Betws-y-Coed

Betws-y-Coed

Betws-y-Coed

Betws-y-Coed

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Betws-y-Coed

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 1300

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Cyfeiriad

  Muriau Buildings, Rosehill Street, Conwy, Conwy, LL32 8LD

  Ffôn

  01492 577566

  Conwy

  Angen cymorth i archebu llety, cyngor i gynllunio eich diwrnod, danteithion blasus neu anrheg a wnaed yn lleol ar gyfer rhywun arbennig? Dewch draw i Ganolfan Groeso Conwy.

  Ychwanegu Canolfan Groeso - Conwy i'ch Taith

 2. Cyfeiriad

  Snowdonia National Park Information Centre, Royal Oak Stables, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0AH

  Ffôn

  01690 710426

  Betws-y-Coed

  Mae’n wir, i dderbyn y cyngor gorau holwch bobl leol! Ond fe allwn ni fynd gam gymhellech na hynny, mae’r cyngor y cewch chi gan ein Canolfannau Croeso ar lefydd i fynd a phethau i’w gwneud hefyd yn cynnwys ystod o wasanaethau eraill.

  Ychwanegu Canolfan Croeso - Betws-y-Coed i'ch Taith

 3. Cyfeiriad

  Ty’r Dref, 19 Ancaster Square, Llanrwst, Conwy, LL26 0LD

  Ffôn

  01492 643221

  Llanrwst

  Mae Cyngor Tref Llanrwst wedi sefydlu Pwynt Gwybodaeth i Dwristiad yn ei adeilad newydd yng nghanol y dref, mewn lleoliad cyfleus ar Sgwâr Ancaster.

  Ychwanegu Pwynt Gwybodaeth i Dwristiaid Llanrwst i'ch Taith

 4. Cyfeiriad

  Llandudno, Conwy, LL30 2RP

  Llandudno

  Mae Llwybr Tref Llandudno newydd sbon yn cynnwys 15 lleoliad, o’r promenâd i’r pier, o strydoedd siopa i draethau euraid, o erddi i bentir y Gogarth.

  Ychwanegu Llwybr Treftadaeth Llandudno i'ch Taith

 5. Cyfeiriad

  Victoria Shopping Centre, Mostyn Street, Llandudno, Conwy, LL30 2RP

  Ffôn

  01492 577577

  Llandudno

  Angen helpu i archebu llety, cyngor i gynllunio eich diwrnod, rhywbeth blasus i’w fwyta neu rodd wedi’i gwneud yn lleol ar gyfer y person arbennig hwnnw? Galwch heibio Canolfan Groeso Llandudno yng Nghanolfan Fictoria.

  Ychwanegu Canolfan Groeso - Llandudno i'ch Taith

 6. Cyfeiriad

  Stadiwm CSM, Parc Eirias, Abergele Road, Colwyn Bay, Conwy, LL29 7SP

  Colwyn Bay

  Ymunwch â ni ar gyfer gêm gartref RGC (Rygbi Gogledd Cymru).

  Ychwanegu RGC v Llanymddyfri yn Stadiwm CSM, Bae Colwyn i'ch Taith

 7. Cyfeiriad

  Venue Cymru, Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1BB

  Ffôn

  01492 872000

  Llandudno

  Os ydych yn hoffi comedi cyflym a chignoeth, byddwch yn barod i fod yn hapus. Mae Jimmy Carr yn mynd ar daith unwaith eto gyda’i sioe newydd sbon, ‘Jimmy Carr: Laughs Funny’.

  Ychwanegu Jimmy Carr: Laughs Funny yn Venue Cymru i'ch Taith

 8. Cyfeiriad

  Vessey House, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0AW

  Ffôn

  07816 076546

  Betws-y-Coed

  Wedi’i leoli ym Metws-y-Coed mae’r Vagabond yn lleoliad ar gyfer archwilio harddwch Eryri.

  Ychwanegu The Vagabond Bunkhouse i'ch Taith

 9. Cyfeiriad

  RSPB Conwy Nature Reserve, Off A55, Llandudno Junction, Conwy, LL31 9XZ

  Ffôn

  01492 584091

  Llandudno Junction

  Bydd gennym ni lwyth o bethau i chi chwarae gyda nhw - felly beth am alw heibio i adeiladu cuddfan, tynnu llun â sialc, gwneud bathodyn a llawer mwy!

  Ychwanegu Dydd Gwener Llawn Hwyl! (3-8 oed) yn RSPB Conwy i'ch Taith

 10. Cyfeiriad

  Venue Cymru, Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1BB

  Ffôn

  01492 872000

  Llandudno

  Vampires Rock Day of the Dead Symphonic yw’r sioe ddiweddaraf yn y saga Vampires Rock sydd wedi bod yn mynd ers ugain mlynedd.

