Bwytai yn Sir Conwy

Bwytai yn Sir Conwy

Bistros yn Sir Conwy

Bistros yn Sir Conwy

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Bwytai a Bistros

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 132

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Cyfeiriad

  Regent House, Denbigh Street, Llanrwst, Conwy, LL26 0LL

  Ffôn

  01492 641910

  Llanrwst

  Rydym ni’n fwyty a lleoliad bwyd i fynd Bangladeshi traddodiadol sydd wedi ennill gwobrau ac wedi'n lleoli yng Ngogledd Cymru, rydym yn ymfalchïo wrth gyflwyno ein cyfeillion Ewropeaidd i fwydydd o isgyfandir India sy’n tynnu dŵr i’r dannedd.

  Ychwanegu Tŷ Asha Balti House i'ch Taith

 2. Cyfeiriad

  Dunoon Hotel, Gloddaeth Street, Llandudno, Conwy, LL30 2DW

  Ffôn

  01492 860787

  Llandudno

  Bwyty diweddaraf byd coginiol Gogledd Cymru. Mae’n ofod ffres a thrawiadol lle cewch chi fwynhau ansawdd ac ystryw ciniawa coeth heb yr holl ffaff a ffurfioldeb.

  Ychwanegu Bwyty Next Door - Gwesty Dunoon i'ch Taith

 3. Cyfeiriad

  Trefriw, Conwy, LL27 0JH

  Ffôn

  01492 642458

  Trefriw

  Bwyty lleol wedi’i leoli yn Nhrefriw, Gogledd Cymru. Oedolion yn unig.

  Ychwanegu Chandlers Brasserie Ltd i'ch Taith

 4. Cyfeiriad

  9 Llandudno Road, Rhos-on-Sea, Conwy, LL28 4TR

  Ffôn

  01492 550444

  Rhos-on-Sea

  Tamaid bychan o nefoedd y De ar arfordir Gogledd Cymru yn Llandrillo-yn-Rhos, gyda gardd dawel ar gyfer bwyta a maes parcio mawr.

  Ychwanegu Bwyty Hickory’s Smokehouse i'ch Taith

 5. Cyfeiriad

  162 Conway Road, Colwyn Bay, Conwy, LL29 7LR

  Ffôn

  01492 555100

  Colwyn Bay

  Caffi hyfryd ym Mae Colwyn gyda bwydlen amrywiol. Ar agor am frecwast, brecinio, cinio a chacennau cartref.

  Ychwanegu Botanical Lounge i'ch Taith

 6. Cyfeiriad

  13 Penrhyn Road, Colwyn Bay, Conwy, LL29 8LG

  Ffôn

  01492 536610

  Colwyn Bay

  Rydym ni’n gaffi a bar annibynnol sydd wedi'n lleoli ar Penrhyn Road, Bae Colwyn. Ein nod yw cymysgu lletygarwch Almaenig gyda chreadigrwydd Cymreig i ddarparu’r bwyd a diod gorau i chi yn yr ardal.

  Ychwanegu Haus i'ch Taith

 7. Cyfeiriad

  9 Castle Street, Conwy, Conwy, LL32 8AY

  Ffôn

  01492 580908

  Conwy

  Yn sefyll allan yng Nghonwy mae ein bwyty wedi’i addurno a’i ddodrefnu’n glasurol ac wedi’i leoli ar lawr cyntaf adeilad rhestredig Gradd II sy’n dyddio o’r 1800au.

  Ychwanegu Upstairs at Annas i'ch Taith

 8. Cyfeiriad

  Pen y Bont Road, Glanwydden, Conwy, LL31 9JP

  Ffôn

  01492 546570

  Glanwydden

  Mae’r Queen's Head yn drysor cudd ym mhentref hyfryd Glanwydden, y tu allan i Landudno a Bae Penrhyn.

  Ychwanegu Queen's Head i'ch Taith

 9. Cyfeiriad

  Porth Eirias, The Promenade, Colwyn Bay, Conwy, LL29 8HH

  Ffôn

  01492 533700

  Colwyn Bay

  Dafliad carreg o’r môr a thraeth hyfryd Porth Eirias y mae bistro Bryn Williams. Mae’r fwydlen yn llawn cynnyrch Cymreig sydd wedi cael ei gynhyrchu mor lleol â phosibl.

  Ychwanegu Bryn Williams ym Mhorth Eirias i'ch Taith

 10. Cyfeiriad

  3 Victoria Buildings, Mostyn Avenue, Craig-y-Don, Llandudno, Conwy, LL30 1YU

  Ffôn

  01492 870956

  Llandudno

  Meicro-dafarn yng Nghraig-y-Don, Llandudno. Chwaer dafarn i Tapps Micropub, yn cynnig cwrw crefft go iawn.

