Bwlch y Ddeufaen gyda'r ddwy garreg yn y golwg

Am

Taith gron 4.5 milltir (7 cilomedr) o hyd o bentref Llanfairfechan at odre mynyddoedd y Carneddau, drwy dirlun sy’n llawn nodweddion archaeolegol yn dyddio o Oes y Cerrig.

Mae’r llwybr yn croesi gweunydd a rhostiroedd ac yn cynnwys rhai elltydd cymhedrol a serth ar ffyrdd Rhufeinig, traciau a lonydd.

Mae lluniaeth ar gael yn y siopau a’r tafarndai lleol yn Llanfairfechan.

Cyfleusterau

Nodweddion Darparwr

 • Croesawgar i gŵn
 • Yn y wlad

Suitability

 • Families

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Taith Ucheldir Llanfairfechan

Llwybr Cerdded

Llanfairfechan, Conwy, LL33 0BP

Ffôn: 01492 575290

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae traeth tywod hir Llanfairfechan pan mae’r llanw’n isel yn hyfryd ar gyfer teuluoedd â…

  0.39 milltir i ffwrdd
 2. Traeth tywod hir gyda phromenâd sydd wedi’i adnewyddu yn ddiweddar. O Benmaenmawr fe…

  2.72 milltir i ffwrdd
 3. Ymunwch â ni ar daith trwy amser - taith a fydd yn mynd â ni yn ôl, dros filoedd o…

  2.81 milltir i ffwrdd
 4. Wedi’u lleoli mewn ardal drawiadol ar arfordir Gogledd Cymru nepell o’r A55. Gyda…

  2.89 milltir i ffwrdd
 1. Ar 150 erw o dir, gallwch fwynhau heddwch Pensychnant. Adeiladwyd o fewn Bwlch Sychnant…

  4.8 milltir i ffwrdd
 2. Mae Capel Seion yn enghraifft wych o gapel traddodiadol Cymreig a adeiladwyd yn ystod oes…

  5.33 milltir i ffwrdd
 3. Mae gan Erddi Dŵr Conwy a’r Tŷ Crempog bopeth. Yn Rowen, caiff y teulu cyfan ei ddiddanu,…

  5.72 milltir i ffwrdd
 4. Mae traeth Morfa Conwy yn fae mawr tywodlyd, sy’n ffurfio rhan o’r traethau tywydd a…

  6.51 milltir i ffwrdd
 5. Porth Diwylliannol i Sir Conwy - Mae Canolfan Ddiwylliant Conwy dafliad carreg oddi wrth…

  6.58 milltir i ffwrdd
 6. Mae’r coetir cymysg deniadol hwn o 7.5 ha rhwng Parc Bodlondeb yng Nghonwy a glan…

  6.6 milltir i ffwrdd
 7. Plas Mawr yw’r tŷ tref Elisabethaidd gorau ym Mhrydain. Lleolir yng Nghonwy, cartref un o…

  6.64 milltir i ffwrdd
 8. Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi…

  6.66 milltir i ffwrdd
 9. Gellir dod o hyd i’r Tŷ Lleiaf ym Mhrydain yn swatio o blith teras o dai ar lan y cei yng…

  6.72 milltir i ffwrdd
 10. Yn rhan o Safle Treftadaeth y Byd UNESCO sy’n cynnwys cestyll ysblennydd ym Miwmares,…

  6.73 milltir i ffwrdd
 11. Ar lan afon Conwy, ger Castell Conwy, mae Amgueddfa Cregyn Gleision Conwy yn llawn hanes…

  6.77 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....