  Ychwanegu Vampires Rock - Day of the Dead Symphonic yn Venue Cymru i'ch Taith

 11. Cyfeiriad

  Theatr Colwyn, Abergele Road, Colwyn Bay, Conwy, LL29 7RU

  Ffôn

  01492 872000

  Colwyn Bay

  Y dyn roc gwyllt a ddaeth yn drysor cenedlaethol. Mae prif leisydd Happy Mondays a Black Grape, Shaun Ryder yn mynd ar daith geiriau llafar newydd.

  Ychwanegu Shaun Ryder - Happy Mondays, and Fridays, and Saturdays, and Sunday yn Theatr Colwyn i'ch Taith

 12. Cyfeiriad

  93 Station Road, Deganwy, Conwy, Conwy, LL31 9EJ

  Ffôn

  01492 585141

  Conwy

  Siop fendigedig sy’n llawn anrhegion i’ch teulu a’ch ffrindiau. Dewch draw i weld ein dewis helaeth o gardiau cyfarch, canhwyllau, sgarffiau a llawer iawn mwy.

  Ychwanegu Coastal Cards & Gifts i'ch Taith

 13. Cyfeiriad

  Conwy Castle, Conwy, Conwy, LL32 8AY

  Ffôn

  03000 252239

  Conwy

  Ymunwch â ni yng Nghastell Conwy i gael profiad brawychus mewn ystafell ddianc.

  Ychwanegu Ystafell Ddianc y Rhyfelglod yng Nghastell Conwy i'ch Taith

 14. Cyfeiriad

  Capel Curig, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0EL

  Ffôn

  01690 720225

  Betws-y-Coed

  Yn sefyll yn dalog ym Mharc Cenedlaethol Eryri, mae llety moethus The Rocks ym Mhlas Curig - un o’r hostelau gorau yn y DU a’r unig hostel annibynnol 5 seren yng Ngogledd Cymru sy’n croesawu cŵn.

  Ychwanegu The Rocks yn Hostel Plas Curig i'ch Taith

 15. Cyfeiriad

  St Mary's Church, Holyhead Road, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0AY

  Ffôn

  01690 710149

  Betws-y-Coed

  Mae'r Cyngherddau Côr Meibion Cymraeg poblogaidd yn dychwelyd i Eglwys Santes Fair, Betws-y-Coed ar Nos Sul am 7.30pm.

  Ychwanegu Côr Meibion Prysor yn Eglwys Santes Fair, Betws-y-Coed i'ch Taith

 16. Cyfeiriad

  Stadiwm CSM, Parc Eirias, Abergele Road, Colwyn Bay, Conwy, LL29 7SP

  Ffôn

  01492 872000

  Colwyn Bay

  Bydd talent rygbi gorau hemisffer y gogledd yn cael ei arddangos eto eleni yn Stadiwm CWM, Parc Eirias, Bae Colwyn, gyda’r gic gyntaf am 7:15pm.

  Ychwanegu Pencampwriaeth y Chwe Gwlad Dan 20 oed - Cymru v Lloegr ym Mae Colwyn i'ch Taith

 17. Cyfeiriad

  Venue Cymru, Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1BB

  Ffôn

  01492 872000

  Llandudno

  Mae’r seren gomedi ryngwladol Jack Whitehall yn ei ôl gyda’r sioe fyw newydd hon y mae llawer o ddisgwyl amdani.

  Ychwanegu Jack Whitehall - Settle Down yn Venue Cymru i'ch Taith

 18. Cyfeiriad

  Llandudno Museum & Gallery, 17-19 Gloddaeth Street, Llandudno, Conwy, LL30 2DD

  Ffôn

  01492 701490

  Llandudno

  Ymunwch â ni bob dydd Iau am 11am yn yr Amgueddfa am daith gerdded hanesyddol i ddarganfod y straeon diddorol y tu ôl i’r dref Fictoraidd unigryw hon.

  Ychwanegu Taith Dreftadaeth o Amgueddfa Llandudno i'ch Taith

 19. Cyfeiriad

  34 Sea View Road, Colwyn Bay, Conwy, LL29 8DG

  Ffôn

  01492 338327

  Colwyn Bay

  Yn cynnig dewis eang o gawsiau lleol, crefftus, cynnyrch deli a hamperi anrhegion.

  Ychwanegu The Grate Cheese Deli i'ch Taith

 20. Cyfeiriad

  Plas Mawr, High Street, Conwy, Conwy, LL32 8DE

  Ffôn

  03000 252239

  Conwy

  Mae’r teulu gartref y penwythnos hwn. Dewch i gael hwyl gyda nhw!

  Ychwanegu Cyfarfod y Trigolion ym Mhlas Mawr, Conwy i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....