseroedd Agor

* Gweler y wefan am oriau agor.

Beth sydd Gerllaw

 1. Plas Mawr yw’r tŷ tref Elisabethaidd gorau ym Mhrydain. Lleolir yng Nghonwy, cartref un o…

  0.03 milltir i ffwrdd
 2. Porth Diwylliannol i Sir Conwy - Mae Canolfan Ddiwylliant Conwy dafliad carreg oddi wrth…

  0.05 milltir i ffwrdd
 3. Gellir dod o hyd i’r Tŷ Lleiaf ym Mhrydain yn swatio o blith teras o dai ar lan y cei yng…

  0.1 milltir i ffwrdd
 4. Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi…

  0.11 milltir i ffwrdd
 1. Ar lan afon Conwy, ger Castell Conwy, mae Amgueddfa Cregyn Gleision Conwy yn llawn hanes…

  0.16 milltir i ffwrdd
 2. Yn rhan o Safle Treftadaeth y Byd UNESCO sy’n cynnwys cestyll ysblennydd ym Miwmares,…

  0.16 milltir i ffwrdd
 3. Neidiwch ar fwrdd y Queen Victoria am fordaith i weld golygfeydd i fyny’r afon Conwy tuag…

  0.17 milltir i ffwrdd
 4. Mae’r coetir cymysg deniadol hwn o 7.5 ha rhwng Parc Bodlondeb yng Nghonwy a glan…

  0.2 milltir i ffwrdd
 5. Pan adeiladodd y Brenin Edward I Gastell Conwy ar ddiwedd y drydedd ganrif ar ddeg y…

  0.21 milltir i ffwrdd
 6. Cerddwch dros yr Afon Conwy ar Bont Grog Thomas Telford, gyda golygfa o Gastell Conwy,…

  0.28 milltir i ffwrdd
 7. Mae traeth Morfa Conwy yn fae mawr tywodlyd, sy’n ffurfio rhan o’r traethau tywydd a…

  0.83 milltir i ffwrdd
 8. Mae gwarchodfa natur RSPB Conwy yn wlypdir ar lan ddwyreiniol aber Conwy, a grëwyd o…

  1.03 milltir i ffwrdd
 9. Ar 150 erw o dir, gallwch fwynhau heddwch Pensychnant. Adeiladwyd o fewn Bwlch Sychnant…

  1.83 milltir i ffwrdd
 10. Mae Colin a Charlotte yn eich gwahodd chi i ymuno â nhw ar gyfer profiad gwinllan unigryw…

  2.38 milltir i ffwrdd
 11. Trên Bach Penmorfa: gall hen ac ifanc ill dau fwynhau taith y tu ôl i locomotifau stêm a…

  2.41 milltir i ffwrdd
 12. Mae Traeth Penmorfa yn Llandudno yn lle llawer tawelwch na Thraeth y Gogledd sy’n llawn…

  2.68 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....