Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Cerdded

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 71

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Cyfeiriad

  Llandudno, Conwy, LL30 2RP

  Llandudno

  Mae Llwybr Tref Llandudno newydd sbon yn cynnwys 15 lleoliad, o’r promenâd i’r pier, o strydoedd siopa i draethau euraid, o erddi i bentir y Gogarth.

  Ychwanegu Llwybr Treftadaeth Llandudno i'ch Taith

 2. Cyfeiriad

  Pwllycrochan Avenue, Colwyn Bay, Conwy, LL29 7BW

  Colwyn Bay

  Mae'r coetir amlwg hwn sy’n ymestyn ar draws y llethrau uwchben a’r tu ôl i dref Bae Colwyn yn hawdd cyrraedd ato o'r llwybr beicio arfordirol.

  Ychwanegu Coed Pwllycrochan i'ch Taith

 3. Cyfeiriad

  Pwllycrochan Avenue, Colwyn Bay, Conwy, LL29 7BT

  Ffôn

  01492 575337

  Colwyn Bay

  Cyfres o 4 cylchdaith sy’n amrywio o .075 milltir i 1.25 milltir sy’n ymestyn ar draws y llethrau y tu ôl i dref Bae Colwyn.

  Ychwanegu Teithiau Gwarchodfa Natur Leol Coedwig Pwllycrochan i'ch Taith

 4. Cyfeiriad

  Great Orme, Llandudno, Conwy, LL30 2XF

  Ffôn

  01492 575290

  Llandudno

  Cyfres o lwybrau cerdded, o bellter amrywiol, i fyny ac o amgylch copa’r Gogarth yn Llandudno.

  Ychwanegu Llwybrau’r Gogarth i'ch Taith

 5. Cyfeiriad

  Glasdir, Station Road, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF

  Llanrwst

  Mae'r gylchdaith hon yn cychwyn o dref farchnad Llanrwst ac yn mynd â chi trwy goetir hynafol Coed y Felin Llanddoged i bentref Llanddoged ac yna byddwch yn dilyn llwybrau ar draws tir fferm gyda golygfeydd godidog o Eryri a Dyffryn Conwy.

  Ychwanegu Teithiau Cerdded Llanrwst: Llwybr 2 yn cynnwys Coed y Felin i'ch Taith

 6. Cyfeiriad

  Llyn Brenig Visitor Centre, Alwen, Cerrigydrudion, Conwy, LL21 9TT

  Ffôn

  01490 389222

  Cerrigydrudion

  Dau lwybr o amgylch Llyn Brenig sy’n arwain y cerddwr heibio rhai o nodweddion mwyaf diddorol y tirlun hynafol hwn. Mae’r llwybr hwn i’r gogledd-ddwyrain o Lyn Brenig tua 2 filltir o hyd.

  Ychwanegu Llwybr Archaeolegol - Taith trwy Amser - Llwybr Hir i'ch Taith

 7. Cyfeiriad

  St Mary's Church, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0AL

  Betws-y-Coed

  Mae’r daith hon yn cychwyn o Eglwys y Santes Fair yng Ngwydyr ac yn dringo trwy’r coetir nes cyrraedd Llyn Elsi lle ceir golygfeydd gwych tuag at Foel Siabod a’r Carneddau.

  Ychwanegu Taith Llyn Elsi trwy Goedwig Gwydir i'ch Taith

 8. Cyfeiriad

  Llanfairfechan, Conwy, LL33 0BP

  Ffôn

  01492 575290

  Llanfairfechan

  Taith gron 4.5 milltir (7 cilomedr) o hyd o dref Llanfairfechan at odre mynyddoedd y Carneddau, drwy dirlun sy’n llawn nodweddion archaeolegol yn dyddio o Oes y Cerrig.

  Ychwanegu Taith Ucheldir Llanfairfechan i'ch Taith

 9. Cyfeiriad

  Groes, Denbigh, Conwy, LL16 5RS

  Denbigh

  Mae'r coetir deilgoll hynafol hwn yn gorchuddio ochrau serth cwm un o lednentydd Afon Ystrad.

  Ychwanegu Cylchdaith i Goed Shed i'ch Taith

 10. Cyfeiriad

  Ty'n Llwyn, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0DH

  Ffôn

  0300 0680300

  Betws-y-Coed

  Mae Llwybr Rhaeadr Ewynnol yn arwain drwy goetir i olygfan dros y rhaeadr - cewch olygfa fendigedig o’r ochr hon i’r afon felly peidiwch ag anghofio’ch camera.

