Marchogaeth yng Nghoedwig Gwydyr

Marchogaeth yng Nghoedwig Gwydyr

Beicio Mynydd Ym Mhenmachno

Beicio Mynydd Ym Mhenmachno

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Penmachno

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 1313

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Cyfeiriad

  Llandudno, Conwy, LL30 2RP

  Llandudno

  Mae Llwybr Tref Llandudno newydd sbon yn cynnwys 15 lleoliad, o’r promenâd i’r pier, o strydoedd siopa i draethau euraid, o erddi i bentir y Gogarth.

  Ychwanegu Llwybr Treftadaeth Llandudno i'ch Taith

 2. Cyfeiriad

  Snowdonia National Park Information Centre, Royal Oak Stables, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0AH

  Ffôn

  01690 710426

  Betws-y-Coed

  Mae’n wir, i dderbyn y cyngor gorau holwch bobl leol! Ond fe allwn ni fynd gam gymhellech na hynny, mae’r cyngor y cewch chi gan ein Canolfannau Croeso ar lefydd i fynd a phethau i’w gwneud hefyd yn cynnwys ystod o wasanaethau eraill.

  Ychwanegu Canolfan Croeso - Betws-y-Coed i'ch Taith

 3. Cyfeiriad

  Muriau Buildings, Rosehill Street, Conwy, Conwy, LL32 8LD

  Ffôn

  01492 577566

  Conwy

  Angen cymorth i archebu llety, cyngor i gynllunio eich diwrnod, danteithion blasus neu anrheg a wnaed yn lleol ar gyfer rhywun arbennig? Dewch draw i Ganolfan Groeso Conwy.

  Ychwanegu Canolfan Groeso - Conwy i'ch Taith

 4. Cyfeiriad

  Victoria Shopping Centre, Mostyn Street, Llandudno, Conwy, LL30 2RP

  Ffôn

  01492 577577

  Llandudno

  Angen helpu i archebu llety, cyngor i gynllunio eich diwrnod, rhywbeth blasus i’w fwyta neu rodd wedi’i gwneud yn lleol ar gyfer y person arbennig hwnnw? Galwch heibio Canolfan Groeso Llandudno yng Nghanolfan Fictoria.

  Ychwanegu Canolfan Groeso - Llandudno i'ch Taith

 5. Cyfeiriad

  Ty’r Dref, 19 Ancaster Square, Llanrwst, Conwy, LL26 0LD

  Ffôn

  01492 643221

  Llanrwst

  Mae Cyngor Tref Llanrwst wedi sefydlu Pwynt Gwybodaeth i Dwristiad yn ei adeilad newydd yng nghanol y dref, mewn lleoliad cyfleus ar Sgwâr Ancaster.

  Ychwanegu Pwynt Gwybodaeth i Dwristiaid Llanrwst i'ch Taith

 6. Cyfeiriad

  Venue Cymru, Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1BB

  Ffôn

  01492 872000

  Llandudno

  Mae’r Bootleg Beatles, sy’n cael eu cydnabod ar draws y byd fel teyrnged o’r radd flaenaf, yn dychwelyd am daith arall llawn atgofion drwy’r chwedegau.

  Ychwanegu The Bootleg Beatles yn Venue Cymru i'ch Taith

 7. Cyfeiriad

  Aberconwy Park, Conwy, Conwy, LL32 8GA

  Ffôn

  01492 583513

  Conwy

  Y perchnogion a’r rheolwyr yw’r Cogydd Gweithredol Jimmy Williams a’i wraig dalentog iawn Louise, ac maent wedi creu un o’r profiadau bwyta gorau ar arfordir Gogledd Cymru.

  Ychwanegu Bwyty Signatures i'ch Taith

 8. Cyfeiriad

  Holyhead Road, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0BN

  Ffôn

  01690 710322

  Betws-y-Coed

  Detholiad o gabanau a bythynnod moethus 5-seren mewn lleoliad gwych, gyda Betws-y-Coed a’i amrywiaeth o fwytai, caffis a siopau o fewn tafliad carreg, a gweithgareddau gwych o fewn cyrraedd hawdd mewn car.

  Ychwanegu Hendre Rhys Gethin i'ch Taith

 9. Cyfeiriad

  The Motorsport Lounge, Builder Street, Llandudno, Conwy, LL30 1DR

  Ffôn

  01492 875991

  Llandudno

  Black Angus yw prif fand teyrnged y DU i AC/DC pan oedd Bon Scott yn brif ganwr. Gwyliwch nhw yn y Motorsport Lounge ddydd Sadwrn 15 Mehefin!

  Ychwanegu Black Angus yn y Motorsport Lounge, Llandudno i'ch Taith

 10. Cyfeiriad

  Venue Cymru, Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1BB

  Ffôn

  01492 872000

  Llandudno

  Most Haunted yw’r gyfres ymchwilio i ddigwyddiadau paranormal gwreiddiol a’r mwyaf llwyddiannus ar draws y byd, ac mae’n arddangos ei sioe theatr iasol yn 2023/24.

