Cei Conwy

Cei Conwy

Tref Conwy

Tref Conwy

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Conwy

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 1300

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Cyfeiriad

  Muriau Buildings, Rosehill Street, Conwy, Conwy, LL32 8LD

  Ffôn

  01492 577566

  Conwy

  Angen cymorth i archebu llety, cyngor i gynllunio eich diwrnod, danteithion blasus neu anrheg a wnaed yn lleol ar gyfer rhywun arbennig? Dewch draw i Ganolfan Groeso Conwy.

  Ychwanegu Canolfan Groeso - Conwy i'ch Taith

 2. Cyfeiriad

  Ty’r Dref, 19 Ancaster Square, Llanrwst, Conwy, LL26 0LD

  Ffôn

  01492 643221

  Llanrwst

  Mae Cyngor Tref Llanrwst wedi sefydlu Pwynt Gwybodaeth i Dwristiad yn ei adeilad newydd yng nghanol y dref, mewn lleoliad cyfleus ar Sgwâr Ancaster.

  Ychwanegu Pwynt Gwybodaeth i Dwristiaid Llanrwst i'ch Taith

 3. Cyfeiriad

  Llandudno, Conwy, LL30 2RP

  Llandudno

  Mae Llwybr Tref Llandudno newydd sbon yn cynnwys 15 lleoliad, o’r promenâd i’r pier, o strydoedd siopa i draethau euraid, o erddi i bentir y Gogarth.

  Ychwanegu Llwybr Treftadaeth Llandudno i'ch Taith

 4. Cyfeiriad

  Snowdonia National Park Information Centre, Royal Oak Stables, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0AH

  Ffôn

  01690 710426

  Betws-y-Coed

  Mae’n wir, i dderbyn y cyngor gorau holwch bobl leol! Ond fe allwn ni fynd gam gymhellech na hynny, mae’r cyngor y cewch chi gan ein Canolfannau Croeso ar lefydd i fynd a phethau i’w gwneud hefyd yn cynnwys ystod o wasanaethau eraill.

  Ychwanegu Canolfan Croeso - Betws-y-Coed i'ch Taith

 5. Cyfeiriad

  Victoria Shopping Centre, Mostyn Street, Llandudno, Conwy, LL30 2RP

  Ffôn

  01492 577577

  Llandudno

  Angen helpu i archebu llety, cyngor i gynllunio eich diwrnod, rhywbeth blasus i’w fwyta neu rodd wedi’i gwneud yn lleol ar gyfer y person arbennig hwnnw? Galwch heibio Canolfan Groeso Llandudno yng Nghanolfan Fictoria.

  Ychwanegu Canolfan Groeso - Llandudno i'ch Taith

 6. Cyfeiriad

  Theatr Colwyn, Abergele Road, Colwyn Bay, Conwy, LL29 7RU

  Ffôn

  01492 872000

  Colwyn Bay

  Mae helfa wrachod ar gychwyn yn nameg gyfareddol Arthur Miller am bŵer gydag Erin Doherty (The Crown) a Brendan Cowell (Yerma).

  Ychwanegu National Theatre Live: The Crucible yn Theatr Colwyn i'ch Taith

 7. Cyfeiriad

  Venue Cymru, Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1BB

  Ffôn

  01492 872000

  Llandudno

  Mae’r disgyblion dawnus o Academi Dawns a Drama Helen Barton yn dychwelyd i Venue Cymru gyda’u cynhyrchiad diweddaraf - Dream Big Shine Brighter.

  Ychwanegu Ysgol Ddawns Helen Barton yn Venue Cymru i'ch Taith

 8. Cyfeiriad

  Llandudno Junction, Conwy, LL31 9UQ

  Ffôn

  01492 583878

  Llandudno Junction

  Gwasanaeth cerbydau hurio preifat ar gyfer Cyffordd Llandudno a’r ardaloedd cyfagos.

  Ychwanegu Keith’s Private Hire i'ch Taith

 9. Cyfeiriad

  Ap Treftadaeth am Ddim | Free Heritage App, Bae Colwyn | Colwyn Bay, Mochdre, Hen Golwyn | Old Colwyn, Llandrillo-yn-Rhos | Rhos-on-Sea

  Ffôn

  01492 574253

  Bae Colwyn | Colwyn Bay, Mochdre, Hen Golwyn | Old Colwyn, Llandrillo-yn-Rhos | Rhos-on-Sea

  Dewch ar antur gyda’r Llwybr Dychmygu - daw gorffennol Bro Colwyn a Mochdre yn fyw gyda’r ap hwn y gellir ei lawrlwytho’n rhad ac am ddim.

