Y Stablau yn y Royal Oak

Am

Mae’r Stablau ym Metws-y-Coed yn far a bwyty sy’n angerddol am flas a chynnyrch lleol. Lleolir yn nhref drawiadol Betws-y-Coed, a elwir yn Borth Eryri. Mae’r Stablau yn cynnig bwyd ffres, blasus ar fwydlen eclectig. Yn ogystal, mae’r bar wedi’i stocio gyda diodydd wedi eu bragu a’u distyllu’n lleol. Samplwch y cwrw a’r gin gorau sydd gan Ogledd Cymru i’w cynnig. 

Yn ogystal â bwyty a bar bendigedig, mae gan Y Stablau ei bod coffi ei hun. Gallwch baratoi ar gyfer eich taith i fyny’r mynydd!

Nid oes angen archebu ymlaen llaw yn Y Stablau. Gyda digon o le, o dan do ac yn yr awyr agored, dewch draw a mwynhau eich noson!

Mae’r Stablau yn cynnal digwyddiadau cerddorol yn aml i ychwanegu cerddoriaeth a chwerthin i’ch noson, gan DJs, Corau Meibion, i berfformiadau teyrnged, mae yna rywbeth at ddant pawb. I gael y wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau, cadwch olwg ar www.ystablau.com. Hefyd, dilynwch eu tudalen Instagram ar gyfer lluniau bendigedig o Eryri.

Cyfleusterau

Arall

 • Croesewir cw^n ufudd

Arlwyo

 • Bar
 • Cinio ar gael
 • Darperir ar gyfer gofynion dietegol arbennig
 • Pryd nos ar gael
 • Trwyddedig

Cyfleusterau Darparwyr

 • Derbynnir Cw^n

Cyfleusterau Lleoliad

 • Cyfleusterau toiled
 • Rhywfaint o fynediad anabl
 • Seddau yn yr awyr agored

Dulliau Talu

 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Nodweddion Darparwr

 • Mewn tref/canol dinas

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus
 • Parcio ar y safle

Plant a Babanod

 • Yn derbyn plant (isafswm oedran)

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Y Stablau - Gwesty’r Royal Oak

Tafarn/Tŷ Tafarn

Royal Oak Hotel, Holyhead Road, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0AY

Ffôn: 01690 710011

Amseroedd Agor

Ar agor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd Iau12:00 - 20:00
Dydd Gwener - Dydd Sadwrn12:00 - 21:00
Dydd Sul12:00 - 20:00

* Arweiniad yn unig yw’r oriau agor a gallent newid. Gwiriwch gyda’r gweithredwr cyn gwneud siwrne arbennig.

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Amgueddfa Rheilffordd Dyffryn Conwy yn ddiwrnod allan gwych i deuluoedd. Treuliwch…

  0.17 milltir i ffwrdd
 2. Adeiladwyd yr eglwys yn y 14eg Ganrif a hwn yw’r adeilad hynaf ym Metws-y-Coed. Mae…

  0.26 milltir i ffwrdd
 3. Mae Zip World Fforest wedi’i leoli yng nghanol harddwch Dyffryn Conwy, ychydig y tu allan…

  0.88 milltir i ffwrdd
 4. Mae’r Rhaeadr Ewynnol yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol lle mae’r Afon Llugwy’n…

  1.92 milltir i ffwrdd
 1. Coedwig o lynnoedd a mynyddoedd yng nghanol Eryri. Mae Parc Coedwig Gwydir yn gartref i…

  2.06 milltir i ffwrdd
 2. Teithiau trwy 9.5 erw o goedwig gynhenid at raeadr drawiadol Conwy. Mynediad ar hyd tir…

  2.17 milltir i ffwrdd
 3. Cymdeithas Eryri sy’n gofalu am Tŷ Hyll. Mae pwy adeiladodd y tŷ a phryd yn parhau’n…

  2.39 milltir i ffwrdd
 4. Dechreuwyd gwaith adeiladu’r capel ym 1673, ac mae tu allan carreg syml y capel yn rhoi…

  2.7 milltir i ffwrdd
 5. Mae Castell Gwydir yn dŷ Cymreig hynafol yn harddwch Dyffryn Conwy, ar odre Eryri. Caiff…

  2.8 milltir i ffwrdd
 6. Er bod Cwm Wybrnant yn fan tawel ac anghysbell heddiw, mae’r lleoliad yn arwyddocaol iawn…

  3.13 milltir i ffwrdd
 7. Eglwys hanesyddol Gradd I a godwyd yn 1470, sy’n edrych dros afon Conwy yng nghanol…

  3.16 milltir i ffwrdd
 8. Cadarnle Cymreig aruchel mewn lleoliad mynydd trawiadol. ​​​​​Mae Dolwyddelan mor Gymreig…

  4.84 milltir i ffwrdd
 9. Wedi’i leoli yn harddwch Dyffryn Conwy rhwng Trefriw a Dolgarrog, mae Drysle Dyffryn…

  6.11 milltir i ffwrdd
 10. Wedi'i amgylchynu gan dirweddau godidog Gogledd Cymru, mae Sba ‘Wave Garden’ ym Mharc…

  6.98 milltir i ffwrdd
 11. Mae llyn dwfn naturiol Llyn Aled yng nghanol rhostiroedd uchel Hiraethog. Mae’n safle…

  7.94 milltir i ffwrdd
 12. Cartref plentyndod Syr Henry Jones (1852-1922) yw’r amgueddfa. Ganwyd Syr Henry Jones i…

  8.18 milltir i ffwrdd
Previous Next

Cysylltiedig

Llugwy River RestaurantLlugwy River Restaurant - Gwesty’r Royal Oak, Betws-y-CoedMae ein hethos bwyd wedi cael ei ddylanwadu dros y blynyddoedd wrth i fwy o gynhyrchwyr a chyflenwyr anhygoel ddod i’r amlwg yn lleol i werthu, tyfu a magu cynnyrch a da byw Cymru.

The Grill Room - Royal Oak HotelThe Grill Room - Gwesty’r Royal Oak, Betws-y-CoedMae'r tîm yn ‘The Grill Room’ ar dân i sicrhau eu bod yn gweini cynnyrch ffres lleol, tymhorol.

Royal Oak HotelGwesty’r Royal Oak, Betws-y-CoedArferai’r Royal Oak fod yn dafarn i goetsis yn Oes Fictoria ac fe saif yng nghanol pentref Betws-y-Coed. Tirlun godidog Eryri o’n cwmpas sydd wedi dylanwadu ar ddyluniad ein hystafelloedd sydd â gwelyau cyfforddus a defnyddiau a dodrefn moethus.

Stables LodgeStables Lodge, Betws-y-CoedOs ydych chi’n chwilio am y lleoliad perffaith, yna dyma chi. Rydyn ni yng nghanol Betws-y-Coed wedi ein lleoli ymhlith coetir hynafol sy’n llawn hanes a llên gwerin.

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....