  Ychwanegu Most Haunted gydag Yvette Fielding yn Venue Cymru i'ch Taith

 11. Cyfeiriad

  The Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 2LG

  Ffôn

  01492 879907

  Llandudno

  Ymunwch â ni am daith gerdded braf am 10 cilometr ar hyd promenâd Llandudno ac o amgylch Pen y Gogarth, a mwynhau sgwrs a golygfeydd godidog.

  Ychwanegu Crwydro a Sgwrsio gyda Mind Conwy - O amgylch Pen y Gogarth i'ch Taith

 12. Cyfeiriad

  Llyn Brenig Visitor Centre, Cerrigydrudion, Conwy, LL21 9TT

  Ffôn

  07769 958671

  Cerrigydrudion

  Ras llwybrau naturiol 9.5 milltir (15k) i amgylch Cronfa Ddŵr Llyn Brenig, sy’n dechrau ac yn gorffen yng Nghanolfan Ymwelwyr Brenig.

  Ychwanegu 9.5 Milltir Llyn Brenig (15k) a Canicross 2023 i'ch Taith

 13. Cyfeiriad

  Oriel Colwyn, Theatr Colwyn, Abergele Road, Colwyn Bay, Conwy, LL29 7RU

  Ffôn

  01492 577888

  Colwyn Bay

  Dechreuodd David Hurn ei yrfa fel ffotograffydd wedi hyfforddi’i hun.

  Ychwanegu 30 Mile Radius - David Hurn yn Oriel Colwyn i'ch Taith

 14. Cyfeiriad

  The Motorsport Lounge, Builder Street, Llandudno, Conwy, LL30 1DR

  Ffôn

  01492 875991

  Llandudno

  Mae band teyrnged gorau’r DU i Thin Lizzy yn dychwelyd i’r Motorsport Lounge ar gyfer noson wych arall, yn dathlu cerddoriaeth Phil Lynott.

  Ychwanegu Twin Lizzy yn y Motorsport Lounge, Llandudno i'ch Taith

 15. Cyfeiriad

  Trefriw, Conwy, LL27 0JJ

  Trefriw

  Dewch i ddarganfod yr awyr agored yn Nhrefriw ar ein llwybrau diddorol sydd wedi’u harwyddo ac sy’n eich arwain i fyny ac allan o’r pentref at y bryniau, y llynnoedd a’r afonydd hardd sydd o amgylch.

  Ychwanegu Llwybrau Trefriw i'ch Taith

 16. Cyfeiriad

  Venue Cymru, Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1BB

  Ffôn

  01492 872000

  Llandudno

  Mae Giovanni Pernice, Pencampwr Strictly Come Dancing 2021 a seren byd y ddawns yn eich gwahodd i ymuno ag ef ar daith i’w famwlad a hynny yn ei gynhyrchiad newydd sbon yn 2023 sef ‘Made in Italy’.

  Ychwanegu Giovanni Pernice - Made in Italy yn Venue Cymru i'ch Taith

 17. Cyfeiriad

  Llandudno Railway Station, Vaughan Street, Llandudno, Conwy, LL30 2EA

  Ffôn

  01492 878787

  Llandudno

  Cwmni cyfeillgar a dibynadwy, wedi’i leoli yn Llandudno. Rydym ar gael 24/7 ac mae gennym gabiau 4-8 sedd.

  Ychwanegu Alliance Taxis i'ch Taith

 18. Cyfeiriad

  Deganwy Promenade, Deganwy, Conwy, LL31 9DR

  Deganwy

  Mae Diwrnod Prom Deganwy yn ddiwrnod hwyliog i’r teulu cyfan, a gaiff ei gynnal ar Bromenâd arbennig a lawnt Deganwy.

  Ychwanegu Diwrnod Prom Deganwy 2024 i'ch Taith

 19. Cyfeiriad

  St Mary's Church, Holyhead Road, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0AY

  Ffôn

  01690 710149

  Betws-y-Coed

  Mae'r Cyngherddau Côr Meibion Cymraeg poblogaidd yn dychwelyd i Eglwys Santes Fair, Betws-y-Coed ar Nos Sul am 7.30pm.

  Ychwanegu Côr Meibion Bro Aled yn Eglwys Santes Fair, Betws-y-Coed i'ch Taith

 20. Cyfeiriad

  Royal Cambrian Academy, Crown Lane, Conwy, Conwy, LL32 8AN

  Ffôn

  01492 593413

  Conwy

  Elusen yw’r Academi Frenhinol Gymreig sydd â’r nod o greu mwynhad o gelf weledol trwy gyfrwng arddangos bywiog a rhaglen addysgol.

  Ychwanegu Richard Gant RCA yn yr Academi Frenhinol Gymreig, Conwy i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....