 10. Cyfeiriad

  146 Conway Road, Llandudno Junction, Conwy, LL31 9DU

  Ffôn

  01492 581145

  Llandudno Junction

  Rydym wedi cymryd ein treftadaeth a’n profiad ac wedi ychwanegu ein harddull ein hun i greu eich pysgod a sglodion, ac rydym ni wedi bod gweithredu fel ‘ma ers 2006. Mae Enochs yn wahanol i unrhyw beth rydych wedi’i flasu o’r blaen.

  Ychwanegu Enochs Fish & Chips i'ch Taith

 11. Cyfeiriad

  Bodnant Welsh Food, Tal-y-Cafn, Conwy, LL28 5RP

  Ffôn

  07495 585757

  Tal-y-Cafn

  Dewch i’n gweld yn lleoliad bendigedig ‘Bwyd Cymru Bodnant’ gyda golygfeydd godidog ar draws Dyffryn Conwy.

  Ychwanegu Marchnad Bwyd Artisan Cymru Bodnant i'ch Taith

 12. Cyfeiriad

  Tal y Cafn, Conwy, LL28 5RR

  Ffôn

  01492 575290

  Tal y Cafn

  Taith gylchol ysgafn o oddeutu 6.5km o Dal-y-Cafn ar hyd Afon Conwy.

  Ychwanegu Taith Caerhun i'ch Taith

 13. Cyfeiriad

  Pier Entrance, Llandudno, Conwy, LL30 2LP

  Ffôn

  01492 879133

  Llandudno

  Dewch ar daith i gopa’r Gogarth! Mae’r daith, a gaiff ei chynnal bob awr, yn gwneud y mwyaf o olygfeydd y Gogarth gan fynd heibio tirnodau hanesyddol a golygfeydd godidog, gan oedi ar gopa’r Gogarth cyn dechrau ar ei siwrnai yn ôl i lawr.

  Ychwanegu Archwiliwr y Gogarth i'ch Taith

 14. Cyfeiriad

  Station Road & Sea View Road, Colwyn Bay, Conwy, LL29 7TE

  Ffôn

  01492 532248

  Colwyn Bay

  Ymunwch â ni ar Station Road a Sea View Road, Bae Colwyn ddydd Mercher 1 Mawrth i weld ein Gorymdaith flynyddol ar gyfer Dydd Gŵyl Dewi.

  Ychwanegu Gorymdaith Dydd Gŵyl Dewi, Bae Colwyn i'ch Taith

 15. Cyfeiriad

  Venue Cymru, Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1BB

  Ffôn

  01492 872000

  Llandudno

  Dyma ni eto! Mae’r sioe gerdd wych yn ôl yn y DU.

  Ychwanegu Rock of Ages yn Venue Cymru i'ch Taith

 16. Cyfeiriad

  New Street, Llandudno, Conwy, LL30 2YF

  Ffôn

  01492 871032

  Llandudno

  Dewch i Amgueddfa’r Home Front i gamu’n ôl mewn amser - i’r 1940au ym Mhrydain. Yn yr amgueddfa unigryw ac annibynnol hon, cewch brofi a thywys eich hunain o amgylch golygfeydd a synau bywyd dinesig yn ystod yr Ail Ryfel Byd.

  Ychwanegu Amgueddfa’r Home Front Experience i'ch Taith

 17. Cyfeiriad

  89 Rhos Road, Rhos-on-Sea, Conwy, LL28 4RY

  Ffôn

  07787 161509

  Rhos-on-Sea

  Fflat llawr isaf wedi ei hadeiladu’n bwrpasol yw Dale, sy’n hollol hunangynhaliol, gyda’i chegin ac ystafell ymolchi ei hun. Mae modd mynd i mewn i’r fflat o ardd fach dawel.

  Ychwanegu Fflat Gwyliau Dale i'ch Taith

 18. Cyfeiriad

  Town Hall, Rhiw Road, Colwyn Bay, Conwy, LL29 7TE

  Colwyn Bay

  Llys Ynadon oedd Neuadd y Dref yn flaenorol ac fe’i hadeiladwyd gan Walter Wiles, Pensaer Sirol Sir Ddinbych ym 1905-07; mae’n adeilad rhestredig Gradd II.

  Ychwanegu Drysau Agored - Yr Hen Lys Ynadon (Neuadd y Dref erbyn hyn), Bae Colwyn i'ch Taith

 19. Cyfeiriad

  Venue Cymru, Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1BB

  Ffôn

  01492 872000

  Llandudno

  Bydd y Daith ‘Refueled!’ yn cynnwys caneuon o’u halbwm uchel ei glod diweddaraf, ‘Out of the Blue’ a rhai o glasuron Genesis.

  Ychwanegu Mike and the Mechanics yn Venue Cymru i'ch Taith

 20. Cyfeiriad

  Venue Cymru, Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1BB

  Ffôn

  01492 872000

  Llandudno

  Mae Peppa Pinc yn ei hôl mewn sioe fyw fendigedig newydd, Fun Day Out!

  Ychwanegu Peppa’s Fun Day Out yn Venue Cymru i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....