Betws-y-Coed

Betws-y-Coed

Betws-y-Coed

Betws-y-Coed

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Betws-y-Coed

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 1313

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Cyfeiriad

  Snowdonia National Park Information Centre, Royal Oak Stables, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0AH

  Ffôn

  01690 710426

  Betws-y-Coed

  Mae’n wir, i dderbyn y cyngor gorau holwch bobl leol! Ond fe allwn ni fynd gam gymhellech na hynny, mae’r cyngor y cewch chi gan ein Canolfannau Croeso ar lefydd i fynd a phethau i’w gwneud hefyd yn cynnwys ystod o wasanaethau eraill.

  Ychwanegu Canolfan Croeso - Betws-y-Coed i'ch Taith

 2. Cyfeiriad

  Muriau Buildings, Rosehill Street, Conwy, Conwy, LL32 8LD

  Ffôn

  01492 577566

  Conwy

  Angen cymorth i archebu llety, cyngor i gynllunio eich diwrnod, danteithion blasus neu anrheg a wnaed yn lleol ar gyfer rhywun arbennig? Dewch draw i Ganolfan Groeso Conwy.

  Ychwanegu Canolfan Groeso - Conwy i'ch Taith

 3. Cyfeiriad

  Victoria Shopping Centre, Mostyn Street, Llandudno, Conwy, LL30 2RP

  Ffôn

  01492 577577

  Llandudno

  Angen helpu i archebu llety, cyngor i gynllunio eich diwrnod, rhywbeth blasus i’w fwyta neu rodd wedi’i gwneud yn lleol ar gyfer y person arbennig hwnnw? Galwch heibio Canolfan Groeso Llandudno yng Nghanolfan Fictoria.

  Ychwanegu Canolfan Groeso - Llandudno i'ch Taith

 4. Cyfeiriad

  Llandudno, Conwy, LL30 2RP

  Llandudno

  Mae Llwybr Tref Llandudno newydd sbon yn cynnwys 15 lleoliad, o’r promenâd i’r pier, o strydoedd siopa i draethau euraid, o erddi i bentir y Gogarth.

  Ychwanegu Llwybr Treftadaeth Llandudno i'ch Taith

 5. Cyfeiriad

  Ty’r Dref, 19 Ancaster Square, Llanrwst, Conwy, LL26 0LD

  Ffôn

  01492 643221

  Llanrwst

  Mae Cyngor Tref Llanrwst wedi sefydlu Pwynt Gwybodaeth i Dwristiad yn ei adeilad newydd yng nghanol y dref, mewn lleoliad cyfleus ar Sgwâr Ancaster.

  Ychwanegu Pwynt Gwybodaeth i Dwristiaid Llanrwst i'ch Taith

 6. Cyfeiriad

  Venue Cymru, Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1BB

  Ffôn

  01492 872000

  Llandudno

  Shut the gate! Mae Kaleb Cooper, ffermwr mwyaf adnabyddus Chipping Norton ac awdur poblogaidd y Sunday Times yn dod i Venue Cymru.

  Ychwanegu ‘The World According to Kaleb’ yn Venue Cymru i'ch Taith

 7. Cyfeiriad

  Llandudno FC, OPS Wind Arena, Builder Street West, Llandudno, Conwy, LL30 1HH

  Ffôn

  01492 817220

  Llandudno

  Scouting for Girls, y band pop indi poblogaidd, fydd prif artistiaid gŵyl Llandudno Live i godi arian i achub Clwb Pêl-Droed Llandudno.

  Ychwanegu Gŵyl Llandudno Live yng Nghlwb Pêl-Droed Llandudno i'ch Taith

 8. Cyfeiriad

  Llewelyn Avenue, Llandudno, Conwy, LL30 2ER

  Ffôn

  01492 871666

  Llandudno

  Hwylfan Bonkerz, un o’r cyfleusterau chwarae meddal dan do gorau o’i fath yng Ngogledd Cymru. Beth am ddod â’r plant am sesiwn llawn hwyl yn Bonkerz, dewch i gyfarfod y tîm a mwynhau diwrnod allan i’r teulu, nid oes angen archebu ymlaen llaw.

  Ychwanegu Hwylfan Bonkerz i'ch Taith

 9. Cyfeiriad

  The Magic Bar Live, 14 Clonmel Street, Llandudno, Conwy, LL30 2LE

  Ffôn

  01492 370013

  Llandudno

  Dewch i ymuno yn hwyl yr ŵyl yn The Magic Bar Live gyda’r Quaynotes ar Noswyl Noswyl y Nadolig!

