Y tu allan i'r Irish Bar gyda seddi

Am

Mae’r bar Gwyddelig yn dafarn hyfryd a chyfeillgar, lle y byddwch yn cyrraedd fel dieithryn ac yn gadael fel ffrind. Cynhelir cerddoriaeth fyw bob wythnos o ddydd Mercher tan dydd Sul gydag amrywiaeth o genres.

Mae’r fwydlen arbennig yn amrywio o frechdan syml i stecen ffolen, heb anghofio ein stiw bacwn a bresychen traddodiadol neu ein stiw Gwyddeleg, neu os ydych chi’n awyddus i gael profiad Gwyddelig go iawn, cofiwch archebu’r “Guinness gorau yn y dref”, yn ôl ein cwsmeriaid.

Ymunwch â ni i fwynhau cerddoriaeth Wyddelig, bwyd blasus a pheint o Guinness gwerth chweil, neu rhowch gynnig ar yr amrywiaeth o wisgi a choffi Gwyddelig sydd ar gael.

Dewch i gael profiad Gwyddelig yn Llandudno.

Cyfleusterau

Arall

 • Croesewir cw^n ufudd

Arlwyo

 • Bar
 • Cinio ar gael
 • Gwasanaeth tecawê
 • Pryd nos ar gael
 • Trwyddedig
 • Yn darparu ar gyfer llysfwytawyr

Cyfleusterau Darparwyr

 • Cerddoriaeth fyw

Cyfleusterau Lleoliad

 • Cyfleusterau toiled
 • Seddau yn yr awyr agored

Dulliau Talu

 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Hygyrchedd

 • Caniateir cw^n cymorth
 • Gall ymwelwyr anabl gael mynediad i bob ardal
 • Mynediad gwastad, ramp neu lifft i doiled cyhoeddus
 • Toiled ar gyfer ymwelwyr anabl

Nodweddion Darparwr

 • Mewn tref/canol dinas

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus

Plant a Babanod

 • Bwydlen plant
 • Cadeiriau uchel
 • Cyfleusterau newid babanod
 • Yn derbyn plant (isafswm oedran)

Teithio a Masnachu

 • Wi-fi ar gael

Map a Chyfarwyddiadau

The Irish Bar

Bar

137 Mostyn Street, Llandudno, Conwy, LL30 2PE

Ychwanegu The Irish Bar i'ch Taith

Ffôn: 01492 876744

Amseroedd Agor

Ar agor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd Iau11:00 - 00:00
Dydd Gwener - Dydd Sadwrn11:00 - 01:30
Dydd Sul11:00 - 00:00

* Arweiniad yn unig yw’r oriau agor a gallent newid. Gwiriwch gyda’r gweithredwr cyn gwneud siwrne arbennig.

Beth sydd Gerllaw

 1. Hwylfan Bonkerz, un o’r cyfleusterau chwarae meddal dan do gorau o’i fath yng Ngogledd…

  0.05 milltir i ffwrdd
 2. Wedi ei sefydlu ym 1860, mae sioe Pwnsh a Jwdi hynaf Prydain yn cael ei pherfformio gan y…

  0.08 milltir i ffwrdd
 3. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

  0.09 milltir i ffwrdd
 4. Dewch ar daith i gopa’r Gogarth! Mae’r daith, a gaiff ei chynnal bob awr, yn gwneud y…

  0.1 milltir i ffwrdd
 1. Caiff Taith Fawr y Gogarth ei weithredu gan fflyd fechan o fysiau hen ffasiwn i gludo…

  0.1 milltir i ffwrdd
 2. Mae Trenau Tir Llandudno yn cynnig ffordd hyfryd o archwilio prydferthwch golygfeydd…

  0.1 milltir i ffwrdd
 3. Pier glan môr traddodiadol yn dyddio o ddiwedd y 1800au gydag amrywiaeth o siopau,…

  0.12 milltir i ffwrdd
 4. Mae gan yr Amgueddfa chwe oriel barhaol yn adrodd hanesion gorffennol Llandudno gan…

  0.14 milltir i ffwrdd
 5. Dewch i Amgueddfa’r Home Front i gamu’n ôl mewn amser - i’r 1940au ym Mhrydain. Yn yr…

  0.14 milltir i ffwrdd
 6. Teithiau gwylio adar dan arweiniad drwy gydol y flwyddyn. Teithiau personol i un/dau o…

  0.16 milltir i ffwrdd
 7. Mae Tramffordd y Gogarth yn Llandudno, gyda’i ysblander Fictoraidd a’i swyn yn aros i…

  0.16 milltir i ffwrdd
 8. Mae’r dollffordd 5 milltir o hyd ar agor drwy’r flwyddyn ac mae’n cynnig golygfeydd…

  0.2 milltir i ffwrdd
 9. Mae Llwybr Tref Llandudno newydd sbon yn cynnwys 15 lleoliad, o’r promenâd i’r pier, o…

  0.24 milltir i ffwrdd
 10. Mwynhewch daith ar Gar Cebl Llandudno yn ystod eich ymweliad â'r gyrchfan hyfryd. Mae’r…

  0.24 milltir i ffwrdd
 11. Rydym yn eich gwahodd i ymuno â ni ar un o’r profiadau teithiau preifat dan arweiniad…

  0.24 milltir i ffwrdd
 12. Distyllfa Penderyn yw cartref Wisgi Cymreig sydd wedi ail-gyflwyno distyllu i Gymru ar ôl…

  0.26 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....