  Ychwanegu The Ascot Tapproom i'ch Taith

 11. Cyfeiriad

  Hadden Court, Penrhyn Avenue, Rhos-on-Sea, Conwy, LL28 4NH

  Ffôn

  01492 544662

  Rhos-on-Sea

  Ym mwyty Forte’s, rydyn ni’n falch o gynnig dau beth: profiad bwyta hamddenol a chyfeillgar a bwydlen eang sy’n cynnig rhywbeth i bawb.

  Ychwanegu Forte's Wales Ltd i'ch Taith

 12. Cyfeiriad

  Pentrefoelas, Conwy, LL24 0LE

  Ffôn

  01690 770296

  Pentrefoelas

  Ystafell de a thŷ siocled yn gweini cinio ysgafn, diodydd a chacennau ydym ni. Rydym hefyd yn gwerthu siocledi unigol ochr yn ochr â melysion ac anrhegion.

  Ychwanegu Tŷ Siocled Glanrafon i'ch Taith

 13. Cyfeiriad

  9 Market Street, Abergele, Conwy, LL22 7AG

  Ffôn

  01745 822532

  Abergele

  Ffocws The Sugar Den yw rhoi cyfle i blant fynegi eu hunain drwy gelf a chrefft, ac i deuluoedd a ffrindiau gael hwyl mewn amgylchedd cyfeillgar a diogel.

  Ychwanegu The Sugar Den i'ch Taith

 14. Cyfeiriad

  Ellis Way, Conwy, Conwy, LL32 8GU

  Ffôn

  01492 583350

  Conwy

  Gyda seddau awyr agored yn edrych dros y marina, mae The Mulberry yn lle gwych i ymlacio a mwynhau pryd o fwyd gyda ffrindiau, teulu, a hyd yn oed y ci!

  Ychwanegu The Mulberry i'ch Taith

 15. Cyfeiriad

  111 Conway Road, Colwyn Bay, Conwy, LL29 7LW

  Ffôn

  07503 816657

  Colwyn Bay

  Siop pysgod a sglodion traddodiadol gyda chyfleuster bwyd i fynd a bwyty trwyddedig.

  Ychwanegu Jaap's Catch i'ch Taith

 16. Cyfeiriad

  25 Penrhyn Avenue, Rhos-on-Sea, Conwy, LL28 4PS

  Ffôn

  01492 541145

  Rhos-on-Sea

  Croeso i Number 25 - y bar a’r bistro lleol yn Llandrillo-yn-Rhos. Wedi’i leoli ar Rodfa Penrhyn (yn rhif 25 i fod yn benodol!) yng nghanol y pentref hyfryd hwn, mae Number 25 yn gweini bwyd a diodydd bum noson yr wythnos.

  Ychwanegu Number 25 i'ch Taith

 17. Cyfeiriad

  72 Mostyn Street, Llandudno, Conwy, LL30 2SB

  Ffôn

  01492 873373

  Llandudno

  Gydag awyrgylch cyfeillgar a bwyd gwych, stêcs wedi'u grilio, byrgyrs a llawer mwy mewn steil nodweddiadol Bar a Gril Efrog Newydd.

  Ychwanegu Harvey's New York Bar & Grill i'ch Taith

 18. Cyfeiriad

  156 Foryd Road, Kinmel Bay, Conwy, LL18 5LS

  Ffôn

  01745 350057

  Kinmel Bay

  Ym Mwyty Lolfa Lucknow rydym yn gwneud bwyd ffres ac yn ymfalchïo ynddo, gan ddarparu ar gyfer pawb sy'n mwynhau danteithion coginiol Indiaidd.

  Ychwanegu Bwyty Lucknow Lounge i'ch Taith

 19. Cyfeiriad

  Ancaster Square, Llanrwst, Conwy, LL26 0LG

  Ffôn

  01492 640454

  Llanrwst

  Mae Bar a Bwyty’r Eagles yn arbenigo mewn bwyd Indiaidd, bwyd bar a mwy.

  Ychwanegu Gwesty'r Eryrod i'ch Taith

 20. Cyfeiriad

  East Parade, Llandudno, Conwy, LL30 1BE

  Ffôn

  01492 860499

  Llandudno

  Mae Dylans yn Llandudno yn fwyty sy’n addas i deuluoedd sydd wedi’i leoli yn hen westy’r Washington yng Nghraig-y-Don, Llandudno. Wedi’i leoli tuag at ddiwedd promenâd a bae Victoria yn Llandudno mae’n nodwedd eiconig ar lan y môr.

  Ychwanegu Bwyty Dylan's - Llandudno i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....