  Ychwanegu Noson gyda’r Quaynotes yn The Magic Bar Live, Llandudno i'ch Taith

 10. Cyfeiriad

  Pentre Felin, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0BB

  Ffôn

  01690 733827

  Betws-y-Coed

  Mae Sŵn-y-Dŵr yn fwthyn gwyliau traddodiadol gyda theimlad modern a chyfoes sydd wedi’i leoli yng nghanol Betws-y-Coed, Parc Cenedlaethol Eryri ac yn cysgu hyd at 11 o bobl.

  Ychwanegu Bwthyn Gwyliau Sŵn-y-Dŵr i'ch Taith

 11. Cyfeiriad

  RSPB Conwy Nature Reserve, Off A55, Llandudno Junction, Conwy, LL31 9XZ

  Ffôn

  01492 584091

  Llandudno Junction

  Ymunwch â ni ar gyfer dydd Mercher Gwyllt i fwynhau crefftau a gweithgareddau wedi’u hysbrydoli gan fywyd gwyllt.

  Ychwanegu Dydd Mercher Gwyllt (5-8 oed) - Gwenyn Prysur yn RSPB Conwy i'ch Taith

 12. Cyfeiriad

  Lon Muriau, Llanrwst Road, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0HD

  Ffôn

  07855 432268

  Betws-y-Coed

  Ceir golygfeydd panoramig yn edrych dros Fetws-y-Coed a Choedwig Gwydir, Eryri yn llety Gwely a Brecwast Bryn Bella.

  Ychwanegu Gwesty Bryn Bella i'ch Taith

 13. Cyfeiriad

  Venue Cymru, Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1BB

  Ffôn

  01492 872000

  Llandudno

  Os ydych yn hoffi comedi cyflym a chignoeth, byddwch yn barod i fod yn hapus. Mae Jimmy Carr yn mynd ar daith unwaith eto gyda’i sioe newydd sbon, ‘Jimmy Carr: Laughs Funny’.

  Ychwanegu Jimmy Carr: Laughs Funny yn Venue Cymru i'ch Taith

 14. Cyfeiriad

  The Motorsport Lounge, Builder Street, Llandudno, Conwy, LL30 1DR

  Ffôn

  01492 875991

  Llandudno

  Ymgais 3 dyn i fywiogi’r llawr dawnsio gyda’u ffync gwych, bydd High Fade yn perfformio yn Llandudno ddydd Gwener 29 Medi.

  Ychwanegu High Fade - Ffync Gwych yn y Motorsport Lounge, Llandudno i'ch Taith

 15. Cyfeiriad

  2a Llandudno Road, Penrhyn Bay, Conwy, LL30 3HA

  Ffôn

  01492 546740

  Penrhyn Bay

  Siop frechdanau/coffi ym Mae Penrhyn sy’n defnyddio cyflenwyr Cymreig lleol.

  Ychwanegu Squires Sandwich Bar i'ch Taith

 16. Cyfeiriad

  Holyhead Road, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0AR

  Ffôn

  01690 710411

  Betws-y-Coed

  Wedi’i leoli mewn pentref dymunol Betws-y-Coed, Porth Eryri, mae Gwesty Waterloo a Lodge yn cynnig dewis o ystafelloedd ar gael yn naill ai’r prif westy neu un o’n hystafelloedd steil bythynnod sy’n croesawu cŵn ar dir y gwesty.

  Ychwanegu Waterloo Hotel and Lodge i'ch Taith

 17. Cyfeiriad

  Manorafon Farm Park, Llanddulas Road, Abergele, Conwy, LL22 8ET

  Ffôn

  01745 833237

  Abergele

  Dyma antur Jurasig ar raddfa epig! Dewch i ymweld â’r Antur Dinosoriaid ym Mharc Fferm Manorafon am brofiad cwbl anhygoel!

  Ychwanegu Antur Dinosoriaid ym Mharc Fferm Manorafon i'ch Taith

 18. Cyfeiriad

  Church Street, Llanrwst, Conwy, LL26 0LE

  Ffôn

  01492 640223

  Llanrwst

  Eglwys hanesyddol Gradd I a godwyd yn 1470, sy’n edrych dros afon Conwy yng nghanol Llanrwst

  Ychwanegu Eglwys Sant Crwst i'ch Taith

 19. Cyfeiriad

  Conwy Castle, Conwy, Conwy, LL32 8AY

  Ffôn

  03000 252239

  Conwy

  Dathliad o draddodiadau llafar Cymru, a gynhelir dros sawl safle Cadw. Dewch i ddarganfod mwy fel rhan o Haf o Straeon.

  Ychwanegu Haf o Straeon yng Nghastell Conwy i'ch Taith

 20. Cyfeiriad

  33-35 Mostyn Street, Llandudno, Conwy, LL30 2NL

  Ffôn

  01492 876673

  Llandudno

  O deganau i nwyddau cartref i swfenîrs, mae Billy Lal yn gwerthu popeth am bris da!

  Ychwanegu Billy Lal Bargain Centre i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....