Traeth Penmaenmawr

Am

Wedi’u lleoli mewn ardal drawiadol ar arfordir Gogledd Cymru nepell o’r A55. Gyda golygfeydd gwych o Ynys Môn ac Ynys Seiriol, mae traeth Penmaenmawr yn lleoliad poblogaidd iawn gydag ymwelwyr a thrigolion lleol. Gallwch logi’r cabannau sydd ger y traeth am y dydd, ewch i weld perchnogion y caffi am ragor o wybodaeth. 

Cyfleusterau

Marchnadoedd Targed

 • Hwyl i'r Teulu
 • Wedi'i Farchnata ar gyfer Teuluoedd

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Cabannau Traeth Penmaenmawr

Glan y môr

The Beach Café, The Promenade, Penmaenmawr, Conwy, LL34 6ED

Ffôn: 01492 623885

Beth sydd Gerllaw

 1. Ymunwch â ni ar daith trwy amser - taith a fydd yn mynd â ni yn ôl, dros filoedd o…

  0.08 milltir i ffwrdd
 2. Traeth tywod hir gyda phromenâd sydd wedi’i adnewyddu yn ddiweddar. O Benmaenmawr fe…

  0.34 milltir i ffwrdd
 3. Ar 150 erw o dir, gallwch fwynhau heddwch Pensychnant. Adeiladwyd o fewn Bwlch Sychnant…

  1.91 milltir i ffwrdd
 4. Mae traeth tywod hir Llanfairfechan pan mae’r llanw’n isel yn hyfryd ar gyfer teuluoedd â…

  2.58 milltir i ffwrdd
 1. Mae Capel Seion yn enghraifft wych o gapel traddodiadol Cymreig a adeiladwyd yn ystod oes…

  3.49 milltir i ffwrdd
 2. Mae gan Erddi Dŵr Conwy a’r Tŷ Crempog bopeth. Yn Rowen, caiff y teulu cyfan ei ddiddanu,…

  3.55 milltir i ffwrdd
 3. Mae traeth Morfa Conwy yn fae mawr tywodlyd, sy’n ffurfio rhan o’r traethau tywydd a…

  3.64 milltir i ffwrdd
 4. Porth Diwylliannol i Sir Conwy - Mae Canolfan Ddiwylliant Conwy dafliad carreg oddi wrth…

  3.69 milltir i ffwrdd
 5. Mae’r coetir cymysg deniadol hwn o 7.5 ha rhwng Parc Bodlondeb yng Nghonwy a glan…

  3.72 milltir i ffwrdd
 6. Plas Mawr yw’r tŷ tref Elisabethaidd gorau ym Mhrydain. Lleolir yng Nghonwy, cartref un o…

  3.75 milltir i ffwrdd
 7. Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi…

  3.78 milltir i ffwrdd
 8. Gellir dod o hyd i’r Tŷ Lleiaf ym Mhrydain yn swatio o blith teras o dai ar lan y cei yng…

  3.84 milltir i ffwrdd
 9. Yn rhan o Safle Treftadaeth y Byd UNESCO sy’n cynnwys cestyll ysblennydd ym Miwmares,…

  3.86 milltir i ffwrdd
 10. Ar lan afon Conwy, ger Castell Conwy, mae Amgueddfa Cregyn Gleision Conwy yn llawn hanes…

  3.89 milltir i ffwrdd
 11. Neidiwch ar fwrdd y Queen Victoria am fordaith i weld golygfeydd i fyny’r afon Conwy tuag…

  3.9 milltir i ffwrdd
Previous Next

Cysylltiedig

Family on Penmaenmawr BeachTraeth Penmaenmawr, PenmaenmawrTraeth tywod hir gyda phromenâd sydd wedi’i adnewyddu yn ddiweddar. O Benmaenmawr fe welwch Afon Menai a’i holl gyfleusterau sy’n ei wneud yn gyrchfan boblogaidd i deuluoedd.

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....