Cei Conwy

Cei Conwy

Tref Conwy

Tref Conwy

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Conwy

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 1313

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Cyfeiriad

  Ty’r Dref, 19 Ancaster Square, Llanrwst, Conwy, LL26 0LD

  Ffôn

  01492 643221

  Llanrwst

  Mae Cyngor Tref Llanrwst wedi sefydlu Pwynt Gwybodaeth i Dwristiad yn ei adeilad newydd yng nghanol y dref, mewn lleoliad cyfleus ar Sgwâr Ancaster.

  Ychwanegu Pwynt Gwybodaeth i Dwristiaid Llanrwst i'ch Taith

 2. Cyfeiriad

  Snowdonia National Park Information Centre, Royal Oak Stables, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0AH

  Ffôn

  01690 710426

  Betws-y-Coed

  Mae’n wir, i dderbyn y cyngor gorau holwch bobl leol! Ond fe allwn ni fynd gam gymhellech na hynny, mae’r cyngor y cewch chi gan ein Canolfannau Croeso ar lefydd i fynd a phethau i’w gwneud hefyd yn cynnwys ystod o wasanaethau eraill.

  Ychwanegu Canolfan Croeso - Betws-y-Coed i'ch Taith

 3. Cyfeiriad

  Muriau Buildings, Rosehill Street, Conwy, Conwy, LL32 8LD

  Ffôn

  01492 577566

  Conwy

  Angen cymorth i archebu llety, cyngor i gynllunio eich diwrnod, danteithion blasus neu anrheg a wnaed yn lleol ar gyfer rhywun arbennig? Dewch draw i Ganolfan Groeso Conwy.

  Ychwanegu Canolfan Groeso - Conwy i'ch Taith

 4. Cyfeiriad

  Victoria Shopping Centre, Mostyn Street, Llandudno, Conwy, LL30 2RP

  Ffôn

  01492 577577

  Llandudno

  Angen helpu i archebu llety, cyngor i gynllunio eich diwrnod, rhywbeth blasus i’w fwyta neu rodd wedi’i gwneud yn lleol ar gyfer y person arbennig hwnnw? Galwch heibio Canolfan Groeso Llandudno yng Nghanolfan Fictoria.

  Ychwanegu Canolfan Groeso - Llandudno i'ch Taith

 5. Cyfeiriad

  Llandudno, Conwy, LL30 2RP

  Llandudno

  Mae Llwybr Tref Llandudno newydd sbon yn cynnwys 15 lleoliad, o’r promenâd i’r pier, o strydoedd siopa i draethau euraid, o erddi i bentir y Gogarth.

  Ychwanegu Llwybr Treftadaeth Llandudno i'ch Taith

 6. Cyfeiriad

  Plas Mawr, High Street, Conwy, Conwy, LL32 8DE

  Ffôn

  03000 252239

  Conwy

  Mae’r teulu gartref y penwythnos hwn. Dewch i gael hwyl gyda nhw!

  Ychwanegu Cyfarfod y Trigolion ym Mhlas Mawr, Conwy i'ch Taith

 7. Cyfeiriad

  Royal Cambrian Academy, Crown Lane, Conwy, Conwy, LL32 8AN

  Ffôn

  01492 593413

  Conwy

  Elusen yw’r Academi Frenhinol Gymreig sydd â’r nod o greu mwynhad o gelf weledol trwy gyfrwng arddangos bywiog a rhaglen addysgol.

  Ychwanegu Ondre Nowakowski RCA yn yr Academi Frenhinol Gymreig, Conwy i'ch Taith

 8. Cyfeiriad

  The Old Stables, 2 Garage Street, Llandudno, Conwy, LL30 1DW

  Ffôn

  01492 471493

  Llandudno

  Yn Llandudno, mae Ultimate Escape yn her ystafell ddianc llawn hwyl. Allwch chi a’ch ffrindiau ddatrys y cliwiau a dianc o’r ystafell?

  Ychwanegu Ultimate Escape i'ch Taith

 9. Cyfeiriad

  16 Charlton Street, Llandudno, Conwy, LL30 2AA

  Ffôn

  01492 879347

  Llandudno

  Tŷ Llety yng nghanol tref Llandudno, ar rodfa goediog dawel, ystafelloedd ar gael ar y llawr gwaelod.

