Bistros yn Sir Conwy

Bistros yn Sir Conwy

Bwytai yn Sir Conwy

Bwytai yn Sir Conwy

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Bwytai a Bistros

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 133

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Cyfeiriad

  Royal Oak Hotel, Holyhead Road, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0AY

  Ffôn

  01690 710011

  Betws-y-Coed

  Mae’r Stablau ym Metws-y-Coed yn far a bwyty sy’n angerddol am flas a chynnyrch lleol. Lleolir yn nhref drawiadol Betws-y-Coed, a elwir yn Borth Eryri.

  Ychwanegu Y Stablau - Gwesty’r Royal Oak i'ch Taith

 2. Cyfeiriad

  Royal Oak Hotel, Holyhead Road, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0AY

  Ffôn

  01690 710219

  Betws-y-Coed

  Mae ein hethos bwyd wedi cael ei ddylanwadu dros y blynyddoedd wrth i fwy o gynhyrchwyr a chyflenwyr anhygoel ddod i’r amlwg yn lleol i werthu, tyfu a magu cynnyrch a da byw Cymru.

  Ychwanegu Llugwy River Restaurant - Gwesty’r Royal Oak i'ch Taith

 3. Cyfeiriad

  Venue Cymru, Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1BB

  Ffôn

  01492 873641

  Llandudno

  Gyda golygfeydd panoramig hyfryd ar draws bae Llandudno a’r glannau ysblennydd, bwyty Y Review yw’r lle gorau yn y dref i fwynhau pryd o fwyd a golygfeydd godidog.

  Ychwanegu Y Review yn Venue Cymru i'ch Taith

 4. Cyfeiriad

  Royal Oak Hotel, Holyhead Road, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0AY

  Ffôn

  01690 710219

  Betws-y-Coed

  Mae'r tîm yn ‘The Grill Room’ ar dân i sicrhau eu bod yn gweini cynnyrch ffres lleol, tymhorol.

  Ychwanegu The Grill Room - Gwesty’r Royal Oak i'ch Taith

 5. Cyfeiriad

  Towyn Road, Abergele, Conwy, LL22 9HA

  Ffôn

  07398 617191

  Abergele

  Mae Bar Coctel a Bwyty The Peacock Lounge ar agor ar gyfer bwyta dan do, awyr agored a’r opsiwn o gael bwyd i fynd, gan weini bwydlen flasus ac eang.

  Ychwanegu The Peacock Lounge yn Tŷ Gwyn i'ch Taith

 6. Cyfeiriad

  162 Conway Road, Colwyn Bay, Conwy, LL29 7LR

  Ffôn

  01492 555100

  Colwyn Bay

  Caffi hyfryd ym Mae Colwyn gyda bwydlen amrywiol. Ar agor am frecwast, brecinio, cinio a chacennau cartref.

  Ychwanegu Botanical Lounge i'ch Taith

 7. Cyfeiriad

  13 Penrhyn Road, Colwyn Bay, Conwy, LL29 8LG

  Ffôn

  01492 536610

  Colwyn Bay

  Rydym ni’n gaffi a bar annibynnol sydd wedi'n lleoli ar Penrhyn Road, Bae Colwyn. Ein nod yw cymysgu lletygarwch Almaenig gyda chreadigrwydd Cymreig i ddarparu’r bwyd a diod gorau i chi yn yr ardal.

  Ychwanegu Haus i'ch Taith

 8. Cyfeiriad

  Llanelian, Colwyn Bay, Conwy, LL29 8YA

  Ffôn

  01492 515807

  Colwyn Bay

  Mae Simon a Nina Cole yn eich croesawu i The White Lion Inn, Llanelian-yn-Rhos, y tu allan i Fae Colwyn; tafarn gastro a bwyty gwledig hanesyddol sy’n cael ei redeg gan deulu ac yn llai na 5 munud o’r A55.

  Ychwanegu Tafarn y Llew Gwyn i'ch Taith

 9. Cyfeiriad

  12 Mostyn Avenue, Craig-y-Don, Llandudno, Conwy, LL30 1YS

  Ffôn

  01492 864056

  Llandudno

  Bwyty Groegaidd a chyfleuster bwyd i fynd teuluol sy’n gweini bwyd Groegaidd cartref modern a thraddodiadol.

