Tŷ Te ac Ystafelloedd Pen-y-Bryn

Am

Yng nghanol Conwy, mae Pen-y-Bryn yn adeilad traddodiadol o’r unfed ganrif ar bymtheg.  

Mae’r lleoliad unigryw a’r adeilad hanesyddol wrth wraidd ein dyluniad. Rydym wedi ceisio ymgorffori’r dyluniad mewnol yn ein bwydlen. Drwy gyfuno lliwiau a gweadau modern â deunyddiau gwledig, rydym wedi creu lleoliad ffasiynol i fwynhau unrhyw beth o frecwast Prosecco ar achlysur arbennig i ddarn o gacen gartref. Ym Mhen-y-Bryn, rydym wedi ceisio adfywio clasuron y tŷ te, ac mae ein bwydlen yn adlewyrchu hynny. Wrth ddathlu ein cacennau a sgons cartref gyda’r te prynhawn traddodiadol, rydym hefyd wedi ychwanegu rhai ffefrynnau modern.

Cyfleusterau

Arlwyo

 • Brecwast ar gael
 • Cinio ar gael
 • Yn gweini te prynhawn

Cyfleusterau Lleoliad

 • Cyfleusterau toiled

Nodweddion Darparwr

 • Mewn tref/canol dinas

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus

Map a Chyfarwyddiadau

Tŷ Te ac Ystafelloedd Pen-y-Bryn

Ystafell De/Siop Goffi

28 High Street, Conwy, Conwy, LL32 8DE

Ychwanegu Tŷ Te ac Ystafelloedd Pen-y-Bryn i'ch Taith

Ffôn: 01492 596445

Amseroedd Agor

Ar agor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd Sul10:00 - 17:00

* Arweiniad yn unig yw’r oriau agor a gallent newid. Gwiriwch gyda’r gweithredwr cyn gwneud siwrne arbennig.

Beth sydd Gerllaw

 1. Plas Mawr yw’r tŷ tref Elisabethaidd gorau ym Mhrydain. Lleolir yng Nghonwy, cartref un o…

  0.02 milltir i ffwrdd
 2. Porth Diwylliannol i Sir Conwy - Mae Canolfan Ddiwylliant Conwy dafliad carreg oddi wrth…

  0.05 milltir i ffwrdd
 3. Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi…

  0.08 milltir i ffwrdd
 1. Gellir dod o hyd i’r Tŷ Lleiaf ym Mhrydain yn swatio o blith teras o dai ar lan y cei yng…

  0.13 milltir i ffwrdd
 2. Yn rhan o Safle Treftadaeth y Byd UNESCO sy’n cynnwys cestyll ysblennydd ym Miwmares,…

  0.14 milltir i ffwrdd
 3. Ar lan afon Conwy, ger Castell Conwy, mae Amgueddfa Cregyn Gleision Conwy yn llawn hanes…

  0.15 milltir i ffwrdd
 4. Neidiwch ar fwrdd y Queen Victoria am fordaith i weld golygfeydd i fyny’r afon Conwy tuag…

  0.16 milltir i ffwrdd
 5. Pan adeiladodd y Brenin Edward I Gastell Conwy ar ddiwedd y drydedd ganrif ar ddeg y…

  0.19 milltir i ffwrdd
 6. Mae’r coetir cymysg deniadol hwn o 7.5 ha rhwng Parc Bodlondeb yng Nghonwy a glan…

  0.24 milltir i ffwrdd
 7. Cerddwch dros yr Afon Conwy ar Bont Grog Thomas Telford, gyda golygfa o Gastell Conwy,…

  0.27 milltir i ffwrdd
 8. Mae traeth Morfa Conwy yn fae mawr tywodlyd, sy’n ffurfio rhan o’r traethau tywydd a…

  0.87 milltir i ffwrdd
 9. Mae gwarchodfa natur RSPB Conwy yn wlypdir ar lan ddwyreiniol aber Conwy, a grëwyd o…

  1.02 milltir i ffwrdd
 10. Ar 150 erw o dir, gallwch fwynhau heddwch Pensychnant. Adeiladwyd o fewn Bwlch Sychnant…

  1.83 milltir i ffwrdd
 11. Mae Colin a Charlotte yn eich gwahodd chi i ymuno â nhw ar gyfer profiad gwinllan unigryw…

  2.39 milltir i ffwrdd
 12. Trên Bach Penmorfa: gall hen ac ifanc ill dau fwynhau taith y tu ôl i locomotifau stêm a…

  2.45 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....