  Ychwanegu Taith Rhaeadr Ewynnol yng Nghoedwig Gwydir i'ch Taith

 11. Cyfeiriad

  Holyhead Road, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0AA

  Ffôn

  0300 0680300

  Betws-y-Coed

  Coedwig o lynnoedd a mynyddoedd yng nghanol Eryri. Mae Parc Coedwig Gwydir yn gartref i ystod eang o weithgareddau a bywyd gwyllt.

  Ychwanegu Barc Coedwig Gwydir i'ch Taith

 12. Cyfeiriad

  Llyn Brenig Visitor Centre, Alwen, Cerrigydrudion, Conwy, LL21 9TT

  Ffôn

  01490 389222

  Cerrigydrudion

  Mae Llwybr Brenig yn mynd o amgylch Llyn Brenig drwy’r goedwig ac ar hyd y glannau. Mae’r llwybr yn addas ar gyfer teuluoedd sydd am gerdded neu feicio, ac mae tua 9.5 milltir (15 cilomedr) o hyd.

  Ychwanegu Llwybr Brenig i'ch Taith

 13. Cyfeiriad

  Fernbrook Road, Penmaenmawr, Conwy, LL34 6DA

  Ffôn

  01492 575200

  Penmaenmawr

  Mae’r daith ar hyd yr Uwchdir yn datgelu peth o hanes cudd y dirwedd uwchben Penmaenmawr sy’n gyforiog o rywogaethau bywyd gwyllt ac adar.

  Ychwanegu Taith Uwchdir Penmaenmawr i'ch Taith

 14. Cyfeiriad

  Marine Drive, Great Orme, Llandudno, Conwy, LL30 2LP

  Llandudno

  Ar y daith sain hunan-dywysedig hon gallwch ddarganfod yr amgylchedd, hanes, archeoleg ac atyniadau amrywiol sydd i’w gweld ar y Gogarth.

  Ychwanegu Llwybr Sain Marine Drive i'ch Taith

 15. Cyfeiriad

  Hafna Mine, Nant Bwlch Heaern Road, Trefriw, Conwy, LL27 0JB

  Trefriw

  Mae'r daith hawdd hon yn cychwyn o’r maes parcio o flaen adfeilion Cloddfa Hafna, ac yn dilyn ffordd y goedwig i fyny'r bryn drwy gymysgedd o goed pefrwydd, pinwydd a choetiroedd llydanddail gyda golygfeydd gwych dros Ddyffryn Conwy a’r Gogarth.

  Ychwanegu Taith Golygfeydd dros Ddyffryn Conwy i'ch Taith

 16. Cyfeiriad

  Pentrefoelas, Conwy, LL24 0HT

  Ffôn

  01492 575290

  Pentrefoelas

  Pum cylchdaith o wahanol hyd o bentref Pentrefoelas, sy’n enghraifft wych o bentref 'stad, sy'n cymryd ei enw o'r Foel-las, bryn bychan gerllaw lle bu unwaith gastell canoloesol cynnar.

  Ychwanegu Teithiau Cerdded Pentrefoelas i'ch Taith

 17. Cyfeiriad

  Gwydir Forest, Llanrwst, Conwy, LL26 0PL

  Llanrwst

  Os oes awydd arnoch daith hamddenol yn ôl i’n gorffennol canoloesol yna mae Taith y Fonesig Fair trwy Goedwig Gwydyr yn berffaith ar eich cyfer. Ar y daith hanesyddol ceir golygfeydd anhygoel o hen dref marchnad Llanrwst.

  Ychwanegu Taith Sain Llwybr Arglwyddes Fair ar MP3 i'ch Taith

 18. Cyfeiriad

  Conwy

  Ffôn

  07830 381930

  Teithiau tywys sydd wedi ennill gwobrau ym Mharc Cenedlaethol Eryri.

 19. Cyfeiriad

  Conwy Mountain, Conwy, Conwy, LL34 6TB

  Conwy

  Taith o amgylch Mynydd y Dref (Conwy) ar lwybrau glaswelltog, traciau a ffyrdd eilaidd, gyda golygfeydd godidog.

  Ychwanegu Llwybr Mynydd y Dref, Conwy i'ch Taith

 20. Cyfeiriad

  Eglwysbach, Conwy, LL28 5UD

  Eglwysbach

  Taith gron hawdd, 3.5 milltir o hyd o amgylch pentref Eglwysbach ar draws caeau, lonydd a ffyrdd eilaidd, gyda golygfeydd da o’r dyffryn a mynyddoedd y Carneddau.

  Ychwanegu Llwybr Hiraethlyn, Eglwysbach i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....