  Ychwanegu Rousta's Greek Restaurant i'ch Taith

 10. Cyfeiriad

  1 North Parade, Llandudno, Conwy, LL30 2LP

  Ffôn

  01492 875928

  Llandudno

  Mae gennym fwydlen helaeth yn cynnig detholiad eang o fwyd Indiaidd yn Llandudno.

  Ychwanegu Bengal Dynasty i'ch Taith

 11. Cyfeiriad

  26 Chapel Street, Conwy, Conwy, LL32 8BP

  Ffôn

  01492 596326

  Conwy

  Dim ond y cynnyrch lleol gorau y mae'r Bistro yn ei ddefnyddio i greu prydau cartref. Rydym yn ymfalchïo yn ein cred mai dim ond y gorau fydd yn cael ei weini i'n gwesteion a'n nod yw rhoi profiad bwyta gwirioneddol gofiadwy i chi.

  Ychwanegu Watson's Bistro i'ch Taith

 12. Cyfeiriad

  Hadden Court, Penrhyn Avenue, Rhos-on-Sea, Conwy, LL28 4NH

  Ffôn

  01492 544662

  Rhos-on-Sea

  Ym mwyty Forte’s, rydyn ni’n falch o gynnig dau beth: profiad bwyta hamddenol a chyfeillgar a bwydlen eang sy’n cynnig rhywbeth i bawb.

  Ychwanegu Forte's Wales Ltd i'ch Taith

 13. Cyfeiriad

  12-14 Gloddaeth Street, Llandudno, Conwy, LL30 2DS

  Ffôn

  01492 338995

  Llandudno

  Mae The Loaf Coffee & Sandwich Bar yn arbenigo mewn coffi arbennig, cacennau cartref a bwyd hyfryd mewn awyrgylch cynnes a chartrefol.

  Ychwanegu The Loaf Coffee & Sandwich Bar i'ch Taith

 14. Cyfeiriad

  Station Approach, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0AE

  Ffôn

  01690 710747

  Betws-y-Coed

  Alpine Coffee Shop and Gallery yw un o gaffis mwyaf poblogaidd Gogledd Cymru. Wedi’i leoli yng ngorsaf reilffordd Betws-y-Coed yng nghanol Parc Cenedlaethol Eryri, mae’n brysur trwy gydol y flwyddyn.

  Ychwanegu Alpine Coffee Shop i'ch Taith

 15. Cyfeiriad

  Pentrefoelas Road, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0PN

  Ffôn

  01690 710336

  Betws-y-Coed

  Cafodd Caffi Conwy Falls ei ddylunio gan Syr William Clough Ellis i gyd-fynd â saernïaeth Portmeirion. Mae wedi’i leoli ym Mharc Coedwig Conwy Falls sydd bron i 10 erw o Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig.

  Ychwanegu Caffi Conwy Falls i'ch Taith

 16. Cyfeiriad

  Abergele Road, Llanddulas, Conwy, LL22 8HH

  Ffôn

  01492 512198

  Llanddulas

  Mae'r Little Indian Chef yn darparu bwydydd traddodiadol gan gyflwyno blasau o ddiwylliant a chelfyddyd coginio India.

  Ychwanegu Little Indian Chef i'ch Taith

 17. Cyfeiriad

  10 Clonmel Street, Llandudno, Conwy, LL30 2LE

  Ffôn

  01492 878719

  Llandudno

  Rydyn ni’n gaffi cyfeillgar wedi’i leoli ar Clonmel Street, ddim yn bell o’r môr yn nhref glan môr hardd Llandudno.

  Ychwanegu Caffi Indulgence i'ch Taith

 18. Cyfeiriad

  5 Gloddaeth Street, Llandudno, Conwy, LL30 2DD

  Ffôn

  01492 878788

  Llandudno

  Mae Dinos Llandudno yn frwd dros ddarparu bwyd blasus o safon uchel.

  Ychwanegu Dinos i'ch Taith

 19. Cyfeiriad

  Pant yr Afon, Penmaenmawr, Conwy, LL34 6AD

  Penmaenmawr

  Caffi bach cyfeillgar wedi’i leoli yng nghanol Penmaenmawr yn gweini bwyd wedi’i goginio’n ffres.

  Ychwanegu Betty's Café i'ch Taith

 20. Cyfeiriad

  5 Castle Street, Conwy, Conwy, LL32 8AY

  Ffôn

  07927 440933

  Conwy

  Bwyd cyflawn, salad a bar coffi yng nghanol tref gaerog ganoloesol Conwy.

  Ychwanegu FIVE i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....