  Ychwanegu Karden House i'ch Taith

 10. Cyfeiriad

  Venue Cymru, Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1BB

  Ffôn

  01492 872000

  Llandudno

  Pan y mae Stella yn ymweld â Llundain gyda'i rheini, nid oes syniad ganddi am y perygl sydd o’i blaen!

  Ychwanegu Awful Auntie yn Fyw ar Lwyfan Venue Cymru i'ch Taith

 11. Cyfeiriad

  28 Conway Road, Colwyn Bay, Conwy, LL29 7HT

  Ffôn

  01492 535941

  Colwyn Bay

  Clinig harddwch ac estheteg sefydledig ym Mae Colwyn gyda mwy na 40 mlynedd o brofiad.

  Ychwanegu The Bay Laser and Beauty Clinic i'ch Taith

 12. Cyfeiriad

  Stadiwm CSM, Parc Eirias, Abergele Road, Colwyn Bay, Conwy, LL29 7SP

  Colwyn Bay

  Ymunwch â ni ar gyfer gêm gartref RGC (Rygbi Gogledd Cymru).

  Ychwanegu RGC v Pontypridd yn Stadiwm CSM, Bae Colwyn i'ch Taith

 13. Cyfeiriad

  RSPB Conwy Nature Reserve, Off A55, Llandudno Junction, Conwy, LL31 9XZ

  Ffôn

  01492 584091

  Llandudno Junction

  Peidiwch â cholli’r cyfle hwn i dreulio noson wyllt o dan y sêr yn RSPB Conwy.

  Ychwanegu Cysgu Allan yn y Gwyllt yn RSPB Conwy i'ch Taith

 14. Cyfeiriad

  Venue Cymru, Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1BB

  Ffôn

  01492 872000

  Llandudno

  Mae’r grŵp harmoni lleisiol aml-blatiwm yn ôl ar daith ac yn cyflwyno ‘Good Times’.

  Ychwanegu The Overtones yn Venue Cymru i'ch Taith

 15. Cyfeiriad

  Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1BB

  Ffôn

  01248 723553

  Llandudno

  Gan ddechrau ar y Promenâd Fictoraidd eiconig yn Llandudno mae’r llwybr yn mynd â’r rhedwyr o amgylch y Gogarth ysbrydoledig gyda’i olygfeydd trawiadol.

  Ychwanegu Ras 10K Nick Beer 2023, Llandudno i'ch Taith

 16. Cyfeiriad

  Venue Cymru, Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1BB

  Ffôn

  01492 872000

  Llandudno

  Mae’r seren gomedi ryngwladol Jack Whitehall yn ei ôl gyda’r sioe fyw newydd hon y mae llawer o ddisgwyl amdani.

  Ychwanegu Jack Whitehall - Settle Down yn Venue Cymru i'ch Taith

 17. Cyfeiriad

  Gwydyr Uchaf, Llanrwst, Conwy, LL26 0PN

  Llanrwst

  Mae Llwybr yr Arglwyddes Fair yn llwybr byr drwy goetir cymysg gyda golygfeydd hyfryd dros dref Llanrwst ac ar hyd Dyffryn Conwy i gyfeiriad y môr.

  Ychwanegu Llwybr Arglwyddes Fair, Coedwig Gwydir i'ch Taith

 18. Cyfeiriad

  19 High Street, Conwy, Conwy, LL32 8DE

  Ffôn

  01492 573050

  Conwy

  Yn gwerthu cwrw Cymreig, seidrau, wisgi, gwin ffrwythau a gwirodydd.

  Ychwanegu Vinomondo i'ch Taith

 19. Cyfeiriad

  Stadiwm CSM, Parc Eirias, Abergele Road, Colwyn Bay, Conwy, LL29 7SP

  Colwyn Bay

  Ymunwch â ni ar gyfer gêm gartref RGC (Rygbi Gogledd Cymru).

  Ychwanegu RGC v Pontypridd yn Stadiwm CSM, Bae Colwyn i'ch Taith

 20. Cyfeiriad

  Haulfre Gardens, Cwlach Road, Llandudno, Conwy, LL30 2HT

  Ffôn

  01492 876731

  Llandudno

  Mae Haulfre Tea Rooms wedi’i leoli yng Ngerddi Haulfre hardd mewn cornel o Llandudno ar arfordir Gogledd Cymru, y brif gyrchfan gwyliau.

  Ychwanegu Haulfre Tea Rooms i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....